Вправа 271. 1. Прочитай речення. Спостерігай, як вони поширюються іншими словами.

Дмитрик читає. Дмитрик читає журнал. Дмитрик читає дитячий журнал.

271.2. Якими ще словами можна поширити речення?

Сьогодні, цікавий, «Малятко».

271.3. Запиши поширене речення.

Сьогодні Дмитрик читає цікавий дитячий журнал «Малятко».

 

Вправа 272. 1. Прочитай речення в лівому стовпчику. Доповни їх словами з правого стовпчика.

Стоять тополі.                               високі, при дорозі

Піднімається туман.                       над річкою, ранковий

272.2. Запиши поширені речення. Порівняй, у яких реченнях думку виражено повніше.

При дорозі стоять високі тополі.

Над річкою піднімається ранковий туман.

 

Вправа 273.1. Прочитай речення.

(Ко л и?)... повіяв (який?)... вітер. (Д е?)... піднялися (які?)... хвилі.

273.2. Пошир речення словами, які відповідають на питання, що в дужках. Слова для довідки: зранку, холодний, високі, на морі.

273.3. Запиши і прочитай поширені речення.

Зранку повіяв холодний вітер. На морі піднялися високі хвилі.

 

Вправа 274.1. Поділи текст на речення і прочитай уголос. Позначай кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

ЗИМОВИЙ ВЕЧІР

У лісі швидко насувається вечір темні тіні лягають попід деревами старі сосни стоять непорушно надвечірнє сонце сховалося за деревами

274.2. Спиши, позначаючи початок і кінець кожного речення.

У лісі швидко насувається вечір. Темні тіні лягають попід деревами. Старі сосни стоять непорушно. Надвечірнє сонце сховалося за деревами.

274.3. Підкресли головні слова у другому реченні.

Темні тіні (що?) лягають (що роблять?) попід деревами.

 

Вправа 275.1. Прочитайте мовчки опис гри «Гуси».

По один бік майданчика — діти. Це «гуси», які нібито пасуться в лузі. На другому боці — їхня «мати». Осторонь гуляє «вовк» — один із гравців. «Мати» голосно гукає до дітей:

— Гуси, гуси! Летіть додому!

— А для чого?

— Вовк за горою!

— Що він робить?

— Гуску скубе!

— Яку?

— Сіру, білу, волохату! Тікайте швидко до хати!

«Гуси» біжать до «матері», а «вовк» їх ло­вить. Той, кого спіймав «вовк», сам стає «вов­ком», і гра продовжується.

275.2. Прочитайте в особах слова «матері» й «гусей» (діалог). Як ви будете читати — тихо чи голосно? Чому? А чиї сло­ва ви будете читати швидше — «матері» чи «гусей»?

— Гуси, гуси! Летіть додому!

— А для чого?

— Вовк за горою!

— Що він робить?

— Гуску скубе!

— Яку?

— Сіру, білу, волохату! Тікайте швидко до хати!

275.3. Назвіть розповідні і питальні речення. Спишіть спону­кальні речення.

Розповідні речення.

По один бік майданчика — діти. Це «гуси», які нібито пасуться в лузі. На другому боці — їхня «мати». Осторонь гуляє «вовк» — один із гравців.  Вовк за горою! Гуску скубе! Сіру, білу, волохату! «Гуси» біжать до «матері», а «вовк» їх ло­вить. Той, кого спіймав «вовк», сам стає «вов­ком», і гра продовжується.

Питальні речення.

А для чого? Що він робить? Яку?

Спонукальні речення.

«Мати» голосно гукає до дітей: «Гуси, гуси! Летіть додому!». Тікайте швидко до хати!

 

Вправа 276.1. Розгляньте малюнки і розкажіть, що зображено на кожному з них.

276.2. Дайте хлопчикам імена і складіть зв'язну розповідь за малюнками. У цьому вам допоможуть запитання.

1. Коли відбувалися події? 2. Що сталося з Іванком? 3. Як поводився у цей момент Сашко? 4. Що сталося з ним пізніше? 5. Що зробив піс­ля цього Іванко? 6. Якою може бути кінцівка розповіді?

276.3. Запишіть складений текст.

276.4. Чужому лихові не смійся. Хто сміється, тому не минеться. Як ви розумієте прислів'я? Вживайте їх доречно в своє­му мовленні.

 

Вправа 277.1. Розглянь таблицю.

Які бувають речення?

Для чого вони вживаються?

Розділові знаки в кінці речень

Розповідні

Щоб розповісти або повідомити про щось. Івасик приплив до бережка.

Крапка, знак оклику

Питальні

Щоб запитати про щось.

Що зробив Івасик?

Знак питання

Спонукальні

Щоб спонукати до чогось. Івасику-Телесику, приплинь, приплинь до бережка!

Крапка, знак оклику

277.2. Поясни, коли в кінці розповідних та спонукальних речень ставиться знак оклику.

Коли розповідні речення ви­мовляються з особливим почуттям (із захопленням, радістю), у кінці таких речень ставиться знак оклику.

 

Вправа 278.1. Прочитай виразно вірш.

— Чом це, мамо, пташенята

до вікна летять щомить?

Це вони до мене в хату,

мабуть, хочуть залетіть?

Відчини віконце, мамо!

Хай вони сюди летять!

Я дивитимусь. Руками

я не буду їх займать!                   (Наталя Забіла).

278.2. Відшукай спочатку питальні речення, потім — спонукаль­ні й розповідні. Поясни, як ти їх розпізнаєш.

Питальні речення (про щось запитується).

Чом це, мамо, пташенята до вікна летять щомить? Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть?

Спонукальні речення (до чогось спонукають).

Відчини віконце, мамо!

Розповідні речення (про щось розповідається).

Хай вони сюди летять! Я дивитимусь. Руками я не буду їх займать!                  

278.3. Спиши розповідні речення.

Хай вони сюди летять! Я дивитимусь. Руками я не буду їх займать!                   

 

§24 Слова, які означають назви предметів (іменники).

Назви людей і тварин відповідають на питання хто? Назви всіх інших предметів відповідають на питання що? Слова, які відповідають на питання хто? або що ? означають назви предметів. Це іменники.

 

 

Вправа 279.1. Розгляньте малюнки. Дайте відповіді на запитання.

ХТО ЦЕ?

Учень, міліціонер, повар, кінь, їжак, риба.

Це учень. Це міліціонер. Це повар. Це кінь. Це їжак. Це риба.

279.2. Запишіть назви людей і тварин за зразком.

(Хто?) Учениця, бджола, мама, тато, шофер, кінь.

 

Вправа 280.1. Розгляньте малюнки.

280.2. Запишіть назви предметів за зразком.

(Що?) Ранець, літак, косинець, календар, ракета, трактор.