Інші завдання дивись тут...

До № 985-1006

Завдання 1. Розв’яжи рівняння.

х • (84 - 76) = 32                        х + 60 • 7 = 630

х • 8 = 32                                   х + 420 = 630

х = 32 : 8                                   х = 630 – 420

х = 4                                          х = 210

Завдання 2.  Розглянь діаграму зросту хлопчика. Визнач його зріст, коли йому було:

1 рік — 60 см        3 роки — 80 см

5 років — 120 см    9 років — 140 см

Завдання 3. Маса білого ведмедя 600 кг, а нерпи — у 20 разів менша. Яка маса к таких нерп? (Склади вираз.)

(600 : 20) • к

600 : 20 (кг) – маса нерпи.

(600 : 20) • к – маса к таких нерп.

Завдання 4. Розв’яжи рівняння.

х : 5 = 63 - 45                       х - 230 = 38 • 5

х : 5 = 18                              х – 230 = 190

х = 18 • 5                              х =  190 + 230

х = 90                                    х = 420

Завдання 5. Футболка коштує 100 грн, а майка - у 5 разів менше. Купили 2 футболки й 3 майки. Яка вартість покупки?

Розв 'язання:   

1) 100 : 5 = 20 (грн) – ціна майки. 

2) 100 • 2 = 200 (грн) – вартість футболок.

3) 20 • 3 = 60 (грн) – вартість майок. 

4) 200 + 60 = 260 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: 260 гривень.

Завдання 6. На екскурсію поїхало а другокласників і Ь третьокласників. Вони розмістилися порівну у 2 автобусах. Скільки учнів їхало в одному автобусі?

Розв'яжи задачу, склавши вираз. Знайди його значення, якщо а = 32, Ь = 44.

Розв 'язання:  

(а + b) : 2 = (32 + 44) : 2 = 38 (уч.) – учнів їхало в одному автобусі.  

1) а + b (уч.) – учнів поїхало на екскурсію.

2) (а + b) : 2 (уч.) – учнів їхало в одному автобусі.

Відповідь: 38 учнів.

 

До № 1007-1025

Завдання 1. Яку частину круга зафарбовано? Запиши цифрами.

½                     1/6                   1/8

Завдання 2. У будинку 72 квартири. 1/4  — частину становлять чотирикімнатні квартири, а решту — трикімнатні. Скільки трикімнатних квартир у будинку?

Розв 'язання:   

1) 72 : 4  • 1 = 18 (кв.) – читирикімнатні квартири.

2) 72 – 18 = 54 (кв.) – трикімнатні квартири.

Відповідь: 54 квартири.

Завдання 3. У неділю Петрик почав читати книжку о 14 годині 45 хвилин, а закінчив о 16 годині. Скільки часу читав книжку Петрик?

1 спосіб.

16 год  – 14 год 15 хв = (15 год + 1 год) – (14 год + 15 хв) = (15 год + 60 хв) – (14 год + 15 хв) = (15 год – 14 год) + (60 хв – 15 хв) = 1 год + 45 хв = 1 год 45 хв

2 спосіб.

   16 год 00 хв

 _15 год 60 хв

   14 год 15 хв

    1 год 45 хв

Завдання 4. Знайди частки способом випробовування.

45 : 15 = (30 + 15) : 15 = 30 : 15 + 15 : 15 = 2 + 1 = 3

96 : 24 = (48 + 48) : 24 = 48 : 24 + 48 : 24 = 2 + 2 = 4

Завдання 5. У парку росло 360 дерев. 1/4 дерев — клени, а 1/6 — липи. Скільки в парку росло кленів і лип разом?

Розв 'язання:   

1) 360 : 4  • 1 = 90 (д.) – серед дерев клени.

2) 360 : 6  • 1 = 60 (д.) – серед дерев липи.

3) 90 + 60 = 150 (д.) – росло кленів і лип разом.

Відповідь: 150 дерев.

Завдання 6. Перший відрізок завдовжки 12 см, а довжина другого складає 1/3 першого. Побудуй обидва відрізки. На скільки сантиметрів другий відрізок коротший від першого?

