Інші завдання дивись тут...

До № 240-256

1. Упиши потрібні числа. 

35 більше 7 у 5 разів           7 менше 56 у 8 разів 

35 : 7 = 5                         56 : 7 = 8

35 більше 7 на 28                63 більше 7 у 9 разів

35 – 7 = 28                        63 : 7 = 9

2. Склади й запиши вираз для розв'язування задачі. 

Мавпочка і слоненя зібрали а кг бананів, а апельсинів — у 3 рази менше. На скільки кілограмів більше вони зібрали бананів, ніж апельсинів?

а – а : 3

3. Склади й розв'яжи задачу за таблицею.

Маса одного ящика Кількість Загальна маса
Однакова

4 ящ.

8 ящ.

28 кг

?

Розв'язання:

1) 28 : 4 = 7 (кг) – маса одного ящика.

2) 7 • 8 = 56 (кг) – маса 8 таких ящиків.

Відповідь: 56 кілограмів.

a 56 42 63 54 28
b 7 7 7 6 7
a : b 8 6 9 9 4

56 : 7 = 8

 6 = 42

63 : 7 = 9

53 : 6 = 9

7 • 4 = 28

5*. Ціна альбому х гри, а книжки — у грн. Запиши, що означають подані вирази.

х + у — ціна альбому і книжки разом.

у – х — на скільки книжка дорожча за альбом.

х • 6 + у • 2 — вартість 6 таких альбомів  та 2 таких книжок.

6*. Розв'яжи задачу усно. Відповідь запиши.

На подвір'ї гралося 12 дітей. З них хлопчиків було на 4 більше, ніж дівчаток. Скільки дівчаток гралося на подвір'ї?

Розв'язання:

1)12 - 4 = 8 (д.) – хлопчиків та дівчаток було порівно. 

2) 8 : 2 = 4 (д.) – було дівчаток.

Відповідь: чотири дівчинки.

 

До № 257-272

1. Постав потрібні знаки дій.

 6 = 42         48 : 6  2 = 16          (35  7) : 4 = 7

2. Склади рівняння. Розв'яжи їх усно, а корені запиши. 

1) Яке число треба зменшити на 7, щоб одержати 35?

Рівняння:    х – 35 = 7

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

               х = 7 + 35

               х = 42

2) Яке число треба збільшити в 7 разів, щоб одержати 35?

Рівняння:    х • 7 = 35

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

               х = 35 : 7

               х = 5

3. Склади й розв'яжи задачу усно. Відповідь запиши. 

Маса вовка 56 кг, а маса лисиці у 7 разів менша за масу вовка.  Яка маса рисі, якщо її маса на 9 кг більша за масу лисиці?

Розв 'язання:

1) 56 : 7 = 8 (кг) – маса лисиці. 

2) 8 + 9 = 17 (кг) – маса рисі.

Відповідь: 17 кілограмів.

4. 24 кг меду Вінні-Пух розклав порівну в 4 горщики. Скільки йому потрібно таких горщиків, щоб розкласти 54 кг меду?

Розв'язання:

1) 24 : 4 = 6 (кг) – меду є в одному горщику. 

2) 54 : 6 = 9 (г.) – потрібно горщиків.

Відповідь: 9 горщиків.

5. Розв'яжи рівняння.

8 • х = 48

Щоб знайти невідомий множник, требе добуток поділити на відомий множник.

х = 48 : 8    

х = 6

8 • 6 = 48

48 = 48

 

8 + х = 48

Щоб знайти невідомий доданок, требе від суми відняти відомий доданок.

х = 48 – 8     

х = 40

8 + 40 = 48

48 = 48

 

х : 8 = 7

Щоб знайти невідоме ділене, требе частку помножити на дільник.

х = 7 • 8     

х = 56

56 : 8 = 7

7 = 7

6. Обчисліть.

Числа 18 12 32 16
Знайти третину половину чверть чверть
Відповідь 6 6 8 4

18 : 3 = 6 – третина числа 18.

12 : 2 = 6 – половина числа 12.

32 : 4 = 8 – чверть числа 32.

16 : 4 = 4 -  чверть числа 16

7. На виготовлення рівносторонніх трикутника й п'ятикутника витратили 56 см дроту. Довжини сторін трикутника і п'ятикутника однакові. Знайди периметр п'ятикутника.

