Інші завдання дивись тут...

До № 473-491                      

1.  Обчисліть.

300 + 600 = 900                80 + 40 = 120

130 - 80 = 50                   1000 – 200 = 800

2. В овочевому відділі супермаркету до обіду продали 60 пучків кропу, а після обіду — на 20 пучків більше, і залишилося ще З0 пучків. Скільки пучків кропу було в овочевому відділі зранку?

Розв 'язання:

1) 60 + 20 = 80 (п.) – пучків кропу продали після обіду.

2) 60 + 80 = 140 (п.) – пучків кропу продали за весь день.

3) 140 + 30 = 170 (п.) – пучків кропу було зранку.

Відповідь: 170 пучків.

3.  Обчисліть.

а 20 70 400 600
b 90 50 400 40
a + b 110 120 800 640

 

 

a 800 900 150 170
b 200 200 80 90
a - b 600 700 70 80

4. Побудуй прямий кут АВС, гострий кут MNК і тупий кут DOЕ.

5. У 7 однакових мисок поклали 56 пиріжків, а 18 пиріжків розклали на тарілки. На кожну тарілку поклали на 6 пиріжків менше, ніж у миску. Скільки тарілок використали?

Розв 'язання:

1) 56 : 7 = 8 (п.) – пиріжків в одній  мисці.

2) 8 – 6 = 2 (п.) – пиріжків на одній тарілці.

3) 18 : 2 = 9 (т.) – тарілок використали.

Відповідь: 9 тарілок.

6*. До Нового року Петрик вирізав сніжинок у 3 рази менше, ніж вони із сестрою вирізали разом. У скільки разів Петрик вирізав сніжинок менше, ніж сестра? 

Вказівка. Якщо число у 3 рази менше від суми, то сума містить три рази це число.

На Петрика припадає 1 частина, на сестру 2 частини.

Відповідь: у два рази менше.

  

До № 492-509

1. Обчисліть.

Число 360 620 840 170 450
Збільшити на 230  590 850 1070 400 680

360 + 230 = 590

620 + 230 = 850

840 + 230 = 1070

170 + 230 = 400

450 + 230 = 680

2. У кота Матроскіна у трьох бідонах 24 л молока, а в шести банках — 12 л. У скільки разів місткість бідона більша, ніж місткість банки?

Розв 'язання:

1) 24 : 3 = 8 (л) – молока у одному бідоні.

2) 12 : 6 = 2 (л) – молока в одній банці.

3) 8 : 2 = 4 (р.) – у стільки разів місткість бідона більша, ніж банки..

Відповідь: у 4 рази.

3. Розв'яжи задачу двома способами.

До Нового року в теплиці виростили 520 кг помідорів, огірків — на 40 кг більше, ніж помідорів, а цибулі — на 20 кг більше, ніж огірків. Скільки кілограмів цибулі виростили в теплиці?

Розв 'язання:

1-й спосіб.

1) 520 + 40 = 560 (кг) – виростили огірків.

2) 560 + 20 = 580 (кг) – виростили цибулі.

2-й спосіб.

(520 + 40) + 20 = 580 (кг) – виростили цибулі.

Відповідь: 580 кілограмів

4. Аптека прийняла від населення 680 кг насіння гарбуза, льону й соняшника. Маса насіння гарбуза й льону — 460 кг, а маса насіння льону й соняшника — 530 кг. Яка маса насіння гарбуза, льону й соняшника окремо?

Розв 'язання:

1-й спосіб.

1) 680 – 460 = 220 (кг) – маса соняшника.

2) 680 – 530 = 150 (кг) – маса гарбуза.

3) 460 – 150 = 310 (кг) – маса льону.

2-й спосіб.

1) 680 – 460 = 220 (кг) – маса соняшника.

2) 530 – 220 = 310 (кг) – маса льону.

3) 460 – 310 = 150 (кг) – маса гарбуза.

3-й спосіб.

1) 680 – 460 = 220 (кг) – маса соняшника.

2) 680 – 530 = 150 (кг) – маса гарбуза.

3) 220 + 150 = 370 (кг) – маса соняшника і гарбуза разом.

4) 680 – 370 = 310 (кг) – маса льону.

4-й спосіб.

1) 460 + 530 = 990 (кг) – маса гарбуза, соняшника і подвійної порції льону.

2) 990 – 680 = 310 (кг) – маса льону.

3) 460 – 310 = 150 (кг) – маса гарбуза.

