Інші завдання дивись тут...

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000.

До № 730-747

1. Осчисли.

    350 - 230 + 1 = 121                       (240 + 130) • 0 = 0

    450 • 0 + 250 = 250                      (680 - 390) • 1 = 290

2. За даними таблиці склади й розв'яжи задачу.

Ящики Кількість ящиків В одному ящику

Загальна 

маса слив

маленькі 4 ? 24 кг
великі ? ?, на 3 кг більше 45 кг

Розв 'язання:    

1) 24 : 4 = 6 (кг) – в одному маленькому ящику.

2) 6 + 3 = 9 (кг) – в одному великому ящику.

3) 45 : 9 = 5 (ящ.) – великих ящиків.

Відповідь: 5 ящиків.

3. Разом у брата й сестри було 85 к. У брата було три монети по 25 к„, а в сестри — п'ять однакових монет. Які монети були в сестри?

Розв 'язання:    

1) 25 • 3 =75 (к.) – вартість всіх монет брата.

2) 85 - 75 = 10 (к.) – вартість всіх монет сестри.

3) 10 : 5 = 2 (к.) – вартість монети сестри.

Відповідь: У сестри були монети номіналом 2 копійки.

4. Запиши всі значення букви х, при яких нерівність 80 - х > 74 є істинною.

0, 1, 2, 3, 4, 5

5. До берега річки підійшли дві групи туристів. У першій групі було 36 осіб, а в другій — 27. Частину туристів перевезли на другий берег річки шістьма рейсами човна, по 8 осіб щоразу. Скільки туристів ще треба перевезти?

Розв 'язання:    

1) 36 + 27 = 63 (т.) – туристів було у двох групах.

2) 8 • 6 = 48 (т.) – туристів перевезли.

3) 63 – 48 = 15 (т.) – туристів треба перевезти.

Відповідь: 15 туристів.

6*. Проведи в трикутнику два відрізки так, щоб усього стало 5 трикутників.

 

 

До № 748-765

1. Доповни вирази за блок-схемами та знайди їх значення.

(600 – (600 : 6)) : 10 = (600 – 100) : 10 = 500 : 10 = 50

((80 • 10) – 400) : 4 = (800 – 400) : 4 = 400 : 4 = 100

(900 : 3 : 100) • 9 = (300 : 100) • 9 = 3 • 9 = 27

2. Обчисли.

100 • 7 : 10 = 70                       800 : 1 : 10 = 80 

40 • 10 : 100 = 4                       50 • 0 : 100 = 0

200 • 1 : 100 = 2                       900 - 200 • 0 = 900

3. 860 кг смородини розфасували у ящики по 10 кг. 30 ящиків відправили в магазин. Скільки кілограмів смородини залишилось? (Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.)

Розв 'язання:    

1-й спосіб:  

860 – 30 • 10 =560 (кг) – смородини залишилося.

1) 30 • 10 = 300 (кг) – смородини відправили в магазин.

2) 860 – 399 = 560 (кг) – смородини залишилося.

2-й спосіб: 

(860 : 10 – 30) • 10 = 560 (кг) – смородини залишилося.

1) 860 : 10 = 86 (ящ.) – ящиків смородини було.

2) 86 – 30 = 56 (ящ.) – ящиків смородини залишилося.

3) 56 • 10 = 560 (кг) – кілограмів смородини залишилося.

Відповідь: 560 кілограмів.

4. Для їдальні купили 60 кг картоплі й моркви. Морква становила десяту частину всіх овочів. На скільки кілограмів більше купили картоплі, ніж моркви?

Розв 'язання:    

1) 60 : 10 = 6 (кг) – купили моркви.

2) 60 – 6 = 54 (кг) – купили картоплі.

3) 54 – 6 = 48 (кг) – на стільки більше купили картоплі, ніж моркви.

Відповідь: 48 кілограмів.

5. На ставку було а качок, а гусей — у 3 рази менше. На скільки більше було качок, ніж гусей? (Запиши вираз)

Розв 'язання:    

а – а:3 – на стільки більше було качок, ніж гусей.

1) а : 3 – було гусей.

2) а – а : 3 – на стільки більше качок.

