Інші завдання дивись тут...

КРОК 35 

Завдання 480
Якщо один множник не змінювати, а інший — збільшити у 2 рази; у 4 рази; у 8 разів, то добуток збільшиться у 2 рази, у 4 рази, у 8 разів.
3 • 1 = 3
3 • 2 = 6
3 • 4 = 12
3 • 8 = 24

Завдання 481

Продовження ... Якщо один множник не змінювати, а інший — зменшити у 2 рази; у 4 рази; у 8 разів, то добуток зменшиться у 2 рази, у 4 рази, у 8 разів.

3 • 8 = 24
3 • 4 = 6
3 • 3 = 6
3 • 1 = 3

Завдання 482

Як зміниться добуток, якщо один множник збільшити у 2 рази, а інший — у 3 рази? Збільшиться у 6 разів.
3 • 8 = 24
(3 • 2) • (• 3) = 6 • 24 = 144

 

Завдання 483
Як зміниться добуток, якщо один множник збільшити у 5 разів, а інший зменшити у 5 разів? Не зміниться.

 

Завдання 484
Склади для однокласників/однокласниць задачі, подібні до №480–483.
1. Як зміниться добуток двох чисел, якщо один множник не змінювати, а інший — збільшити у 5 разів?
2. Як зміниться добуток двох чисел, якщо один множник не змінювати, а інший — зменшити у 3 рази?
3. Як зміниться добуток двох чисел, якщо один з множників збільшиться у 4 рази, а інший — у 2 рази?
4. Як зміниться добуток двох чисел, якщо один з множників збільшити у 8 разів, а інший зменшити у 8 разів?

 

Завдання 485
(200 + 50 + 10) • 2 = 400 + 100 + 20 =  520
(200 + 50 + 10) • 3 = 600 + 150 + 30 =  780
(200 + 20 + 20) • 2 = 400 + 40 + 40 = 480
(200 + 20 + 20) • 3 = 600 + 60 + 60 = 720
(200 + 100 + 10) • 2 = 400 + 200 + 20 = 620
(200 + 100 + 10) • 3 = 600 + 300 + 30 = 930

 

Завдання 486
Множення виконали правильно
х 110
    7 
  770
х 330
    9 
  990
х 210
    4 
  840
х 305
     2
  610

Завдання 487

120 • 3 = 120 + 120 + 120 = 240 + 120 = 360
125 • 4 = 125 + 125 + 125 + 125 = 250 + 250 = 500
221 • 4 = 221 + 221 + 221 + 221 = 442 + 442 = 844
150 • 3 = 150 + 150 + 150 = 300 + 150 = 450
250 • 3 = 250 + 250 + 250 = 500 + 250 = 750

 

Завдання 488 

Маса 1 буряка
Кількість буряків
Загальна маса
325 г
3
325 • 3 = 975 г
660 : 6 = 110 г
6
660 г
200 г 800 : 200 = 4  800 г

Завдання 489

Придбали 3 ключки за ціною 205 грн і 6 шайб по 30 грн кожна. Яка вартість усієї покупки?

Розв'язання

1) 205 • 3 = 615 (грн)  вартість ключків
2) 30 • 6 = 180 (грн) 
 вартість шайб
3) 180 + 615 = 795 (грн)
Відповідь: вартість усієї покупки 
795 гривень
.

 

Завдання 490
Для супермаркету замовили 9 упаковок солі, кожна з яких містить 15 пачок. Установи вартість замовлення, якщо 1 пачка солі коштує 7 грн.
Розв’язання
1) 15  9 = 135 (п.) – замовили для супермаркету
2)  135 = 945 (грн)
Відповідь: вартість усього замовлення 945 грн.

 

Завдання 491
На одній сорочці 8 ґудзиків. Скільки ґудзиків потрібно для 120 таких сорочок?
Короткий запис
1 с.  8 ґ.
120 с.  ?
Розв'язання
8 • 120 = 960 (ґ.)
Відповідь: потрібно 960 ґудзиків.

 

Завдання 492
У третіх класах навчається 112 учнів. Для кожного купили 2 зошити у клітинку і 3 зошити в лінійку. Скільки зошитів купили разом?
Розв'язання
1) 2 • 112 = 224 (з.)  у клітинку
2) 3 • 112 = 336 (з.)  у лінійку
3) 224 + 336 = 560 (з.)
Відповідь: разом купили 560 зошитів.

 

Завдання 493
4 • 162 = 162 • 4 = (100 + 60 + 2) • 4 = 400 + 240 + 8 = 648
3 • 213 = 213 • 3 = (200 + 100 + 3) • 3 = 600 + 30 + 9 = 639
5 • 141 = 141 • 5 = (100 + 40 + 1) • 5 = 500 + 200 + 5 = 705
4 • 212 = 212 • 4 = (200 + 10 + 2) • 4 = 800 + 40 + 8 = 848
5 • 124 = 124 • 5 = (100 + 20 + 4) • 5 = 500 + 100 + 20 = 620

 

Завдання 494
На малюнку зображено два квадрати так, що їх спільною частиною є квадрат. Накресли два квадрати так, щоб їх спільною частиною були:
1) відрізок;
2) п’ятикутник;
3) прямокутник

 

КРОК 36
Завдання 495 
480 : 8 =  20 = 540 : 9
450 : 9 = 25  2
150  0  = 225 – 225 = 0 : 60
160 : 4 =  500 + 40

Завдання 496

Купили 3 альбоми по а грн і 10 зошитів по с грн. Про що можна дізнатися за допомогою таких виразів?