Розв 'язання:   

1) 12 : 3 • 1 = 4 (см) – довжина другого відрізка.

2) 12 – 4 = 8 (см) – на стільки сантиметрів другий відрізок коротший від першого.

Відповідь: на 8 сантиметрів.

Треба побудувати відрізки довжиною 12 см і 4 см.

Завдання 7*. Прямокутний аркуш паперу має довжину 12 см і ширину 8 см. Скільки кругів радіусом 2 см можна вирізати із цього аркуша?

Розв 'язання:   

1) 12 : 4  = 3 (р) – разів розрізати довжину. 

2) 8 : 4 = 2 (р.) –  разів розрізати ширину

3) 3 • 2 = 6 (кр.) – кругів можна вирізати.

Відповідь: 6 кругів.

 

До № 1026-1045

Завдання 1. Знайди:

1/5 числа 50 = 10            1/3 числа 45 = 15

1/6 числа 72 = 12            1/8 числа 88 = 11

1/5 числа 50 = (50 : 5) • 1 = 10

1/6 числа 72 = (72 : 6) • 1 = 12

1/3 числа 45 = (45 : 3) • 1 = 15

1/8 числа 88 = (88 : 8) • 1 = 11

Завдання 2. Запиши частини в порядку зростання.

1/10; 1/8; 1/5; 1/4; 1/2.

Завдання 3. Уздовж дороги посадили 400 дерев: 120 беріз, кількість тополь становила 1/6  від кількості беріз, а решту становили каштани. Скільки каштанів посадили?

Розв 'язання:   

1) 120 : 6 • 1 = 20 (д.) – посадили тополь.

2) 120 + 20 = 140 (д.) – посадили тополь і беріз разом.

3) 400 – 140 = 260 (д.) – каштанів.

Відповідь: 260 дерев.

Завдання 4. Господарка зібрала 48 кг овочів. Четверту частину овочів становила морква, третю — капуста, а решту — цибуля. Скільки кілограмів цибулі зібрала господарка?

Розв 'язання:   

1) 48 : 4 = 12 (кг) – моркви зібрала.

2)  48 : 3 = 16 (кг) – капусти зібрала.

3) 48 – 12 – 16 = 20 (кг) – цибулі зібрала.

Відповідь: 20 кілограмів.

Завдання 5. У міській бібліотеці беруть книжки 140 старших школярів, що становить 1/4 всіх читачів, молодших школярів — на 60 більше, ніж старших школярів, а решта — дорослі. Скільки дорослих беруть книжки в бібліотеці?

Розв'яжи задачу, користуючися планом.

1) Скільки молодших школярів беруть книжки в бібліотеці?

140 + 60 = 200 (ч.)

2) Скільки всього старших та молодших школярів беруть книжки в бібліотеці?

140 + 200 = 340 (ч.)

3) Скільки всього читачів у бібліотеці?

140 • 4 = 560 (ч.)

4) Скільки дорослих беруть книжки в бібліотеці?

560 – 340 = 220 (ч.)

Відповідь: 220 дорослих.

Завдання 6. Заповни пропуски.

Травень має З1 день.          1/3  години = 20 хвилин.

З доби = 72 години,            1/15 хвилини = 4 секунди.

3 доби = 3 • 1 доба = 3 • 24 год = 72 год

1/3 години = (60 хв : 3) • 1 = 20 хв

1/15 хвилини = (60 с : 15) • 1 = 4 с.

Завдання 7*. Старшому брату 10 років, а меншому — 6. Через скільки років їм разом буде 30 років?

30 – 16 = 14 (р.) – через років для обох.

14 : 2 = 7 (р.) – треба років.

Перевірка: (10 + 7) + (6 + 7) = 17 + 13 = 30 

 

До № 1046-1065

Завдання 1

х : (230 - 130) = 8                           (230 - 130) : х = 5

    х : 100 = 8                                      100 : х = 5

    х = 8 • 100                                      х = 100 : 5

    х = 800                                           х = 20

Завдання 2. Виконай ділення з остачею. 