Відповідь: а – а : 3.

в*. Однакові фігури заміни однаковими числами так, щоб одночасно виконувались обидві рівності.

100 + 0 = 100                     100 • 0 = 0

 

 

До № 766-787

1. Обчисли.

a 800 40 90 600 80 200 300
b 4 2 3 3 2 5 5
a : b 200 20 30 200 40 40 60

2. У будівельний магазин привезли 180 кг білої у відрах по 9 кг, а синьої — 150 кг по 5 кг у На скільки відер більше привезли синьої фарби білої?

Розв 'язання:    

1) 180 : 9 = 20 (в.) – відер білої фарби.

2) 150 : 5 = 30 (в.) – відер синьої фарби.

3) 30 – 20 = 10 (в.) – на стільки відер більше синьої фарби.

Відповідь: на 10 відер.

З*. Скільки трикутників кожного виду зображено на малюнках? Запишіть їх.

Прямокутні – MNK. KPN, NPM, BAD. ADC, DCB, CBA.

Тупокутні — BOC, AOD

Гострокутні – AOB, DOC

4. Розв'яжи рівняння усно. Розв'язки запиши, 

х : 4 = 200                                1000 : а = 5              Ь • 4 = 240

х = 200 • 4                                а = 1000 : 5              b = 240 : 4

х = 800                                     а = 200                     b = 60

5. Склади й розв'яжи задачу за коротким записом.

2 трактори за день витратили 12 л пального

3 трактори за тиждень — ?

Розв 'язання:    

1) 12 : 2 = 6 (л) – пального витратив 1 трактор за день.

2) 6 • 3 = 18 (л) – пального витратять 3 трактори за день.

3) 18 • 7 = 126 (л) – пального витратять 3 трактори за тиждень.

Відповідь: 126 літрів.

6*. Запиши найменше число, сума цифр якого дорівнює 19.

199 = 1 + 9 + 9 = 19

 

 

До № 788-806

1. Обчисли зручним способом. 

42 : (7 • 2 • 3) = 42 : (7 • 6) = 42 : 42 = 1

81 : (3 • 9) = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

2. Обчисли.

900 : 300 = 3                                     (400 + 20) : 20 =  21

90 : 30 = 3                                          400 - 200 : 40 = 395

3. Два бегемоти щодня з'їдають 1 ц трави порівну. Скільки кілограмів трави з'їдають 3 бегемоти за 4 дні?

Розв 'язання:    1 ц = 100 кг

1-й спосіб.

1) 100 : 2 = 50 (кг) – трави з’їдає 1 бегемот щодня.

2) 50 • 3 =  150 (кг) – трави з’їдають 3 бегемоти щодня.

3) 150 • 4 = 600 (кг) – трави з’їдають 3 бегемоти за 4 дні.

2-й спосіб.

1) 100 : 2 = 50 (кг) – трави з’їдає 1 бегемот щодня.

2) 50 • 4 =  200 (кг) – трави з’їдає 1 бегемот за 4 дні.

3) 200 • 3 = 600 (кг) – трави з’їдають 3 бегемоти за 4 дні.

Відповідь: 600 кілограмів.

4. Обчисли.

4 т 2 ц : 7 = (4 т + 2 ц) : 7 = (40 ц + 2 ц) : 7 = 42 ц : 7 = 6 ц.

8 грн 10 к. : 9 = ( 8 грн + 10 к) : 9 = (8 • 1 грн + 10 к.) : 9 = (8 • 100 к. + 10 к.)  : 9 = (800 к. + 10 к.) : 9 = 810 к : 9 = 90 к.

3 м – 4 см = 3 • 1 м – 4 см = 3 • 100 см – 4 см = 300 см – 4 см = 296 см = 2 м 96 см.

Скільки метрів у 296 см? Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 296 см стільки метрів, скільки сотень у числі 296, тобто 2, тому 296 см = 2 м 96 см.

1 км - 80 м = 1000 м – 80 м = 920 м 

(4 грн - 2 грн 40 к.) : 8 = (4 грн – 2 грн  - 40 к.) : 8 = (2 грн – 40 к) : 8 = (2 • 1 грн – 40 к.) : 8 = (2 • 100 к. – 40 к) : 8 = (200 к. – 40 к.) : 8 = 160 к. : 8 = 20 к.