4) 530 – 310 = 220 (кг) – маса соняшника.

Відповідь: 150 кг – маса насіння гарбуза, 310 кг – маса насіння льону, 220 кг – маса насіння соняшника.

5. Кожне із чисел 830, 780 зменш на 230. Запиши вирази та обчисли їх значення.

830 – 230 = 600                780 – 230 = 550

6. Периметр першого квадрата 28 см. Знайди периметр другого квадрата, довжина сторони якого на 5 см менша від довжини сторони першого квадрата. 

Побудуй другий квадрат.

Розв 'язання:

1) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони першого квадрата.

2) 7 – 5 = 2 (см) – довжина сторони другого квадрата.

3) 2 • 4 = 8 (см) – периметр другого квадрата.

Відповідь: 8 см.

Треба побудувати квадрат зі стороною 2 см.

 

До № 510-525

1. Обчисліть.

    980 - (320 + 50) = 610         770 – З0 - 220 = 520

    630 - (6 • 5) = 600              540 + 240 - 600 = 180

2. Підкресли вираз, яким розв'язується задача. Обчисли його усно, а відповідь запиши.

В отарі було 48 овець, баранів — у 8 разів менше, а ягнят — на 12 більше, ніж овець. Скільки в отарі овець, баранів і ягнят разом?

48 - 12 + 48 : 8 =

48 : 8 + 48 + 12 = 

48 + 48 : 8 + (48 + 12) = 114

48 + 48 : 8 + (48 - 12) =

Розв 'язання:

1) 48 : 8 = 6 (тв.) – серед тварин є баранів в отарі.

2) 48 + 12 = 60 (тв.) – серед тварин є ягнят в отарі.

3) 48 + 6 + 60 = 114 (тв.) – овець, баранів і ягнят разом.

Відповідь: 114 овець, баранів і ягнят разом.

3. Обчисліть.

Вираз а + 400 670 - а а + 4 а - а а - 1
а = 550 950 120 590 0 549

550 + 400 = 950

670 – 550 = 120

550 + 40 = 590

550 – 550 = 0

550 – 1 = 549

4. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х - 340 = 420                 670 - х = 250               310 + х = 640

х = 420 + 340                х = 670 – 250              х = 640 – 310

х = 760                          х = 420                       х =  330        

5. Маса мопеда, мотоцикла і автомобіля разом 890 кг. Маса мопеда і мотоцикла 260 кг, а мотоцикла і автомобіля – 830 кг. Знайди окремо масу мопеда, мотоцикла й автомобіля.

Розв 'язання:

1-й спосіб.

1) 890 – 260 = 630 (кг) – маса автомобіля.

2) 890 – 830 = 60 (кг) – маса мопеда.

3) 260 – 60 = 200 (кг) – маса мотоцикла.

2-й спосіб.

1) 890 – 260 = 630 (кг) – маса автомобіля.

2) 830 – 630 = 200 (кг) – маса мотоцикла.

3) 260 – 200 = 60 (кг) – маса мопеда.

3-й спосіб.

1) 890 – 260 = 630 (кг) – маса автомобіля.

2) 890 – 830 = 60 (кг) – маса мопеда.

3) 630 + 60 = 690 (кг) – маса автомобіля і мопеда разом.

4) 890 – 690 = 200 (кг) – маса мотоцикла.

Відповідь: 60 кг – маса мопеда, 200 кг – маса мотоцикла, 630 кг – маса автомобіля.

6*. Побудуй вертикальну й горизонтальну лінії. На цих лініях познач 3 точки так, щоб на кожній лінії було по 2 точки.

 

До № 526-534

1. Добери числа, щоб нерівності були істинними.

900 - 340 > 520            980 - 880 < 360 

240 + 200 < 670           790 - 500 > 250

2. Знайди значення виразів, якщо а = 450.

а – 330 = 450 – 330 = 120

а + 240 = 450 + 240 = 690

970 – а = 970 – 450 = 520

3. Відстань між двома містами 380 км. Із цих міст назустріч один одному одночасно виїхали легковий і вантажний автомобілі. За годину легковий автомобіль проїхав 90 км, а вантажний — 70 км. На якій відстані один від одного опинились автомобілі?

Розв 'язання:

1) 90 + 70 = 160 (км) – відстань, яку проїхали  автомобілі за 1 год разом.

2) 380 - 160 = 220 (км) – відстань між автомобілями.

Відповідь: 220 кілометрів.

