§6 Дзвінкі й глухі приголосні звуки.

Вправа 111.1. Чітко вимовте звуки парами.

[б] - [п]         [д] - [т]         [дж] - [ч]

[г] - [х]         [д] - [т]         [ґ] - [к]

111.2. Назвіть звуки, під час вимови яких ви чуєте голос і шум (дзвінкі).

[б], [д], [дж], [г], [д], [ґ]

111.3. Вимовте звуки, які утворюються тільки з участю шуму, без голосу (глухі).

[п], [т], [ч], [х], [т], [к]

 

Вправа 112.1. Розгляньте таблицю парних дзвін­ких і глухих приголосних звуків.

Дзвінкі

[б]

[г]

[ґ]

[д]

[д']

[з]

[з']

[ж]

[дж]

[дз]

[дз']

Глухі

[п]

[х]

[к]

[т]

[т']

[с]

[с']

[ш]

[ч]

[ц]

[ц']

Візьміть до уваги! Решта приголосних звуків не утворює пар.

Дзвінкі

[в]

[л]

[л']

[м]

[н]

[н']

[й]

[р]

[р']

Глухий

[ф]

112.2. Потренуйтеся в попарному вимовлянні дзвінких і глухих звуків.

 

Вправа 113.1. Прочитай слова.

113.2. Заміни за зразком дзвінкий приголосний звук, позна­чений виділеною буквою, парним глухим. Запиши слова парами. Зразок. Злива — слива.

Жити — шити, ґуля — куля, гори — хори, бити — пити, дітоньки — тітоньки.

113.3. Зроби висновок про те, що сталося зі словами під час заміни звуків.

Після заміни звуків змінилося значення слів.

 

Вправа 114.1. Прочитай вірш і спиши.

Хай ізнов калина

червоніє, достигає,

всьому світу заявляє:

«Я — країна Україна

на горі калина».  (Павло Тичина).

114.2. Вимов у виділених словах окремо дзвінкі й глухі приголо­сні звуки.

Калина, достигає, Україна.

114.3. Букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки, під­кресли однією рискою, а глухі — двома.

Калина, достигає, Україна.

 

Урок розвитку мовлення

Вправа 115.1. Розгляньте малюнки.

115.2. Складіть і запишіть розповідь за малюнками і запитаннями.

1. Хто автор казки «Про двох цапків»?

2. Чим відрізнялися цапки один від одного?

3. Що хотіли зробити цапки?

4. Де вони зустрілися?

5. Яка була кладка?

6. Що сталося з цапками?

 

 

Вправа 116.1. Прочитайте.

Мама заплела Маринці тоненькі кізки. Бігла кіска по мосту, збила куряву густу.

116.2. Назвіть букви, які «стали не на своє місце». Запишіть речення, виправивши помилки.

Мама заплела Маринці тоненькі кіски. Бігла кізка по мосту, збила куряву густу.

 

Вправа 117. 1. Прочитай уголос. Скажи, який дзвінкий і який парний йому глухий приголосний найчастіше трапляються в цих скоромовках.

1. Біжать стежини поміж ожини. 2. Над шляхом Явдошка шукала волошки.

[ж] – [ш]

117.2. Спиши. Підкресли букви, якими позначено дзвінкі при­голосні звуки.

Біжать стежини поміж ожини. Над шляхом Явдошка шукала волошки.

 

Вправа 118.1. Прочитай і відгадай загадки.

1. Віз без коліс, а з батога сльози ллються (човен). 2. Замість тисячі лопат я копати землю рад (екскаватор). 3. Їла, їла дуб, дуб, поламала зуб, зуб (пилка). 4. Взимку вкрили ми навкруг ліс, дорогу, поле, луг (сніжинки).

118.2. Прочитай виділені слова. Чітко вимовляй у них останній звук.

Віз, коліс, лопат, рад, дуб, зуб.

118.3. Запиши слова, які закінчуються на дзвінкий приголосній звук. Підкресли останню букву в кожному слові.

Віз, рад, дуб, зуб.

 

Вправа 119. 1. Прочитай. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні звуки пе­ред глухими у виділених словах.

1. Під берізки, під дубки поховалися грибки. 2. Швидко мова мовиться, та не швидко діло робиться.

119.2. Випиши виділені слова. Поділи їх на склади. Підкресли бук­ви, які позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу.

Бе-різ-ки, дуб-ки, гриб-ки, швид-ко

 

Вправа 120. 1. Прочитай, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні зву­ки в кінці слова і складу.

Хліб, сад, мо-лодь, дуж-ка, каз-ка, шиб-ка, буд­-ка, вузь-кий, мо-лод-ший, ріж, їж-те, віз.

120.2. Склади і запиши речення з виділеними словами.

Береги поєднав вузький перешийок. Молодший брат навчався у школі.