1) а • 3 – вартість альбомів
2) с • 10 
 вартість зошитів
3) а • 3 + с • 10 
 вартість покупки
4) а • 3  с • 10 
 на стільки більше коштують 3 альбоми, ніж 10 зошитів

 

Завдання 497
Якщо а = 120, то а • 3 = 120 • 3 = 360
Якщо с = 35, то с • 10 = 35 • 10 = 350
Якщо а = 120 і с = 35, то а • 3 + с • 10 = 120 • 3 + 35 • 10 = 360 + 350 = 710
Якщо а = 120 і с = 35, то а • 3  с • 10 = 120 • 3  35 • 10 = 360 + 350 = 10

 

Завдання 498
(а + b) • с = а • с + b • с  розподільний закон множення
(а • b) • с = а • (b • с)  сполучний закон множення
(а + b) + с = а + (b + с)  сполучний закон додавання
а • b = b • а  переставний закон

 

Завдання 499
Якщо m = 10, n = 7, то 10 • m + 110 • n 10 • 10 + 110 • 7 = 100 + 770 = 870
Якщо m = 20, n = 6, то 10 • m + 110 • n = 10 • 20 + 110 • 6 = 200 + 660 = 860
Якщо m = 35, n = 5, то 10 • m + 110 • n = 10 • 35 + 110 • 5 = 350 + 550 = 900
Якщо m = 41, n = 4, то 10 • m + 110 • n = 10 • 42 + 110 • 4 = 410 + 440 = 850
Якщо m = 52, n = 3, то 10 • m + 110 • n = 10 • 52 + 110 • 3 = 520 + 330 = 850
Якщо m = 63, n = 2, то 10 • m + 110 • n = 10 • 63 + 110 • 2 = 630 + 220 = 850
Якщо m = 74, n = 1, то 10 • m + 110 • n = 10 • 74 + 110 • 1 = 740 + 110 = 850
Якщо m = 85, n = 0, то 10 • m + 110 • n = 10 • 85 + 110 • 0 = 850 + 0 = 850

 

Завдання 500
Якщо а = 120, с = 155, то 3 • (а + с) = 3 • (120 + 155) = 3 • 275 = 825
Якщо а = 120, с = 155, то • а – с : 5 = 4 • 120  155 : 5 = 480 - 31 = 449

 

Завдання 501
3 однієї ділянки зібрали 160 кг кавунів, а з іншої — а кг кавунів. Усі кавуни розклали порівну в 2 ящики. Скільки кілограмів кавунів поклали в один ящик?
Розв’язання
160 + а  зібрали кавунів
(160 + а) : 2 
Відповідь: в один ящик  поклали (160 + а) : 2 кілограмів кавунів.

 

Завдання 502
Склади і розв’яжи подібну задачу про масу овочів. Зібрали 5 ящиків огірків і а ящиків помідорів. Яка маса овочів, якщо в кожному ящику міститься 6 кг овочів?
Розв’язання
5 + а  зібрали ящиків
 (5 + а)  (кг)
Відповідь: маса овочів 6  (5 + а) кілограмів.

 

Завдання 503
3 першої ділянки зібрали k динь, а з другої — втричі більше. Усі дині розклали порівну в 4 ящики. Скільки динь поклали в один ящик?
Розв’язання
 3  зібрали із другої ділянки
k + k  3  зібрали із двох ділянок
(k + k  3) : 4  поклали в один ящик
Відповідь: (k + k  3) : 4 динь.

 

Завдання 504
Склади і розв’яжи подібну задачу про місткість кількох посудин. В одній діжці а кг огірків, а в другій в два рази більше. Всі огірки розклали в 10 банок. Скільки огірків в одній банці?
Розв’язання
1) а • 2 (кг)  у другій діжці
2) а • 2 + а (кг)  у двох діжках разом
3) (а • 2 + а) : 10 (кг)
Відповідь: в одній банці (а • 2 + а) : 10 кілограмів огірків.

 

Завдання 505
1) Якщо а = 200 см, b = 70 cм, то (а + b) • 2 = (200 + 70) • 2 = 400 + 140 = 540 (см)
2) Якщо а = 315 см, b = 120 cм, то (а + b) • 2 = (315 + 120) • 2 = 435 • 2 = 870 (см)

 

Завдання 506
Продовження ... Запиши отримані значення периметрів у дециметрах.
540 см =54 дм, 870 см = 67 дм

 

Завдання 507
2 • 227 = 227 • 2 = (200 + 20 + 7) • 2 = 400 + 40 + 14 = 454
4 • 162 = 162 • 4 = (100 + 60 + 2) • 4 = 400 + 240 + 8 = 648
3 • 213 = 213 • 3 = (200 + 10 + 3) • 3 = 600 + 30 + 9 = 639
5 • 141 = 141 • 5 = (100 + 40 + 1) • 5 = 500 + 200 + 5 = 705
3 • 143 = 143 • 3 = (100 + 40 + 3) • 3 = 300 + 120 + 9 = 429
5 • 124 = 124 • 5 = (100 + 20 + 4) • 5 = 500 + 100 + 20 = 620
4 • 212 = 212 • 4 = (200 + 10 + 2) • 4 = 800 + 40 + 8 = 848

 

Завдання 508
На малюнку зображено два трикутники так, що їх спільною частиною є шестикутник. Накресли два трикутники так, щоб їх спільною частиною були:
1) відрізок;
2) трикутник;
3) чотирикутник