Вправа 121.1. Допиши слова за зразком.

2. Прочитай слова парами. Чітко вимовляй дзвінкі приго­лосні а другому слові кожної пари.

Багато  Один

вози — віз

гаражі — гараж

обіди — обід

Один       Багато

грибок — грибки

садок — садки

зубок — зубчики

 

Вправа 122.1. Розгляньте малюнок і прочитайте початок прислів'я. Подумайте, як його можна закінчити.

Хочеться рибку з'їсти, та не хочеться ....

122.2. Запишіть прислів'я. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки перед глухими.

Хочеться рибку з'їсти, та не хочеться у воду лізти.

122.3. Усно складіть розповідь за малюнком.

 

Вправа 123. 1. Прочитай текст. Чітко вимовляй звуки, позначені виділеними буквами.

Край молодого садка — пасіка. На високих ніжках стоять рівними рядками будиночки — вулики. У них живуть бджоли.

123.2. Спиши. Усно зроби звуковий аналіз слова бджоли.

1. Бджоли.

2. Звуків 5 [б], [дж], [о], [л], [и]

    [б дж о л и][– – •' | •]

3. Бджо-ли

4. Бджоли

5. Бджоли

6. [о], [и]

7. [б], [дж], [л]

 

Вправа 124. 1. Підготуйся до виразного читання тексту. Подумай, швидко чи повільно будеш читати. Поясни, чому саме так. Читаючи, дзвінко вимовляй звуки, позначені виділе­ними буквами.

     Тиха зоряна ніч. Серпик місяця високо під­бився. Коли це враз земля від лісу загула, і щось важке-важке наближається до пасіки. Суне між вуликами, валить їх, давить квіти. Наче господар, оглядає, де кращий вулик, смачні­ший мед. І коли натрапив на такий, зараз лапу патлату туди — і ласує (За Марком Вовчком).

124.2. Здогадайся, що це за гість завітав на пасіку. Поясни, як ти його впізнав. Запиши його назву. Розкажи, яку ілю­страцію можна намалювати до тексту.

На пасіку завітав ведмідь. Він важкий, великий, має патлату лапу, любить поласувати медом.

124.3. Випиши парами слова іде й суне, їсть і ласує. Яка відмін­ність між ними?

Іде – суне, їсть – ласує. У парах слова по-різному пишуться, але мають однакове значення.

 

Вправа 125.1. Прочитай і відгадай загадку.

На грибка я схожий трішки:

зверху — брилик, знизу — ніжка.

Я в соснову дошку вгруз,

на мені висить картуз.

125.2. Випиши виділені слова. Прочитай їх, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці складу і слова.

Грибка, ніжка, вгруз, картуз.

125.3. Назви у вірші слова, у яких є тільки дзвінкі приголосні.

На, грибка, брилик, знизу, ніжка, дошку, вгруз, на, мені.

 

Вправа 126.1. Допиши слова за зразком. Зразок. Грудочка — грудка.

В'язочка – в'язка, скибочка – скибка, діжечка – діжка, ложечка – ложка, кладочка – кладка.

126.2. Прочитай утворені слова, чітко вимовляючи дзвінкі при­голосні звуки перед глухими.

В'язка, скибка, діжка, ложка, кладка.

126.3. З однією парою слів (на вибір) усно склади речення.

Два цапки зустрілися на вузькій кладці. Бабуся принесла в'язку запашних трав. Лис вскочив у діжку з дьогтем. На тарілці лежала скибка свіжого хліба.

 

§7 Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення.

Вправа 127.1. Прочитай слова і склади з ними речення.

Лан — лань.

Навкруги розкинувся безмежний лан. Лань – прудка тварина.

127.2. Назви звуки, якими відрізняються слова лан і лань. Якою буквою позначено м'якість звука [н']?

Лан [л а н], лань [л а н']. Слова відрізняються звуками [н] і [н']. М'якість звука [н'] позначено буквою «знак м'якшення» ь.

 

Вправа 128.1. Прочитай вірш.

Твоя це мати — Батьківщина,

твій дім з малих дитячих літ.

Звідсіль дороги і стежини

тобі лежать в широкий світ.  (Лідія Компанієць).

128.2. Випиши з вірша слова у два стовпчики: в один — зі зву­ком [т], а в інший — із звуком [т'].

Зразок.  [т]                       [т']

             тих                      тільки

             твоя                     Батьківщина

             мати                     дитячих

             твій                      лежать

             літ

             стежини

             тобі

            світ

 

Вправа 129.1. Спиши, змінюючи слова за зразком. Зразок. Мисливці — мисливець.

Вихователі – вихователь, медалі – медаль, зайці – заєць.

129.2. Поясни, як позначено м'якість приголосних звуків у словах.

М'якість звука [л'], [ц'] позначено буквою «знак м'якшення» ь.

 

Вправа 130.1. Спиши слова, вставляючи, де треба, знак м'якшення.

Бат..ко, клад..ка, дон..ка, тон..ка, ред..ка, син..ка, спин..ка, шпил..ка, пил..ка, міл..ко.

130.2. Поясни написання слів.

Батько, кладка, донька, тонка, редька, синька, спинка, шпилька, пилка, мілко.