Інші завдання дивись тут ...

Вправа 101. 

34 + 5 = 39

39 – 34 = 5

39 – 5 = 34

86 + 10 = 96

96 – 86 = 10

96 – 10 = 86

Вправа 102.        

40 О 4 О 4 О 40 = 8          

40 + 4 + 4 - 40 = 8 

87 О  5 О 10 = 92

87  - 5 + 10 = 92

 

Вправа 103. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків: 61, 94, 17, 47, 75, 22.

Розв’язання.

61 = 60 + 1

94 = 90 + 4

17 = 10 + 7

47 = 40 + 7

75 = 70 + 5

22 = 20 + 2

Встанови закономірність і запиши числа, вставляючи пропущені.

1  3    5   7   9  11  13  15  17   19   

 

Вправа 104. 

81-60=21                   0 + 54=54                         54+10=64           

             1+29=30                           91 – З0=61

30-30=0                    64 + 6=70                         70 + 21=91

 

Вправа 105. Перевір, чи вистачить звірятам молока, що в глечику, якщо кожен із них може випити по 1 л молока?

Розв’язання.

Є три звірята: кіт, лисиця і їжак, разом вони випивають 3 л молока.

4л > 3л – вистачить. 

Відповідь:  так, вистачить.

 

Вправа 106.

40 к. + 40 к. + 20 к. = 1 грн

70 к. + 10 к. - 20 к. = 60 к.

5 к. + З0 к. + 20 к. = 55 к.

40к. - 20 к. - 20 к. = 0 к.

1 грн - 80 к. = 20 к.

1 грн - 60 к. = 40 к.

Пригадаймо: 1 грн = 100 к.

40 к. + 40 к. + 20 к.  =  80 к. + 20 к. = 100 к.  = 1 грн

70 к. + 10 к. -  20 к. = 80 к. – 20 к. = 60 к.

5 к. + З0 к. + 20 к. = 35 к. + 20 к. = 55 к.   

40 к. - 20 к. - 20 к.= 20 к.  20 к. = 0 к.

1 грн - 80 к. = 100 к. – 80 к. = 20 к.

1 грн -  60 к. = 100 к. – 60 к. = 40 к.

 

Вправа 107. Склади і розв'яжи задачі за схемами.

____ л 

____ л

Разом - ?   

____ л

____ л  

Залишилося  -  ?

Розв’язання.

Задача 1. Сашко до обіду  прочитав 7 сторінок книги, а після обіду ще 5 сторінок. Скільки сторінок книги прочитав Сашко  за день?

Розв’язання.

7 + 5 = 12 (ст.) – сторінок книги Сашко прочитав за день.

Відповідь:  12 сторінок.

Задача 2. Сашко прочитав 7 сторінок книжки, яка має 12 сторінок.  Скільки сторінок книги залишилося ще прочитати Сашкові?

Розв’язання.

12 - 7 = 5 (ст.) – сторінок залишилося ще прочитати Сашкові.

Відповідь: 5 сторінок.

 

Вправа 108.

1 м З дм - З дм = 10 дм

9 грн < 9 грн + 10 к.

99 к. - 1 к. = 98 к.

100 к. < 10 грн

Пригадаймо: 1 м = 10 дм;      100 к.= 1 грн.

1 м З дм -З дм = 10 дм, бо 1м 3 дм – 3 дм = 1 м = 10 дм, а 10 дм = 10 дм

9 грн < 9 грн + 10 к., бо 9 грн + 10 к. = 9 грн 10 к., а 9 грн < 9 грн 10 к.

99 к. - 1 к. = 98к., бо 99 к. - 1к. = 98 к., а 98 к. = 98 к.

100 к. < 10 грн, бо 100 к. = 1 грн, а 1 грн < 10 грн.

 

Вправа 109.  Склади і розв'яжи задачі за малюнками.

Задача 1. У великому  і малому відрах разом було 16 л води. Скільки літрів води було у малому відрі, якщо у великому було 10 л?

Розв’язання.

16 - 10 = 6 (л.) – води було у малому відрі.

Відповідь: 6 літрів.

Задача 1. У великому відрі було 10 л води, а у малому – 6 л. На скільки літрів води було більше у великому відрі, ніж у малому?

Розв’язання.

10 - 6 = 4 (л.) – на стільки більше води було більше у великому відрі, ніж у малому.

Відповідь: на 4 літри.

 

Вправа 110. У кожному рядку знайди зайве число.

1 ряд:  71   73   27   77    79

2 ряд:  10   80   55   90    30

У першому ряді зайвим є число 27, бо всі інші числа є числами восьмого десятку.

У другому ряді зайвим числом є число 55, бо всі інші числа є круглими.

 

Вправа 111.

30 к. + 30 к. < б9 к.

49 к. - 9 к. < 4 грн

52 грн > 52 к 

38 к. < 83 к.

30 к. + 30 к.< 69 к.,  бо 30к. + 30 к. = 60к., а 60 к.< 69 к.

49 к. - 9 к. < 4 грн, бо 49к. – 9 к.= 40 к. і 4 грн = 400 к., а 40 к. < 400 к.                 

 

Вправа 112.    

