Завдання  654 Піднесення до степеня
52 = 25
62 = 36
72 = 49
82 = 64
92 = 81
02 = 1
16 = 1
34 = 81
25 = 32
Завдання 655
а) 32 + 13 = 9 + 1 = 10
   92 + 19 = 81 + 1 = 82
   72 – 9 = 49 – 9 = 40
   24 – 42 = 16 – 16 = 1
б) 23 + 12 = 8 + 12 = 20
   33 – 23 = 27 – 8 = 19
   33 : 3 = 27 : 3 = 9
   42 : 8 = 16 : 8 = 2
Завдання 656
а) 52 = 25
б) 92 = 81
в) 43 = 64
г) 15 = 1
Завдання 657
Квадрат найбільшого одноцифрового простого числа: 9² 81
 
Завдання 658
а) якщо число закінчується одним нулем, то його квадрат закінчується двома нулями;
Так (10² = 10 • 10 = 100)
б) якщо число закінчується одним нулем, то його куб закінчується трьома нулями? 
Так (103 = 10 • 10 • 10 = 1000)
 
Завдання 659
а) 10² + 5 = 100 + 5 = 105
    10² – 5 = 100 – 5 = 95
б) 20² + 100 = 400 + 100 = 500
   20² – 100 = 400  100 = 300
Завдання 660
а) 7  7 = 7²
б) 13  13 = 13²
в) 110  110 = 110²
Завдання 661
а) 4  4  4 = 4²
б) 35  35  35 = 35²
в) 200  200  200 = 200²
Завдання 662
10² = 100
20² = 400
30² = 900
40² = 1600
50² = 2500
60² = 3600
70² = 4900
80² = 6400
90² = 8100
Завдання 663
100² = 10000
200² = 40000
300² = 90000
400² = 160000
500² = 250000
600² = 360000
700² = 490000
Завдання 664
а) 11² = 121
б) 12² = 144
в) 13² = 169
г) 14² = 196
ґ) 15² = 225
д) 16² = 256
Завдання 665
а) 43 = 64
б) 53 = 125
в) 63 = 216
г) 113 = 1331
ґ) 203 = 8000
дд) 163 = 4096
Завдання 666
Запиши вираз і обчисли площу кожної із серветок.
Розв'язання
1) 23  23 = 23² = 529 (см²– площа першої серветки;
2)  8 = 8² = 64 (см²– площа другої серветки;
3) 134  134 = 134² = 17956 (мм²– площа третьої серветки.
 
Завдання 667
Знайди суму квадратів чисел 3 і 5 та квадрат їх суми.
(3² + 5²) = 9 + 25 = 34
(3 + 5)² = 8² = 64
Завдання 668
На скільки квадрат суми чисел 5 і 7 більший за суму їх квадратів?
(5 + 7)²  (5² + 7²12² – (25 + 49) = 144 – 74 = 70
 
Завдання 669
а) 7  7  7  7  7  7  7  7 = 78
в) 145  145  145  145 = 1454
б) 34  34  34  34  34 = 345
г) 3  3  3  3  3  3  3 = 37
Завдання 670
а) 12  12  12  12 • 12 = 125
б) 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 = 111
Завдання 671
Запиши у вигляді добутку й обчисли за допомогою калькулятора:
а) 294 = 29 • 29 • 29 • 29 = 707281
в) 115 = 11 • 11 • 11 • 11 • 11 = 161051
б) 66 = • 6 • 6 • 6 • 6 • 6 = 46656
г) 57 = • 5 • 5 • 5 • 5 • 5 • 5 = 78125
Завдання 672, 673
а) 7  8 + 42 = 56 + 16 = 72
б) 12  13 – 92 = 156 – 81 = 75
в) 104 – 25 = 10000 – 32 = 9968
г) 53 + 72 = 125 + 49 = 174
ґ) 122 – 112 = 144 – 121 = 23
а) 45 + 2  32 = 45 + 2  9 = 45 + 18 = 63  
б) 120 – 4  52 = 120 – 4  25 = 120 – 100 = 20
в) 26 – 2  6 = 64 – 12 = 52
г) 34 + 72 = 81 + 49 = 130
ґ) 132 – 122 = 169 – 144 = 25
Завдання 674
Олег записав різницю кубів чисел 5 і 3, а Марина — куб їх різниці. У кого з них більше значення виразу?

Розв’язання

1) 53 – 33 = 125 – 27 = 98 – записав Олег;

2) (– 3)3 = 23 = 8 – записала Марина;

3) 98 > 8

Відповідь: у Олега.

