Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 95

Завдання 4 Назви колір половини круга, третини, чверті.

Половина круга – синього і білого кольору, третина – зеленого, чверть – червоного

 

Завдання 5

Знайшли половину числа 12:  12 : 2 = 6

Знайшли третину числа 12: 12 : 3 = 4

Знайшли чверть числа 12:  12 : 4 = 3

 

Завдання 6 На 5 тарілок поклали по 4 гречаних млинці, а на блюдо — 15 пшеничних. Скільки всього млинців спекли?

Гречані

Пшеничні

Всього

5 тарілок по 4 млинці

15 млинців

?

Короткий запис

Гречані — ? м., 5 тарілок по 4 млинці

Пшеничні — 15 млинців

Всього — ?

Схема

Вираз  4 • 5 + 15

Короткий запис №1

Гречані — ? м., 5 тарілок по 4 млинці

Короткий запис №2

Гречані — 20 млинців

Пшеничні — 15 млинців

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гречаних млинців спекли?

2) Скільки всього млинців спекли?

Розв’язання

1) 4 • 5 = 20 (м.) – гречаних млинців купили

2) 20 + 15 = 35 (м.) – всього млинців спекли

 

2 спосіб

Короткий запис

Гречані — ? м., 5 тарілок по 4 млинці і ще 15 млинців

Схема

Розв’язання

4 • 5 + 15 = 35 (м.) – всього млинців спекли

Відповідь: спекли 35 млинців

� Змі­ни запитання, щоб розв'язанням був вираз 4 • 5 – 15

На скільки більше спекли гречаних млинців, ніж пшеничних?  На скільки менше спекли пшеничних млинців, ніж гречаних?

 

Завдання 7 Як розміняти 20 грн такою кількістю купюр: 3? 4? 6?

Міркуємо так

Купюри є номіналом 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн

20 грн = 10 грн + 5 грн + 5 грн  розміняли трьома купюрами

20 грн = 5 грн + 5 грн + 5 грн + 5 грн  розміняли чотирма купюрами

20 грн = 5 грн + 5 грн + 5 грн + 2 грн + 2 грн + 1 грн  розміняли шістьма купюрами

20 грн = 10 грн + 5 грн + 5 грн + 2 грн + 2 грн + 1 грн розміняли шістьма купюрами

 

Завдання 8 Обчисли вирази. Запиши лише ті, у яких дільник 4

32 – 4 + 12 = (32 + 12) – 4 = 44 – 4 = 40

12 : 4 + 35 = 3 + 35 = 38    14 : 2 – 4 = 7 – 4 = 3

(48 – 36) : 4 = 12 : 4 = 3

 

Завдання 9 На святі Масляної зварили 16 вареників із сиром, а потім — ще 12. Усі вареники розклали на тарілки, по 4 на кожну. Скільки використали тарілок?

16 і 12 вареників — це ? тарілок по 4 вареники

Короткий запис

Тарілки — ? т., (?, 16 вареників і 12 вареників) уміщає по 4 вареники

Схема

Вираз    (16 + 12) : 4

Короткий запис №1

Спочатку — 16 вареників

Потім — 12 вареників

Всього — ?

Короткий запис №2

Тарілки — ? т., 28 вареників уміщає по 4 вареники

План розв’язування

1) Скільки всього вареників зварили?

2) Скільки використали тарілок?

Розв’язання

1) 16 + 12 = 28 (в.) – всього вареників зварили

2) 28 : 4 = 7 (в.) – тарілок використали

 

2 спосіб

Припустимо, що спочатку розклали 16 вареників, а потім 12 вареників, тоді

16 вареників — це ? тарілок по 4 вареники

12 вареників — це ? тарілок по 4 вареників

Спочатку

Потім

Всього

16 вареників уміщають по 4 вареники

12 вареників уміщають по 4 вареники

?

