Інші завдання дивись тут ...

Вправа 127. Закінчи обчислення.

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11 11 - 3 = 11 - 1 - 2 = 10 – 2 = 8

Вправа 128. Знайди хибні рівності та нерівності. Перетвори їх так, щоб вони стали істинними.

25 + 4 > 26

31 + 1 > 33

11 - 2 > 11 – З

9 + 2 > 9 + З

8 + 3 = 9 + 3

12 - 3 = 9 + 3

8 + 3 = 11

9 + 3 = 13 

21 + 7 < 12 

Розв’язання.

25 + 4 > 26

31 + 1 < 33

11 - 2 > 11 – З  

9 + 2 < 9 + З

8 + 3 < 9 + 3

12 - 3 < 9 + 3   

8 + 3 = 11

9 + 3 < 13 

21 + 7 > 12  

Вправа 129.

 8 О 3  О 11 О 8 = 8

 8 + 3 - 11 + 8 = 8

11 О  3 О 10 О 7 = 11

11 +  3 - 10 + 7 = 11

Вправа 130. Розв'яжи пряму і обернену задачі. Склади і розв'яжи іншу обернену задачу.

Троянд — 8 кв.

Жасмину — 3 кв. 

Разом - ? 

Розв’язання. 

8 + 3 = 11 (кв.) –  разом квітів.

Відповідь: на клумбі росло 11 квітів.

Разом — 11 кв.

Жасмину —  3 кв.

Троянд — ?

Розв’язання.

11 - 3 = 8 (кв.) – росло троянд.

Відповідь: на клумбі росло 8 троянд.

Обернена задача. На клумбі росло 11 квітів, з них, 8 було троянд. Скільки жасмину  росло на клумбі?

Разом — 11 кв.

Троянд — 8 кв.

Жасмину — ?

Розв’язання.                                                    

11 - 8 = 3 (кв.) – росло жасмину.

Відповідь: на клумбі росло 3 жасмини.

 

Вправа 131. Виміряй довжину ланок ламаної. Знайди довжину ламано". Для цього додай довжини усіх її ланок.

 

Вправа 132. Порівняй.

65 > 56

60 > 56

1м 3 дм = 13 дм

9 м > 90 см 

99 см > 98 см

100 см = 10 дм

Пригадаймо: 1 дм = 10 см;       1 м = 100 см = 10 дм

1м 3 дм = 13 дм, бо 1м 3 дм = 1 м + 3 дм = 10 дм + 3 дм = 13 дм, а 13 дм=13дм.

9 м > 90 см, бо 9 м = 900 см, а 900 см > 90 см.

100 см = 10 дм, бо 100 см = 10 дм, а 10 дм = 10 дм.

 

Вправа 133. Розв'яжи задачу. Склади і розв'яжи обернену до неї.

Яблунь — 8 д.

Груш - 11 д. 

Разом - ?

Розв’язання.                                                    

11 + 8 = 19 (д.) – росло дерев.

Відповідь: у саду росло 19 дерев.

Обернена задача 1.  У саду росло 19 дерев, з них,  11 було грушами. Скільки яблунь  росло у саду?

Разом — 19 д.

Груш  — 11 д.

Яблунь — ?

Розв’язання.                                                    

19 - 11 = 8 (д.) – росло яблунь.

Відповідь: у саду росло 8 яблунь.

Обернена задача 2. У саду росло 19 дерев, з них,  8 було яблунями. Скільки груш  росло у саду?

Разом — 19 д.

Яблунь  — 8 д.

Груш — ?

Розв’язання.                                                    

19 - 8 = 11 (д.) – росло груш.

Відповідь: у саду росло 11 груш.

 

Вправа 134. Накресли ламану з ланками завдовжки 4 см, 5 см і 3 см. Знайди її довжину.

Розв’язання. 

4 + 5 + 3 = 12 (см) - довжина ламаної.

 

Вправа 135. Обчисли усно.

89 – 26 = 63

89 – 74 = 15

89 – 89 = 0                        

89 – 17 = 72

89 – 33 = 56

89 – 29 = 60

89 – 4  = 85                   

89 – 51 = 38

42 + 23 = 65

42 + 47 = 89

42 + 12 = 54

42 + 55 = 97

42 + 50 = 92

42 + 45 = 87

42 + 17 = 59

42 + 35 = 77

Вправа 137. Закінчи обчислення.

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12 

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

12- 4 = 12 – 2 – 2 = 10 – 2 = 8 

11 - 4 = 11 - 1 – 3 = 10 – 3 = 7

Вправа 138.  

