КРОК 43
Завдання 578
Відстань Київ-Рівне більша, ніж Київ-Черкаси: 318 > 190
Відстань Київ-Черкаси менша, ніж Київ-Харків: 190 < 478

 

Завдання 579

256 < 265

Істинне

 440 < 405

111 > 99

Істинне

800 > 800

Завдання 580

Числа більші за 140, але менші, ніж 190: 150, 160, 170, 180
Числа більші за 120, але менші, ніж 140: 130
Числа більші за 171, але менші, ніж 178: 172, 173, 174, 175, 176, 177

 

Завдання  581
Продовження... Порівняй значення виразів а  100 і а : 10, якщо а набуває перших 5 значень, зображених на числовому промені.

100  100 < 100 : 10
110  100 < 110 : 10

 120  100 > 120 : 10
130  100 > 130 : 10

140  100 > 140 : 10

Завдання 582

5 < 7

12 : 6 > 0 : 6

9 • 2 > 16

4 • а < 40

14 + а > 10

24 > 12 • у

Завдання 583

На скільки днів високосний рік довший за звичайний? На 1 день (366  365 = 1)

 

Завдання  584
Поділи нерівності на 2 групи і поясни, за якими ознаками зроблено поділ.
Числові нерівності: 11 > 9, 6 + у < 265, 25 < 132, 80 : с > 10
Нерівності зі змінними: х > 3, 2  а < 32 – 4, 100 > 5  х – 3, 23 – 7 < 23

 

Завдання  585
2 + а < 32 : 4, при а = 0, 1, 2, 3, 4, 5

 

Завдання  586
4 • х < 25, якщо х = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Завдання 587
11 + у < 15, якщо у = 0, 1, 2, 3

 

Завдання  588
Які із трицифрових чисел, що діляться без остачі на 100, є розв’язками нерівностей?
х  500 > 200, якщо х = 800, 900
у + 100 < 400, якщо у = 100, 200
500  z > 300, якщо z = 100

 

Завдання  589
Укажи значення змінної у, що задовольняють кожну з нерівностей.
17 + у < 23, якщо х = 0, 1, 2, 3, 4, 5
5 • у > 15, якщо у = 4, 5, 6, 7....

 

Завдання  590

30 + 59  87 = 2
60  49 + 24 = 35

48 + 21  58 = 11
53 + 15  60 = 8

85  50 + 19 = 54
65  51 + 18 = 32

У порядку спадання: 54, 35, 32, 11, 8, 2

 

Завдання  591
У 1912 р. в Києві завершилося зведення першого хмарочоса в Україні (будинок Гінзбурга). Він був заввишки 67 м 50 см і мав 12 поверхів. Через 100 років у Києві збудували інший хмарочос — «Гуллівер». Його висота — 141 м 20 см і має він 35 поверхів. На скільки більше поверхів має «Гуллівер», ніж мав будинок Гінзбурга? На скільки метрів вищим є «Гуллівер», ніж був будинок Гінзбурга? У якому році закінчилося будівництво хмарочоса «Гуллівер»?
Розв'язання
1) 35  12 = 23 (п.)  більше
2) 141 м 20 см  67 м 50 см = 73 м 70 см
3) 1912 + 100 = 2012 (р.)
Відповідь: "Гуллівер" має на 23 поверхи більше, а висоту на 73 м 70 см більшу, ніж будинок Гінзбурга. Будівництво "Гуллівера" закінчилося у 2012 році.

 

КРОК 44 

Завдання 592
А  точка, МВ  відрізок, К  точка на промені c, c  промінь, LN  точки на прямій, DEFQ  ламана, О  точка в центрі кола, KLM  прямий кут
АВС  рівносторонній трикутник.

 

Завдання 593
30 : 5 > 2
60  10 < 120
400 : 10 < 120
45 + 5 > 20
75 : 3 < 120
80 • 2 < 200

Завдання 594

Три однакові роботи-пилососи за 2 години можуть очистити підлогу 18 офісних приміщень. Скільки таких приміщень за цих умов може прибрати за 2 години 1 робот?
Короткий запис
3 р., 2 год 
— 18 пр.
1 р., 2 год 
— ?
Розв'язання
18 : 3 = 6 (пр.)
Відповідь: 6 приміщень може прибрати один робот за 2 години
.