4*. У коробці лежать шкарпетки чорного, синього й білого кольорів. Скільки шкарпеток треба взяти, не дивлячись у коробку, щоб серед них була хоча б одна пара?

Треба взяти 2 шкарпетки одного кольору, тому треба взяти 4 шкарпетки. Серед них обов'язково буде одна пара.

Відповідь: чотири шкарпетки.

 

До №535-552

1. Обчисли.

а 500 800 900 800 400 400 300
b 20 80 820 1 310 70 240
a - b 480 720 80 799 90 330 60

500 – 20 = 480

720 + 80 = 800

900 – 80 = 820

800 – 1 = 799

310 + 90 = 400

400 – 70 = 330

240 + 60 = 300

2. Обчисліть.

7 м - 90 см = 7 • 1 м – 90 см = 7 • 100 см – 90 см = 700 см – 90 см = 610 см

1 км – 400 м = 1000 м – 400 м = 600 м

500 г - З0 г = 470 г

1 кг - 600 г = 1000 г – 600 г = 400 г

10 грн - 50 к. = 10 • 1 грн – 50 к. = 10 • 100 к – 50 к. = 1000 к. – 50 к. = 950 к.

2 м 70 см + З0 см = 2 м + (70 см + 30 см) = 2 м + 100 см = 2 м + 1 м = 3 м.

3. За 5 м синьої стрічки заплатили З0 грн. Скільки метрів жовтої стрічки можна купити за 40 грн, якщо ціна 1 м жовтої стрічки на 2 грн більша, ніж синьої?

Розв 'язання:

1) 30 : 5 = 6 (грн) – ціна одного метра синьої стрічки.

2) 6 + 2 = 8 (грн) – ціна одного метра жовтої стрічки. 

3) 40 : 8 = 5 (м) – метрів жовтої стрічки можна купити 

Відповідь: 5 метрів.

4. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши. 

Х – 230 = 460        670 - х = 120        х + 410 = 930

Х = 460 + 230        х = 670 – 120       х = 930 – 410

Х = 690               х = 550              х = 520

5. Прямокутник  поділено на три квадрати. Знайди периметр прямокутника й більшого квадрата.

Відповідь: периметр прямокутника (3а + 2а) • 2 = 10а, а квадрата — (2а + 2а) • 2 =

6. В автобусі їхало 9 хлопчиків, це в 3 рази менше, ніж дівчаток. Скільки всього дітей їхало в автобусі?

Розв 'язання:

1) 9 • 3 = 27 (д.) – серед дітей було дівчаток.

2) 9 + 27 = 36 (д.) – дітей їхало в автобусі. 

Відповідь: 36 дітей.

 

До № 553-571

1. Розшифруй і запиши назву гри, розташувавши букви в порядку зростання значень відповідних виразів.

630 – 60 = 570  | И                   520 - 50 = 470 | Д

290 + 50 - 90 = 250 | Е              910 - 80 = 8З0 | Т 

350 - 70 = 28О | Р                    410 - 5 • 8 = 370 | У

250, 280, 370, 470, 570, 830.         Е Р У Д И Т

2. Обчисліть.

а 290 340 670 160 380
b 360 580 130 460 420
a + b 650 920 800 620 800

3. Дідусь хвалився, що одного разу він упіймав 6 однакових карасів загальною масою 12 кг, а іншого разу — 4 щуки, кожна з яких на 2 кг важча, ніж один карась. Яка маса всіх щук?

Розв 'язання:

1) 12 : 6 = 2 (кг) – маса одного карася.

2) 2 + 2 = 4 (кг) – маса одної щуки.

3) 4 • 4 = 16 (кг) – маса всіх щук. 

Відповідь: 16 кілограм.

4. Підкресли рівняння, у яких корінь дорівнює 8.

х • 5 = 40      а + 5 = 40       64 - (х + 12) = 44

х = 40 : 5      а = 40 – 5        х + 12 = 64 – 44

х = 8           а = 35             х + 12 = 20

                                       х = 20 – 12

                                       х = 8

5. Знайди значення виразів за схемами.

6 • 5                          360 + 270                             42 • 10

   30 + 290                        630                   -               420

        320                                               210

6 • 5 + 290 = 30 + 290 = 320

(360 +270) – (42 • 10) = 630 – 420 = 210

6. У трьох однакових сітках 24 кг картоплі. Цибулі в одній сітці вміщується на 1 кг менше, ніж картоплі. Скільки треба взяти сіток, щоб розфасувати 35 кг цибулі?