Розв'язання:

1) 3 + 5 = 8 (ст.) – кількість сторін трикутника і п’ятикутника разом. 

2) 56 : 8 = 7 (см) – довжина одної сторони.

3) 7 • 5 = 35 (см) – периметр п’ятикутника.

Відповідь: 35 сантиметрів.

  

До № 273-288.

1. 2 дм : 5 см = 2 • 1 дм : 5 см = 2 • 10 см : 5 см = 20 см : 5 см = 4

3 м : 5 дм = 3 • 1 м : 5 дм = 3 • 10 дм : 5 дм = 30 дм : 5 дм = 6

2 дм : 5 = 2 • 1 дм : 5 = 2 • 10 см : 5 = 20 см : 5 = 4 см 

3 м : 5 = 3 • 1 м : 5 = 3 • 10 дм : 5 = 30 дм : 5 = 6 дм

1 м - 5 см = 100 см – 5 см = 95 см.

1 год - 4 хв = 60 хв – 4 хв = 56 хв

2. Розв’яжи задачу усно. Відповідь запиши.

За 5 повітряних кульок П'ятачок заплатив 40 грн. Скільки таких кульок він може купити за 64 грн?

Розв 'язання:

1) 40 : 5 = 8 (грн) – ціна одної кульки.

2) 64 : 8 = 8 (к.) – кульок може купити.

Відповідь: 8 кульок.

3. Двом коням і кільком коровам дали 46 кг сіна. Кожному коневі дали 8 кг сіна, а кожній корові — 6 кг. Скільком коровам дали сіно?

План і розв'язання: 

1) Скільки сіна дали коням?

8 • 2 = 16 (кг) – сіна дали коням.

2) Скільки сіна дали коровам?

46 – 16 = 30 (кг) – сіна дали коровам.

3) Скільком коровам дали сіно?

30 : 6 = 5 (к.) – стільком коровам дали сіно.

Відповідь: 5 коровам.

4*. Побудуй прямокутний і гострокутний трикутник так, щоб їх спільною частиною була одна сторона.

5. Встав числа, щоб рівності були істинними.

72 : 8 = 9, бо 8 • 9 = 72

56 : 7 = 8, бо 56 : 8 = 7

8 • 6 = 48, бо 48 : 8 = 6

8 + 56 = 64, бо 64 – 56 = 8

6. Склали й запиши рівняння. Розв'яжи його усно. Розв'язок запиши.

Невідоме число х зменшили у 8 разів й одержали 7. Знайди невідоме число.

Р і в н я н н я:       х : 8 = 7

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

                         х = 7 • 8

                         х = 56

7. Виконай обчислення за блок-схемою і дізнайся назву міст України.

а 16 24 48 64 72
буква С А О Д Е

 

х 14 16 17 18 27
букви О Д Е С А

16 : 8 = 2, а 2 < 5, тому 2 • 9 = 18     С

34 : 8 = 3, а 3 < 5, тому 3 • 9 = 27     А

48 : 8 = 6, а 6 > 5, тому 6 + 8 = 14    O

64 : 8 = 8, а 8 > 5, тому 8 + 8 = 16    Д

72 : 8 = 9, а 9 > 5, тому 9 + 8 = 17    Е

  

 До № 289-304

1. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х • 9 = 45

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 45 : 9

х = 5

 

54 : х = 9

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

х = 54 : 9

х = 6

 

54 - х = 9 

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 54 – 9

х = 45

 

х : 9 = 7

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

х = 9 • 7

х = 63

2. У першому відрі було к літрів води, а в другому — на 3 л більше. З другого відра взяли Ь літрів води. Скільки літрів води залишилося в другому відрі?

Відповідь: (к+З) - b

3. Токар за 3 год виготовив 27 деталей. Скільки часу йому потрібно, щоб виготовити 45 таких деталей якщо працюватиме так само?

Розв'язання:

1) 27 : 3 = 9 (д.) – деталей виготовив за 1 год.

2) 45 : 9 = 5 (год) – потрібно годин.

Відповідь: 5 годин.

4. Склади рівняння. Розв'яжи його усно. Корінь запиши.

Яке число треба поділити на 7, щоб одержати 9? 

