Вправа 351. Склади і розв'яжи задачу за виразом: 21 - (3 + 5).

На полиці стояла 21 книга.  Марічка взяла 3 книги, а Петрик – 5. Скільки книг залишилося на полиці?

Розв'язання:             вираз: 21 -  (3 + 5)

3 + 5 = 8 (кн.) –  всього книг взяли діти.

21 - 8 = 13 (кн.) - книг залишилося.

Відповідь: 13 книг  залишилося на полиці.

Вправа 352. Розв'яжи чарівний ланцюжок.

34 – 6 =⃞      + 30 = ⃞   -9 = ⃞   -11 = ⃞     -10= ⃞?

Розв'язання.

34 – 6 = 34 – 4 – 2 = 30 – 2 = 28

28 + 30 = 58

58 - 9 = 58 – 8 – 1 = 50 – 1 = 49

49 – 11 = 49 – 10 – 1 = 39 – 1 = 38

38 – 10 = 28

28 + 6 = 28 + 2 + 4 = 30 + 4 = 34

Вправа 353.

57-9                      79-38                         88-24

                 55 + 24                          41-5

64-7                     48 + 7                        36 + 52

Розв'язання.

57 – 9 = 57 – 7 – 2 = 50 – 2 = 48

64 – 7 = 64 – 4 – 3 = 60 – 3 = 57

55  +  24 =  55 + 20 + 4 = 75 + 4 = 79

79 – 38 = 79 – 30 – 8 = 49 – 8 = 41

48 + 7 = 48 + 2 + 5 = 50 + 5 = 55

41 – 5 = 41 – 1 – 4 = 40 – 4 = 36

88 – 24 = 88 – 20 – 4 = 68 – 4 = 64

36 + 52 = 36 + 50 + 2 = 86 + 2 = 88

Вправа 354.

Знайди значення виразу: 81 + (a - b), якщо а = 15, b = 9; 

                                           а + (b- 7), якщо а = 25, b = 16.

Розв'язання.  

Якщо a = 15 I b = 9, то  81 + (a - b)  = 81 + (15 - 9) = 81 + (15 – 5 - 4) = 81 + 6 = 87

Якщо a = 25 I b = 16, то  a + (b - 7)  = 25 + (16 - 7) = 25 + (16 – 6 - 1) = 25 + 9 = 25 + 5 + 4 = 30 + 4 = 34

Вправа 355. На які многокутники поділено п'ятикутник? Назви всі фігури. Знайди периметри квадрата і найменшого трикутника.

Розв'язання.  

Знайдемо периметр квадрата.

Дано: а = 3 см

           Р - ?

Розв'язання:

P = a + a + а + а

Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см) – периметр квадрата.

Знайдемо перметр найменшого трикутника.

Дано: а = 4 см

           b = 2 см

           с = 2 см

           Р - ?

Розв'язання:

P = a + b + с

Р = 4 + 2 + 2 = 8 (см) – периметр трикутника.

Вправа 356. 

У якому випадку сума чисел буде дорівнювати першому доданку? 

Другому доданку?

У якому випадку різниця чисел буде дорівнювати нулю? 

Зменшуваному?

Розв'язання.

Коли другий доданок дорівнюватиме 0.

Коли перший доданок дорівнюватиме 0.

Коли зменшуване і від’ємник  будуть рівними за значенням.

Коли від’ємник  дорівнюватиме 0.

Вправа 357. На озері плавало 17 качок і 6 селезнів. 4 качки полетіли. Скільки птахів залишилося на озері?

Розв'язання:   

І спосіб.         Вираз:  (17 + 6) - 4

17 + 6 = 23 (пт.) –  всього птахів плавало.

23 - 4 = 19 (пт.) - птахів залишилося.

ІІ спосіб.       Вираз:  (17 - 4) + 6

17 -  4 = 13 (пт.) –  качок залишилося.

13 + 6  = 19 (пт.) - птахів залишилося.

Відповідь: 19 птахів  залишилося на озері.

Вправа 358. На озері плавало 27 качок. До них прилетіли 9 селезнів і 4 качки. Скільки птахів стало на озері?

Розв'язання:             вираз: (9 + 4) + 27

9 + 4 = 13 (пт.) –  птахів прилетіло.

27 + 13 = 40 (пт.) – птахів стало.

Відповідь: 40 птахів стало на озері.

Вправа 359. 56 - (16 - 9)                                                    81 – 9 + 12

                      52 + (34 - 20)                                                14 - (17 - 12)

Розв'язання.