9 + З = 10 + 2

9 + 4 = 4 + 9 

11 - 1 < 11 + 1

10 + З = 9 + 4

55 - 20 > 15

11 - 4 < 11+ 4

Вправа 139. Розв'яжи і порівняй задачі.

Серце дитини робить 80 ударів за хвилину, тоді як серце дорослої людини — на 10 ударів за хвилину менше. Скільки ударів за хвилину робить серце дорослої людини?

Розв’язання.                                                    

80 -1 0 = 70 (уд.) – ударів робить серце дорослого.

Відповідь: серце дорослого робить 70 ударів за хвилину.

Серце дитини за хвилину робить 80 ударів. Це на 10 ударів більше, ніж робить серце дорослої людини. Скільки ударів за хвилину робить серце дорослої людини?

Розв’язання.                                                    

80 -10 = 70 (уд.) – ударів робить серце дорослого.

Відповідь: серце дорослого робить 70 ударів за хвилину.

 

Вправа 140. Продовж висловлювання так, щоб вони стали істинними.

• Щоб знайти невідомий доданок, потрібно....

• Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно....

• Ламана — це сукупність поєднаних між собою....

• Довжина ламаною дорівнює....

Розв’язання.

• Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок.

• Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від’ємник.

• Ламана — це сукупність поєднаних між собою ланок.

• Довжина ламаною дорівнює сумі довжин її ланок.

 

Вправа 141.Знайди довжину ламаної.

 

Вправа 142.    

19 - 4 = 15

23 - 13 = 10

10 + 9 = 19

26 - 3 = 23

20 + 6 = 26 

15 + 5 = 20

Вправа 143. Зазвичай трирічна дитина має 20 зубів. Це на 12 зубів менше, ніж у дорослої людини. Скільки зубів у дорослої людини?

Розв’язання.                                                    

20 + 12 = 32 (з.) – зубів у дорослої людини.

Відповідь: 32 зуби.

 

Вправа 144. Командна гра «Ланцюжок». 

 Числа

Знайти

 9 і 2

суму

 12 і 10

різницю

 З0 і 8

суму

 12 і 4

різницю

9 + 2 = 11

12 - 10 = 2

30 + 8 = 38

12 - 4 = 8

 Числа

Знайти

 8 і 3

суму

 27 і 7

різницю

 20 і З0

суму

 11 і 4

різницю

8 + 3 =11

27 - 7 = 20

20 + 30 = 50

11 - 4 = 7

 

Вправа 146.

Знайди значення виразу: а + 20, якщо а = 7, 10; 

                               12 - а,  якщо а = 3; 4.

Розв’язання.

Якщо а = 7, то а + 20 = 7 + 20 = 27.

Якщо а = 10, то а + 20 = 10 + 20 = 30.

Якщо а = 3, то 12 - а = 12 - 3 = 12 – 2 - 1 = 10 - 1 = 9.

Якщо а = 4, то 12 - а = 12 - 4 = 12 – 2 - 2 = 10 - 2 = 8.

Вправа  147. Обчисли усно за таблицею.

 а

10

21

9

45

72

8

16

94

13

 3 + а

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 а-1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання.

а

10

21

9

45

72

8

16

94

13

 3 + а

13

24

12

48

75

11

19

97

16

 а-1

9

20

8

44

71

7

15

93

12

Вправа 149.

17 дм – 1 дм = 16 дм

15 см + 1 дм = 16 см

9 см + 5 см = 9 дм 5 см

1 дм - 8 см = 2 см

9 см + 5см = 95 см = 90 см + 5 см = 9 дм + 5 см = 9 дм 5 см

15 см + 1 дм = 15 см + 10 см = 25 см                    

1 дм - 8 см = 10 см – 8 см = 2 см

 

Вправа 150. Склади і розв'яжи задачі за малюнками.

Задача 1. У акваріумі і банці разом 11 рибок. Скільки рибок у акваріумі, якщо в банці плаває три?

Розв’язання.                                                    

11 - 3 = 8 (р.) – рибок у акваріумі.

Відповідь: у акваріумі 8 рибок.

Задача 1. У коробці  і склянці разом 12 олівців. Скільки олівців є у коробці, якщо у склянці стоять чотири?

Розв’язання.                                                    

12 - 4 = 8 (ол.) – олівців є у коробці.

Відповідь: у коробці є 8 олівців.

                                                        Інші завдання дивись тут ...