5. Мама купила 6 чашок і 6 блюдець. Ціна чашки становить а грн, а блюдця — Ь грн. Яка вартість покупки? Склади два вирази для розв'язування цієї задачі та обчисли їх, якщо а = 8, Ь = 3.

Розв 'язання 

1-й спосіб: 

а • 6 +  b • 6 = 8 • 6 + 3 • 6 = 66 (грн) – вартість покупки.

1) а • 6 = 8 • 6 = 48 (грн) – вартість чашок.

2) b • 6 = 3 • 6 = 18 (грн) – вартість блюдець.

3) а • 6 +  b • 6 = 66 (грн) – вартість покупки.

2-й спосіб: 

(а +  b) • 6 = (8 + 3) • 6 = 66 (грн) – вартість покупки.

1) а + b = 8 + 3 = 11 (грн) – вартість чашки і блюдця разом.

2) (а + b) • 6 = 66 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: 66 грн.

6. Склади й розв'яжи задачу за коротким записом.

 

 

 

До № 807-823.

1. Обчисли. (5 + 3) • 7 = 56             (10 + 7) • 7 = 119

                                 (400 + 20) • 2 = 840

2. 43 • 2 = 86                                   35 • 2 – 30 = 40

    100 – 33 • 3 = 1                            13 • 7 = 91 

    25 • 3 + 17 = 92                           (36 - 17) • 4 = 76

3. В одному класі а учнів, а в іншому — на Ь учнів більше. Усіх учнів розмістили порівну в 2 автобуси. Скільки учнів у кожному автобусі? (Склади вираз.)

Розв 'язання 

(а + а + b) : 2  (уч.) – учнів у кожному автобусі.

1) а + b (уч.) – учнів в іншому класі.

2) а + а + b (уч.) – учнів у двох класах разом.

3) (а + а + b • 6) : 2 (уч.) – учнів у кожному автобусі.

4. За один рейс автопричепом перевозять 5 мішків - зерна. Скільки рейсів треба зробити, щоб перевезти 80 мішків зерна чотирма такими автопричепами?

Розв 'язання:    1 ц = 100 кг

І спосіб.

2) 5 • 4 =  20 (м.) – мішків перевозять 4 такими причепами.

3) 80 : 10 = 4 (р.) – рейсів треба зробити.

ІІ спосіб.

80 : 5 = 16 (р.) – рейсів робить одним автопричепом.

16 : 4 = 4 (р.) – рейсів зробить чотирма такими автопричепами.

Відповідь: 4 рейси.

5. Запиши вираз та знайди його значення. Частку чисел 64 і 8 зменшити у 2 рази.

64 : 8 : 2 = 4

6*. Гноми Сонько, Веселун, Простун, Буркотун і Розумник живуть на одній вулиці. Номер будиночка Розумника більший, ніж у Буркотуна, але менший, ніж у Сонька, навпроти якого він живе. Буркотун і Простун живуть на одному боці вулиці. Хто у якому будиночку живе?

Сонько — 126    , Веселун —  124 , Простун — 127

Буркотун —  123, Розумник —  125.

 

 

До № 824-842

1. Розшифруй і запиши ім'я героя мультфільму, розташувавши букви в порядку збільшення відповідних значень виразів.

4 • 24 – 48 : 6 = 88 |А                5 • 18 - 6 • 12 = 18| Б

72 : 8 + 3 • 27 = 30 |Л               (63 - 58) • 20 = 100 | У

БАЛУ

2. Маса 10 однакових палтусів дорівнює масі 2 синіх китів. Яка маса одного палтуса, якщо маса одного кита 15 ц?

Розв 'язання:   

1) 15 • 2 =  30 (ц) – маса двох китів.

2) 30 : 10 = 3 (ц) – маса одного палтуса.

Відповідь: 3 центнера.

3. Добова порція кухонної солі для одного коня 32 г. Скільки потрібно солі для двох коней на 5 діб?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 32 • 2 =  64 (г) – добова порція солі для двох коней.