 

Завдання 595
Продовження... Скільки таких приміщень можуть прибрати за 1 годину 5 роботів?
Короткий запис
1 р., 2 год  6 пр.
5 р., 1 год  ?
Розв'язання
1) 6 : 2 = 3 (пр.)  1 робот за 1 годину
2) 3 • 5 = 15 (пр.)
Відповідь: 15 приміщень можуть придбати за 1 годину 5 роботів.

 

Завдання 596
Якщо один множник зменшити у 2 рази, то добуток зменшиться у стільки ж разів. Істинне
Якщо дільник зменшити у 2 рази, не змінюючи діленого, то частка зменшиться у стільки ж разів. Істинне
Якщо обидва доданки зменшити, то і сума зменшиться. Істинне
Якщо зменшуване збільшити на 100, не змінюючи від’ємник, то різниця також збільшиться на 100. Істинне

 

Завдання 597
Якщо а = 30, то (30  5 – 105) = 45 < 50, тоді 45  5 – 105 = 120 > 50,
тому 120 : 5 – 15 = 9
Якщо а = 40, тоді (40  5 – 105) = 95 > 50, тому 95  : 5 – 15 = 4
 
Завдання 598
У дітей 7–8 років у стані спокою серце щохвилини стискається приблизно 90 разів. Скільки разів воно стискається за 5 хвилин?
Короткий запис
1 хв 
 90 разів
5 хв 
 ? 
Розв'язання
90 • 5 = 450 (р.)
Відповідь: 450 разів серце стискається за 5 хвилин.
 
Завдання 599
У новонароджених дітей у стані спокою серце щохвилини стискається приблизно 150 разів. Скільки разів воно стискається за 5 хвилин?
Короткий запис
1 хв 
 150 разів
5 хв 
 ? 
Розв'язання
150 • 5 = 750 (р.)
Відповідь: 750 разів серце стискається за 5 хвилин.

 

Завдання 600
Від мотузки завдовжки а м першого разу відрізали b м, а другого разу — с м. Що означають такі вирази?

а – b — залишилося метрів мотузки після першого відрізу.

b + с — всього метрів мотузки відрізали.

а  (b + с) — всього метрів мотузки залишилося.

 
Завдання  601
247 – 27 = 247 – 20 – 7 = 220
 125 = 125 • 4 = (100 + 20 + 5) • 4 = 500
212 : 2 = (200 + 10 + 2) : 2 = 106
305  3 = (300 + 5) • 3 = 915
625 + 124 = 700 + 40 + 9 = 749
 
Завдання 602
У двох коробках 75 мобільних телефонів. У другій — на 9 телефонів більше, ніж у першій. Скільки телефонів у кожній коробці?
Короткий запис
У двох  75 т.
— ?,
II — ?, на 9 т. більше, ніж у I
Розв'язання

1) 75 – 9 = 66 (т.)  у двох порівно

2) 66 : 2 = 33 (т.)  в I коробці

3) 33 + 9 = 42 (т.).

Відповідь: у першій коробці було 33 телефони, а в другій коробці було 42 телефони.

 

Завдання 603
Мрійниця задумала трицифрове число. Я попросив зменшити його у 5 разів і назвати мені результат. Утворилося число 35. Я можу сказати, яке число задумала Мрійниця. А ти?
Розв'язання
х : 5 = 35
х = 35 • 5
х = 175
Відповідь: Мрійниця задумала число 175.
 
Завдання 604
Поспішайко задумав трицифрове число. Я попросила збільшити його у 3 рази і від результату відняти 100. Утворилося число 350. Я можу сказати, яке число задумав Поспішайко. А ти?
Розв'язання
х • 3  100 = 350
х • 3 = 350 + 100
х • 3 = 450
х = 450 : 3
х = 150
Відповідь: Поспішайко задумав число 150.
 
Завдання 605
На якому малюнку зображено фігуру, симетричну червоній відносно осі n?
На малюнку 2.