Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 79

Завдання 1 

1) У Ганнусі було 13 на­мистин із метеликами й 15 — із квітами, Се­стра їй подарувала ще 11 намистин. Скільки намистин стало в Ган­нусі?

Короткий запис

Було — ?, 13 намистин і 15 намистин

Отримала — 11 намистин

Стало — ?

Метелики — 13 намистин

Квіти — 11 намистин

Всього (Було) — ?

Отримала — 11 намистин

Стало — ?

Схема

Вираз   (13 + 15) + 11

Короткий запис №1

Метелики — 13 намистин

Квіти — 11 намистин

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 24 намистини

Отримала — 11 намистин

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього намистин було в Ганнусі?

2) Скільки намистин стало в Ган­нусі?

Розв’язання

1) 13 + 15 = 28 (н.) – всього намистин було в Ганнусі

2) 28 + 11 = 39 (н.) – намистин стало в Ганнусі

 

2 спосіб

Оскільки в задачі не сказано, які саме намистини подарували Ганнусі, то припустимо, що подарували намистини з метеликами, тоді

Короткий запис

Було з метеликами — 13 намистин

Отримала — 11 намистин

Стало (Метелики) — ?

Квіти — 15 намистин

Всього — ?

Схема

Вираз   (13 + 11) + 15

Короткий запис №1

Було з метеликами — 13 намистин

Отримала — 11 намистин

Стало — ?

Короткий запис №2

Метелики — 24 намистини

Квіти — 15 намистин

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього намистин з метеликами стало в Ганнусі?

2) Скільки намистин стало в Ганнусі?

Розв’язання

1) 13 + 11 = 24 (н.) – всього намистин з метеликами стало в Ганнусі

2) 24 + 15 = 39 (н.) – намистин стало в Ганнусі

 

3 спосіб

Припустимо, що подарували намистини з квітами, тоді

Короткий запис

Було з квітами — 15 намистин

Отримала — 11 намистин

Стало (Квіти) — ?

Метелики — 13 намистин

Всього — ?

Схема

Вираз   (15 + 11) + 13

Короткий запис №1

Було з квітами — 15 намистин

Отримала — 11 намистин

Стало — ?

Короткий запис №2

Квіти — 26 намистин

Метелики — 13 намистин

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього намистин з квітами стало в Ганнусі?

2) Скільки намистин стало в Ганнусі?

Розв’язання

1) 15 + 11 = 26 (н.) – всього намистин з квітами стало в Ганнусі

2) 26 + 13 = 39 (н.) – намистин стало в Ганнусі

Відповідь: у Ганнусі стало 39 намистин

 

2) У Ганнусі було 13 намистин із метеликами й 15 — із кві­тами, Після того як сестра їй подарувала кілька намис­тин, у дівчинки стало 39 на­мистин, Скільки намистин подарувала Ганнусі сестра?

Короткий запис

Було — ?, 13 намистин і 15 намистин

Отримала — ?

Стало — 39 намистин

Метелики — 13 намистин

Квіти — 15 намистин

Всього (Було) — ?

Отримала — ?

Стало — 39 намистин

Схема

Вираз   39 – (13 + 15)

Короткий запис №1

Метелики — 13 намистин

Квіти — 15 намистин

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 28 намистин

Отримала — ?

Стало — 39 намистин

План розв’язування

1) Скільки всього намистин було в Ганнусі?

2) Скільки намистин подарувала Ган­нусі сестра?

Розв’язання

1) 13 + 15 = 28 (н.) – всього намистин було в Ганнусі

2) 39 – 28 = 11 (н.) – намистин подарувала Ганнусі сестра

 

2 спосіб

Оскільки в задачі не сказано які саме намистини сестра подарувала Ганнусі, то припустимо, що подарувала намистини з метеликами, тоді

Короткий запис

Було з метеликами — 13 намистин

Подарувала — ?

Стало (Метелики) — ?

Квіти — 15 намистин

Всього — 39 намистин

Схема

Вираз   (39 – 15) – 13 

Короткий запис №1

Метелики — ?

Квіти — 15 намистин

Всього — 39 намистин

Короткий запис №2

Було з метеликами — 13 намистин

Подарувала — ?

Стало — 24 намистини

План розв’язування

1) Скільки намистин з  метеликами було в Ганнусі?

2) Скільки намистин подарувала Ганнусі сестра?

Розв’язання

1) 39 – 15 = 24 (н.) – намистин з метеликами було в Ганнусі

2) 24 – 13 = 11 (н.) – намистин подарувала Ганнусі сестра

 

3 спосіб

Припустимо, що подарували намистини з квітами, тоді

Короткий запис

Було з квітами — 15 намистин

Подарувала — ?

Стало (Квіти) — ?

Метелики — 13 намистин

Всього — 39 намистин

Схема

Вираз   (39 – 13) – 15

Короткий запис №1

Квіти — ?

Метелики — 13 намистин

Всього — 39 намистин

Короткий запис №2

Було з квітами — 15 намистин

Подарувала — ?

Стало — 26 намистин

План розв’язування

1) Скільки намистин з квітами було в Ганнусі?

2) Скільки намистин подарувала Ганнусі сестра?

