Вправа 221.1. Прочитай текст.

Уже блищить на сонці сніг. Лише горобина в червоному вбранні. Щодня прилітає до неї пустотливий снігур поласувати смачними яго­дами. Сяде на гілочку в гущавині і дзьобає. А щоб не забруднитися ягодами, він почепив собі на груди червоний фартушок.

221.2. Це розповідь, опис чи міркування? Доведи свою думку.

У тексті розповідається про те, як снігур ласує ягодами горобини. Це текст-розповідь.

221.3. Спробуй скласти текст-опис про снігура або текст-міркування «Чому ця пташка так називається?» (за вибо­ром). Запиши складений текст.

 

 

§18. Поняття про речення.

Вправа 222.1. Прочитай текст. Кінець кожного речення позначай зниженням голосу і паузою.

Щодня ти ходиш до школи. Твій обов'язок — добре вчитися. У школі тебе навчають учите­лі. Вони хочуть, щоб ти добре знав свою рідну мову.

222.2. Скільки абзаців у тексті? Про що розповідається в кожному з них? Спиши друге речення.

   Щодня ти ходиш до школи.

   У школі тебе навчають учите­лі. Вони хочуть, щоб ти добре знав свою рідну мову.

   Твій обов'язок — добре вчитися.

У тексті повинно бути хоча б три абзаци: зачин (розповідається про те, що я  ходжу щодня до школи), основна частина (розповідається про те, що мене у школі навчають вчителі), кінцівка (розповідається про основний обов'язок школяра).

У школі тебе навчають учите­лі.

 

Вправа 223.1. Прочитай.

Узимку школярі виготовили

Узимку школярі виготовили годівничку для птахів.

223.2. Зістав дві групи слів. Поясни, яка з них виражає закінче­ну думку.

Друга група слів виражає закінчену думку.

 

Вправа 224.1. Прочитай. Виділяй паузою кожну закінчену думку.

Вечоріє. Сідає сонце в степу. Усе замовкло на засніжених полях. Тиша.

224.2. Визнач, скільки речень у тексті.

У тексті чотири речення.

224.3. Спиши. Підкресли речення, у яких закінчену думку вира­жено одним словом.

Вечоріє. Сідає сонце в степу. Усе замовкло на засніжених полях. Тиша.

 

Вправа 225.1. Прочитай. Полічи, скільки речень у цьому вірші.

Погляньте, погляньте, яка благодать!

Дивіться: метелики з неба летять!

Морозець малює на шибках узори.

Картинкою гарною стало віконце.  (Олександр Олесь).

У цьому вірші чотири речення.

225.2. Поясни, як ти розумієш вислів метелики з неба летять.

Падають сніжинки.

225.3. Спиши останнє речення. Поділи для переносу слова картинкою і віконце. Поцікався, чи всі учні в класі зроби­ли це однаково.

Картинкою гарною стало віконце. 

Ка – ртинкою, кар – тинкою, карти – нкою, картин – кою.

Ві – конце, віко – нце, вікон – це.

 

Вправа 226.1. Прочитай. Поясни, які рядки слів можна назвати реченнями.

Стало дуже холодно.

Спить ліс

Спорожніло поле

Уже по-зимовому світить

Заснули до весни ведмідь, борсук та їжак

Білочка сховалась у дупло від

226.2. Випиши речення, не забуваючи ставити у кінці крапку.

Спить ліс. Спорожніло поле. Заснули до весни ведмідь, борсук та їжак.

226.3. Які речення відповідають схемі?

____   ______ .

Спить ліс. Спорожніло поле.

 

Вправа 227.1. Прочитай мовчки. Встанови межі речень.

227.2. Прочитай уголос, позначаючи кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

УЗИМКУ.

Сховалася земля під білою ковдрою снігу хо­лодний вітер гуляє по полю мороз скував усе навкруги тваринам стало важко добувати їжу

227.3. Спиши текст. Перше слово в кожному реченні пиши з ве­ликої букви. У кінці речення став крапку.

Сховалася земля під білою ковдрою снігу. Хо­лодний вітер гуляє по полю. Мороз скував усе навкруги. Тваринам стало важко добувати їжу

 

Вправа 228.1. Прочитай.

Пізно встати зимове сонце

Пізно встало зимове сонце.

228.2. Поясни, яку групу слів не можна назвати реченням.

Першу групу не можна назвати реченням, бо слова не зв'язані між собою.

 

Вправа 229.1. Прочитай. Зверни увагу на слова, щоо в дужках. Скажи, чи зв'язані вони з іншими словами в реченні.

Побіліли (поле). (Замерзла) річки. Заснули (ліс). Спокійно (стояти) сосни та ялини.

Слова, що в дужках, не зв'язані з іншими словами в реченні.

229.2. Зміни слова в дужках так, щоб утворилися речення. Запиши.

Побіліли поля. Замерзли річки. Заснули ліси. Спокійно стоять сосни та ялини.

 

Вправа 230.1. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення.

Пухнасті, у, повітрі, сніжинки, кружляють. Засяяла, на, сніжна, долонці, зірочка.

У повітрі кружляють пухнасті сніжинки. На долонці засяяла сніжна зірочка.

230.2. Склади звукові моделі виділених слів.

Кружляють – букв 9, звуків 9 [к р у ж л' а й у т'],  [– – • | – = •'| =• =]

 

Засяяла – букв 7, звуків 8 [з а с' а й а л а],  [• | = •'| =•| •]