Сторінка 4.

Розкажіть, що зображено в кожному овалі? Яке місце займає людина серед інших об'єктів на малюнках?

На малюнку зліва намальовані гори, трава, ріка – природа, на другому - олень та кабан – тварини, на малюнку в центрі зображено людину, вона користується цим.

Чи можна назвати головним чудом світу людину?

Так, адже без людини не були б створені сім чудес світу: давньоєгипетські піра­міди, висячі сади Семіраміди, статую Зевса Олімпійського, мавзолей у Галікарнасі, Александрійський маяк, статую Колоса Родоського, храм Артеміди.

Сторінка 5.

Чи вважає Володимир Мономах людину головним чудом світу й частиною природи?

 «Велика розумом людина, та не може осягнути вона всіх чудес зем­лі. Дивіться, як все мудро влашто­вано на світі: як небо влаштоване, або як сонце, або як місяць, або як зірки, і тьма, і світло... А звірі, а птиці різні, а риби всілякі! І цьому диву подивує­мося, як створено людину і які різні та багатоликі людські обличчя; якби і всіх людей зібрати, то кожен має свій вид і образ обличчя».

                      Володимир Мономах із «Повчання Володимира Мономаха дітям»

Володимир Мономах вважає людину найрозумнішою та частиною природи, яка дуже різна.

Порівняйте думки про людину Володимира Моно­маха й Володимира Вернадського. Чим вони схожі? Чим відрізняються?

Великий український учений Воло­димир Іванович Вернадський вва­жав людину наймогутнішою істотою на землі. Силою свого розуму й праці вона здатна перетворювати природу: будувати міста, греблі, дороги, видобу­вати корисні копалини, вирощувати хліб тощо. Але одна людина все це зро­бити не може, тому люди працюють разом, склада­ють суспільство. Кожна людина є частиною природи й частиною суспільства.      

                                                                   Володимир Вернадський

Думки схожі бо вважають людину особливою частиною природи.

Володимир Мономах вважає людину найрозумнішою, але і їй ще далеко до повного пізнання природи, частиною якої вона є.

Володимир Вернадський вважає людину наймогутнішою частиною природи, вона здатна здійснювати перетворення завдяки вмінню використовувати знаряддя праці. Людина також є частиною суспільства.

Сторінка 6.

Знайди в словничку (с. 140-141) слово суспільство. Довідайся його значення.

Суспільство — сукупність людей, об'єднаних пев­ними стосунками, способом виробництва.

Користуючись малюнками, доведіть, що людське суспільство має багато досягнень.

 

Людина побудувала будинки та храми, плаває човнами, кораблями та підводними човнами, літає на геліокоптерах, літаках, космічних кораблях.