Інші завдання дивись тут...

Завдання 1051

60 см = 6 дм

80 см = 8 дм

 

48 см = 40 см + 8 см = 4 дм 8 см

5 дм 4 см = 50 см + 4 см = 54 см

 

Завдання 1052

4 дм 5 см + 4 см = 4 дм + (5 см + 4 см) = 4 дм 9 см

7 дм 8 см – 3 дм = (7 дм + 8 см) – 3 дм = 7 дм – 3 дм + 8 см = 4 дм 8 см

 

4 дм 5 см + 4 дм = (4 дм + 4 дм) + 5 см = 8 дм 5 см

7 дм 8 см – 3 см = (7 дм + 8 см) – 3 см = 7 дм + (8 см – 3 см) = 7 дм 5 см

 

Завдання 1053 Першого дня бригада відремонтувала 29 м шосе, другого — 64 м, а третього — на 28 м менше, ніж першого і другого днів разом. Скільки метрів шосе від­ремонтували третього дня? Скільки всього метрів дороги відремонтували за три дні?

Розв’язання

1) 29 + 64 = 93 (м) – шосе відремонтували першого і другого днів разом

2) 93 – 28 = 65 (м) – шосе відремонтували третього дня

3) 93 + 65 = 158 (м) – всього дороги відремонтували за три дні

Відповідь: 65 метрів, 158 метрів

 

Завдання 1054 У саду першого дня зібрали 56 кг вишень. Це на 7 кг більше, ніж другого. Третього дня зібрали на 15 кг вишень менше, ніж другого. Скільки кілограмів вишень зібрали третього дня?

Розв’язання

1) 56 – 7 = 49 (кг) – вишень зібрали другого дня

2) 49 – 15 = 34 (кг) – вишень зібрали третього дня

Відповідь: третього дня зібрали 34 кілограмів вишень

 

Завдання 1055

Якщо а = 6, тоді а + 59 = 6 + 59 = 59 + 1 + 5 = 60 + 5 = 65

Якщо а = 6, тоді 43 – а = 43 – 6 = 43 – 3 – 3 = 40 – 3 = 37

Якщо а = 6, тоді 99 – (71 – а) = 99 – (71 – 6) = 99 – 65 = 34

 

Завдання 1056° Вирази, значення яких більше за 50

53 – 4

48 + 5 > 50

 

33 + 17

65 – 9 > 50

 

16 + 43 > 50

80 – 29 > 50

 

57 – (16 – 6)

79 – (17 + 4) > 50

 

Завдання 1057° До свята другокласники зробили 35 писанок, першокласники — на 12 менше, а третьокласники — на 13 писанок більше, ніж другокласники. На скільки більше писанок зробили третьокласники, ніж першокласники?

Розв’язання

1 спосіб

1) 35 – 12 = 23 (п.) – писанок зробили першокласники

2) 35 + 13 = 48 (п.) – писанок зробили третьокласники

3) 48 – 23 = 25 (п.) – на стільки більше писанок зробили третьокласники, ніж першокласники

2 спосіб

1) 35 + 13 – (35 – 12) = 25 (п.) – на стільки більше писанок зробили третьокласники, ніж першокласники

Відповідь: на 25 писанок більше зробили третьокласники, ніж першокласники

 

Завдання 1058

1) Поясни способи додавання

57 + 26 = (57 + 20) + 6 = 77 + 6 = 83

57 + 26 = (50 + 20) + (7 + 6) = 70 + 13 = 83

2) Перевір результат віднімання 81 – 17 = 64 додаван­ням

64 + 17 = (60 + 10) + (4 + 7) = 70 + 11 = 81

 

Завдання 1059

42 – 14 = (42 – 10) – 4 = 32 – 4 = 28

84 – 53 = (80 – 50) + (4 – 3) = З0 + 1 = 31

 

Завдання 1060

У Софійки було 36 зошитів, а в Андрійка – на 12 зошитів більше. Скільки всього зошитів було в дітей?

Розв’язання

1) 36 + (36 + 12) = 36 + 48 = 84 (з.) – всього зошитів було в дітей

Відповідь: у дітей було 84 зошити

 

У Софійки було 36 зошитів, а в Андрійка – на 12 зошитів менше. Скільки всього зошитів було в дітей?

Розв’язання

1) 36 + (36 – 12) = 36 + 24 = 60 (з.) – всього зошитів було в дітей

Відповідь: у дітей було 60 зошитів

 

Завдання 1061 Математичний диктант.