2) 64 • 5 = 320 (г) – солі потрібно для двох коней на 5 діб.

80 : 10 = 4 (р.) – рейсів треба зробити

2-й спосіб.

1) 32 • 5 = 160 (г) – порція солі одного коня на 5 діб.

2) 160 • 2 = 320 (г) – солі потрібно для двох коней на 5 діб.

Відповідь: 320 грам.

4. Запиши номери фігур, які не належать до многокутників. 1, 6.

5. Виконай обчислення за зразком.

4 • 23 = 4 • (20 + 3) = 4 • 20 + 4 • 3 = 80 + 12 = 92 

3 • 27= 3 • (20 + 7) = 3 • 20 + 3 • 7 = 60 + 21 = 81

5 • 18 = 5 • (10 + 8) = 5 • 10 + 5 • 8 = 50 + 40 = 90

2 •  46 = 2 •  (40 + 6) = 2 • 40 + 2 • 6 = 80 + 12 = 92

6. Купили 2 кг цукерок за ціною 63 грн за кілограм і З кг печива за ціною 18 грн за кілограм. У касу дали банкноту 200 грн. Скільки здачі повинен дати касир?

Розв 'язання:   

1) 63 • 2 =  126 (грн) – вартість цукерок.

2) 18 • 3 = 54 (грн) – вартість печива.

3) 126 + 54 = 180 (грн) – вартість покупки.

4) 200 – 180 – 20 (грн) – решта (здача).

Відповідь: 20 грн.

7*. Запиши трицифрові числа, у яких кількість одиниць у кожному наступному розряді у 2 рази більша за кількість одиниць у попередньому розряді.

421, 842

 

 

До №843-860.

1. Заповни блок-схеми.

(80 – 71) • 4 = 9 • 4 = 46

4 • (37 - 16) = 4 • 21 = 84

24 • 6 = 8 • 6 = 48

2. Мама спекла а пиріжків з повидлом, а з вишнями — у Ь разів менше. На скільки більше пиріжків з повидлом, ніж з вишнями спекла мама? (Склади вираз)

Розв 'язання 

а – (а : b)   (п.) – на стільки більше пиріжків з повидлом.

1) а : b (п.) – пиріжків з вишнями.

2) а – (а : b) (п.) – на стільки більше пиріжків з повидлом.

3. У чотирьох великих і шести малих ящиках разом 88 кг груш. В одному великому ящику 10 кг груш. Скільки кілограмів груш уміщується в одному малому ящику?

Розв 'язання:   

1) 10 • 4 =  40 (кг) – груш у великих ящиках.

2)  88 - 40 = 48 (кг) – груш у малих ящиках.

3)  48 : 6 = 8 (кг) – груш у одному малому ящику.

Відповідь: 8 кг.

4. Обчисли.

4 год - 4 хв = 4 • 1 год – 4 хв = 4 • 60 хв – 4 хв = 240 хв – 4 хв = 236 хв 

4 м - 2 см = 4 • 1 м – 2 см = 4 • 100 см – 2 см = 400 см – 2 см = 398 см

6 ц - 23 кг = 6 • 1 ц – 23 кг = 6 • 100 кг – 23 кг = 600 кг – 23 кг = 577 кг

4 год : 8 = 4 • 1 год : 8 = 4 • 60 хв : 8 = 240 хв : 8 = 30 хв

8 м : 10 = 8 • 1 м : 10 = 8 • 100 см : 10 = 800 см : 10 = 80 см

8 ц : 100 = 8 • 1 ц : 100 = 8 • 100 кг : 100 = 800 кг : 100 = 8 кг

6. У першому цеху заводу працює 45 робітників, що на 15 робітників більше, ніж у другому, а в третьому — у 4 рази більше, ніж у другому. Скільки робітників працює у трьох цехах?

Розв 'язання:   

1) 45 – 15 = 30 (р.)  –  робітників працює у другому цеху.

2) 30 • 4 = 120 (р.) –  робітників працює у третьому цеху.

3)  45 + 30 + 120 = 195 (р.) – робітників працює у трьох цехах.