Короткий запис

Спочатку — ? в., 16 вареників уміщають по 4 вареники

Потім — ? в., 12 вареників уміщають по 4 вареники

Всього — ?

Схема

Вираз    16 : 4 + 12 : 4

Короткий запис №1

Спочатку — ? в., 16 вареників уміщають по 4 вареники

Короткий запис №2

Потім — ? в., 12 вареників уміщають по 4 вареники

Короткий запис №3

Спочатку — 4 вареники

Потім — 3 вареники

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки тарілок використали для шістнадцяти вареників?

2) Скільки тарілок використали для дванадцяти вареників?

3) Скільки використали тарілок?

Розв’язання

1) 16 : 4 = 4 (т.) – тарілок використали для шістнадцяти вареників

2) 12 : 4 = 3 (т.) – тарілок використали для дванадцяти вареників

3) 4 + 3 = 7 (т.) – тарілок використали

Відповідь: використали 7 тарілок

 

Урок 73 Завдання 1

Збільшили числа на 3:

16 + 3 = 19         18 + 3 = 18 + 2 + 1 = 21

29 + 3 = 29 + 1 + 2 = 32     32 + 3 = 35

Зменшили числа на 3:

16 – 3 = 12   18 – 3 = 15   29 – 3 = 26

32 – 3 = 22 + (10 – 3) = 22 + 7 = 29

 

Завдання 2

Відрізок АВ дорівнює 3 см                                           

Відрізок КМ – у 3 рази довший за відрізок АВ   (3 см • 3 = 9 см)

 

СТОРІНКА 96

Завдання 3 Довжина першої смужки 12 см. Друга смужка в 3 рази коротша (менше сантиметрів) за першу. Яка довжина другої смужки?

Короткий запис

І смужка — 12 см

ІІ смужка — ?, у 3 рази менша

Схема

Розв’язання

12 : 3 = 4 (см) – довжина другої смужки

 

Завдання 4

1) Намалюй у першому рядку 4 кружечки, а в другому — у 5 разів більше

І рядок — 4 кружечки

ІІ рядок — ?, у 5 разів більше       4 • 5 = 20 (к.) 

O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

2) Обведи в першому рядку 6 клітинок, а в друго­му — у 2 рази менше.

І рядок — 6 клітинок

ІІ рядок — ?, у 2 рази менше     6 : 2 = 3 (к.)

□ □ □ □

□ □ □

 

Завдання 5 Проста задача на збільшення у декілька разів Діти прочитали 4 прислів'я, а загадок — у 3 рази більше. Скільки загадок прочитали діти?

Короткий запис

Прислів’я — 4

Загадки — ?, у 3 рази більше

Схема

Розв’язання

4 • 3 = 12 (з.) – загадок прочитали діти

Відповідь: діти прочитали 12 загадок

 

Завдання 6  «Круговий» приклад (родина)

4 • 5 – 8 = 20 – 8 = 12   Р

12 : 4 + 15 = 3 + 15 = 18   О

18 : 2 – 6 = 9 – 6 = 3    Д

3 • 7 + 6 = 21 + 6 = 27  И

27 : 3 + 7 = 9 + 7 = 16   Н

16 : 4 – 0 = 4 – 0 = 4   А

 

Завдання 7 У класній бібліотеці 4 книжки літературних казок, а народних казок — у 2 рази більше. Скільки книжок народних казок у бібліотеці?

Короткий запис

Літературні казки — 4 книжки

Народні казки — ?, у 2 рази більше

Схема

Розв’язання

4 • 2 = 8 (к.) – народних казок у бібліотеці

Відповідь: у бібліотеці 8 народних казок

 

Завдання 8

4 • (26 – 18) = 4 • (26 – 16 – 2) = 4 • 8 = 32

(44 – 36) : 4 = (44 – 34 – 2) : 4 = 8 : 4 = 2

3 • 8 : 4 = 24 : 4 = 6     4 • 3 : 2 = 12 : 2 = 6

Інші завдання дивись тут...