Інші завдання дивись тут... 

Завдання 1712
а) 500 : 100 = 5
б) 200 : 100 = 2
в) 350 : 100 = 3,5
г) 50 : 100 = 0,5
ґ) 10 : 100 = 0,1
Завдання 1713
1% від 1 години становить: Г 36 с   1 год : 100 = 3600 с : 100 = 36 с

 

Завдання 1714
а) 3 • 100 = 300
б) 5 • 100 = 500
в) 15 • 100 = 1500
г) 10 • 100 = 1000
Завдання 1715
а) 20% = 0,2
б) 45% = 0,45
в) 120% = 1,2
г) 3% = 0,03
Завдання 1716
а) 0,07 = 7%
б) 0,21 = 21%
в) 1,3 = 130%г) 6 = 600%
Завдання 1717
Усі учні прийшли до школи. Скільки відсотків учнів прийшли до школи? 100%

 

Завдання 1718
Скільки відсотків фігури заштриховано оранжевим?
40%
52%
32%
Завдання 1719
У книжці 180 сторінок. Василько прочитав 90 сторінок. Скільки відсотків книжки прочитав Василько? 50%

 

Завдання 1720
Що означає запис на ціннику? Початкова ціна товару зменшилася на 30%.

 

Завдання 1721
На морозиво Даринка витратила п’яту частину всіх грошей. Скільки відсотків грошей витратила Даринка? Скільки відсотків залишилося?
Розв'язання

1) 100 : 5 = 20 (%) – витратила грошей;

2) 100  20 = 80 (%) – залишилося грошей.

Відповідь: 80%.

 

Завдання 1722
Хлопці становлять 40% усіх учнів 5-А  класу. Скільки відсотків становлять дівчата?
Розв'язання

100  40 = 60 (%) – становлять дівчата.

Відповідь: 60%.

 

Завдання 1723
Плід банана складається зі шкуринки і солодкої м’якоті, яка становить 60 % маси банана. Скільки відсотків маси банана становить шкуринка?
Розв'язання

100  60 = 40 (%) – становить шкуринка.

Відповідь: 40%.

 

Завдання 1724
1 50 % -> В половина
2 25 % -> А четверта частина
3 75 % -> Г три четвертих частини
4 20 % -> Д п’ята частина

 

Завдання 1725

а) 23 м : 100 = 0,23 м
б) 725 кг : 100 = 7,25 кг 
в) 1350 грн : 100 = 13,50 грн

 

Завдання 1726
а) 1,5 • 100 = 150
б) 0,33 • 100 = 33
в) 0,9 • 100 = 90
Завдання 1727 Вирази десятковим дробом:
а) 32% = 32 : 100 = 0,32
б) 145% = 145 : 100 = 1,45
в) 20,5% = 20,5 : 100 = 0,205
г) 1,3% = 1,3 : 100 = 0,013
ґ) 125% = 125 : 100 = 1,25
д) 99% = 99 : 100 = 0,99
Завдання 1728
а) 0,37 • 100 = 37%
б) 0,02 • 100 = 2%
в) 7,35 • 100 = 735%
г) 0,006 • 100 = 0,6%
ґ) 1 • 100 = 100%
Завдання 1729
Накресліть квадрат, сторона якого дорівнює 10 клітинок зошита.
Зафарбуйте: а) 15%; б) 25%; в) 37%; г) 83%.

 

Завдання 1730
Накресли квадрат, сторона якого дорівнює 5 см. Уяви, що це квартира, у якій кімнати займають 20%, 25% і 18%, кухня — 15%, ванна кімната і туалет — 5% і 3% відповідно. Покажи на малюнку всі ці приміщення. Скільки відсотків займає коридор?
Розв'язання

1) 20 + 25 + 18 + 15 + 5 + 3 = 86 (%) – решта площі.

2) 100  86 = 14 (%) – займає коридор.

Відповідь: 14%.

 

Завдання 1731
У класі 73% учнів грають у футбол, а решта — у бадмінтон. Скільки відсотків учнів грають у бадмінтон?
Розв'язання

100  73 = 27 (%) – грають у бадмінтон.

Відповідь: 27%.

 

Завдання 1732
У погребі для городини під час сортування втрати становили 5%. Скільки відсотків городини залишилося?
Розв'язання

100  5 = 95 (%) – горо дини залишилося.

Відповідь: 95%.

 

Завдання 1733
Туристи були у поході чотири дні. За перший день вони пройшли 22 % всього маршруту, за другий і третій проходили по 27 %. Скільки відсотків маршруту туристи пройшли за четвертий день?
Розв'язання

1) 22 + 27 + 27 = 76 (%) – пройшли за три дні;

2) 100  76 = 24 (%) – пройшли за четвертий день.

Відповідь: 24%.

 

Завдання 1734
Мама отримала 20  000 грн премії. 1 % цих грошей вона витратила на снасті для риболовлі. Скільки гривень вона на них витратила?
Розв'язання

20000 : 100 = 200 (грн) – витратила мама.

Відповідь: 200 грн.