Відповідь: 195 робітників.

 

 

До № 861-878

1. 8 • х = 640                 720 : х = 9                       х : 7 = 90

     Х = 640 : 8                х = 720 : 9                       х = 90 • 7

     Х = 80                       х = 80                             х = 620

2. За 3 кг цукерок заплатили 180 грн. Скільки треба заплатити за 5 кг таких цукерок?

Розв 'язання:   

1) 180 : 3 = 60 (грн) –  ціна 1 кг цукерок.

2) 60 • 5 = 300 (грн) –  заплатили за 5 кг таких цукерок.

Відповідь: 300 гривень.

3. Вісім пеліканів за 10 днів з'їдають 320 кг риби. Скільки кілограмів риби з'ЇДає один пелікан за день?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 320 : 8 = 40 (кг) – з’їдає один пелікан за 10 днів.

2) 40 : 10 = 4 (кг) – з’їдає один пелікан за день.

2-й спосіб.

1) 320 : 10 = 32 (кг) – з’їдають вісім пеліканів за 1 день.

2) 32 : 8 = 4 (кг) – з’їдає один пелікан за день.

Відповідь: 4 кілограми.

4. Обчисли.

а 70 40 50 80 30 20 120
Збільш у 6 разів 420 240 300 480 180 120 720
Збільш на 6 76 46 56 86 36 26 126

 

а 120 80 240 289 320 360
Зменш у 4 рази 30 20 60 70 80 90
Зменш на 4 116 76 236 276 316 356

6. Обчисли.

640 : 8 - 50 = 80 – 50 = 30              320 : 4 • 9 = 80 • 9 = 720

 

 

До № 879-896

1.Обчисли. 

   48 : 4 = 12                   96 : 3 = 32              26 : 2 = 13

2. Для виготовлення шпаківень учні підготували 24 соснових і З0 кленових дощечок. Для виготовлення однієї шпаківні необхідно 6 дощечок. Скільки шпаківень можуть виготовити учні? Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

(20 + 30) : 6 = 9 (шп.) – шпаківень можуть виготовити. 

1) 24 + 30 = 54 (д.) – дощечок соснових і кленових разом.

2) 54 : 6 = 9 (шп.) – шпаківень можуть втготовити.

2-й спосіб.

24 : 6 + 30 : 6 = 9 (шп.) – шпаківень можуть виготовити.

1) 24 : 6 = 4 (шп.) – шпаківень виготовлять з соснових дощечок.

2) 30 : 6 = 5 (шп.) – шпаківень виготовлять з кленових дощечок.

3) 4 + 5 = 9 (шп.) – шпаківень можуть виготовити.

Відповідь: 9 шпаківень.

3. Ластівка живе 9 років, а полярна крячка — у 3 рази довше. На скільки років довше живе полярна крячка, ніж ластівка?

Розв 'язання:   

1) 9 • 3 = 27 (р.) –  років живе полярна качка.

2) 27 – 9 = 18 (р.) – на стільки років більше живе полярна качка.

Відповідь: на 18 років.

4. У першому баку було 65 відер води, а в другому — 40. За один і той самий час з баків виливається однакова кількість води. Скільки води буде в першому баку, коли у другому залишиться 12 відер?

Розв 'язання:   

1) 40 – 12 = 38 (в.) –  відер води виллється з другого баку.

2) 65 – 28 = 37 (в.) – відер води буде у першому баку.

Відповідь: 37 відер.

5*. Проведи в п'ятикутнику 2 відрізки так, щоб:

а) утворилися 3 трикутники й 3 чотирикутники;

б) утворилися 2 трикутники й 3 чотирикутники.

а)                   б)

6*. Учень задумав число. Потім помножив його на 9 і до добутку додав 9. У нього вийшло 9. Яке число він задумав?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

Позначимо задумане число через х, складемо і розв’яжемо  рівняння:

х • 9 + 9 = 9

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х • 9 = 9 – 9

х • 9 = 0

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 0 : 9

х = 0

Отже, 0 – задумане число.

2 – й спосіб.

Обчислюслюємо у зворотньому порядку: 

(9 – 9) : 9 = 0 : 9 = 0

Отже, 0 – задумане число. 

