Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 90 

Завдання 1

1) У першій печері живе 9 кажанів, у другій — 14, а в тре­тій стільки, скільки в першій і другій разом. Скільки ка­жанів живе в третій печері?

Короткий запис

І печера — 9 кажанів

ІІ печера — 14 кажанів

ІІІ печера — ?, стільки ж, скільки в І і ІІ печерах разом

Схема

Розв’язання

9 + 14 = 23 (к.) – кажанів живе в третій печері (кажанів живе в першій і другій разом)

Відповідь: у третій печері живе 23 кажани

 

2) У першій печері живе 9 кажанів, а в другій — на 5 біль­ше. У третій печері живе кажанів стільки, скільки в пер­шій і другій разом. Скільки кажанів живе в третій печері?

Короткий запис

І печера — 9 кажанів

ІІ печера — ?, на 5 кажанів більше, ніж у І печері

ІІІ печера — ?, стільки ж, скільки в І і ІІ печерах разом

Схема

Вираз    9 + (9 + 5)

Короткий запис №1

І печера — 9 кажанів

ІІ печера — ?, на 5 кажанів більше

Короткий запис №2

І печера — 9 кажанів

ІІ печера — 14 кажанів

ІІІ печера — ?, в І і ІІ печерах разом

План розв’язування

1) Скільки кажанів живе в другій печері?

2) Скільки кажанів живе в третій печері?

Розв’язання

1) 9 + 5 = 14 (к.) – кажанів живе в другій печері

2) 9 + 14 = 23 (к.) – кажанів живе в третій печері

Відповідь: у третій печері живе 23 кажани

 

Завдання 2

Якщо р = 22, тоді 36 + 8 – р = 36 + 8 – 22 = 36 – 22 + 8 = 22

Якщо k = 8, тоді k + 7 – 9 = 8 + 7 – 9 = 15 – 9 = 6

 

СТОРІНКА 91

Завдання 1  Біля причалу стояло 13 яхт, скуте­рів – на 6 менше, ніж яхт, а катерів – на 7 більше, ніж скутерів. Скільки було скутерів і катерів разом?

Короткий запис

Яхти — 13 штук

Скутери — ?, на 6 менше, ніж яхт

Катери — ?, на 7 більше, ніж скутерів

Всього скутерів і катерів — ?

Схема

Вираз    (13 – 6) + (13 – 6 + 7)

Короткий запис №1

Яхти — 13 штук

Скутери — ?, на 6 штук менше

Короткий запис №2

Скутери — 7 штук

Катери — ?, на 7 штук більше

Короткий запис №3

Скутери — 7 штук

Катери — 14 штук

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки скутерів було біля причалу?

2) Скільки катерів було біля причалу?

3) Скільки було скутерів і катерів разом?

Розв’язання

1) 13 – 6 = 7 (с.) – скутерів було біля причалу

2) 7 + 7 = 14 (к.) – катерів було біля причалу

3) 7 + 14 = 21 (шт.) – скутерів і катерів разом було біля причалу

Відповідь: біля причалу разом 21 скутер і катери

 

� Біля причалу стояло 13 яхт, скуте­рів – на 6 менше, ніж яхт, а катерів – на 7 більше, ніж скутерів. Скільки всього плаваль­них засобів стояло біля причалу?

Короткий запис

Яхти — 13 штук

Скутери — ?, на 6 менше, ніж яхт

Катери — ?, на 7 більше, ніж скутерів

Всього яхт і катерів— ?

Схема

Вираз   13 + (13 – 6 + 7)

Короткий запис №1

Яхти — 13 штук

Скутери — ?, на 6 штук менше

Короткий запис №2

Скутери — 7 штук

Катери — ?, на 7 штук більше

Короткий запис №3

Яхти — 14 штук

Катери — 12 штук

Всього — ?

 

План розв’язування

1) Скільки скутерів було біля причалу?

2) Скільки катерів було біля причалу?

3) Скільки всього плавальних засобів стояло біля причалу?

Розв’язання

1) 13 – 6 = 7 (с.) – скутерів було біля причалу

2) 7 + 7 = 14 (к.) – катерів було біля причалу

3) 13 + 14 = 27 (шт.) – всього плавальних засобів стояло біля причалу

Відповідь: біля причалу стояло 27 плавальних засобів

 

Завдання 2  На першій щоглі вітрильника сидить 7 ча­йок, на другій – на 6 більше, ніж на пер­шій, а на третій – на 4 менше, ніж на дру­гій. Скільки всього чайок сидить на щоглах?

Короткий запис

І щогла — 7 чайок

ІІ щогла — ?, на 6 чайок більше, ніж на І щоглі

ІІІ щогла — ?, на 4 чайки менше, ніж на ІІ щоглі

Всього — ?

Схема

Вираз   7 + (7 + 6) + (7 + 6 – 4)

Короткий запис №1

І щогла — 7 чайок

ІІ щогла — ?, на 6 чайок більше

Короткий запис №2

ІІ щогла — 13 чайок

ІІІ щогла — ?, на 4 чайки менше

Короткий запис №3

І щогла — 7 чайок

ІІ щогла — 13 чайок

ІІІ щогла — 9 чайок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки чайок сидить на ІІ щоглі?

2) Скільки чайок сидить на ІІІ щоглі?

3) Скільки всього чайок сидить на щоглах?

Розв’язання

1) 7 + 6 = 13 (ч.) – чайок сидить на ІІ щоглі

2) 13 – 4 = 9 (ч.) – чайок сидить на ІІІ щоглі

3) 7 + 13 + 9 = 29 (ч.) – всього чайок сидить на щоглах

Відповідь: на щоглах сидить 29 чайок

Інші завдання дивись тут...