1) 76 зменшити на 14

76 – 14 = 62

2) 27 збільшити на 18

27 + 18 = 27 + 13 + 5 = 40 + 5 = 45

3) Від 95 відняти суму чисел 6 і 7

95 – (6 + 7) = 95 – 13 = 82

4) Різницю чисел 36 і 15 зменшити на 8

(36 – 15) – 8 = 21 – 8 = 21 – 1 – 7 = 13

 

Завдання 1062* Незнайко сказав, що він розпиляє колоду на 5 частин за 20 хв, якщо витрачатиме на одне розпилю­вання 4 хв. Доведи, що він помилився.

Розв’язання

Щоб розпилити колоду на 5 частин, треба зробити 4 розпили

4 • 4 = 16 (хв) – час для розпилу колоди на 5 частин (4 розпили)

 

Завдання 1063°

27 – 13 = 14

62 + 27 = 89

 

80 – 27 = 80 – 20 – 7 = 60 – 7 = 53

27 + 13 = (20 + 10) + (7 + 3) = 30 + 10 = 40

 

62 – 27 = 62 – 22 – 5 = 40 – 5 = 35

95 – 27 = 95 – 25 – 2 = 70 – 2 = 68

 

27 – 27 = 0

89 – 27 = 62

 

Завдання 1064°

1) У Надійки було 72 намистини. 14 червоних намистин і 9 зелених вона подарувала подрузі. Скільки намистин залишилось у Надійки?

Розв’язання

1) 14 + 9 = 23 (н.) – всього намистин подарувала подрузі

2) 72 – 23 = 49 (н.) – намистин залишилось у Надійки

Відповідь: у Надійки залишилось 49 намистин

 

2) У Надійки було 54 намистини. Мама дала їй у 9 ра­зів менше намистин. Скільки намистин стало в Надійки?

Розв’язання

1) 54 : 9 = 6 (н.) – намистин дала мама

2) 54 + 6 = 60 (н.) – намистин стало в Надійки

Відповідь: у Надійки стало 60 намистин

 

Завдання 1065

1) Зменшуване 94, від'ємник є добутком чисел 6 і 7

94 – (6 • 7) = 94 – 42 = 52

2) Ділене 63, дільник є різницею чисел 15 і 6

63 : (15 – 6) = 63 : 9 = 7

 

Завдання 1066 Друкарня планувала виконати замовлення за 75 днів, але виконала його на 8 днів раніше. Скільки днів тривало виконання замовлення?

Розв’язання

1) 75 – 8 = 67 (дн.) – днів тривало виконання замовлення

Відповідь: 67 днів

 

Завдання 1067 На причалі було 23 катери. Кілька з них здали в оренду, та ще залишилося 17 катерів. Скільки катерів здали в оренду?

Розв’язання

1) 23 – 17 = 6 (к.) – катерів здали в оренду

Відповідь: в оренду здали 6 катерів

 

Завдання 1068

48 : 6 = 8

8 • 9 = 72

72 – 9 = 63

63 – 51 = 12

12 – 5 = 7

7 • 6 = 42

42 : 7 = 6

6 • 8 = 48

 

Завдання 1069 У бочці було 9 л води. Туди долили третину тієї кількості, що в ній була. Скільки літрів води стало?

Розв’язання

1) 9 : 3 = 3 (л) – води долили (третина)

2) 9 + 3 = 12 (л) –  води стало

Відповідь: стало 12 літрів води

 

Завдання 1070

2 • 8 + 14 = 16 + 14 = 30

5 • 7 – 5 = 35 – 5 = 30

 

(11 – 9) • 2 = 2 • 2 = 4

2 • (9 – 4) = 2 • 5 = 10

 

7 • 9 – 9 = 63 – 9 = 54

6 • 8 – 8 = 48 – 8 = 40

 

8 • 6 + 34 = 48 + 34 = 82

2 • 7 – 5 = 14 – 5 = 9

 

Завдання 1071 Виріж із паперу смужку завдовжки 20 см. Пе­регинаючи, поділи її на 4 рівні частини. За цими діями склади і запиши вираз на ділення. Як називають числа при діленні?

20 : 2 : 2 = 20 : (2 • 2) = 20 : 4 = 5 (см)

Дільник : ділене = частка

 

Завдання 1072°

1) Знайти суму чисел 78 і 18 і зменшити її на 47

(78 + 18) – 47 = 96 – 47 = 49

2) Зменшити 23 на 17 і збільшити результату 9 разів

(23 – 17) • 9 = 6 • 9 = 54

3) Число 27 збільшити на суму чисел 35 і 7

27 + (35 + 7) = 27 + 42 = 59 + 10 = 69

 

Завдання 1073° Навесні в парку посадили 26 каштанів і 38 кле­нів. 7 саджанців не прийнялося. Скільки деревець при­йнялося?