Відповідь: учень задумав число 0.

 

 

До № 897-915

1. Обчисли.

    30 : 2 = 15          81 : 3 =  9          48 : 2 = 24

2. У 5 клітках розмістили порівну 20 сірих і 25 білих кролів. Скільки кролів у кожній клітці? (Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.)

1-й спосіб.

(20 + 25) : 5 = 9 (кр.) – кролів у кожній клітці. 

1) 20 + 25 = 55 (кр.) – кролів сірих і білих разом.

2) 45 : 5 = 9 (кр.) – кролів у кожній клітці.

2-й спосіб.

20 : 5 + 25 : 5 = 9 (кр.) – всього кролів у кожній клітці.

1) 20 : 5 = 4 (кр.) – сірих кролів в одній клітці..

2) 25 : 5 = 5 (кр.) – білих кролів в одній клітці.

3) 4 + 5 = 9 (кр.) – всього кролів у кожній клітці.

Відповідь: 9 кролів.

3. З однієї теплиці зібрали 36 кг огірків, а з іншої — у 2 рази менше. Усі огірки розклали порівну в 6 ящиків. Скільки кілограмів огірків у кожному ящику?

Розв 'язання:   

1) 36 : 2 = 18 (кг) –  огірків з іншої теплиці.

2) 36 + 18 = 54 (кг) – огірків з двох теплиць разом.

3) 54 : 6 = 9 (кг) -  огірків у кожному ящику.

Відповідь: 9 кілограмів.

4. х • 4 = 96        а : 23 = 3              150 : к = 5

    x = 96 : 4        а = 23 • 3              k = 150 : 5 

    x = 24             a = 69                   k = 30       

5. Коли до їдальні завезли 3 ящики по 9 кг моркви, стало 36 кг моркви. У скільки разів більше стало моркви, ніж було спочатку?

Розв 'язання:   

1) 9 • 3 = 27 (кг) –  завезли огірків.

2) 36 – 27 = 9 (кг) – огірків було спочатку.

3) 27 : 9 = 3 (р.) – у стільки разів більше стало моркви.

Відповідь: у 3 рази.

6*. Побудуй 2 чотирикутники так, щоб спільною їх частиною був трикутник.

 

 

 

До № 916-933

1. Добова норма солі для вівці 16 г. Скільки грамів солі треба для 5 овець на тиждень?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 16 • 7 = 112 (г) –  тижнева норма солі для одної вівці.

2) 112 • 5 = 560 (г) – тижнева норма солв для 5 вівців.

2-й спосіб.

1) 16 • 5 = 80 (г) – добова норма солі для 5 вівців.

2) 80 • 7 = 560 (г) – тижнева норма солі для 5 вівців.

Відповідь: 560 грам.

2. Обчисли.

Ділене 84 54 84 72 90 80 65
Дільник 6 3 7 24 18 5 13
Частка 14 18 12 3 5 16 5

3. Диня масою 2 кг коштує стільки, скільки кавун масою 6 кг. Яка ціна 1 кг дині, якщо ціна 1 кг кавуна 3 грн?

Розв 'язання:   

1) 3 • 6 = 18 (грн) –  вартість кавуна.

2) 18 : 2 = 9 (грн) – ціна 1 кг дині.

Відповідь: 9 гривень.

4. Перевір результат множення дією ділення.

16 • 5 = 80                 4 •  19 = 76                    24 • 3 = 72

80 : 5 = 16                 76 : 19 = 4                      72 : 3 = 24

80 : 16 = 5                 76 : 4 = 19                      72 : 24 = 3

5. Маса двох кролів 6 кг, а теляти – 48 кг. Яка загальна маса теляти й п’яти таких кролів?

Розв 'язання:   

1) 6 : 2 = 3 (кг) – маса одного кроля.

2) 3 • 5 = 15 (кг) – загальна маса п’яти кролів.

3) 48 + 15 = 63 (кг) – маса теляти й п’яти кролів.

Відповідь: 63 кілограми.

 

 

До № 934-951

1. Обчисли.

