Інші завдання дивись тут...

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000.

До № 730-747

Завдання 1. Обчисли.

    350 - 230 + 1 = 121                       (240 + 130) • 0 = 0

    450 • 0 + 250 = 250                      (680 - 390) • 1 = 290

Завдання 2. За даними таблиці склади й розв'яжи задачу.

Ящики Кількість ящиків В одному ящику

Загальна 

маса слив

маленькі 4 ? 24 кг
великі ? ?, на 3 кг більше 45 кг

Розв 'язання:    

1) 24 : 4 = 6 (кг) – в одному маленькому ящику.

2) 6 + 3 = 9 (кг) – в одному великому ящику.

3) 45 : 9 = 5 (ящ.) – великих ящиків.

Відповідь: 5 ящиків.

Завдання 3. Разом у брата й сестри було 85 к. У брата було три монети по 25 к„, а в сестри — п'ять однакових монет. Які монети були в сестри?

Розв 'язання:    

1) 25 • 3 =75 (к.) – вартість всіх монет брата.

2) 85 - 75 = 10 (к.) – вартість всіх монет сестри.

3) 10 : 5 = 2 (к.) – вартість монети сестри.

Відповідь: У сестри були монети номіналом 2 копійки.

Завдання 4. Запиши всі значення букви х, при яких нерівність 80 - х > 74 є істинною.

0, 1, 2, 3, 4, 5

Завдання 5. До берега річки підійшли дві групи туристів. У першій групі було 36 осіб, а в другій — 27. Частину туристів перевезли на другий берег річки шістьма рейсами човна, по 8 осіб щоразу. Скільки туристів ще треба перевезти?

Розв 'язання:    

1) 36 + 27 = 63 (т.) – туристів було у двох групах.

2) 8 • 6 = 48 (т.) – туристів перевезли.

3) 63 – 48 = 15 (т.) – туристів треба перевезти.

Відповідь: 15 туристів.

Завдання 6*. Проведи в трикутнику два відрізки так, щоб усього стало 5 трикутників.

 

До № 748-765

Завдання 1. Доповни вирази за блок-схемами та знайди їх значення.

(600 – (600 : 6)) : 10 = (600 – 100) : 10 = 500 : 10 = 50

((80 • 10) – 400) : 4 = (800 – 400) : 4 = 400 : 4 = 100

(900 : 3 : 100) • 9 = (300 : 100) • 9 = 3 • 9 = 27

Завдання 2. Обчисли.

100 • 7 : 10 = 70                       800 : 1 : 10 = 80 

40 • 10 : 100 = 4                       50 • 0 : 100 = 0

200 • 1 : 100 = 2                       900 - 200 • 0 = 900

Завдання 3. 860 кг смородини розфасували у ящики по 10 кг. 30 ящиків відправили в магазин. Скільки кілограмів смородини залишилось? (Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.)

Розв 'язання:    

1-й спосіб:  

860 – 30 • 10 =560 (кг) – смородини залишилося.

1) 30 • 10 = 300 (кг) – смородини відправили в магазин.

2) 860 – 399 = 560 (кг) – смородини залишилося.

2-й спосіб: 

(860 : 10 – 30) • 10 = 560 (кг) – смородини залишилося.

1) 860 : 10 = 86 (ящ.) – ящиків смородини було.

2) 86 – 30 = 56 (ящ.) – ящиків смородини залишилося.

3) 56 • 10 = 560 (кг) – кілограмів смородини залишилося.

Відповідь: 560 кілограмів.

Завдання 4. Для їдальні купили 60 кг картоплі й моркви. Морква становила десяту частину всіх овочів. На скільки кілограмів більше купили картоплі, ніж моркви?

Розв 'язання:    

1) 60 : 10 = 6 (кг) – купили моркви.

2) 60 – 6 = 54 (кг) – купили картоплі.

3) 54 – 6 = 48 (кг) – на стільки більше купили картоплі, ніж моркви.

Відповідь: 48 кілограмів.

Завдання 5. На ставку було а качок, а гусей — у 3 рази менше. На скільки більше було качок, ніж гусей? (Запиши вираз)

Розв 'язання:    

а – а:3 – на стільки більше було качок, ніж гусей.

1) а : 3 – було гусей.