Розв’язання

1) 26 + 38 = 64 (д.) – дерев посадили

2) 64 – 7 = 57 (д.) – деревець прийнялось

Відповідь: прийнялось 57 деревець

 

Додаткові вправи

Завдання 1 Є монети вартістю 5 к., 10 к. і 25 к. Скількома різ­ними способами можна заплатити 50 к.?

1) 50 = 25 + 25

2) 50 = 25 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

3) 50 = 25 + 10 + 5 + 5 + 5

4) 50 = 25 + 10 + 10 + 5

5) 50 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

6) 50 = 10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

7) 50 = 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

8) 50 = 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5

9) 50 = 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5

10) 50 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10

 

Завдання 2 Є залізні прути завдовжки 15 см, з яких треба на­різати цвяхи довжиною 6, 7, 9, 10 см. Цвяхи якої довжи­ни можна нарізати, щоб не було відходів?

15 = 9 + 6

 

Завдання 3 Батькові 39 років, а синові 14. Скільки років дочці, якщо через 16 років синові та дочці разом буде стільки ж років, скільки батькові?

Розв’язання

1 спосіб

1) 14 + 16 = 30 (р.) – років синові через 16 років

2) 39 + 16 = 55 (р.) – років батькові через 16 років

3) 55 – 30 = 25 (р.) – років дочці після 16 років

4) 25 – 16 = 9 (р.) – років дочці

2 спосіб

Нехай х (р.) – років дочці, 39 + 16 = 55 (р.) – років буде батькові (синові і дочці разом) через 16 років. 14 + 16 = 30 (р.) – років буде синові через 16 років, х + 16 (р.) – років дочці через 16 років. Складемо рівняння

х + 16 + 30 = 55

х = 55 – 30 – 16

х = 25 – 16

х = 9

3 спосіб

1) 14 + 16 = 30 (р) - років синові через 16 років.

2) 39 - 30 = 9 (р.) - років дочці

Відповідь: 9 років дочці

 

Завдання 4 Визнач висоту кожного дерева. Порівняй висоту найвищого і найнижчого дерев.

Висота берези 25 м, клена 30 м, дуба 50 м, верби 20 м, тополі 40 м

Висота найвищого дерева (дуб) – 50 м

Висота найнижчого дерева (верба) – 20 м

50 - 20 = 30 (м) - на стільки метрів дуб вищий, ніж верба (на стільки метрів верба нижча, ніж дуб)

 

Завдання 5 Маса зайця на 3 кг більша за масу кроля. Маса двох зайців така сама, як і 5 кролів. Яка маса зайця, а яка - кроля?

Розв’язання

1 спосіб

Якщо маса зайця на 3 кг більша за масу кроля, тоді маса двох зайців на 6 кг більша від маси двох кролів. З іншої сторони маса двох зайців дорівнює масі 5 кролів, тобто маємо, що маса 3 кролів дорівнює 6 кг, тому

1) 6 : 3 = 2 (кг) – маса одного кроля

2) 2 + 3 = 5 (кг) – маса одного зайця

2 спосіб

Нехай х (кг) – маса кроля, 5х (кг) – маса п’яти таких кролів, тоді х + 3 (кг) – маса зайця, 2 • (х + 3) = 2х + 6 (кг) – маса двох таких зайців. Складемо рівняння

5х = 2х + 6

5х – 2х = 6

3х = 6

х = 6 : 3

х = 2 (кг) – маса кроля

х + 3 = 2 + 3 = 5 (кг) – маса зайця

3 спосіб

1 заєць = 1 кріль + 3 кг

2 зайці = 2 • (1 кріль + 3 кг) = 2 кролі + 6 кг

2 зайці = 5 кролів

2 кролі + 6 кг = 5 кролів

5 кролів – 2 кролі = 6 кг

3 кролі = 6 кг

1 кріль = (6 : 3) кг

1 кріль = 2 кг

1 заєць = 2 кг + 3 кг = 5 кг

Відповідь: маса кроля 2 кг, маса зайця 5 кг

 

Завдання 6*

1) Було 6 жовтих тюльпанів, а червоних у 3 рази більше. На скільки більше було червоних тюльпанів, ніж жовтих?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (т.) – червоних тюльпанів

2) 18 – 6 = 12 (т.) – на стільки більше було червоних тюльпанів, ніж жовтих

Відповідь: на 12 тюльпанів більше червоних, ніж жовтих

 

2) Було 6 жовтих тюльпанів, а червоних на 9 тюльпанів більше. Скільки всього було тюльпанів?

Розв’язання

1) 6 + 9 = 15 (т.) – червоних тюльпанів

2) 6 + 15 = 21 (т.) – всього тюльпанів було

Відповідь:  21 тюльпан

Інші завдання дивись тут...