 

Завдання 1735
Фермер привіз на продаж 2 т картоплі. Перший покупець купив 1 %, а до обіду фермер продав 25 % всієї картоплі. Скільки кілограмів картоплі купив перший покупець? Скільки кілограмів продали до обіду?
Розв'язання
 2 т = 2000 кг

1) 2000 : 100 = 20 (кг) – купив перший покупець;

2) 2000 : 100 • 25 = 500 (кг) – продали до обіду.

Відповідь: 20 кг; 500 кг.

 

Завдання 1736
Для кожної фігури визначте, який її відсоток зафарбовано червоним кольором.
половина  50%
чверть  25%
три чверті  75%

Завдання 1737

а) Ціна на газ зросла на 10%; 
б) молоко містить 3,5% жиру.

 

Завдання 1738
а) Липовий цвіт під час сушіння втрачає 74% своєї маси;
б) банк виплачує вкладникам 10% річних.

 

Завдання 1739
В університеті кожен студент вивчає одну мову: 45% студентів — англійську, 27% — німецьку, 13% — французьку, 6% — іспанську, а решта — італійську. Скільки відсотків студентів вивчає італійську мову?
Розв'язання

1) 45 + 27 + 13 + 6 = 91 (%) – вивчають решта мов;

2) 100  91 = 8 (%) – вивчают ь італійську мову.

Відповідь: 8%.

 

Завдання 1740
На булочку, яка коштує 8 грн, Іван витратив 1% своїх грошей. Скільки грошей було в Івана?
Розв'язання

8  : 1 • 100 = 800 (грн) – грошей в Івана.

Відповідь: 800 грн.

 

Завдання 1741
Гілочка винограду має масу 300 г, що становить 1% усього завезеного до магазину винограду. Скільки кілограмів винограду завезли?
Розв'язання

300  : 1 • 100 = 30000 (г) = 30 (кг) – завезли винограду.

Відповідь: 30 кг.

 

Завдання 1742
На скільки відсотків змінилася величина, якщо вона: 
а) збільшилася втричі; 
Розв'язання
100 • 3 – 100 = 200 (%)
Відповідь: на 200%.
б) зменшилася в 4 рази? 
Розв'язання
100 – 100 : 4 = 75 (%)
Відповідь: на 75%.

 

Завдання 1743
У скільки разів збільшилася величина, якщо вона збільшилася на:
а) 300%;
Розв'язання
(100 + 300) : 100 = 400 : 4 = 4 (рази)
Відповідь: у 4 рази.
б) 50%?
Розв'язання
(100 + 50) : 100 = 150 : 100 = 1,5 (разів)
Відповідь: у 1,5 разів.

 

Завдання 1744
Як розрізати торт масою 600 г на частини, щоб його можна було розділити порівну і на трьох, і на чотирьох людей і при цьому зробити якомога менше кусків?
Розв'язання
1) 3 • 4 = 12 (шм.) – шматків.
2) 600 : 12 = 50 (г) – маса шматка.
Відповідь: 12 шматків по 50 г кожний.

 

Завдання 1745
До свята купили троянди: білих і червоних було 70 штук, білих і рожевих — 100, червоних і рожевих — 80. Скільки купили троянд кожного кольору?
Розв'язання
Нехай білих було х троянд. Складаємо рівняння.
х + х + 100  х + х  20 = 170
2х + 80 = 170
2х = 170  80
2х = 90
х = 90 : 2
х = 45 (кв.)  білих троянд.
100  45 = 55 (кв.)  рожевих троянд.
80  55 = 25 (кв.)  червоних троянд.
Відповідь: 45 білих троянд; 55 рожевих троянд; 25 червоних троянд.

 

Завдання 1746 Знайди числа x і у такі, що:
а) x + y = 17, x – y = 13
   х = 13 + у
   13 + у + у = 17
   2у = 17 – 13
   2у = 4
   у = 4 : 2
   у = 2.
   х + 2 = 17
   х = 17  2
   х = 15
Відповідь: х = 15; у = 2 
б) x + y = 20, x = 4y.
   4у + у = 20
   5у = 20
   у = 20 : 5
   у = 4
   х = 4 • 4
   х = 16
Відповідь: х = 16; у = 4
в) x – y = 40, x = 9y.
   9у  у = 40
   8у = 40
   у = 40 : 8
   у = 5
   х = 9 • 5
   х = 45
Відповідь: х = 45; у = 5

Завдання 1747

Площа однієї грані скрині у формі куба дорівнює 16 дм2. Знайди об’єм скрині.
Розв'язання
2) 16 : 4 = 4 (дм) – довжина грані.
1) 4 • 4 • 4 = 64 (дм3– об'єм куба.
Відповідь: 64 дм3.

 

Завдання 1748 Порядок дій
а) (2,7 + 3,4)2 – 1,7 = 6,12 – 1,7 = 6,1 • 6,1 – 1,7 = 37,21 – 1,7 = 35,51
б) 4,7 + (1,5 – 0,12)24,7 + 1,382 = 4,7 + 1,38 • 1,38 = 4,7 + 1,9044 = 6,6044

 

Завдання 1749 Рівняння
а) 57,831 + x = 97,39
    x = 97,39 – 57,831
    х = 39,559 ≈ 39,56 
б) 3,21x = 9,49
   х = 9,49 : 3,21
   х = 2,96

Інші завдання дивись тут...