Розв 'язання:

1) 24 : 3 = 8 (кг) – картоплі в одній сітці.

2) 8 - 1 = 7 (кг) – цибулі в одній сітці.

3) 35 : 7 = 5 (с.) – треба сіток. 

Відповідь: 5 сіток.

 

 

До № 572-589

1. Добери числа, щоб нерівності були істинними.

200 + 360 > 540                      460 - 360 < 340

                     810 - 100 > 470

2. У виразах постав дужки так, щоб значення виразів збільшилися.

2 + 7 • 8 = 58             48 : 8 - 2 = 4                 32 : 8 : 2 = 2 

(2 + 7) • 8= 72           48 : (8 – 2) = 8             32 : (8 : 2)8

3. В овочесховищі було 820 кг буряків. За тиждень вивезли 180 кг і привезли ще 240 кг. Скільки кілограмів буряків стало в овочесховищі? Розв'яжи задачу двома способами.

1-й спосіб:

1) 820 - 180 = 640 (кг) – буряків залишилося.

2) 640 + 240 = 880 (кг) – буряків стало.

2-й спосіб:

1) На скільки кілограмів буряків більше привезли, ніж вивезли?

240 – 180 = 60 (кг)  - на стільки кілограмів більше привезли, ніж вивезли.

2) Скільки кілограмів буряків стало в овочесховищі?

820 + 60 = 880 (кг) – буряків стало.

Відповідь: 880 кілограмів.

4. За малюнком знайди масу капустини, якщо маса морквини на 130 г менша за масу буряка. Маса капусти та моркви 670 г, маса капусти, моркви та буряка 1кг = 1000 г 

1 кг = 1000 г.

Розв 'язання:

1-й спосіб.

1) 1000 – 670 = 330 (г) – маса буряка.

2) 330 – 130 = 200 (г) – маса моркви.

3) 670 – 200 = 470 (г) – маса капустини.

2-й спосіб.

1) 1000 – 670 = 330 (г) – маса буряка.

2) 330 – 130 = 200 (г) – маса моркви.

3) 330 + 200 = 530 (г) – маса буряка і моркви разом.

4) 1000  – 530 = 470 (г) – маса капустини

Відповідь: 470 грам.

5. Обчисли.

 4 м 80 см — 50 см = 4 м + 80 см – 50 см = 4 м + (80 см – 50 см) = 4 м + 30 см = 4 м 30 см

 8 дм 6 см - 9 см = (8 дм + 6 см) – 9 см = (7 дм + 1 дм + 6 см) – 9 см = (7 дм + 10 см + 6 см) – 9 см = (7 дм + 16 см) – 9 см = 7 дм + (16 см – 9 см) = 7 дм + 7 см = 7 дм 7 см 

7 см 4 мм + 8 мм = (7 см + 4 мм) + 8 мм = 7 см + (4 мм + 8 мм) = 7 см + 12 мм = 7 см + 10 мм + 2 мм = 7 см + 1 см + 2 мм = 8 см + 2 мм = 8 см 2 мм

5 м 20 см - 70 см = (5 м + 20 см) – 70 см = (4 м + 1 м + 20 см) – 70 см = (4 м + 100 см + 20 см) – 70 см = (4 м + 120 см) – 70 см = 4 м + (120 см – 70 см) = 4 м + 50 см = 4 м 50 см

6. Улов рибальського катера становив 600 кг коропів і карасів. Карасів було 230 кг. На скільки кілограмів більше в улові коропів, ніж карасів?

Розв 'язання:

1) 600 – 230 = 370 (кг) – коропів було.

2) 370 - 230 = 140 (кг) – на стільки більше коропів, ніж карасів.

Відповідь: на 140 кілограмів.

7*. Зафарбуй спільну частину квадрата і круга на одному малюнку синім кольором, а квадрата й кола на іншому малюнку — червоним.

 

До № 590-605

1. Обчисли усно й перевір письмово.

45 + 38 = 83              24 + 59 = 83              56 + 18 = 74

17 + 74 = 91              67 + 26 = 93              33 + 28 = 61

45 + 38 = (40 + 30) + (5 + 8) = 70 + 13 = 83 

17 + 74 = (10 + 70) + (7 + 4) = 80 + 11 = 91

24 + 59 = (20 + 50) + (4+9) = 70 + 13 = 83

67 + 26 = (60 + 20) + (7 + 6) = 80 + 13 = 93

56 + 18 = (50 + 10) + (6 + 8) = 60 + 14 = 74

33 + 28 =(30 + 20) + (3 + 8) = 50 + 11 = 61

+ 45             +17           +24        +67            +56             +33

   38               74             59          26              18               28

   83               91             83          93              74               61

2. Склади й розв'яжи рівняння.