Рівняння: х : 7 = 9

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

               х = 9 • 7

               х = 63

5. 4 хлопчики й дівчинка зібрали 17 кг грибів. Хлопчики зібрали по 3 кг кожний. Скільки кілограмів грибів зібрала дівчинка?

Розв'язання:

1) 3 • 4 = 12 (кг) – грибів зібрали хлопчики.

2) 17 - 12 = 5 (кг) – грибів зібрала дівчинка.

Відповідь: 5 кілограмів.

6. Розшифруй і запиши прізвище видатного українського письменника, розташувавши букви в порядку збільшення значень відповідних виразів.

8 • 4 + 54= 86 | О                          64 : 8 • 7 = 56 | А 

72 : 8 + 62 = 71 | К                        5 • 6 = 30 | Р 

49 : 7 • 9 = 63 | Н                          24 : 8 • 6 = 18 | Ф

 18 30  56  63  71  86              ФРАНКО

 

До № 305-321

1. Обчисли.

    72 : 9 = 8                                     45 + 36 : 9 = 49            

    54 - 27 = 27                                  81 - 54 : 9 = 75 

    (45 + 36) : 9 = 9                           (81 - 54) : 9 = З

2. Маса двох лебедів 16 кг, а п’ять качок – 20 кг. На скільки кілограмів маса однієї качки менша від маси одного лебедя?

Розв'язання:

1) 16 : 2 = 8  (кг) – маса одного лебедя.

2) 20 : 5 = 4 (кг) – маса одної качки.

3) 8 – 4 = 4 (кг) – на стільки кілограмів маса качки менша, ніж лебедя.

Відповідь: на 4 кілограми.

3. Постав знаки дій, щоб рівності були істинними. 

З  : 6 = 4                      3 + 8  6 = 51                3  8  6 = 18

4. У двох діжках було 12 відер води. Коли в першу діжку долили ще 4 відра води, то в обох діжках води стало порівну. Скільки відер води було в кожній діжці спочатку?

Розв 'язання:

1) 12 + 4 = 16 (в.) – відер води у двох діжках порівно.

2) 16 : 2 = 8 (в.) – відер води було в другій діжці.

3) 8 – 4 = 4 (в.) – відер води було в першій діжці.

Відповідь: 4 відра і 8 відер.

5. Маса 3 ящиків винограду 27 кг. Скільки треба таких ящиків, щоб розкласти 6З кг винограду?

Розв'язання:

1) 27 : 3 = 9 (кг) – винограду в одному ящику.

2) 63 : 9 = 7 (ящ.) – треба таких ящиків.

Відповідь: 7 ящиків.

6. Розв'яжи рівняння усно. Запиши букви в порядку зростання відповідних значень коренів і дізнайся назву планети.

х • 9 = 63             х – 9 = 63                 х + 9 =  63

х = 63 : 9             х = 63 + 9                 х = 63 - 9

х = 7   | П            х = 72  |  Р                х = 54   | К

54 : х = 9             54 - х = 9                  х • 9 = 72

х = 54 : 9             х = 54 – 9                 х = 72 : 9

х = 6   | Ю            х = 45  | Т                х = 8 | І

6 7 8 45 54 76       Ю П І Т Е Р

7*. Зменшуване більше за від'ємник на 45, а за різницю — на 38. Запиши рівність із таким зменшуваним, від'ємником і різницею.

Якщо зменшуване більше за від'ємник на 45, означає, що різниця дорівнює 45. Якщо зменшуване на 38 більше за різницю, тоді зменшуване 45 + 38 = 83. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю 83 - 45 = 38. Рівність 83 - 38 = 45

 

До № 322-337

1. Постав = < >

56 : 8 < 56 - 8           48 : 6 > 48 : 8

42 - 7 > 42 : 7           40 - 8 > 40 - 9

2. У мами було 24 грн. Третину грошей вона витратила на покупку продуктів. Скільки грошей залишилось у мами?

Розв'язання:

1) 24 : 3 = 8 (грн) – грошей витратила.

2) 24 – 8 = 16 (грн) – грошей залишилося.

Відповідь: 16 грн.

3. Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

У змаганнях з волейболу брали участь 54 чоловіки і 36 жінок. У кожній команді було по 9 гравців. Скільки всього команд брало участь у змаганнях?

1-й спосіб: (54 + 36) : 9  = 90 : 9 = 10 (к.) – всього команд.

