Вправа 181.1. Прочитай і спиши вірш, вставляючи, де потрібно, апостроф.

В своїм селі, в своїм краю

люблю я співи солов'їні,

веселий гомін ручаю

і руту-м'яту при долині.    (Тамара Коломієць).

181.2. Назви слово, у якому буква ю позначає один звук. А в яких словах ця буква позначає два звуки?

Люблю [л' у б л' у]

Краю [к р а й у], ручаю [р у ч а й у].   

 

Вправа 182.1. Прочитайте скоромовку. Потренуй­теся швидко її промовляти.

Лежить п'ять п'ятаків. На кожному п'ятаку ще по п'ятаку.

182.2. Вивчіть її напам'ять і запишіть з пам'яті. Перевірте напи­сане за підручником.

182.3. Побудуйте звукову модель виділеного слова.

П'ять – букв 4, звуків 4 [п й а т'],  [– = • =]

 

Вправа 183.1. Прочитайте жартівливий вірш. Розкажіть, в які комп'ютерні ігри ви любите гратись.

В комп'ютера-мами, в комп'ютера-тата

є діти — маленькі комп'ютеренята.

Дорослі комп'ютери — тато і мама —

розв'язують дуже серйозні програми.

Малятам ще треба рости й підростати —

вони полюбляють із дітками гратись.          (Світлана Цушко).

2. Запишіть на вибір одне з виділе­них слів і побудуйте його звукову

модель. Перевірте одне в одного складені моделі.

Комп'ютери – букв 9, звуків 10 [к о м п й у т е р и],  [| – = •'| •| •]

Розв'язують – букв 10, звуків 11 [р о з в й а з у й у т'],  [|– = •'| •| =• =]

 

Вправа 184.1. Прочитай сполучення слів.

Бриль із соломи, будинок із каменю, ліжко з дерева, луска риби, пір'я горобця, квакання жаб.

184.2. Виділені слова заміни за зразком. Запиши утворені спо­лучення слів.

Зразок. Солом'яний бриль.

Солом'яний бриль, кам'яний будинок, дерев'яне ліжко, риб'яча луска, гороб'яче пір'я, жаб'яче квакання.

184.3. Поділи для переносу слова кам'яний і дерев'яний. Як можна ці слова перенести різними способами?

кам' – яний, кам'я – ний, де – рев'яний, дере – в'яний, дерев' – яний, дерев'я – ний.  

 

Вправа 185.1. Прочитайте вірш.

Рве Мар'янка у торбинку

подорожник, материнку.

Петрик, Оля і Дем'янко

накопали валер'янки.

               (Федір Петров).

185.2. Випишіть слова з апострофом, поділяючи їх для переносу.

Ма – р'янка, Мар' – янка, Мар'ян – ка, Мар'я – нка.

Де – м'янко,  Дем' – янко, Дем'ян – ко, Дем'я – нко.

Ва – лер'янки, вале – р'янки, валер' – янки, валер'ян – ки.  

185.3. Поміркуйте і скажіть, як будуть звучати імена цих дітей, коли вони стануть дорослими.

Мар'яна, Петро, Оля, Дем'ян.

 

Вправа 186.1. Прочитай речення.

1. Діти впорядковують двір. 2. Над пасікою кружляють бджілки. 3. Важкі червонобокі яблука звисають із гілок. 4. За вікном горобці мостять гніздечка.

186.2. Виділені слова заміни словами з довідки. Слова для довідки: в'ються, подвір'я, в'ють, рум'яні.

Діти впорядковують подвір'я. Над пасікою в'ються бджілки. Важкі рум'яні яблука звисають із гілок. За вікном горобці в'ють гніздечка.

186.3. Запиши утворені речення. Поясни вживання апострофа у словах.

Діти впорядковують подвір'я. Над пасікою в'ються бджілки. Важкі рум'яні яблука звисають із гілок. За вікном горобці в'ють гніздечка.

 

§ 11. Поняття про мову. Українська мова — державна мова України

Вправа 187.1. Прочитайте текст.

У світі живе багато різних народів. І кож­ний має свою мову. Один і той самий предмет у різних мовах може називатися різними сло­вами. Наприклад: українського мовою — хліб, німецькою — брот, французькою — пен.

Близькими для українців є росіяни і білору­си. Мови цих народів мають багато спільного.

187.2. Про що ви дізналися з тексту? Розкажіть коротко.

 

Вправа 188.1. Прочитай текст.

Українці, білоруси і росіяни вітаються так» що можуть зрозуміти один одного. Якщо укра­їнець скаже: «Добрий вечір!», то білорус відпо­вість: «Добри вечар!». Якщо білорус скаже на прощання: «Добранач!, то це те саме, що укра­їнською мовою «Добраніч», а російською — «Доброй ночи».

188.2. Назви зображені предмети. Дізнайся, як вони назива­ються в інших мовах, і розкажи про це на уроці.

Картопля (по-білоруськи бульба, по-російськи картошка, по-італійськи патата, по-англійськи потейто)

Цибуля (по-англійськи

Огірок

Буряк

188.3. Запиши назви овочів у тій послідовності, як вони зобра­жені. Постав знак наголосу в словах.

Картопля, цибуля, огірок, буряк.

 

Вправа 189.1. Прочитай виразно текст.

РІДНА МОВА.

   Наша держава — Україна. Наша мова зветь­ся українською. Свою рідну мову ми любимо найбільше від усіх мов на світі.

   Українська мова — державна мова України.

189.2. Спиши останнє речення.

Українська мова — державна мова України.

 

Вправа 190.1. Виразно прочитайте висловлюван­ня письменників про рідну мову.

1. У народу немає скарбу більшого, як його мова (Юрій Мушкетик). 2. Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не сердень­ко, а лиш камінь має (Сидір Воробкевич). 3. Розцвітай же, слово, і в родині, і у школі, й на заводі, і у полі! (Павло Тичина). 4. Українська мова — давня й молода. Світить рідне слово, як жива вода (Богдан Чепурно).

190.2. Як ви зрозуміли слова поета Павла Тичини? Спишіть їх.

 

 

Розцвітай же, слово, і в родині, і у школі, й на заводі, і у полі! Рідну мову треба вивчати і спілкуватися нею.