 
Завдання 675
а) 875 = 5 • 5 • 5 • 7 = 53 • 7
б) 216 = 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 3 • 3 = 23 • 33
в) 968 = • 2 • 2 • 11 • 11 = 23 • 112
г) 686 • 7 • 7 •  7 = 2 • 73
ґ) 1152 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • • 3 = 72 • 32

875|5

175|5

  35|5

   7|7

   1|

216|2

108|2

 54|2

 27|3

  9|3

  3|3

  1|

968|2

484|2

242|2

121|11

  11|1

    1|

686|2

343|7

 49|7

  7|7

  1|

1152|2

 576|2

 288|2

 144|2

  72|2

  36|2

  18|2

   9|3

   3|3

    1|

Завдання 676

а) 3  104 = 3 • 10000 = 30000
в) 8  109 = 8 • 1000000000 = 8000000000
б) 5  106 = 5 • 1000000 = 5000000
г) 2  102 = 2 • 100 = 200

Завдання 678

а) 3² + 4² = 5² так, бо 3² + 4² = 9 + 16 = 25, 5² = 25, 25 = 25
б) 2² + 6² + 9² = 11² так, бо 2² + 6² + 9² = 121, 11² = 121, 121 = 121
в) 5² + 12² = 13² так, бо 5² + 12² = 25 + 144 = 169, 13² = 169, 169 = 169
г) 2² + 3² + 16² = 18² ні, бо 2² + 3² + 16² = 4 + 9 +  256 = 26918² = 324, 269  324
ґ) 2² + 10² + 25² = 272 так, бо 2² + 10² + 25² = 4 + 100 + 625 = 729, 27² = 729,729=729
д) 7² + 24² = 25² так, бо 7² + 24² = 49 + 576 = 625, 25² = 625, 625 = 625
 
Завдання 679
1 Різниця квадратів чисел 12 і 7 --------> Б 95 12²  7² = 144 – 49 = 95
2 Квадрат різниці чисел 12 і 7 ----------> Д 25 (12  7)² = 5² = 25
3 Сума кубів чисел 2 і 3 -----------> А 35 (23 + 33)= 8 + 27 = 35
4 Куб суми чисел 2 і 3 -----------> Г 125 (2 + 3)3 = 53 = 125
 
Завдання 680, 681
а) (32 + 3  2)² = (32 + 6)² = 38² = 1444
б) (53 – 240 : 48)² = (53 – 5)² = 48² = 2304
в) (76 – 340 : 68)² = (76 – 5)² = 71² = 5041
а) 53 + 2  33 = 53 + 2  27 = 53 + 54 = 107
б) (42 – 5  8)3 = (42 – 40)3 = 23 = 8
в) (33  – 207 : 9)3 = (33  – 23)3 = 103 = 1000

Завдання 682, 683

а) 24 = 42 , бо 24 = 16, 42 = 16, а 16 = 16
б) 34 > 43, бо 34 = 81, 43 = 64, а 81 > 64
в) 75 < 57, бо 75 = 16807, 57 = 78125, а 16807 < 78125
г) 105 > 210, бо 105 = 100000, 210 = 1024, а 100000 > 1024
а) 210 = 45, бо 210 = 1024, 45 = 1024, а 1024 = 1024
б) 53 < 35, бо 53 = 125, 35 = 243, а 125 < 243
в) 153 < 56, бо 153 = 3375, 56 = 15625, а 3375 < 15625
г) 110 < 101, бо 110 = 1, 101 = 10, а 1 < 10

Завдання 684 Запиши у стандартному вигляді число:

а) 90 000 = • 104
б) 500 000 000 = • 107
в) 1 000 000 = 105
г) 800 = • 102
ґ) 2 000 000 000 000 = • 1011
д) 700 000 = • 104
е) 400 000 000 = • 107

Завдання 685 

Виміряй і запиши довжину кожного з відрізків у міліметрах. Знайди квадрат і  куб кожного значення довжини.
AB = 15 мм
CD = 20 мм
LK = 10 мм
152 = 225
202 = 400
102= 100
153 = 225
203 = 400
103= 1000

Завдання 686

Накресли на цупкому папері квадрат, сторона якого дорівнює 4 см. Розріж його на 4, а потім на 16 квадратів.

Завдання 687
а) 252 = 625
б) 322 = 1024
в) 93 = 729
г) 113 = 1331

Завдання 688 

Задача Аль-Хорезмі. Розклади число 10 на два доданки, сума квадратів яких дорівнює 58.
3 + 7 = 10, тому 3² + 7² = 9 + 49 = 58
 
Завдання 689
Дріт завдовжки 150 м розрізали на три частини так, що перша з них виявилася на 5 м довшою за другу і на стільки ж коротшою від третьої. Яка довжина кожної частини?
Розв'язання
Нехай перша частина дроту має х м, тоді друга частина має х  5, а третя частина має х + 5. Складаємо рівняння.
х + (х – 5) + (х + 5) = 150
– 5 + 5 = 150
3х = 150
х = 150 : 3
х = 50 (м) – довжина першої частини дроту.
50 – 5 45 (м) – довжина другої частини дроту.
50 + 5 55 (м) – довжина третьої частини дроту.
Відповідь: 50 м, 45 м, 55 м.
 
Вправи для повторення
Завдання 690
Від добутку чисел 229 і 32 відніми їх суму.
229 • 32 – (229 + 32) = 7328 – 261 = 7067
 
Завдання 691 Вирази
Якщо a = 37, тоді 81  (72 – a) = 81  (72 – 37) = 81  35 = 2835
 
Завдання 692
Житом засіяли 51 га, ячменем — на 17 га менше, а пшеницею засіяли стільки, скільки житом і ячменем разом. Знайди площу засіяного поля
Розв'язання
1) 51 – 17 = 34 (га) – площу поля засіяли ячменем;
2) 51 + 34 85 (га) – площу поля засіяли пшеницею;
3) 51 + 34 + 85 170 (га) – площа засіяного поля.
Відповідь: 170 га.