Інші завдання дивись тут...

До № 473-491                      

1.  Обчисліть.

300 + 600 = 900                80 + 40 = 120

130 - 80 = 50                   1000 – 200 = 800

2. В овочевому відділі супермаркету до обіду продали 60 пучків кропу, а після обіду — на 20 пучків більше, і залишилося ще З0 пучків. Скільки пучків кропу було в овочевому відділі зранку?

Розв 'язання:

1) 60 + 20 = 80 (п.) – пучків кропу продали після обіду.

2) 60 + 80 = 140 (п.) – пучків кропу продали за весь день.

3) 140 + 30 = 170 (п.) – пучків кропу було зранку.

Відповідь: 170 пучків.

3.  Обчисліть.

а 20 70 400 600
b 90 50 400 40
a + b 110 120 800 640

 

 

a 800 900 150 170
b 200 200 80 90
a - b 600 700 70 80

4. Побудуй прямий кут АВС, гострий кут MNК і тупий кут DOЕ.

5. У 7 однакових мисок поклали 56 пиріжків, а 18 пиріжків розклали на тарілки. На кожну тарілку поклали на 6 пиріжків менше, ніж у миску. Скільки тарілок використали?

Розв 'язання:

1) 56 : 7 = 8 (п.) – пиріжків в одній  мисці.

2) 8 – 6 = 2 (п.) – пиріжків на одній тарілці.

3) 18 : 2 = 9 (т.) – тарілок використали.

Відповідь: 9 тарілок.

6*. До Нового року Петрик вирізав сніжинок у 3 рази менше, ніж вони із сестрою вирізали разом. У скільки разів Петрик вирізав сніжинок менше, ніж сестра? 

Вказівка. Якщо число у 3 рази менше від суми, то сума містить три рази це число.

На Петрика припадає 1 частина, на сестру 2 частини.

Відповідь: у два рази менше.

  

До № 492-509

1. Обчисліть.

Число 360 620 840 170 450
Збільшити на 230  590 850 1070 400 680

360 + 230 = 590

620 + 230 = 850

840 + 230 = 1070

170 + 230 = 400

450 + 230 = 680

2. У кота Матроскіна у трьох бідонах 24 л молока, а в шести банках — 12 л. У скільки разів місткість бідона більша, ніж місткість банки?

Розв 'язання:

1) 24 : 3 = 8 (л) – молока у одному бідоні.

2) 12 : 6 = 2 (л) – молока в одній банці.

3) 8 : 2 = 4 (р.) – у стільки разів місткість бідона більша, ніж банки..

Відповідь: у 4 рази.

3. Розв'яжи задачу двома способами.

До Нового року в теплиці виростили 520 кг помідорів, огірків — на 40 кг більше, ніж помідорів, а цибулі — на 20 кг більше, ніж огірків. Скільки кілограмів цибулі виростили в теплиці?

Розв 'язання:

1-й спосіб.

1) 520 + 40 = 560 (кг) – виростили огірків.

2) 560 + 20 = 580 (кг) – виростили цибулі.

2-й спосіб.

(520 + 40) + 20 = 580 (кг) – виростили цибулі.

Відповідь: 580 кілограмів

4. Аптека прийняла від населення 680 кг насіння гарбуза, льону й соняшника. Маса насіння гарбуза й льону — 460 кг, а маса насіння льону й соняшника — 530 кг. Яка маса насіння гарбуза, льону й соняшника окремо?

Розв 'язання:

1-й спосіб.

1) 680 – 460 = 220 (кг) – маса соняшника.

2) 680 – 530 = 150 (кг) – маса гарбуза.

3) 460 – 150 = 310 (кг) – маса льону.

2-й спосіб.

1) 680 – 460 = 220 (кг) – маса соняшника.

2) 530 – 220 = 310 (кг) – маса льону.

3) 460 – 310 = 150 (кг) – маса гарбуза.

3-й спосіб.

1) 680 – 460 = 220 (кг) – маса соняшника.

2) 680 – 530 = 150 (кг) – маса гарбуза.

3) 220 + 150 = 370 (кг) – маса соняшника і гарбуза разом.

4) 680 – 370 = 310 (кг) – маса льону.

4-й спосіб.

1) 460 + 530 = 990 (кг) – маса гарбуза, соняшника і подвійної порції льону.

2) 990 – 680 = 310 (кг) – маса льону.

3) 460 – 310 = 150 (кг) – маса гарбуза.

4) 530 – 310 = 220 (кг) – маса соняшника.

Відповідь: 150 кг – маса насіння гарбуза, 310 кг – маса насіння льону, 220 кг – маса насіння соняшника.

5. Кожне із чисел 830, 780 зменш на 230. Запиши вирази та обчисли їх значення.

830 – 230 = 600                780 – 230 = 550

6. Периметр першого квадрата 28 см. Знайди периметр другого квадрата, довжина сторони якого на 5 см менша від довжини сторони першого квадрата. 

Побудуй другий квадрат.

Розв 'язання:

1) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони першого квадрата.

2) 7 – 5 = 2 (см) – довжина сторони другого квадрата.

3) 2 • 4 = 8 (см) – периметр другого квадрата.

Відповідь: 8 см.

Треба побудувати квадрат зі стороною 2 см.

 

До № 510-525

1. Обчисліть.

    980 - (320 + 50) = 610         770 – З0 - 220 = 520

    630 - (6 • 5) = 600              540 + 240 - 600 = 180

2. Підкресли вираз, яким розв'язується задача. Обчисли його усно, а відповідь запиши.

В отарі було 48 овець, баранів — у 8 разів менше, а ягнят — на 12 більше, ніж овець. Скільки в отарі овець, баранів і ягнят разом?