2) а – а : 3 – на стільки більше качок.

Відповідь: а – а : 3.

Завдання 6*. Однакові фігури заміни однаковими числами так, щоб одночасно виконувались обидві рівності.

100 + 0 = 100                     100 • 0 = 0

 

До № 766-787

Завдання 1. Обчисли.

a 800 40 90 600 80 200 300
b 4 2 3 3 2 5 5
a : b 200 20 30 200 40 40 60

Завдання 2. У будівельний магазин привезли 180 кг білої у відрах по 9 кг, а синьої — 150 кг по 5 кг у На скільки відер більше привезли синьої фарби білої?

Розв 'язання:    

1) 180 : 9 = 20 (в.) – відер білої фарби.

2) 150 : 5 = 30 (в.) – відер синьої фарби.

3) 30 – 20 = 10 (в.) – на стільки відер більше синьої фарби.

Відповідь: на 10 відер.

Завдання З*. Скільки трикутників кожного виду зображено на малюнках? Запишіть їх.

Прямокутні – MNK. KPN, NPM, BAD. ADC, DCB, CBA.

Тупокутні — BOC, AOD

Гострокутні – AOB, DOC

Завдання 4. Розв'яжи рівняння усно. Розв'язки запиши, 

х : 4 = 200                                1000 : а = 5              Ь • 4 = 240

х = 200 • 4                                а = 1000 : 5              b = 240 : 4

х = 800                                     а = 200                     b = 60

Завдання 5. Склади й розв'яжи задачу за коротким записом.

2 трактори за день витратили 12 л пального

3 трактори за тиждень — ?

2 трактори витратили 12 л пального за день. Скільки витратять пального 3 трактори за тиждень.

Розв 'язання.

1 спосіб.    

1) 12 : 2 = 6 (л) – пального витратив 1 трактор за день.

2) 6 • 3 = 18 (л) – пального витратять 3 трактори за день.

3) 18 • 7 = 126 (л) – пального витратять 3 трактори за тиждень.

2 спосіб.

1) 12 : 2 = 6 (л) – пального витратив 1 трактор за день.

2) 6 • 7 = 42 (л) – пального витратить 1 трактори за тиждень.

3) 42 • 3 = 126 (л) – пального витратять 3 трактори за тиждень.

Відповідь: 126 літрів.

Завдання 6*. Запиши найменше число, сума цифр якого дорівнює 19.

199, 1 + 9 + 9 = 19

 

До № 788-806

Завдання 1. Обчисли зручним способом. 

42 : (7 • 2 • 3) = 42 : (7 • 6) = 42 : 42 = 1

81 : (3 • 9) = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

Завдання 2. Обчисли.

900 : 300 = 3                                     (400 + 20) : 20 =  21

90 : 30 = 3                                          400 - 200 : 40 = 395

Завдання 3. Два бегемоти щодня з'їдають 1 ц трави порівну. Скільки кілограмів трави з'їдають 3 бегемоти за 4 дні?

Розв 'язання:    1 ц = 100 кг

1-й спосіб.

1) 100 : 2 = 50 (кг) – трави з’їдає 1 бегемот щодня.

2) 50 • 3 =  150 (кг) – трави з’їдають 3 бегемоти щодня.

3) 150 • 4 = 600 (кг) – трави з’їдають 3 бегемоти за 4 дні.

2-й спосіб.

1) 100 : 2 = 50 (кг) – трави з’їдає 1 бегемот щодня.

2) 50 • 4 =  200 (кг) – трави з’їдає 1 бегемот за 4 дні.

3) 200 • 3 = 600 (кг) – трави з’їдають 3 бегемоти за 4 дні.

Відповідь: 600 кілограмів.

Завдання 4. Обчисли.

4 т 2 ц : 7 = (4 т + 2 ц) : 7 = (40 ц + 2 ц) : 7 = 42 ц : 7 = 6 ц.

8 грн 10 к. : 9 = ( 8 грн + 10 к) : 9 = (8 • 1 грн + 10 к.) : 9 = (8 • 100 к. + 10 к.)  : 9 = (800 к. + 10 к.) : 9 = 810 к : 9 = 90 к.

3 м – 4 см = 3 • 1 м – 4 см = 3 • 100 см – 4 см = 300 см – 4 см = 296 см = 2 м 96 см.