54 + 36 = 90 (гр.) – було всіх гравців.

90 : 9 = 10 (к.) – всього команд.

2-й спосіб: 54 : 9 + 36 : 9 = 6 + 4 = 10 (к.) – всього команд.

54 : 9 = 6 (к.) – було команд з жінками.

36 : 9 = 4 (к.) – було команд з чоловіками.

6 + 4 = 10 (к.) – всього команд.

Відповідь: 10 команд.

4. Перед боєм зі змієм 3 богатирі зварили казан каші. Кожен з'їв 6 мисок каші, і залишилося ще 12 мисок каші. Скільки мисок каші зварили богатирі?

Розв'язання:

1) 6  •  3 = 18 (м.) – мисок каші з’їли багатирі.

2) 18 + 12  = 30 (м.) – мисок каші зварили.

Відповідь: 30 мисок.

5.

Зменшуване • 3 80 54 : 6 100
Від'ємник 7 • 8 12 - 3 60
Різниця 20 16 0 • 8

9 • 3 – х = 20

27 – х = 20

х = 27 – 20

х = 7

 

80 – 8 • 8 = 80 – 64 = 16

54 : 6 – (12 – 3) = 9 – 9 = 0

 

100 – х = 5 • 8

100 – х = 40

х = 100 – 40

х = 60

6. Побудуй квадрат, периметр якого на 12 см менший від периметра рівностороннього трикутника зі стороною 8 см. Яка довжина сторони такого квадрата?

Розв'язання:

1) 8  •  3 = 24 (см) – периметр рівностороннього трикутника.

2) 24 – 12 = 12 (см) – периметр квадрата.

3) 12 : 4 = 3 (см) – довжина сторони квадрата.

Відповідь: 3 см.

7*. Ділене в 5 разів більше за дільник, а частка у 2 рази менша за дільник Чому дорівнює ділене, дільник, частка?

Якщо ділене у 5 разів більша за дільник, означає, що частка дорівнює 5.

Якщо частка у 2 рази менша за дільник, тобто дільник у 2 рази більший за частку, маємо дільник 5 • 2 = 10.

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник, маємо ділене 5 • 10 = 50.

50 : 10 = 5

 

До № 322-337

1.

Числа 15   ;    27 16    ;   28 6  ;  10 27  ; 45
Знайти третину чверть половину

дев'яту

частину

Відповідь 5  ;  9  4  ;  7 3  ;  5 3  ;  5

15 : 3 = 5

37 : 3 = 9

16 : 4 = 4

28 : 4 = 7

6 : 2 = 3

10 : 2 = 5

27 : 9 = 3

45 : 9 = 5

2. Добери й запиши по два значення букв, щоб нерівності були істинними.

а • 7 > 6 • 5                 k : 9 < 42 : 7           8 • m < 4 • 9

a • 7 > 30                     k : 9 < 6                 8 • m < 36

a = 5; 6                        k = 9; 18                 m = 1; 2

3. Віслючок Іа із 14 кубиків побудував 2 однакові вежі. Скільки таких веж він може побудувати з 42 кубиків?

Розв'язання:

1) 14 : 2 = 7 (к.) – кубиків йде на одну вежу.

2) 42 : 7 = 9 (в.) – таких веж може побудувати.

Відповідь: 9 веж.

4. Маса чотирьох кавунів 24 кг, а шести динь – 12 кг. У скільки разів диня легша за кавун?

Розв'язання:

1) 24 : 4 = 6  (кг) – маса кавуна..

2) 12 : 6 = 2 (кг) – маса дині.

3) 6 : 2 = 3 (р.) – у стільки разів диня легша за кавун.

Відповідь: у 3 рази.

5. Обчисли.

1 • 5 + 45 = 50             42 – 42 • 0 = 42

32 : (4 • 1) = 8              46 + 0 • 7 = 46

54 • 1 – 0 = 54              32 : 4 • 1 = 8

44 • 0 + 28 = 28            6 : 6 + 39 = 40

3 • 1 • 3 = 12                6 • 5 • 0 = 0

6. Склади вирази й знайди їх значення.

1) Зменшуване 48, від'ємник — добуток чисел 24 і 1.

48 – (24 • 1) = 24

2) Ділене 36, дільник — сума чисел 9 і 0.