37 - 15 = 22

84 + 15 = 99

84 + 15 = 99

95 - 45 = 50

78 - 77 = 1

66 + 30 = 96

61 + 32 - 23 = 70

12 - 10 - 2 = 0

Вправа 113.    

х + 11 = 19

х = 19 - 11

х = 8  

8 + 11 = 19

19 = 19

х - 15 = 45

х = 45 + 15

х = 60 

60 - 15 = 45

45 = 45 

 47 - х = 7

х = 47 - 7

х = 40

47 - 40 = 7

7 = 7

Вправа 114. На виставці авторської ляльки Олени Задорожної 26 осіб відвідали майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. 20 дівчаток виготовляли ляльку. Скільки дітей не брали участь у виготовленні ляльки- мотанки?

Розв’язання.

26 – 20 = 6 (д.) – стільки дітей не виготовляли ляльки-мотанки.

Відповідь: 6 дітей не брали участь у виготовленні ляльки- мотанки.

 

Вправа 115.Розглянь множину геометричних фігур. Утвори підмножини: за розміром; за формою. Скільки фігур містить кожна підмножина?

За розміром: малі (6 елементів) і великі (4 елементи),

За формою: круги (1 елемент), трикутники (4 елементи), прямокутники (3 елементи), шестикутники (2 елементи).

Назви підмножину, що містить 1 елемент.

Підмножина за формою круги (1 елемент).

 

Вправа 116. Дано відрізок довжиною 10 см. Накресли два відрізки: перший відрізок —на 3 см коротший за даний, а другий—довший за даний.

Розв’язання.

10 – 3 = 7 (см) - довжина першого відрізка.

K                 7см              N

     14 клітинок зошита

10 + 3 = 13 (см) – довжина другого відрізка.

K                                    13см                                      N

                                 26 клітинок зошита

Вправа 117.

15 см = 1 дм 5 см

73 см= 7 дм 3 см

3 дм 1 см = 31 см

80 см = 8 дм

100 см = 1 м

1 м= 10 дм

Пригадаймо: 10 см = 1 дм; 1 м = 10 дм = 100 см

15 см = (10 + 5) см = 10 см + 5 см = 1 дм + 5 см = 1 дм 5 см

73 см = (70 + 3) см = 70 см + 3 см = 7 дм + 3 см = 7 дм 3 см

3 дм 1 см = 3 дм + 1 см = 30 см + 1 см = 31 см

 

Вправа 119. Кожне з чисел доповни до 10.

2  3  6 
4  7 9 4 8 7

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

10 - 6 = 4

10 - 8 = 2

10 - 9 = 1

10 - 5 = 5

10 - 7 = 3

10 - 1 = 9

10 - 4 = 6

10 - 2 = 8

10 - 3 = 7

 

Вправа 121. Розв'яжи пряму і обернену задачі.

Визнач вираз, що є розв'язанням кожної задачі.

9 + 2     9 - 2     11 - 2     11 + 2      11 - 9

Задача 1. На озері плавають білі та чорні лебеді. Чорних 9, а білих — на 2 більше. Скільки білих лебедів на озері? 

Розв’язання. Вираз 9 + 2.

9 + 2 = 11 (л.) – білих лебедів.

Відповідь: на озері 11 білих лебедів.

Задача 2. На озері плавають білі та чорні лебеді. Білих 11, а чорних — на 2 менше. Скільки чорних лебедів на озері? 

Розв’язання. Вираз 11 - 2.

11– 2 = 9 (л.) – чорних лебедів.

Відповідь: на озері 9 чорних лебедів.

 

Вправа 122. Дано відрізок довжиною 9 см. Накресли два відрізки; АВ -  на 2 см довший за даний, а СD - на 2 см коротший за даний.

Розв’язання.

9 + 2 = 11 (см) - довжина відрізка АВ.

А                         11см                              В

                  22 клітинки зошита

9 - 2 = 7 (см) - довжина відрізка CD.

C               7см                    D

            14 клітинки зошита

 

Вправа 123.

9 + 0 = 9

9 + 2 = 11

0 + 9 = 9

9 + 1= 10

39 - 30 = 9

39 - 9 = 30

11 - 2 = 9

11 + 2 = 13 

25 + 5 = 30

37 - 4 = 33

9 + 20  = 29

3 + 57 = 60

Вправа 124. Розв'яжи задачу. Склади і розв'яжи обернену задачу. На озері плавало 11 гусей і 2 лебедя. На скільки більше було гусей, ніж лебедів?

Розв’язання.

11 – 2 = 9 (пт.) – на стільки серед птахів більше гусей, ніж лебедів.

Відповідь: на 9 птахів.

Обернена задача.

На озері плавало 2 лебеді і 9 гусей. Скільки разом птахів плавало на озері?

Розв’язання.

9 + 2 = 11 (пт.) – птахів плавало на озері.

Відповідь: 11 птахів.

 

Вправа 125. Запиши (підкреслені) вирази, значення яких більше за 10.

12 - 1 - 1 = 10

11 - 2 + 1 = 10

9 + 1 + 1 = 11

9 + 2 + 1 = 12

34 + 10 - 1 = 43

28 + 20 + 20 = 68

45 - 20 + 3 = 28

86 - 70 - 6 = 10

                                                            Інші завдання дивись тут ...