1) Від якого числа треба відняти 390, щоб вийшло 280?

х – 390 = 280

Щоб знайти нівідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 280 + 390

х = 670

2) На скільки треба зменшити число 600, щоб одержати 70?

600 – х = 70

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 600 – 70

х = 530

3. Склади й запиши вираз для розв'язання задачі та знайди його значення.

У січні в шкільній їдальні використали 120 кг картоплі, у лютому — на 90 кг більше. Скільки всього кілограмів картоплі використали за ці два місяці?

Розв 'язання:    

(120 + 90) + 120= 330 (кг) 

1) 120 + 90 = 210 (кг) – картоплі використали у лютому.

2) 210 + 120 =  330 (кг) – картоплі використали за два місяці.

Відповідь: 330 кілограмів.

4. Дмитрик зібрав 50 поштових марок. На одну сторінку альбому він розклав 10 марок, а решту — розклав по 8 марок на сторінці. Скільки сторінок в альбомі зайняли марки?

Розв 'язання:    

1) 50 – 10 = 40 (м.) – решта марок.

2) 40 : 8 = 5 (ст.) – сторінок по 8 марок.

3) 5 + 1 = 6 (ст.) – сторінок зайняли марки.

Відповідь: 6 сторінок.

5. До свята 8 Березня у теплиці виростили 100 червоних і 100 білих троянд. Школи закупили 60 троянд. Скільки троянд ще залишилося в теплиці?

Доповни й розв'яжи задачу, користуючися схемою: (100 + 100) - 60 = 40.

Відповідь: 40 троянд.

6*. Заповни цікаві квадрати.

40 90 20
30 50 70
80 10 60

40 + 50 + 60 = 40 + 90 + 20 = 20 +70 + 60 = 150

Отже, сума всіх чисел по діагоналі, горизонталі чи вертикалі рівна  150.

150 – 50 – 90 = 10

150 – 50 – 70 = 30

150 – 10 – 60 = 80

240 100 200
140 180 220
160 260 120

160 + 180 + 200 = 540

Сума всіх чисел по діагоналі, вертикалі чи горизонталі рівна 540

540 – 100 – 200 = 240

540 – 180 – 240 = 120

540 – 240 – 160 = 140

540 – 180 – 140 = 220

540 – 180 – 100 = 260

7*. 1) Запиши число 4. Допиши до нього зліва цифру, щоб одержане двоцифрове число ділилося на 6. Добери якомога більше таких чисел.

24, 54, 84,  114

24 : 6 = 4

54 : 6 = 9

84 : 6 = 14

114 : 6 = 19

2) Запиши число 4. Допиши до нього справа цифру, щоб одержане двоцифрове число ділилося на 6. Добери якомога більше таких чисел.

42, 48

 

 

До № 606-623

1. Розшифруй і запиши назву міста, розташувавши букви в порядку зростання значень відповідних виразів.

+247         +916         + 44        +207         +609         + 56

  122             33          123          681           220            29

  369/У       949/ В      167/Л       888/І        829/Х          85

 

85, 167, 369, 829, 888, 949                  Г Л У Х І В

2. Склади й розв'яжи задачі.

Задача 1. 

Привезли — ?                                 

Витратили — 4 ящ. по 9 кг

Залишилося — 63 кг

Розв 'язання:    

Х – 9 • 4 = 63

Х – 36 = 63

Х = 63 + 36

Х = 99 (кг)

Відповідь: 99 кілограмів.

Задача 2.

Привезли 7 ящ. по 9 кг

Витрати - ?

Залишилося – 24 кг

Розв 'язання:    

7 • 9 – х = 27

Х = 63 - 27 

Х = 36 (кг)

Відповідь: 36 кілограмів.

3. Обчисли.

а 700 800 400 560 400 500 770 130
b 410 650 120 170 20 1 90 40
a - b 290 150 280 390 380 499 680 90

4. Обчисли.

 8З               64             85           94              71

-21             - 39           - 68        - 52            - 44

 62               25             17           42              27   

5. У першому будинку 4 під'їзди, по 8 квартир у кожному, а в другому — 72 квартири. Скільки всього квартир у цих будинках?