36 : (9 + 0) = 4

7. Знайди масу кожної тварини усно. Відповіді запиши.

Маса вівці і кози разом 79 кг, а кози і кролика разом – 35 кг. Яка маса кожної тварини окремо, якщо всі разом важать 83 кг?

Розв'язання:

1-й спосіб.

1) 83 – 79 = 4 (кг) – маса кролика.

2) 83 – 35 = 48 (кг) – маса вівці.

3) 79 – 48 = 31 (кг) – маса кози.

2-й спосіб.

1) 83 – 79 = 4 (кг) – маса кролика.

2) 35 – 4 = 31 (кг) – маса кози.

3) 79 – 31 = 48 (кг) – маса вівці.

3-й спосіб.

79 + 35 = 114 (кг) – маса вівці, кролика і двох кіз.

114 – 83 = 31 (кг) – маса кози.

35 – 31 = 4 (кг) – маса кролика.

79 – 31 = 48 (кг) – маса вівці.

4-й спосіб.

1) 83 – 79 = 4 (кг) – маса кролика.

2) 83 – 35 = 48 (кг) – маса вівці.

3) 4 + 48 = 52 (кг) - маса кролика і вівці разом.

4) 83 - 52 = 31 (кг) - маса кози.

Відповідь: маса вівці 48 кг, кози – 31 кг, кролика – 4 кг.

8*. Касир повинен дати здачу покупцекі 16 грн. Запиши способи, якими він це може зробити, якщо є лише банкноти вартістю 2 грн і 5 грн.

5 грн + 5 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн

2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн 

  

До № 357-373

1. 56 : 8                 81 : 9           8 • 1          64 - 56           32 + 32

       +4                    • 1              • 5               : 8                 : 8

       : 1                   +15             - 40               • 0                 - 8

      + 9                    : 3              • 9                • 1                • 9

       20                      8                0                  0                  0

2. Побудуй відрізок довжиною 8 см та квадрат, сторона якого дорівнює четвертій частині довжини відрізка. Обчисли периметр квадрата.

8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони квадрата.

Периметр квадрата – це сума довжини всіх сторін квадрата.

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата.

3. Обчисліть.

45 • 0 : 1 = 0               54 • (0 : 8) = 0

34 - 0 • 1 = 34             36 : (27 + 9) = 1

(45 + 1) : 1 = 46          29 – 29 : 1 = 0

4. У вересні в Карпатах дощі йшли 14 днів, у жовтні — у 2 рази менше, ніж у вересні, а в листопаді — на 4 дні більше, ніж у жовтні. Запиши, про що дізнаємось, обчисливши значення кожного виразу.

14 : 2 =  7 (дн.) – днів йшли дощі у жовтні.

14 : 2 + 4 = 11 (дн.) – днів йшли дощі у листопаді.

14 + 14 : 2 = 21 (дн.) – днів йшли дощі у вересні і жовтні разом.

14 + (14 : 2) + (14 : 2 + 4) = 32 (дн.) – дній йшли дощі у вересні, жовтні і листопаді разом.

5*. Яке двоцифрове число зменшиться у 16 разів, якщо закреслити останню цифру? 16

6*. Використовуючи 5 разів цифру 3 і знаки дій, запиши число 37.

(3 • 3 • 3 •  3) : 3 = 27

 

ТИСЯЧА. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

До № 374-396

1. Домалюй стільки паличок, щоб їх стало сто вісімдесят.

174 + 6 = 180 Треба домалювати шість паличок | | | | | |.

2. Порівняй кількість паличок на малюнках.

121 > 112

202 < 220

3. На малюнку великий круг зображує сотню, середній — десяток, маленький — одиницю.

Так зображено число триста сорок п'ять.

Заштрихуй круги так, щоб усі заштриховані круги зображували число двісті двадцять чотири.

4. Після того як зварили 7 порцій вареників, по 6 вареників кожна, залишилося зварити ще 36 вареників. Скільки всього вареників треба було зварити?

Розв'язання:

1) 6 • 7 = 42  (в.) – вареників зварили.

2) 42 + 36 = 78 (в.) – вареників треба було зварити.

Відповідь: 78 вареників.

5. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків. 

154 = 100 + 50 + 4                      170 = 100 + 70

6. Розв'яжи рівняння усно. Корені запиши. 