Розв’язання

1) 39 – 13 = 26 (н.) – намистин з квітами було в Ганнусі

2) 26 – 15 = 11 (н.) – намистин подарувала Ганнусі сестра

Відповідь: сестра подарувала Ганнусі 11 намистин

 

3) У Ганнусі було 11 на­мистин. Сестра їй пода­рувала ще 13 намистин із метеликами й 15 — із квітами. Скільки на­мистин стало в Ганнусі?

Короткий запис

Було — 11 намистин

Отримала — ?, 13 намистин і 15 намистин

Стало — ?

Схема

Вираз   11 + (13 + 15)

Короткий запис №1

Метелики — 13 намистин

Квіти — 15 намистин

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 11 намистин

Отримала — 28 намистин

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього намистин подарувала Ганнусі сестра?

2) Скільки намистин стало в Ган­нусі?

Розв’язання

1) 13 + 15 = 28 (н.) – всього намистин подарувала Ганнусі сестра

2) 11 + 28 = 39 (н.) – намистин стало в Ганнусі

 

2 спосіб

Оскільки в задачі як сестра дарувала намистини, тому припустимо, що спочатку подарувала з метеликами, а потім зі квітами

Короткий запис

Було — 11 намистин

Отримала з метеликами — 13 намистин

Стало (Було) — ?

Отримала з квітами — 15 намистин

Стало — ?

Схема

Вираз   (11 + 13) + 15

Короткий запис №1

Було — 11 намистин

Отримала з метеликами — 13 намистин

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 24 намистини

Отримала з квітами — 15 намистин

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки намистин стало в Ганнусі, коли вона отримала намистини з метеликами?

2) Скільки намистин стало в Ганнусі?

Розв’язання

1) 11 + 13 = 24 (н.) – намистин стало в Ганнусі, коли вона отримала намистини з метеликами

2) 24 + 15 = 39 (н.) – намистин стало в Ганнусі

 

3 спосіб

Припустимо, що сестра спочатку подарувала з квітами, а потім з метеликами

Короткий запис

Було — 11 намистин

Отримала з квітами — 15 намистин

Стало (Було) — ?

Отримала з метеликами — 13 намистин

Стало — ?

Схема

Вираз   (11 + 15) + 13 

Короткий запис №1

Було — 11 намистин

Отримала з квітами — 15 намистин

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 26 намистин

Отримала з метеликами — 13 намистин

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки намистин стало в Ганнусі, коли вона отримала намистини з квітами?

2) Скільки намистин стало в Ганнусі?

Розв’язання

1) 11 + 15 = 26 (н.) – намистин стало в Ганнусі, коли вона отримала намистини з квітами

2) 26 + 13 = 39 (н.) – намистин стало в Ганнусі

Відповідь: в Ганнусі стало 39 намистин

 

4) Сестра подарувала Ган­нусі 13 намистин із мете­ликами й 15 — із квітами, і після цього в Ганнусі ста­ло 39 намистин, Скільки намистин було в Ганнусі?

Короткий запис

Було — ?

Отримала — ?, 13 намистин і 15 намистин

Стало — 39 намистин

Схема

Вираз   39 – (13 + 15)

Короткий запис №1

Метелики — 13 намистин

Квіти — 15 намистин

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — ?

Отримала — 28 намистин

Стало — 39 намистин

План розв’язування

1) Скільки всього намистин подарувала Ганнусі сестра?

2) Скільки намистин було в Ган­нусі?

Розв’язання

1) 13 + 15 = 28 (н.) – всього намистин подарувала Ганнусі сестра

2) 39 – 28 = 11 (н.) – намистин було в Ганнусі

 

2 спосіб

Оскільки в задачі не сказано як сестра дарувала намистини, то припустимо, що спочатку подарувала з метеликами, а потім з квітами

Короткий запис

Було спочатку — ?

Отримала з метеликами — 13 намистин

Стало (Було) — ?

Отримала з квітами — 15 намистин

Стало — 39 намистин

Схема

Вираз   (39 – 15) – 13

Короткий запис №1

Було — ?

Отримала з квітами — 15 намистин

Стало — 39 намистин

Короткий запис №2

Було — ?

Отримала з метеликами — 13 намистин

Стало — 24 намистини

План розв’язування

1) Скільки намистин було до того, як отримала 15 намистин з квітами?

2) Скільки намистин було в Ганнусі?

Розв’язання

1) 39 – 15 = 24 (н.) – намистин було до того, як отримала 15 намистин з квітами

2) 24 – 13 = 11 (н.) – намистин було в Ганнусі

 

3 спосіб

припустимо, що спочатку подарувала з метеликами, а потім з квітами

Короткий запис

Було спочатку — ?

Отримала з квітами — 15 намистин

Стало (Було) — ?

Отримала з метеликами — 13 намистин

Стало — 39 намистин

Схема

Вираз   (39 – 13) – 15

Короткий запис №1

Було — ?

Отримала з метеликами — 13 намистин

Стало — 39 намистин

Короткий запис №2

Було — ?

Отримала з квітами — 15 намистин

Стало — 26 намистини

План розв’язування

1) Скільки намистин було до того, як отримала намистини з метеликами?

2) Скільки намистин було в Ганнусі?

Розв’язання

1) 39 – 13 = 26 (н.) – намистин було до того, як отримала намистини з метеликами

2) 26 – 15 = 11 (н.) – намистин було в Ганнусі

Відповідь: у Ганнусі було 11 намистин

Інші завдання дивись тут...