    360 : 2 = 180       650 : 5 = 130                 480 : 4 = 120           

    90 : 6 = 15          720 : 3 = 240                 280 : 7 = 40

2. За тиждень чотирьом вівцям дали 56 кг сіна. Скільки кілограмів сіна дають одній вівці на день?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 56 : 4 = 14 (кг) –  тижнева норма сіна для одної вівці.

2) 14 : 7 = 2 (кг) – денна норма сіна одної вівці.

2-й спосіб.

1) 56 : 7 = 8 (кг) – денна норма сіна для чотирьох вівців.

2) 8 : 4 = 2 (кг) –  денна норма сіна одної вівці.

Відповідь: 2 кілограми.

3. Три однакових одути  важать 240 г. Скільки одутів такої маси важитимуть 400 грам?

Розв 'язання:   

1) 240 : 3 = 80 (г) –  важить один одут.

2) 400 : 80 = 5 (од.) – стільки одутів.

Відповідь: 5 одутів.

4. Склади задачі про квіти. Запиши їх розв'язання.

Задача 1. У букетах було 16 червоних квітів, а білих – у три рази більше. Скільки всього квітів було у букетах?    

Розв 'язання:   

1) 16 • 3 = 48 (кв.) – білих квітів.

2) 48 + 16 = 64 (кв.) – всього квітів у букетах.

Відповідь: 64 квітки.

Задача 1. У букетах було 48 ромашок, а волошків – у три рази менше Скільки всього квітів було у букетах?    

Розв 'язання:   

1) 48 : 3 = 16 (кв.) – серед квітів ромашки.

2) 48 + 16 = 64 (кв.) – всього квітів у букетах.

Відповідь: 64 квітки.

5. Знайди частку способом випробовування.

62 : 31 = 2

6. Сторона рівностороннього трикутника 6 см. Побудуй квадрат, периметр якого на 10 см менший периметра трикутника.

Розв 'язання:   

1) 6 • 3 = 18 (см) – периметр рівностороннього трикутника.

2) 18 – 10 = 8 (см) – периметр квадрата.

3) 8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони квадрата.

Відповідь: 2 сантиметри.

Треба побудувати квадрат, сторона якого рівна 2 см.

 

 

До № 952-968

1. Обчисли.

96 : 3 = 32            72 : 4 = 18               63 : 7 = 9 

64 : 16 = 4            90 : 18 = 5               56 : 14 = 4

72 : 12 = 6            85 : 17 = 5               60 : 15 = 4

2. Порівняй вирази в кожному стовпчику. Знайди значення виразів нижнього рядка, використовуючи значення відповідних виразів верхнього.

8 • 9 = 72             24 • 6 = 144            9 • 5 = 45

80 • 9 = 720          12 • 12 = 144          18 • 25 = 450

80 • 9 = 8 • 10 • 9 = (8 • 9) • 10 = 72 • 10 = 720

12 • 12 = 2 • 6 • 12 = (2 • 12) • 6 = 24 • 6 = 144

18 • 25 = 9 • 2 • 5 • 5 = (9 • 5) • (2 • 5) = 45 • 10 = 450

3. Треба розлити олію в каністри. У 6 малих каністр налили 24 л. Велика каністра вміщує у 2 рази більше олії. Скільки необхідно великих каністр, щоб розлити 96 л олії? Використай схему міркувань.

Розв 'язання:   

1) 24 : 6 = 4 (л) – олії в одній каністрі.

2) 4 • 2 = 8 (л) – олії вміщується у великій каністрі.

3) 96 : 8 = 12 (к.) – необхідно великих каністр.

Відповідь: 12 каністр.

4. Робітнику ферми для двох коней і дев'ятьох корів видали 70 кг сіна. Кожному коневі видали по 8 кг сіна. Скільки кілограмів сіна видали кожній корові?

Розв 'язання:   

1) 8 • 2 = 16 (кг) – сіна видали коням.

2) 70 – 16 = 54 (кг) – сіна видали коровам.

3) 54 : 9 = 6 (кг) – сіна видали кожній корові.

Відповідь:  6 кілограмів.