100 + х + 4 = 134                    100 + 50 + х = 158

х = 134 – 100 - 4                    х = 158 – 100 - 50

х = 30                                х = 8

7. У мішку 45 кг крупи. До обіду продали 18 кг крупи, а решту — розфасували по 3 кг у пакети. Скільки пакетів наповнили крупою?

Розв'язання:

1) 45 – 18 = 27 (кг) – решту круп.

2) 27 : 3 = 9 (п.) – пакетів наповнили крупою.

Відповідь: 9 пакетів.

8*. Маса ящика з виноградом 9 кг. Коли продали половину винограду, то маса ящика з виноградом, що залишився, стала 5 кг. Скільки кілограмів винограду було в ящику?

Розв'язання:

1) 9 – 5 = 4 (кг) – половина винограду, що продали.

2) 4 + 4 = 8 (кг) – винограду було в ящику.

Відповідь: 8 кілограмів.

  

До № 397-414

1. Запиши в нумераційній таблиці число, у якому З од. 2 дес. і 5 сот.; 4 сот. і 2 дес.; 7 сот. і 4 дес.

Сотні Десятки Одиниці
5 2 3
4 2 0
7 4 0

2. До баку підведено дві труби. Через одну трубу в бак вливається 4 л води за хвилину, а через другу — 5 л води за хвилину. Через скільки часу в бак наллється 72 л води, якщо відкрито обидві труби?

Розв'язання:

1) 4 + 5 = 9 (л) –  води вливається за хвилину через дві труби разом.

2) 72 : 9 = 8 (хв) – через стільки часу.

Відповідь: 8 хвилин.

3. Початок вистави о 15 год 30 хв, а кінець – о 16 год 25 хв.  Скільки часу тривала вистава? 

16 год 25 хв – 15 год 30 хв = (16 год + 25 хв) – (15 год + 30 хв) = (15 год + 1 год + 25 хв) – (15 год + 30 хв) = (15 год + 60 хв + 25 хв) – (15 год + 30 хв) = (15 год + 85 хв) – (15 год + 30 хв) = (15 год - 15 год) + (85 хв – 30 хв) = 55 хв

Відповідь: 55 хвилин.

4. Склади й розв'яжи задачу за схемою.

 

З одної ділянки зібрали 9 кілограмів часнику, а з другої у 4 рази більше. Скільки часнику зібрали з двох ділянок разом?

Розв'язання:

1) 9 • 4 = 36 (кг) –  часнику зібрали з другої ділянки.

2) 9 + 36 = 45 (кг) – часнику зібрвли з двох ділянок.

Відповідь: 45 кілограмів.

5. Постав = < >.

2 м > 9 дм     , бо 2 м = 10 дм, а 10 дм > 9 дм.

3 дм < 1 м     , бо 1 м = 10 дм, а 3 дм < 10 дм.

3 м > 2 дм     , бо 3 м = 30 дм, а 30 дм > 2 дм.

40 см < 5 м    , бо  5 м = 500 см, а 40 см < 500 см.

50 см < 8 дм   , бо 8 дм = 80 см, а 50 см < 80 см.

4 м = 40 дм     , бо 4 м = 40 дм, а 40 дм = 40 дм.

6. До переправи через річку підійшли 8 чоловіків і 12 жінок. Скільки разів треба перепливти човну туди й назад, щоб переправити цих людей, якщо човен вміщує 4 пасажири?

Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

1-й спосіб: (8 + 12) : 4 • 2 = 10 разів.

8 + 12 = 20 (п.) – пасажирів підійшло до переправи.

20 : 4 = 5 (ч.) – човнів треба.

 2 = 10 (р.) - треба разів перепливти річку.

2-й спосіб:  (8 : 4 + 12 : 4) • 2 = 10 разів.

8 : 4 = 2 (ч.) – треба човнів для чоловіків.

12 : 4 = 3 (ч.) – треба човнів для жінок.

2 + 3 = 5 (ч.) – треба човнів.

  2 = 10 (р.) - треба разів перепливти річку.

Відповідь:  10 разів.

 

До № 415-433

1. Запиши спочатку в нумераційній таблиці, а потім окремо числа, у яких:

5 од. III розряду, 2 од. II розряду, 9 од. І розряду; 8 од. II розряду і 3 од. III розряду.

