Вправа 261.1. Прочитай вірш.

Сипле, сипле, сипле сніг.

Мов метелики сріблисті,

ті сніжинки білі, чисті,

тихо стеляться до ніг.

Сипле, сипле, сипле сніг.   (Марійка Підгірянка).

261.2. Виконай вправу усно за зразком попередньої вправи.

Сипле (що робить?), сипле (що робить?), сипле (що робить?) сніг (що?).

Мов метелики сріблисті,

ті сніжинки (що?) білі, чисті,

тихо стеляться (що роблять?) до ніг.

Сипле (що робить?), сипле (що робить?), сипле (що робить?) сніг.   

 

Вправа 262.1. Прочитай словосполучення у лівому стовпчику. Добери з правого стовпчика головне слово так, щоб утворилося речення. Запиши.

… оре поле.                               кравець

… навчає дітей.                          лікар

... шиє одяг.                               шофер

… лікує хворих.                           учитель

... водить автомобіль.                  тракторист

Тракторист оре поле. Учитель навчає дітей. Кравець шиє одяг. Лікар лікує хворих. Шофер водить автомобіль.

262.2. Подумай і скажи, чому вчителя так називають.

Учителя так називають тому, що він навчає.

 

Вправа 263.1. Прочитайте текст.

      Немов зачарований, спить зимовий ліс. Кремезні дуби стоять у рудих шоломах (головний убір, що використовується для захисту голови) — наче витязі у дозорі.

      Сосни ніби збили на бік білі берети. Кута­ються у м'які пухнасті накидки ялини. Іскриться, переливається сніг під променями скупого на тепло сонця.

263.2. Знайдіть в тексті рядки, якими можна описати красу зи­мового лісу. Доберіть до тексту заголовок.

                             Зимовий ліс.

      Немов зачарований, спить зимовий ліс. Кремезні дуби стоять у рудих шоломах — наче витязі у дозорі.

      Сосни ніби збили на бік білі берети. Кута­ються у м'які пухнасті накидки ялини. Іскриться, переливається сніг під променями скупого на тепло сонця.

263.3. Спишіть другий абзац. Підкресліть головні слова у виді­леному реченні.

      Сосни ніби збили на бік білі берети. Кута­ються (що роблять?) у м'які пухнасті накидки ялини (що?). Іскриться, переливається сніг під променями скупого на тепло сонця.

 

Вправа 264. 1. Прочитай. Поміркуй, що спільного у цих двох уривках із віршів.

1. Виглянув місяць із сивих туманів. Вечір в кожусі бреде по снігу (Расул Гамзатов). 2. Сяють зорі ввечері, сад під снігом спить (Марія Пригара).

У цих двох уривках із віршів розповідається про зимовий вечір.

264.2. Спиши. Підкресли в реченнях головні слова. Постав до них різні питання.

Зорі (що роблять?) сяють. Сяють (що?) зорі.

Виглянув місяць із сивих туманів. Вечір в кожусі бреде по снігу. Сяють зорі ввечері, сад під снігом спить.

Місяць (що робить?) спить. Спить (що?) місяць.

Вечір (що робить?) бреде. Бреде (що?) вечір.

Зорі (що роблять?) сяють. Сяють (що?) зорі.

Сад (що робить?) спить. Спить (що?) сад.

 

Вправа 265.1. Прочитай і спиши, вставляючи з довідки пропущені слова. Слова для довідки: художник, мороз, шибка.

Подивись у вікно. Уся... розмальована білими візерунками. Це ... так її прикрасив. Ніби май­стерний ... намалював чудові картини природи.

Подивись у вікно. Уся шибка розмальована білими візерунками. Це мороз так її прикрасив. Ніби май­стерний художник намалював чудові картини природи.

265.2. Підкресли головні слова в останньому реченні.

Ніби май­стерний художник (хто?) намалював (що зробив?) чудові картини природи.

 

§23 Зв'язок слів у реченні.

Вправа 266.1. Прочитайте і спишіть речення.

Мідні морози скували землю.

266.2. Підкресліть головні слова в реченні.

Мідні морози (що?) скували (що зробили?) землю.

266.3. Запишіть парами слова, зв'язані між собою. Встановити зв'язок між словами вам допоможуть питання, що в дужках.

Морози (що зробили?) скували; скували (щ о?) землю; морози (я к і?) мідні.

 

Вправа 267. 1. Навчися ставити питання від слова до слова. У кожному рядку знайди «зайве» слово. Поясни свій вибір.

Відчинити (щ о?) вікно, двері, кватирку.

Поставити (щ о?) тарілку, чашку, серветку.

Насипати (ч о г о?) борщу, чаю, каші.

Зайве слово двері, бо їх відчиняють.

Зайве слово серветку, бо її стелять.

Зайве слово чаю, бо його наливають.

267.2. Склади і запиши спонукальне речення зі словосполучен­ням відчинити двері.

Відчини, будь ласка, двері у коридорі.

 

Вправа 268.1. Прочитай і спиши вірш. Подумай, що в ньому наплутано.

Три ведмеді вухаті

пішли сіно копати,

і картоплю косити,

і вирубувать жито,

поливати будинки й

будувати ялинки.        (Наділ Кір'ян).

Три ведмеді вухаті

пішли сіно косити,

і картоплю копати,

і поливати жито,

будувати будинки й

вирубувать ялинки.       

268.2. До слів косити, копати, будувати добери з вірша слова, які зв'язувалися б із ними за змістом.

Косити (що?) сіно. Копати (що?) картоплю.

 

Вправа 269.1. Прочитай і спиши, позначаючи початок і кінець кожного речення.

Діти пішли до лісу вони зупинилися біля ви­сокої сосни на сосні сиділа білка вона швидко заховалася за стовбур.

Діти пішли до лісу. Вони зупинилися біля ви­сокої сосни. На сосні сиділа білка. Вона швидко заховалася за стовбур.

269.2. Про кого говориться в другому і четвертому реченнях? Підкресли в цих реченнях головні слова.

У першому реченні говориться про дітей, у четвертому – про білку.

Діти (хто?) пішли (що зробили?) до лісу. Вона (хто?) швидко заховалася (що зробила?) за стовбур.

269.3. Усно встанови зв'язок між словами у третьому реченні. Зразок. Діти (що зробили?) пішли; піш­ли (к у д и? ) до лісу.

Білка (що робила?) сиділа. Сиділа (хто?) білка. Сиділа (де?) на сосні.

 

Вправа 270.1. Прочитайте слова. Подумайте, скільки речень можна з них скласти.

У, кружляють, дивовижні, небі, сніжинки, на, крихітні, падають, землю, зірочки.

270.2. Складіть і запишіть речення. Для цього спочатку визна­чте головні слова. Потім зв'яжіть їх з іншими словами.

У небі кружляють дивовижні сніжинки. Дивовижні сніжинки падають на землю. У небі кружляють крихітні зірочки. Крихітні зірочки падають на землю.