Заповни блок-схему міркувань і розв'яжи задачу.

Розв 'язання:    

1) 8  • 4 = 32 (кв.) – квартир у першому будинку.

2) 32 + 72 = 104 (кв.) – всього квартир.

Відповідь: 104 квартири.

6*. Віднови цифри в рівностях.

62 + 23 = 47 + 38                60 + 35 = 39 + 56

 

 

До № 624-639

1. Обчисли.

 _ 67              _89              _ 73           _54             -70

   З5                34                48             35              26

   32                 55               25             19              44

2. З двох міст одночасно назустріч один одному вирушили два автобуси. Перший автобус до зустрічі пройшов 132 км, а другий — на 11 км менше. Яка відстань між містами? (Розв'яжи задачу, склавши вираз.)

Розв 'язання:    

(132 – 11) + 132  = 253 (км) – відстань між містами.

1) 132 – 11 = 121 (км) – відстань, яку проїхав другий автобус.

2) 121 + 132 = 253 (км) – відстань між містами.

Відповідь: 253 кілометри.

3. У парку росте 18 каштанів, кленів — у 2 рази менше, ніж каштанів, а тополь — на 27 більше, ніж кленів. Скільки тополь росте в парку?

Розв 'язання:    

1) 18 : 2 = 9 (д.) – серед дерев є кленів.

2) 9 + 27 = 36 (д.) – серед дерев є тополь.

Відповідь: 36 дерев.

4. У семи каністрах 56 л моторних мастил. Скільки літрів мастил у трьох пляшках, якщо в одній пляшці в 4 рази менше мастил, ніж в одній каністрі?

Розв 'язання:    

1) 56 : 7 = 8 (л) – мастил в одній каністрі.

2) 8 : 4 = 2 (л) – мастил в одній пляшці.

3) 2 • 3 = 6 (л) – мастил у трьох каністрах.

Відповідь: 6 літрів.

5. Обчисли.

- 568               -845          -694          -388           -406

  325                230            403             75            203

  243                615            291           313            203

6. Склади й розв'яжи задачу за малюнком двома способами.

Розв’язання:

1-й спосіб:

12 : 3 = 4 (м.) – мотків йде на один кофту.

4 • 6 = 24 (м) – мотків йде на 6 кофт.

Відповідь: 24 мотки.

2-й спосіб:

6 : 3 = 2 (р.) – стільки разів по 3 міститься у 6.

12 • 2 = 24 (м.) – мотків йде на 6 кофт.

Відповідь: 24 мотки.

7*. Скільки всього на малюнку трикутників? чотирикутників? Запиши їх назви.

Трикутників —  АВК, CMD. Чотирикутників – ABCM, KBCM, KBCD, ABCD.

 

 

До № 640-657

1. Обчисли.

+354              +675               +607                +445

  126                232                 313                    45

  480                907                 920                   490

2. Склади й розв'яжи задачу за коротким записом.

Пальт — 18

Плащів — ?, на 12 більше, ніж пальт 

Курток — ?, у 5 разів менше, ніж плащів

Розв 'язання:    

1) 18 + 12 = 30 (шт.) –  штук плащів.

2) 30 : 5 = 6 (шт.) – штук курток.

Відповідь: 6 штук.

3. Перше число 54, а друге — у 6 разів менше. На скільки різниця цих чисел менша від їх суми?

Розв 'язання:    

1) 54 : 6 = 9 – друге число.

2) 54 + 9 = 63 – сума цих чисел.

3) 54 – 9 = 45 – різниця цих чисел.

4) 63 – 45 = 18 – на стільки різниця цих чисел менша від їх суми.

Відповідь: різниця менша від суми на 18.

4. Добери по два значення змінної, щоб нерівності були істинними.

540 - х > 510                   360 + а < 680                 Ь - 140 > 320

Х = 10, 20                        а = 100, 200                   Ь =  540, 640

5.  Обчисли.

1 км - 200 м =  1000 м – 200 м = 800 м

1 км – 50 м = 1000 м – 50 м = 950 м

1  кг - 400 г = 1000 г – 400 г = 600 г

1 кг - 80 г = 1000 г – 80 г = 920 г

 

 

До № 658-675

1. Обчисли.

