Загрузка...

Сторінка 4.

Розкажіть, що зображено в кожному овалі? Яке місце займає людина серед інших об'єктів на малюнках?

На малюнку зліва намальовані гори, трава, ріка – природа, на другому - олень та кабан – тварини, на малюнку в центрі зображено людину, вона користується цим.

Чи можна назвати головним чудом світу людину?

Так, адже без людини не були б створені сім чудес світу: давньоєгипетські піра­міди, висячі сади Семіраміди, статую Зевса Олімпійського, мавзолей у Галікарнасі, Александрійський маяк, статую Колоса Родоського, храм Артеміди.

Сторінка 5.

Чи вважає Володимир Мономах людину головним чудом світу й частиною природи?

 «Велика розумом людина, та не може осягнути вона всіх чудес зем­лі. Дивіться, як все мудро влашто­вано на світі: як небо влаштоване, або як сонце, або як місяць, або як зірки, і тьма, і світло... А звірі, а птиці різні, а риби всілякі! І цьому диву подивує­мося, як створено людину і які різні та багатоликі людські обличчя; якби і всіх людей зібрати, то кожен має свій вид і образ обличчя».

                      Володимир Мономах із «Повчання Володимира Мономаха дітям»

Володимир Мономах вважає людину найрозумнішою та частиною природи, яка дуже різна.

Порівняйте думки про людину Володимира Моно­маха й Володимира Вернадського. Чим вони схожі? Чим відрізняються?

Великий український учений Воло­димир Іванович Вернадський вва­жав людину наймогутнішою істотою на землі. Силою свого розуму й праці вона здатна перетворювати природу: будувати міста, греблі, дороги, видобу­вати корисні копалини, вирощувати хліб тощо. Але одна людина все це зро­бити не може, тому люди працюють разом, склада­ють суспільство. Кожна людина є частиною природи й частиною суспільства.      

                                                                   Володимир Вернадський

Думки схожі бо вважають людину особливою частиною природи.

Володимир Мономах вважає людину найрозумнішою, але і їй ще далеко до повного пізнання природи, частиною якої вона є.

Володимир Вернадський вважає людину наймогутнішою частиною природи, вона здатна здійснювати перетворення завдяки вмінню використовувати знаряддя праці. Людина також є частиною суспільства.

Сторінка 6.

Знайди в словничку (с. 140-141) слово суспільство. Довідайся його значення.

Суспільство — сукупність людей, об'єднаних пев­ними стосунками, способом виробництва.

Користуючись малюнками, доведіть, що людське суспільство має багато досягнень.

 

Людина побудувала будинки та храми, плаває човнами, кораблями та підводними човнами, літає на геліокоптерах, літаках, космічних кораблях.

   

Загрузка...