Вправа 241.1. Щоразу читайте питальне речення так, щоб одержати іншу відповідь, подану в дужках.

Учора школярі проводили ранок казок? (Так, проводили.) (Так, ранок казок.) (Так, учора.) (Так, школярі.)

Учора школярі проводили ранок казок? (Так, проводили.) Учора школярі проводили ранок казок?  (Так, ранок казок.) Учора школярі проводили ранок казок? (Так, учора.) Учора школярі проводили ранок казок? (Так, школярі.)

241.2. Спишіть питальне речення. А потім запишіть одну з від­повідей (на вибір). Прочитайте з інтонацією.

Учора школярі проводили ранок казок? Так, проводили.

Учора школярі проводили ранок казок? Так, ранок казок.

Учора школярі проводили ранок казок? Так, учора.

Учора школярі проводили ранок казок? Так, школярі.

 

Вправа 242.1. Прочитай. Добери до кожного речення розділовий знак. (. ? !)

Хто любить читати казки Казки люблять усі Чим же цікаві казки Там відбуваються різні чудеса

242.2. Спиши, ставлячи у кінці речень відповідні розділові знаки.

Хто любить читати казки? Казки люблять усі. Чим же цікаві казки? Там відбуваються різні чудеса!

242.3. Визнач, які із записаних речень є питальними.

Хто любить читати казки? Чим же цікаві казки?

 

Вправа 243.1. Розгляньте малюнок. Розкажіть докладно, що на ньому зображено. Доберіть підпис до малюнка.

243.2. Прочитайте запитання і дайте на них відповіді.

1. Яку пору року зображено? (Дайте відпо­відь одним словом.) 2. Куди прийшли діти на прогулянку? 3. Що роблять хлопчики? 4. Що робить дівчинка?

243.3. Запишіть відповіді. Першу відповідь подайте як заголовок.

Зима. Діти прийшли на гірку. Хлопчики спускаються на санчатах. Дівчинка їде на лижах.

243.4. Прочитайте записану розповідь.

 

Вправа 244.1. Прочитайте в особах вірш-жарт.

— Який смачний обід сьогодні!

Такого зроду ми не їли!

— Чому? Хіба були голодні?

—Та ні. Самі його варили!      (Валентин Бичко).

244.2. Знайдіть у вірші розповідні і питальні речення. Поясніть розділові знаки.

Який смачний обід сьогодні! Такого зроду ми не їли! Та ні. Самі його варили!   

Чому? Хіба були голодні?

244.3. Спишіть речення, які відповідають схемам.

____ ?  Чому?

____ ____ ____! Самі його варили!

 

Вправа 245.1. Подумай, про яку людину так кажуть.

1. І за холодну воду не візьметься. 2. Палець об палець не вдарить.

Так кажуть про лінивих людей.

245.2. Спиши. Використовуй доречно ці вислови у своєму мовленні.

І за холодну воду не візьметься. Палець об палець не вдарить.

 

Вправа 246.1. Прочитай прислів'я. Поясни зміст.

1. Усе трудом славиться. 2. Без охоти немає роботи. 3. Без діла слабіє сила.

246.2. Постав питання до виділених слів за зразком: Чим усе славиться? Запиши складені питальні речення і прочи­тай їх виразно.

Без чого нема роботи? Що слабіє без діла?

 

§21 Спонукальні речення.

 

Вправа 247. 1. Прочитай речення. Які спонукання висловлені в кожно­му з них? Скористайся довідкою. Слова для довідки: порада, запрошення, заклик.

1. Дорогі друзі, будь ласка, приходьте на наше свято (запрошення). 2. Любіть книжку всією душею! (заклик) 3. Не сиди довго біля телевізора. Частіше від­почивай на свіжому повітрі (порада).

247.2. Спиши речення, у якому звучить заклик.

Любіть книжку всією душею!

247.3. Подумай! Як би ти назвав речення, в якому висловлено спонукання? Дай відповідь одним словом.

Спонукальним.

247.4. Запиши слово спонукальне, поділяючи його на склади. Прочитай спочатку по складах, а потім — ціле слово.

Спо-ну-каль-не.

 

Вправа 248.1. Відгадай загадку. Розкажи, до чого тебе спонукають сигнали світлофора.

Він на вулиці щораз

оком блимає на нас.

«Зупинися! Підожди!

Терпеливо стій-но!

 А тепер, будь ласка, йди

впевнено й спокійно».          (Людмила Ульяницька).

248.2. Випиши спонукальні речення. Поясни розділові знаки в кінці цих речень.

Зупинися! Підожди! Терпеливо стій-но! А тепер, будь ласка, йди впевнено й спокійно.

Речення, в якому є спонукання (прохання, запрошення, заклик, порада, за­борона, застереження, наказ тощо), називається спонукальним. У кінці спонукального речення може стояти крапка або знак оклику, коли в реченні висловлено силь­не почуття.

 

Вправа 249.1. Прочитай колискову пісеньку.

Ой ти, коте сірий,

та вимети сіни.

А ти, волохатий,

прибери у хаті.

А ти, коте чорний,

та сідай у човен.

Пливи, котку, на лужок

забавляти діточок.

249.2. Полічи, зі скількох речень складається колисанка.

Колисанка складається із чотирьох  речень.

249.3. До чого спонукають, про що просять кожного котика? Якими словам виражено спонукання?

Вимети сіни, прибери у хаті, сідай у човен і пливи забавляти діточок.

Спонукання виражено словами, що означають дію.

249.4. Спиши останнє речення. Підкресли в ньому звертання.

Пливи, котку, на лужок забавляти діточок.

 

Вправа 250.1. Спиши текст, вставляючи пропущені слова. Слова для довідки: жовте, червоне, зеленому, дорожнього.

Чітко дотримуйся правил (якого?)... руху! Переходь вулицю в дозволених місцях при (якому?)… сигналі світлофора. (Яке?)… світ­ло забороняє перехід. (Я к е?)... попереджає.

Чітко дотримуйся правил (якого?) дорожнього руху! Переходь вулицю в дозволених місцях при (якому?) зеленому сигналі світлофора. (Яке?) Червоне світ­ло забороняє перехід. (Я к е?) Жовте попереджає.

250.2. Назви в тексті спонукальні речення. Поясни, що допо­могло їх розпізнати.

Чітко дотримуйся правил дорожнього руху! Переходь вулицю в дозволених місцях при зеленому сигналі світлофора.

Їх помогло розпізнати спонукання – порада.