 +377         +654          +205             + 82

   514           193            216              254

   891           847            421              336

2. Фермеру на одну ділянку потрібно вивезти 160 ц добрив, а на іншу — на 80 ц більше. Він уже вивіз 340 ц добрив. Скільки центнерів добрив залишилося вивезти фермеру?

Розв 'язання:    

1) 160 + 80 = 240 (ц) – добрив треба на іншу ділянку.

2) 160 + 240 = 400 (ц.) – добрив треба на дві ділянки.

3) 400 – 340 = 60 (ц) – добрив залишилося вивезти.

Відповідь: 60 центнерів.

3. За даними таблиці склади й розв'яжи задачу.

Маса одного ящика Кількість ящиків Загальна маса

9 кг

? кг

5

5

85 кг

 

До кіоску привезли 5 ящиків огірків по 9 кг у кожному і 5 ящиків помідорів. Яка маса ящика помідорів, якщо загальна маса привезених овочів 85 кг?

Розв 'язання:    

1) 9 • 5 = 45 (кг) – маса 5 ящиків огірків. 

2) 85 - 45 = 40 (кг) – маса помідорів.

3) 40 : 5 = 8 (кг) – маса одного ящика помідорів.

Відповідь: 8 кілограмів.

4. Знайди значення виразів за схемами.

8 • 9 – 63 = 72 – 63 = 9

100 – 6 • 9 = 100 – 54 = 46

(456 – 440) : 4 = 16 : 4 = 4

5. У першій коморі було 250 кг капусти, а 280 кг. З першої комори за зиму використали 138 кг, а з другої — 144 кг капусти, капусти залишилося більше і на скільки  міішків?

Розглянь і доповни схему міркувань. Розв’яжи задачу.

Розв 'язання:    

1) 250 – 138 = 112 (кг) – капусти залишилося у першій коморі.

2) 280 – 144 = 136 (кг) – капусти залишилося у другій коморі.

3) 136 – 112 = 24 (кг) – на стільки більше капусти залишилося у другій коморі.

Відповідь: на 24 кілограми.

 

 

До № 676-694

1. Обчисли.

+276             +657           +248                +604

  358               165             555                  207

  634               822             803                  811

2. До магазину привезли 81 кг помідорів у ящиках по 9 кг. До обіду продали 5 ящиків. Скільки кілограмів помідорів залишилося продати? Розв'яжи задачу двома способами.

Розв 'язання:    

1-й спосіб:

1) 81 : 9 = 9 (ящ.) – ящиків помідорів привезли.

2) 9 -5 = 4 (ящ.) – ящиків помідорів залишилося.

3) 9 • 4 = 36 (кг) – помідорів залишилося. 

Відповідь: 36 кілограмів.

2-й спосіб:

1) 9 • 5 = 45 (кг) – помідорів продали. 

2) 81 - 45 = 36 (кг) – помідорів залишилося.

Відповідь: 36 кілограмів.

2. Обчисли.

+223                +654            +820         +512          +406

  456                  256              154           348             239

  679                  910              974           860             645

4. Довжина однієї сторони ділянки у формі рівнобедреного трикутника 54 м, вона на 6 м більша за другу. Знайди периметр цієї ділянки. Розглянь два випадки.

Розв 'язання:    

І випадок:

1) 54 – 6 = 48 (м) – довжина другої сторони трикутника.

2) 48 • 2 = 96 (м) – довжина двох рівних сторін рівнобедреного трикутника.

3) 54 + 96 = 150 (м) – периметр трикутника.

Відповідь: 150 метрів.

ІІ випадок:

1) 54 • 2 = 108 (м) – довжина двох рівних сторін рівнобедреного трикутника.

2) 54 – 6 = 48 (м) – довжина третьої сторони трикутника.

3)  108 + 48 = 156 (м) – периметр трикутника.

Відповідь: 156 метрів.

5. У двох зерносховищах було 735 т зерна. Коли з першого зерносховища до млина відправили 164 т, у ньому залишилося 126 т зерна. Скільки тонн зерна було в другому зерносховищі?

Розв 'язання:    

1) 126 + 164 = 290 (т) – зерна було в першому зерносховищі.

2) 735 – 290 = 445 (т) – зерна було в другому зерносховищі.

Відповідь: 445 тонн.

6*. Аркуш паперу зігнули навпіл. Потім ще раз зігнули навпіл і ще раз, тобто таке згинання виконали всього 3 рази. Розгорнувши аркуш, його розрізали за лініями згину. Скільки всього частин вийшло з аркуша?

