Сторінка 7.

Чому Платон і Діоген віднесли людину до тварин?

«Людина, — сказав Платон, — це двоноге без пір'я». Тоді Діоген обпатрав півня й показав його людям на доказ неправильності Платонового визначення. До­велося Платонові зробити уточнення: «Людина — двоноге без пір'я, що має широкі нігті».

Напевно, у давнину всі живі істоти відносили до тварин.

Знайдіть у кожному рядку «зайве». Поясніть свій вибір.

У першому рядку зображені дерева, тому людина є зайва.

У другому рядку зображені тварини, тому людина є зайва.

Сторінка 8.

Прочитайте й відгадайте загадку. Із чого зрозуміло, що йдеться про людину? Які ознаки притаманні тільки людині? 

                                  Народжується, дихає, росте,

                                  Спочатку повзає, а потім ходить кроком,

                                  Навчається і світ цей пізнає,

                                   Стає сильнішим і мудрішим з кожним роком.

Загадка про людину. Бо людина спочатку повзає, потім ходить кроками, навчається, мислить.

Чим людина подібна до тварин? Чим відрізняється від них?

Людина — частина живої природи. Їй власти­ві всі ознаки живого: ріст і розвиток, живлен­ня, дихання, розмноження. Є риса, що споріднює людину із тваринами, яких називають ссавцями, — вони також вигодо­вують своїх дитинчат молоком.

На відміну від тварин людина ходить на двох ногах, а руками виконує різну роботу, вміє виготовляти знаряддя праці, змінює навколишній світ завдя­ки вмінню мислити й використовувати знаряд­дя праці. Тільки люди спілкуються за допомогою мовлення, мають свідомість, можуть цілеспрямо­вано трудитися. Людина наділена розумом, який розвивається в процесі навчання. Саме тому вчені називають її Людина розумна.

Сторінка 9.

Розгляньте малюнки. За якою ознакою можна роз­різнити людину і тварин?

Людина не має шерсті, ходить рівно тільки ногами, наділена розумом та руками цілеспрямовано працює, наприклад, вміє пошити собі одяг.

Прочитайте уривок з вірша Василя Фетисова «Хто чого вчиться». На що, на думку автора, здатна тільки людина?

 

                                                    ...Коли риби виростають,

                                                     Добре плавають в воді,

                                                     Птахи високо літають,

                                                     Звірі бродять по землі.

                                                     А людина виростає —

                                                     Їздить! Плаває! Літає!

                                                     Одкриває, пізнає

                                                     Геть усе, що в світі є.

Людина здатна творити, вчитися, мислити, радитися.

Знайди в словничку (с. 140-141) слово людина. Довідайся його значення.

Людина — жива істота, що володіє мовленням, здат­на мислити, уміє творити й використовувати знаряддя праці, створює собі та іншим настрій.