5. Постав = < >

35 • 4 + 35 = 35 • 5                      60 • 5 > 60 • 10 : З

40 • 6 - 120 < 20 • 12                    24 • 4 < 12 • 4 • 3

6*. 26 учнів саджали яблуні або сливи. 15 учнів посадили яблуні, а 13 учнів — сливи. Чи є учні, які посадили і яблуню, і сливу? Скільки їх?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 15 + 13 = 28 (уч.) – учнів посадили тільки яблуні чи тільки сливи.

2) 28 – 26 = 2 (уч.) – учнів посадили яблуні і сливи.

2-й спосіб.

1) 26 - 15 = 11 (уч.) - учнів посадили не тільки яблуні.

2) 26 - 13 = 13 (уч.) - учнів посадили не тільки сливи.

3) 13 - 11 = 2 (уч.) - учнів посадили яблуні і сливи.

Відповідь:  Так, є. 2 учні.

 

 

До № 969-984

1. Обчисли.

57 : 19 = 3                  96 : 6 = 16           70 - 64 : 2 = З8

2. Склади й розв'яжи задачу.

Всього 450 км.

I — 180 км 

II — ?, на 40 км менше 

III — ? 

Розв 'язання:   

1) 180 – 40 = 140 (км) - ІІ

2) 180 + 140 = 320 (км) – І і ІІ разом.

2) 450 – 320 = 130 (км) – ІІІ.

Відповідь: 130 кілометрів.

3. Бак уміщує 80 відер води. До нього підведено дві труби. Одна може наповнити бак за 10 хв, а друга — за 40 хв. За скільки хвилин можна наповнити бак, якщо відкрити обидві труби? Скористайся схемою міркувань.

Розв 'язання:   

1) 80 : 10 = 8 (в.) – відрами води бак наповнюється за 1 хв одною трубою. 

2) 80 : 40 = 2 (в.) – відрами води бак наповнюється за 1 хв другою трубою. 

3) 8 + 2 = 10 (в.) – відрами води бак наповнюється за 1 хв двома трубами разом.

4) 80 : 10 = 8 (хв) – за стільки хвилин наповнять бак.

Відповідь: за 8 хвилин.

4. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х • 12 = 60               560 : х = 8            х : 18 = 3     х - 18 = З

х = 60 : 5                 х = 560 : 8            х = 3 • 18     х = 3 + 18

х = 12                      х = 70                  х = 54           х = 21

5. Порівняй вирази в кожному стовпчику. Знайди значення виразів нижнього рядка, використовуючи значення відповідних виразів верхнього.

56 : 7 = 8                     800 : 10 = 80                80 : 16 = 5

560 : 7 = 80                  800 : 5 = 160                400 : 16 = 25

560 : 7 = (56 • 10) : 7 = (56 : 7) • 10 = 8 • 10 = 80

800 : 5 = 800 : (10 : 2) = (800 : 10) • 2 = 80 • 2 = 160

400 : 16 = (80 • 5) : 16 = (80 : 16) • 5 = 5 • 5 = 25

6. У садівництво привезли 60 саджанців яблунь, а груш - у 2 рази менше. Усі дерева розсадили в 6 рядва порівну. Скільки дерев саджали в ряд?

Розв 'язання:   

1) 60 : 2 = 30 (д.) – серед дерев саджанці груш. 

2) 60 + 30 = 90 (д.) – всіх дерев. 

3) 90 : 6 = 15 (д.) – дерев саджали в ряд.

Відповідь: 15 дерев.

7*. У класі всі учні люблять читати. З них 27 учнів класу люблять читати фантастичні твори, 15 — казки. 8 учнів люблять читати і фантастичні твори, і казки. Скільки всього учнів у класі?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 27 – 8 = 19 (уч.) – учнів люблять читати тільки фантастичні твори.  

2)  15 – 8 = 7 (уч.) – учнів люблять читати тільки казки. 

3) 19 + 7 + 8 = 34 (уч.) – учнів у класі. 

2-й спосіб.

1) 27 + 15 = 42 (уч.) – учнів люблять читати  фінтастичні твори або казки.

2) 42 – 8 = 34 (уч.) – учнів у класі. 

Відповідь: 34 учнів.

Інші завдання дивись тут...