1 • 2 = 2            2 • 2 = 4              4 • 2 = 8

Відповідь: 8 частин.

 

 

До № 695-713

1. Обчисли.

 +234                  + 140               +354             +294             +467

   402                     236                 125               350               154

   636                     376                 479                644               621

2. Підкресли рівняння, у яких невідоме дорівнює 6:

54 : х = 9                  36 - х = 6                  20 - (14 - х) = 12

Х = 54 : 9                  х = 36 – 6                  14 – х = 20 – 12

Х = 6                         х =30                        14 – х = 8

                                                                   Х = 14 – 8

                                                                   Х = 6

3. В одній школі в початкових класах навчається 166 дівчаток і 125 хлопчиків, а в іншій — 243 дівчинки і 187 хлопчиків.

На які запитання знайдемо відповіді, обчисливши значення виразів? 

(Виконай кожну дію письмово.)

1) 166 + 125 + 243 + 187 = 721 (уч.) – учнів навчається у двох школах.

  166            291               534

+125          +243             +187

  291            534               721

2) (166 + 243) - (125 + 187) = 97 (уч.) – на стільки дівчаток більше, ніж хлопчиків у двох школах разом.

  166              125                  409

+243           + 187                 -312

  409              312                    97

4. Добери значення змінної, щоб нерівності були істинними.

х - 420 < 560                      860 - х > 380                  а + 280 < 860 

х = 820                               х = 460                           а = 500

5. Розглянь малюнки геометричних фігур.

Використовуючи слова всі, деякі, кожна, одна, доповни кожне речення так, щоб утворилось істинне твердження.

Кожна  фігура має прямий кут;

Деякі фігури — прямокутники;

Одна фігура має дугу;

Деякі фігури не є прямокутниками;

Всі фігури мають прямі кути.

6. У саду поспіло 220 кг слив, груш — на 130 кг менше, ніж слив, а яблук — стільки, скільки слив і груш разом. Скільки всього кілограмів фруктів поспіло?

Розв 'язання:    

1) 220 – 130 = 90 (кг) – груш поспіло.

2) 220 + 90 = 310 (кг) – яблук поспіло.

3) 220 + 90 + 310 = 620 (кг) – фруктів поспіло.

Відповідь: 620 кілограмів.

7*. Запиши всі трицифрові числа, сума цифр у яких не більша за 3.

100, 101, 102, 111, 110, 120, 200, 201, 210, 300.

 

До № 714-729

1. Знаючи, що 594 + 288 = 882, знайди усно значення виразів і перевір письмово.

594 + 283 = 594 + 288 - 5 = 882 - 5 = 877                        

594 + 388 = 594 + 288 + 100 = 882 + 100 = 982

594 + 299 = 594 + 288 + 11 = 882 + 11 = 893

694 + 297 =  594 + 100 + 288 + 9 = (594 + 288) + (100 + 9) = 882 + 109 = 991

+594               +594              +594            +694

  283                 388                299              297

  877                 982                893              991

2. Знайди усно значення виразів способом округлення і перевір результати письмово.

456 + 294 = 460 + 290 = 750          683 - 296 = 680 - 300 = 380

+456                                                   -683

  294                                                    296

  750                                                    387

3. За малюнком склади задачу. Запиши вираз, за допомогою якого вона розв'язується, та обчисли його.

(250 + 280) + 250 = 780 м.

Відповідь: 780 метрів.

4. У швейній майстерні було а м шовку, а ситцю - у 5 разів більше. За тиждень витратили b м ситцю. Скільки метрів ситцю залишилося?

5 •  а - b

5. Віднови пропущені цифри:

+224                +385              +627               +527

  158                  283                294                 128

  381                  648                921                 955

6*. У пакеті в П'ятачка лежали сині, червоні та білі кульки. Усього — 20 кульок. З них 15 — не сині, а 12 – не білі. Скільки було червоних кульок?

15 кульок білі та червоні.

12 кульок червоні та сині.

Розв’язання:

1-й спосіб.

15 + 12 = 27 (к.) - кульки білі, сині і дві порції червоних.

27 – 20 = 7 (к.) – червоні кульки.

2-й спосіб.

20 – 15 = 5 (к.) – сині кульки.

12 – 5 = 7 (к.) – червоні кульки.

3-й спосіб.

20 – 12 = 8 (к.) – білі кульки

15 – 8 = 7 (к.) – червоні кульки.

Відповідь: 7 кульок.

Інші завдання дивись тут...