56 - (16 - 9) = 56 – (16 – 6 – 3) = 56 – 7 = 56 – 6 – 1 = 49

52 + (34 - 20) = 52 + 14 = 52 + 10 + 4 = 62 + 4 = 66

81 – 9 + 12 = 81 + 12 – 9 = 81 + 10 + 2 – 9 = 93 – 9 = 93 – 3 – 6 = 90 – 6 = 84

14 - (17 - 12) = 14 – (17 – 10 - 2) = 14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 9

Вправа 360. Брати Кирило та Матвій вирішили протерти на своїх полицях книги. Після того, як Кирило протер 7 книг, а Матвій 8, їм залишилося протерти ще 15 книг. Скільки всього книг стояло на полицях?

Розв'язання:             вираз: (7 + 8) + 15

7 + 8 = 15 (кн.) –  книг протерли.

15 + 15 = 30 (кн.) – книг стояло на полицях.

Відповідь: 30 книг стояло на полицях.

Вправа 361. Обчисли усно.

40    + 12  15  16  17  18  19

40     -  1    2    5    7    8    9

Розв'язання.

40 + 12 = 40 + 10 + 2 = 52             40 – 1 = (30 + 10) – 1 = 30 + (10 - 1) = 30 + 9 = 39

40 + 15 = 40 + 10 + 5 = 55              40 – 2 = (30 + 10) – 2 = 30 + (10 - 2) = 30 + 8 = 38

40 + 16 = 40 + 10 + 6 = 56              40 – 5 = (30 + 10) – 5 = 30 + (10 - 5) = 30 + 5 = 35

40 + 17 = 40 + 10 + 7 = 57              40 – 7 = (30 + 10) – 7 = 30 + (10 - 7) = 30 + 3 = 33

40 + 18 = 40 + 10 + 8 = 58              40 – 8 = (30 + 10) – 8 = 30 + (10 - 8) = 30 + 2 = 32

40 +19 = 40 + 10 + 9 = 59               40 – 9 = (30 + 10) – 9 = 30 + (10 - 9) = 39 + 1 = 31

Вправа 362. 38 = З0 + 8                  73 = ⃞ + ⃞                   49 = ⃞ + ⃞

                       61= 60 +1                   27 = ⃞ + ⃞                    84 = ⃞ + ⃞

Розв'язання.

38 = З0 + 8                  73 = 70 + 3                   49 = 40 + 9

61= 60 +1                   27 = 20 + 7                    84 = 80 + 4

Вправа 363. Розглянь, як виконали додавання.

27 + 16 = (20 + 10) + (7 + 6) = З0 + 13 = 43

1.Розклади числа на розрядні доданки.

2.До десятків додай десятки.

3.До одиниць додай одиниці.

4.Отримані результати додай.

Вправа 364. Закінчи обчислення.

26 + 65 = (20 + 60) + (6 + 5) = 80 + 11 =... 

57 + 34=... 

64 + 28 = ... 

29 + 26 = ...

Розв'язання.

26 + 65 = (20 + 60) + (6 + 5) = 80 + 11 = 80 + 10 + 1 = 91 

57 + 34 = (50 + 30) + (7 + 4) = 80 + 11 = 80 + 10 + 1 = 91

64 + 28 = (60 + 20) + (4 + 8) = 80 + 12 = 80 + 10 + 2 = 92 

29 + 26 = (20 + 20) + (9 + 6) = 40 + 15 = 40 + 10 + 5 = 55

Вправа 365. Шкільна бібліотека отримала для другокласників 35 підручників з математики, а з читання — на 12 підручників більше. Скільки всього підручників для другокласників отримала бібліотека?

Розв'язання:             

35 + 12 = 47 (п.) –  підручників з читання.

35 + 47 = 82 (п.) – всього підручників.

Відповідь: 82  підручники для другокласників отримала бібліотека.

Вправа 366. У колекції Остапа 14 трансформерів. Це на 5 менше, ніж у Семена. Скільки трансформерів у хлопчиків разом?

Розв'язання:             

14 + 5 = 19 (тр.) –  трансформерів у Семена.

14 + 19 = 33 (тр.) – трансформерів разом.

Відповідь: у хлопчиків разом 33 трансформери.

Вправа 367. Склади задачу за виразом: 59 - (23 + 16).

У колекції Сергія 59 трансформерів, Сашка – 23, а Остапа - 16. На скільки трансформерів більше у Сергія, ніж у Сашка і Остапа разом?

Розв'язання:             

23 + 16 = 39 (тр.) –  трансформерів у Сашка і Остапа разом.

59 - 39 = 20 (тр.) – на стільки трансформерів більше у Сергія.

Відповідь: на 20 трансформерів більше у Сергія, ніж у Сашка і Остапа разом.

Вправа 368. 37+ 17                   19 + 32                  56 + 38               25 + 26

                      34 - 20                   65  -55                  94 - 40                80 - 40

Розв'язання.

