Сторінка 20.

Прочитай. Чи подобається тобі Гриць? Які наслідки матиме для хлопця його поведінка?

                                                     Грицю, Грицю, до роботи!

                                                     В Гриця порвані чоботи...

                                                     Грицю, Грицю, до телят!

                                                     В Гриця ніженьки болять...

                                                     Грицю, Грицю, молотити!

                                                     Гриць нездужає робити...

                                                     Грицю, Грицю, врубай дров!

                                                     — Кахи-кахи! Нездоров...

Гриць не хоче працювати, тому не може подобатися. Адже від нього не дочекаєшся допомоги. Така поведінка може мати плачевні наслідки для хлопця. Він виросте ледачим, фізично слабким, хворобливим, його не будуть поважати, не буде мати друзів.

Упізнайте казкових героїв за описом:

• Вона щиросердна, доброзичлива, працелюбна, лагідна. Попелюшка.

• Вона могутня, розумна, красива, але зла, бай­дужа й холодна, як лід.

Снігова королева.

Сторінка 21.

Знайди в словничку (с. 140-141) слово характер. Довідайся його значення.

Характер — властивості особистості, які постійно виявляються в її поведінці, у ставленні до сві­ту й людей.

Коли кажуть, що в людини легкий характер (легка вдача), а коли — що в людини складний характер (важка вдача)?

Коли у людини гарний характер, з нею легко та приємно оточуючим, кажуть у людини легкий характер. Коли вона поводить себе погано, іншим важко з нею, кажуть у людини важкий характер.

Сторінка 22.

Обміркуй вислів давньогрецького філософа Арістотеля: «Наш характер є результатом нашої поведінки». Чи поділяєш ти його думку? Поясни.

Т5  

Прочитайте вірш. Яку рису характеру автор вважає найважливішою для людини?

                                                   Людина починається з добра!

                                                   Людина починається з добра,

                                                   Із ласки і великої любові,

                                                   Із батьківської хати і двора,

                                                   З поваги, що звучить у кожнім слові.

                                                   Людина починається з добра,

                                                   З уміння співчувати, захистити.

                                                   Це зрозуміти всім давно пора,

                                                   Бо ми прийшли у світ добро творити.

                                                   Людина починається з добра,

                                                   Із світла, що серця переповняє.

                                                   Ця істина, як світ, така стара,

                                                   А й досі на добро нас надихає.

                                                                             Любов Забашта.

Автор вважає добро найважливішою рисою для людини. Адже добра людина поважає інших, любить своїх батьків та батьківщину, уміє співчувати та захищати, робити добрі справи.

Сторінка 23.

Які риси характеру притаманні цим дітям? Вони товариські чи замкнені, працелюбні чи ліниві, відпо­відальні чи безвідповідальні, скромні чи нахабні, акуратні чи неохайні, бережливі чи небережливі?

Дівчинка товариська, лінива, відповідальна, скромна, акуратна.

Хлопчик замкнений, працелюбний, безвідповідальний, нахабний, неохайний.