48 - 12 + 48 : 8 =

48 : 8 + 48 + 12 = 

48 + 48 : 8 + (48 + 12) = 114

48 + 48 : 8 + (48 - 12) =

Розв 'язання:

1) 48 : 8 = 6 (тв.) – серед тварин є баранів в отарі.

2) 48 + 12 = 60 (тв.) – серед тварин є ягнят в отарі.

3) 48 + 6 + 60 = 114 (тв.) – овець, баранів і ягнят разом.

Відповідь: 114 овець, баранів і ягнят разом.

3. Обчисліть.

Вираз а + 400 670 - а а + 4 а - а а - 1
а = 550 950 120 590 0 549

550 + 400 = 950

670 – 550 = 120

550 + 40 = 590

550 – 550 = 0

550 – 1 = 549

4. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х - 340 = 420                 670 - х = 250               310 + х = 640

х = 420 + 340                х = 670 – 250              х = 640 – 310

х = 760                          х = 420                       х =  330        

5. Маса мопеда, мотоцикла і автомобіля разом 890 кг. Маса мопеда і мотоцикла 260 кг, а мотоцикла і автомобіля – 830 кг. Знайди окремо масу мопеда, мотоцикла й автомобіля.

Розв 'язання:

1-й спосіб.

1) 890 – 260 = 630 (кг) – маса автомобіля.

2) 890 – 830 = 60 (кг) – маса мопеда.

3) 260 – 60 = 200 (кг) – маса мотоцикла.

2-й спосіб.

1) 890 – 260 = 630 (кг) – маса автомобіля.

2) 830 – 630 = 200 (кг) – маса мотоцикла.

3) 260 – 200 = 60 (кг) – маса мопеда.

3-й спосіб.

1) 890 – 260 = 630 (кг) – маса автомобіля.

2) 890 – 830 = 60 (кг) – маса мопеда.

3) 630 + 60 = 690 (кг) – маса автомобіля і мопеда разом.

4) 890 – 690 = 200 (кг) – маса мотоцикла.

Відповідь: 60 кг – маса мопеда, 200 кг – маса мотоцикла, 630 кг – маса автомобіля.

6*. Побудуй вертикальну й горизонтальну лінії. На цих лініях познач 3 точки так, щоб на кожній лінії було по 2 точки.

 

До № 526-534

1. Добери числа, щоб нерівності були істинними.

900 - 340 > 520            980 - 880 < 360 

240 + 200 < 670           790 - 500 > 250

2. Знайди значення виразів, якщо а = 450.

а – 330 = 450 – 330 = 120

а + 240 = 450 + 240 = 690

970 – а = 970 – 450 = 520

3. Відстань між двома містами 380 км. Із цих міст назустріч один одному одночасно виїхали легковий і вантажний автомобілі. За годину легковий автомобіль проїхав 90 км, а вантажний — 70 км. На якій відстані один від одного опинились автомобілі?

Розв 'язання:

1) 90 + 70 = 160 (км) – відстань, яку проїхали  автомобілі за 1 год разом.

2) 380 - 160 = 220 (км) – відстань між автомобілями.

Відповідь: 220 кілометрів.

4*. У коробці лежать шкарпетки чорного, синього й білого кольорів. Скільки шкарпеток треба взяти, не дивлячись у коробку, щоб серед них була хоча б одна пара?

Треба взяти 2 шкарпетки одного кольору, тому треба взяти 4 шкарпетки. Серед них обов'язково буде одна пара.

Відповідь: чотири шкарпетки.

 

До №535-552

1. Обчисли.

а 500 800 900 800 400 400 300
b 20 80 820 1 310 70 240
a - b 480 720 80 799 90 330 60

500 – 20 = 480

720 + 80 = 800

900 – 80 = 820

800 – 1 = 799

310 + 90 = 400

400 – 70 = 330

240 + 60 = 300

2. Обчисліть.

7 м - 90 см = 7 • 1 м – 90 см = 7 • 100 см – 90 см = 700 см – 90 см = 610 см

1 км – 400 м = 1000 м – 400 м = 600 м

500 г - З0 г = 470 г

1 кг - 600 г = 1000 г – 600 г = 400 г

10 грн - 50 к. = 10 • 1 грн – 50 к. = 10 • 100 к – 50 к. = 1000 к. – 50 к. = 950 к.

2 м 70 см + З0 см = 2 м + (70 см + 30 см) = 2 м + 100 см = 2 м + 1 м = 3 м.

3. За 5 м синьої стрічки заплатили З0 грн. Скільки метрів жовтої стрічки можна купити за 40 грн, якщо ціна 1 м жовтої стрічки на 2 грн більша, ніж синьої?

Розв 'язання:

1) 30 : 5 = 6 (грн) – ціна одного метра синьої стрічки.

2) 6 + 2 = 8 (грн) – ціна одного метра жовтої стрічки. 

3) 40 : 8 = 5 (м) – метрів жовтої стрічки можна купити 

Відповідь: 5 метрів.

4. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши. 

Х – 230 = 460        670 - х = 120        х + 410 = 930

Х = 460 + 230        х = 670 – 120       х = 930 – 410

Х = 690               х = 550              х = 520

5. Прямокутник  поділено на три квадрати. Знайди периметр прямокутника й більшого квадрата.

Відповідь: периметр прямокутника (3а + 2а) • 2 = 10а, а квадрата — (2а + 2а) • 2 =

6. В автобусі їхало 9 хлопчиків, це в 3 рази менше, ніж дівчаток. Скільки всього дітей їхало в автобусі?

Розв 'язання:

1) 9 • 3 = 27 (д.) – серед дітей було дівчаток.

2) 9 + 27 = 36 (д.) – дітей їхало в автобусі. 

Відповідь: 36 дітей.

Інші завдання дивись тут...