37 + 17 = (30 + 10) + (7 + 7) = 40 + 14 = 40 + 10 + 4 = 54 

34 – 20 = (30 + 4) – 20 = (30 - 20) + 4 = 10 – 4 = 6

19 + 32 = (10 + 30) + (9 + 2) = 40 + 11 = 40 + 10 + 1 = 51 

  65 – 55 = (60 - 50) + (5 - 5) = 10 + 0 = 10

  56 + 38 =  (50 + 30) + (6 + 8) = 80 + 14 = 80 + 10 + 4 = 94  

  94 – 40 = (90 - 40) + (4 - 0) = 50 + 4 = 54

 25 + 26 = (20 + 20) + (5 + 6) = 40 + 11 = 40 + 10 + 1 = 51

 80-40 = 40

Вправа 369. Кролик Рудь зібрав з двох грядок 37 морквин, а з третьої — на 11 морквин менше, ніж з перших двох разом. Скільки морквин зібрав кролик Рудь з трьох грядок?

Розв'язання:             

37 – 11 = 26 (м.) – морквин зібрав з третьої грядки.

37 + 26 = 63 (м.) –  морквин зібрав з трьох грядок.

Відповідь: 63 морквини зібрав кролик Рудь з трьох грядок.

Вправа 370. Розв'яжи чарівний ланцюжок.

15 + 7 = ⃞     + 8 = ⃞    + 6 = ⃞      + 5 = ⃞      + 4 = ⃞       + 3= ⃞ ?

Розв'язання.

15 + 7 = 15 + 5 + 2 = 20 + 2 = 22

22 + 8 = 30

30 + 6 = 36

36 + 5 = 36 + 4 + 1 = 41

41 + 4 = 45

45 + 3 = 48 

Вправа 371.  Розглянь, як виконали додавання. 

І спосіб

45 + 27 = (40 + 20) + (5 + 7) = 60 + 12 = 72

II спосіб

45 + 27 = (40 + 20) + (5 + 7) = 60 + 12 = 72

Вправа 372. Розв'яжи з поясненням двома способами.

37 + 55                    56 + 38              26 + 19              75+16                  64+18

Розв'язання.

37 + 55 = (30 + 50) + (7 + 5) = 80 + 12 = 92

37 + 55 = 37 + (50 + 5) = (37 + 50) + 5 = 87 + 5 = 92

56 + 38 = (50 + 30) + (6 + 8) = 80 + 14 = 94

56 + 38 = 56 + (30 + 8) = (56 + 30) + 8 = 86 + 8 = 94

26 + 19 = (20 + 10) + (6 + 9) = 30 + 15 = 45

26 + 19 = 26 + (10 + 9) = (26 + 10) + 9 = 36 + 9 = 45

75 + 16 = (70 + 10) + (5 + 6) = 80 + 11 = 91

75 + 16 = 75 + (10 + 6) = (75 + 10) + 6 = 85 + 6 = 91

64 + 18 = (60 + 10) + (4 + 8) = 70 + 12 = 82

64 + 18 = 64 + (10 + 8) = (64 + 10) + 8 = 74 + 8 = 82

Вправа 373. У шкільному театрі «Прем'єра» займалося 16 дів¬чаток. Це на 8 більше, ніж було хлопчиків у цьому театрі. Скільки всього дітей займалось у шкільному театрі?

Запиши за зразком. 

Дівчаток — 26, це на 8 більше 

Хлопчиків — ?

Разом дітей  — ?

Розв'язання:             

16 – 8 = 8 (д.) – серед дітей було хлопчиків.

16 + 8 = 24 (д.) –  всього дітей.

Відповідь: 24 дитини займались у шкільному театрі.

Вправа 374.  Іра прочитала 27 сторінок книжки. Це на 25 сторінок менше, ніж їй залишилося прочитати. Скільки сторінок у цій книжці?

Розв'язання:             

27 + 25 = 52 (ст.) – сторінок залишилося прочитати.

27 + 52 = 79 (ст.) –  сторінок має книжка.

Відповідь: 79 сторінок у цій книжці.

Вправа 375. Ширина прямокутника дорівнює 3 см, що на 4 см менше від його довжини. Побудуй прямокутник. Знайди його периметр.

Оскільки,  ширина прямокутника дорівнює 3 см, що на 4 см менше від його довжини, тоді довжина буде на 4 см довша, тому буде рівна 7 см. Треба побудувати прямокутник шириною 3 см і довжиною 7 см. 

Дано: а = 3 см

           b = 7 см

           Р - ?

Розв'язання:

P = a + а + b + b

Р = 3 + 3 + 7 + 7 = 20 (см) – периметр прямокутника.

  • ната
    супер
    29 листопада 2017 12:19