Скільки метрів у 296 см? Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 296 см стільки метрів, скільки сотень у числі 296, тобто 2, тому 296 см = 2 м 96 см.

1 км - 80 м = 1000 м – 80 м = 920 м 

(4 грн - 2 грн 40 к.) : 8 = (4 грн – 2 грн  - 40 к.) : 8 = (2 грн – 40 к) : 8 = (2 • 1 грн – 40 к.) : 8 = (2 • 100 к. – 40 к) : 8 = (200 к. – 40 к.) : 8 = 160 к. : 8 = 20 к.

Завдання 5. Мама купила 6 чашок і 6 блюдець. Ціна чашки становить а грн, а блюдця — Ь грн. Яка вартість покупки? Склади два вирази для розв'язування цієї задачі та обчисли їх, якщо а = 8, Ь = 3.

Розв 'язання 

1-й спосіб: 

а • 6 +  b • 6 = 8 • 6 + 3 • 6 = 66 (грн) – вартість покупки.

1) а • 6 = 8 • 6 = 48 (грн) – вартість чашок.

2) b • 6 = 3 • 6 = 18 (грн) – вартість блюдець.

3) а • 6 +  b • 6 = 66 (грн) – вартість покупки.

2-й спосіб: 

(а +  b) • 6 = (8 + 3) • 6 = 66 (грн) – вартість покупки.

1) а + b = 8 + 3 = 11 (грн) – вартість чашки і блюдця разом.

2) (а + b) • 6 = 66 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: 66 грн.

Завдання 6. Склади й розв'яжи задачу за коротким записом.

Перша бригада посадила 60 дерев, друга бригада на 20 дерев більше, ніж перша. Третя бригада посадила дерев на 20 дерев більше, ніж друга бригада. Скільки дерев посадила третя бригада?

Розв’язання.

1) 60 + 20 = 80 (д.) – дерев посадила друга бригада.

2) 80 + 20 = 100 (д.) – дерев посадила третя бригада.

Відповідь: третя бригада посадила 100 дерев.

 

До № 807-823.

Завдання 1. Обчисли. (5 + 3) • 7 = 56             (10 + 7) • 7 = 119

                                 (400 + 20) • 2 = 840

Завдання 2. 43 • 2 = 86                                   35 • 2 – 30 = 40

    100 – 33 • 3 = 1                            13 • 7 = 91 

    25 • 3 + 17 = 92                           (36 - 17) • 4 = 76

Завдання 3. В одному класі а учнів, а в іншому — на Ь учнів більше. Усіх учнів розмістили порівну в 2 автобуси. Скільки учнів у кожному автобусі? (Склади вираз.)

Розв 'язання 

(а + а + b) : 2  (уч.) – учнів у кожному автобусі.

1) а + b (уч.) – учнів в іншому класі.

2) а + а + b (уч.) – учнів у двох класах разом.

3) (а + а + b • 6) : 2 (уч.) – учнів у кожному автобусі.

Завдання 4. За один рейс автопричепом перевозять 5 мішків - зерна. Скільки рейсів треба зробити, щоб перевезти 80 мішків зерна чотирма такими автопричепами?

Розв 'язання:    1 ц = 100 кг

І спосіб.

2) 5 • 4 =  20 (м.) – мішків перевозять 4 такими причепами.

3) 80 : 10 = 4 (р.) – рейсів треба зробити.

ІІ спосіб.

80 : 5 = 16 (р.) – рейсів робить одним автопричепом.

16 : 4 = 4 (р.) – рейсів зробить чотирма такими автопричепами.

Відповідь: 4 рейси.

Завдання 5. Запиши вираз та знайди його значення. Частку чисел 64 і 8 зменшити у 2 рази.

64 : 8 : 2 = 4

Завдання 6*. Гноми Сонько, Веселун, Простун, Буркотун і Розумник живуть на одній вулиці. Номер будиночка Розумника більший, ніж у Буркотуна, але менший, ніж у Сонька, навпроти якого він живе. Буркотун і Простун живуть на одному боці вулиці. Хто у якому будиночку живе?

Сонько — 126    , Веселун —  124 , Простун — 127

Буркотун —  123, Розумник —  125.

Інші завдання дивись тут...