Сторінка 41.

Перевір свої знання.

1. Що є головним чудом світу?

Головним чудом світу є людина.

2. Що відрізняє людину від тварини?

На відміну від тварин людина ходить на двох ногах, а руками виконує різну роботу, вміє виготовляти знаряддя праці, змінює навколишній світ завдя­ки вмінню мислити й використовувати знаряд­дя праці. Тільки люди спілкуються за допомогою мовлення, мають свідомість, можуть цілеспрямо­вано трудитися, наділена розумом, який розвивається в процесі навчання.

3. Що потрібно для росту й розвитку людини?

Для росту треба добре харчуватися, дотримуватися режиму.

Для розвитку треба навчатися, розвивати свої здібності, працювати.

4. Як людина досягає успіху? Наведи приклади.

Коли людина ставить реальну мету, наполегливо працює, тоді досягає певних результатів та має успіх. Про таких людей кажуть хороший спеціаліст.

5. Чи варто оцінювати людину тільки за зовнішністю?

Зовнішність – це тільки поверхнева оцінка людини. Характер, поведінка та вчинки грають основну роль у ставленні до неї.

6. Як розвивати пам'ять і увагу?

Виконувати тренувальні вправи, багато читати, переказувати прочитане.

Перевір свої вміння 1. Прочитай оповідання Василя Сухомлинського. Чому батько вважає, що Петрик утратив день?

              Втрачений день.

В одного батька було троє синів — ма­леньких хлоп'ят.

— Розкажіть, як ви сьогодні прожили день.

Юрко відповів:

— Я сьогодні посадив дерево.

Батько сказав:

— Ти сьогодні добре прожив день. Миколка відповів:

— Я сьогодні зайчика намалював.

— Ти теж непогано прожив день, — ска­зав батько.

Петрик відповів:

— Я сьогодні в м'яча грав... І морозиво з'їв.

— У тебе сьогодні втрачений день, — посмутнів батько.

Петрик за цей день нічому не навчився.

Сторінка 42.

2. Прочитай текст. Встав пропущене слово. Яка риса характеру людини висміюється в цьому тексті?

Степан у полі пас отару. Нудьга, нема чого робити, то й вигадав дурити людей і за­кричав: «Рятуйте, вовк!». Люди збіглись, а Степан сміється, бо вовка й близько не було.

Потім угледів той Степан, що справді вовк підкрався до отари, і став гукати: «Вовк, вовк, рятуйте, люди!» А люди кажуть: «Бреше». Тим часом вовк схопив щонайкращу ягничку і без поміхи потяг у ліс. Отак усе бува на сві­ті: хто раз збреше , тому вже віри не дають.

Сторінка 43.

3. Знайди на малюнках 10 відмінностей. Які риси харак­теру притаманні цим дітям?

  

Перша  дівчинка акуратна, друга – ні.

4. Яку людину називають чесною? Наведи приклади.

Чесною називають людину, котра каже правду, не обманює, визнає свої помилки, а не перекладає їх на інших.

5. Чесність, доброта, щедрість, працьовитість, до­брозичливість — гарні риси характеру людини. Яку з них ти вважаєш найважливішою? Чому? Доведи на прикладах.