26 : 6 = 4 ост.2                                    42 : 5 = 8 ост.2

30 : 4 = 7 ост.2                                    27 : 4 = 6 ост.3

Завдання 3. Скільки окремих рівносторонніх трикутників можна скласти з 20 однакових паличок?

20 : 3 = 6 ост.2

Відповідь: 6 трикутників.

Завдання 4. На стоянці були мотоцикли, автомобілі та мікроавтобуси — усього 60 транспортних засобів. Мотоцикли становили 1/5 всього транспорту, автомобілі — 1/3, а решту — мікроавтобуси. Скільки було мікроавтобусів на стоянці?

Розв 'язання:   

1) 60 : 5 • 1 = 12 (шт.) – мотоциклів було.

2)  48 : 3 • 1 = 16 (шт.) – автомобілів було.

3) 60 – 12 – 16 = 28 (шт.) – мікроавтобусів було.

Відповідь: було 28 мікроавтобусів.

Завдання 5. Знайди значення виразів, якщо а = 32 і Ь = 8.

Якщо а = 32, Ь = 8, тоді (а + Ь) : 4 = (32 + 8) : 4 = 40 : 4 = 10

Якщо а = 32, Ь = 8, тоді а + Ь : 4 = 32 + 8 : 4 = 32 + 2 = 34

Завдання 6. У кожному виразі постав дужки так, щоб його значення збільшилось.

5 + 2 • 8 = 21                   28 : 7 – 3 = 1 

(5 + 2) • 8 = 56                28 : (7 – 3) = 7

Завдання 7*. Заміни букви цифрами, щоб рівність була істинною 

КО + ЛО = БОК. Вказівка. Різні букви — різні цифри.

63 + 73 = 136

 

До № 1066-1082

Завдання 1. Скільки різних остач може бути при діленні на 8? Запиши їх.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Завдання 2. 

Ділене

60

40 + 60 = 100

24 • 3 = 72

90 : 3 = 30

100

Дільник

15 – 3 = 12

20

4

6

5 • 5 = 25

Частка '

60 : 12 = 5

100 : 20 = 5

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 18

30 : 6 = 5

100 : 25 = 100 : 5 : 5 = 4

Завдання 3. У Карлсона було а цукерок, а печива — у k разів менше. На скільки менше в Карлсона було печива, ніж цукерок? (Склади вираз.)

а : k – було печива.

а – а : k – на стільки менше, було печива, ніж цукерок.

Відповідь: а – а : k  

Завдання 4. Не обчислюючи, знайди помилки й виконай ділення правильно.

66 : 8 = 8 (ост. 4)                    86 : 4 = 20 (ост. 6)

66 : 8 = 8 (ост. 2)                    86 : 4 = 20 (ост. 6)   

8 • 8 + 2 = 66                         20 • 4 + 6 = 86     

Завдання 5. На покупку книжки хлопчик витратив 1/3 частину грошей, що були в нього. Скільки грошей залишилося у хлопчика, якщо книжка коштує 16 грн?

1 спосіб.

1) 16 • 3 : 1 = 48 (грн.) – було грошей у хлопчика.

2) 48 – 16 = 32 (грн.) – залишилось грошей.

2 спосіб.

1) 3 – 1 = 2 (частини) – частин залишилось.

2) 16 • 2 = 32 (грн.) – залишилось грошей.

Відповідь: у хлопчика залишилося 32 гривні. 

Завдання 6*. Дві книжки коштують стільки, скільки З альбоми. А 6 альбомів — стільки, скільки 15 зошитів. Скільки зошитів коштують стільки, скільки 12 книжок?

1) 12 : 2 = 6 (разів) – у стільки більше разів буде 3 альбомів.

2) 3 • 6 = 18 (ал.) – можна купити альбомів.

4) 18 : 6 = 3 (разів) – у стільки разів більше буде 15 зошитів.

5) 15 • 3 = 45 (з.) – можна купити зошитів.

Відповідь: можна купити 45 зошитів.

Інші завдання дивись тут...