Сторінка 36.

Вибери здібності, які допоможуть людині стати знавцем математики. Обґрунтуй свою думку.

Стати знавцем математики допоможуть наступні здібності: увага (не робити помилок), память (запам’ятати визначення та  правила), уява (уявити малюнок до вправи), мислення (розв’язати задачу).

Як пам'ять і увага допомагають у навчанні?

До здібностей, які допомагають у навчанні, належать пам'ять і увага.

Пам'ять — це здібність, яка дозволяє людині зберігати, накопичувати й відтворювати інфор­мацію. Види пам'яті: слухова (послухаю — і запам'ятаю), рухова (напишу — і запам'ятаю), зорова (побачу — і запам'ятаю).

Увага — це здібність зосередитися на якійсь одній справі, на одному об'єкті. Неуважність часто заважає добре вчитися, учень робить помилки.

Але самі собою здібності не зроблять людину розумною й успішною. Щоб вони не про­пали марно, їх треба розвивати, постійно тренувати й покращувати завдяки допитливості, терпінню і працелюбності.

Сторінка 38.

Знайди в словничку (с. 140-141) слова пам'ять, увага, здібності. Довідайся їхні значення.

Пам'ять — закріплення, збереження та наступне відтворення минулого досвіду. Саме пам'ять дає можливість застосувати знання та вміння.

Увага — зосередженість людини на об'єктах або явищах, які мають для неї певне значення.

Здібності — властивості людини, які визначають її успіхи в різних видах діяльності.

Розгляньте малюнок. Заплющте очі й спробуйте пе­релічити все, що на ньому зображено. Розплющте очі й перевірте себе. Хочете здивуватися своєму результату? Повторіть цю вправу ще раз.

Сторінка 39.

Для того, щоб запамятати інформацію, потрібно уявити собі те, що

запам'ятовуєш, або позначити це слово чи ре­чення якимось значком. Наприклад, у твоєму під­ручнику слова «Початок уроку» замінює буква Я у вигляді кумедного чоловічка, а речення «Поди­вись у словничок» — значок (піктограма).

Розвиваємо память.

Домовтеся, хто з вас першим тренуватиме свою пам'ять, а хто буде тренером. Тренер повільно чи­тає слова. Той, хто їх слухає, до кожного слова робить позначку — малюнок. По закінченні читання він, дивля­чись на позначки, згадує та називає слова. Після цьо­го слова читають удруге й перевіряють правильність їх запам'ятовування.

Слова для запам'ятовування:

• Зебра, альбом, весна, ключ, сміх, будинок, во­доспад, урок, гра, пластилін.

• Метелик, корабель, кулька, книжка, сонце, повінь, дружба.

• Людина, зозуля, м'яч, морква, чашка, лампа.

Сторінка 40.

Розвиваємо увагу.

Визначте, які букви відповідають цифрам. (Стежте лише поглядом, водити чимось по лініях не можна.) Прочитайте зашифровані слова.

Знайди на малюнках 10 відмінностей.

0402

0403