Вправа 291.1. Запиши назви одного і багатьох предметів за зразком. Усно став питання до слів. Зразок. Школяр — школярі.

Календар – календарі, учитель – учителі, портфель – портфелі, диктант – диктанти, зошит – зошити.

(Що?) Календар, портфель, диктант, зошит.

(Хто?) Учитель.

291.2. Усно склади речення з цими словами.

На стіні висів великий календар. У мене є новий портфель. Вчора учні писали диктант на уроці. Мама купила Софійці зошити у клітинку.

 

Вправа 292.1. Прочитайте.

Найкращі співаки у нас: у гаю — соловей, у полі — жайворонок, у лісі — дрізд. Вище від усіх літає орел. Швидше за всіх — стриж.

292.2. Випишіть у стовпчик назви птахів.

Соловей

жайворонок

дрізд

орел

стриж

292.3. Змініть слова так, щоб видно було, що птахів багато.

Солов'ї, жайворонки, дрозди, орли, стрижі.

292.4. Знайдіть у тексті вправи слова, які не можна поділити для переносу.

Нас, гаю, дрізд, від, усіх, орел, стриж.

 

Вправа 293.1. Поміркуйте і замість крапок впишіть назви чисел 1,2,3, щоб утворилися слова.

Г..а, пі..л, с..бок.

293.2. Прочитайте утворені слова, поставте до них питання.

(Що?) Година, підвал, стрибок.

293.3. Поцікавтеся, як це завдання виконали учні інших груп.

 

Вправа 294.1. Прочитай, що продавалося на ярмарку.

Відра, вікна, і колеса,

і миски, і скрині,

і корови, і овечки,

кавуни і дині.

Намистечко і сережки,

і мальовані ложки,

черевики і чоботи,

і ґудзики, і цвяшки.    (Леонід Глібов).

294.2. Виділені слова зміни так, щоб кожне з них означало один предмет. Запиши.

Відро, вікно, колесо, миска, скриня, корова, овечка, кавун, диня, намистина, сережка, ложка, черевик, чобіт, ґудзик, цвяшок.

294.3. Полічи, скільки назв предметів ужито у вірші. Кількість запиши словом.

Пиши: шістнадцять. Вимовляй: [шʾіснац'ц'ат']

 

Вправа 295.1. Прочитай і запиши відповіді на запитання Хто ти?

Для мами і тата — донька, син.                  В автобусі — пасажир.

Для дідуся і бабусі — внучка, внук.            У бібліотеці — читач.

Для брата і сестри — сестра, брат.            У магазині — покупець.

Для вчительки — учениця, учень.              У театрі — глядач.

295.2. На які питання відповідають дописані тобою слова?

Хто?

 

§25. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах.

Вправа 296.1. Назви своє ім'я та імена кількох своїх друзів.

Софійка, Наталка, Христина, Оля, Олеся.

Андрій, Олег, Василь, Володя, Петро.

296.2. Назви ім'я та по батькові своєї вчительки чи вчителя, мами, тата.

Галина Михайлівна.

296.3. Назви своє прізвище та прізвище свого однокласника.

296.4. Що тобі відомо про написання імен, по батькові та прізвищ людей?

Імена, по батькові та прізвища людей пишуться з великої букви.

 

Вправа 297.1. Прочитай і спиши. Підкресли прізвища.

Байки Леоніда Івановича Глібова, каз­ки Івана Яковича Франка, вірші Платона Микитовича Воронька.

297.2. Поясни, чому слова написані з великої букви.

Імена, по батькові та прізвища людей пишуться з великої букви.

297.3. Прізвища яких ще письменників ти можеш назвати?

Шевченко, Васильченко, Кобилянська, Коцюбинський.

 

Вправа 298.1. Прочитай текст.

УКРАЇНСЬКІ КРИНИЦІ.

Криниці. Скільки їх на нашій українській землі! Біля них зупинялися Григорій Сковорода, Богдан Хмельницький, Устим Кармелюк, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбин­ський (Василь Скуратівський).

298.2. Випиши імена та прізвища людей, про яких говориться в тексті.

Григорій Сковорода, Богдан Хмельницький, Устим Кармелюк, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбин­ський

298.З. Що ти про них знаєш? Розпитай учителя, ким були ці люди.

 

Вправа 299.1. Поміркуйте над тим, що сказано в тексті, і дайте відповідь на запитання.

Діда звуть Петром Антоновичем. Його вну­ка — Іваном Сергійовичем. Як звуть онукового батька?

Сергій Петрович.

299.2. Запишіть свою відповідь. Складіть подібну загадку. Прочитайте її вголос.

Сергій Петрович.

Мого тата звуть Іваном Петровичем. Я звусь Андрій. Як будуть звертатись до мене, коли я виросту? Андрій Іванович.

Діда звуть Іваном Васильовичем. Його вну­ка — Іваном Дмитровичем. Як звуть онукового батька? Дмитро Іванович.

 

 

Вправа 300.1. Прочитай і спиши. Поясни вживання великої букви у словах.

   Сьогодні в класі чергують Романко Довжик та Марійка Шпак. А завтра будуть чергувати Галинка Коваль та Юрко Петренко.

    У нас завжди порядок. За чистотою стежать не тільки чергові, а й увесь клас.

Імена, по батькові та прізвища людей пишуться з великої букви.

300.2. Що означає слово клас у першому і в останньому реченнях?

Клас – кімната для навчання. Клас – група школярів.

300.3. Поміркуй, як утворилися згадані в тексті прізвища. Назви інші прізвища, які утворилися від імен або інших слів.

Багато прізвищ мають своє коріння від часів Запорозької Січі. Там козаків влучно називали. Згодом названі імена вони ставали прізвищами.

 

Іваненко, Щур, Вітер, Коваленко.