Сотні

(ІІІ) розряд

Десятки

(ІІ розряд)

Одиниці 

(І розряд)

Число
5 2 9 529
3 8 0 380

2. Обчисліть.

600 + (90 – З0) = 660                300 + 72 : 8 = 309 

200 + 60 + 4 = 264                    600 - 400 + 3 = 203

400 + 500 + 3 = 903                  80 - 60 + 100 = 120

3. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Розв'язок запиши.

Число 54 зменшили в кілька разів й одержали число 9. У скільки разів зменшили число 54?

Рівняння: 54 : х = 9.

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

               Х = 54 : 9

               Х = 6

4. Перше число а, друге — на 35 більше. У скільки разів перше число менше від другого? Запиши вираз.

а – перше число, тоді а + 35 – друге число.

Вираз  (а + 35) : а

5. Запиши цифрами пари чисел та порівняй їх:

1) чотириста двадцять вісім і п'ятсот вісім;    428 < 508

2) вісімсот тридцять чотири і чотириста шістдесят дев'ять;  834 > 469

3) сто сімдесят чотири і двісті.  174 < 200

6. З пароплава на пристані зійшло 36 пасажирів, а залишилося — у 4 рази менше, ніж зійшло. Скільки пасажирів було на пароплаві?

Розв'язання:

1) 36 : 4 = 9 (п.) –  пасажирів залишилося.

2) 9 + 36 = 45 (п.) – пасажирів було на пароплаві.

Відповідь: 45 пасажирів.

7. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

161 = 100 + 60 + 1               109 = 100 +9

598 = 500 + 90 + 8               730 = 700 + 30

8*. До млина завезли 24 мішки жита і пшениці. Жита було на 6 мішків менше. Скільки було мішків жита?

Розв 'язання:

1) 24 – 6 = 18 (м.) –  мішків було порівно.

2) 18 : 2 = 9 (м.) – мішків жита було.

Відповідь: 9 мішків.

  

До № 434-453

1. Визнач і запиши, скільки всього десятків у числах: 

 548            365               489              876

54 дес.      36 дес.          48 дес.         87 дес.

 963             903               840              28

96 дес.       90 дес.          84 дес.          2 дес.

2. Обчисліть.

    600 + 20 - 1= 619               900 - 300 + 3 = 603

    800 + 200 - 1 = 999             386 - 80 + 1= 307

    453 - 3 + 30 = 480              794 - 94 + 80 = 780

3. Листоноша розклав у поштові скриньки 56 газет, журналів — у 7 разів менше, а листів — у 8 разів менше, ніж газет і журналів разом. Скільки листів розклав листоноша?

Розв 'язання:

1) 56 : 7 = 8 (пр.) – примірників журналів розклав.

2) 56 + 8 = 64 (пр.) – примірників газет і журналів разом розклав.

3) 64 : 9 = 8 (л.) – листів розклав.

Відповідь: 8 листів.

5. Виміряй довжину відрізка АВ. Відповідь запиши в міліметрах, а потім — у сантиметрах і міліметрах.

АВ = 73 мм = 7 см З мм.

Скільки сантиметрів у 73 мм? Міркуємо так. 10 мм = 1 см. Отже, у 73 мм стільки сантиметрів, скільки всього десятків у числі 73, тобто 7, тому 73 мм = 7 см 3 мм.

6. Запиши в метрах і сантиметрах:

462 см = 4 м 62 см

Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 462 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 462, тобто 4, тому 462 см = 4 м 62 см.

820 см = 8 м 20 см 

Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 820 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 820, тобто 8, тому 820 см = 8 м 20 см.

600 см = 6 м

Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 600 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 600, тобто 6, тому 600 см = 6 м.

502 см = 5 м 2 см

Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 502 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 502, тобто 5, тому 502 см = 5 м 2 см.

7*. На малюнку з однакових паличок побудовано однакові квадрати. Які З палички треба перекласти, щоб стало 6 однакових квадратів? Закресли їх і накресли червоним олівцем там, де потрібно.

 

До № 454-472

1. Постав = < >.

2 м 70 см = 2 м 7 дм     , бо 7 дм = 70 см.

5 м 4 дм > 450 см     , бо 5 м 4 дм = 540 см, а 540 см > 450 см.

3 м 9 дм < 400 см     , бо 3 м 9 дм = 390 см, а 390 см < 400 см.

8 дм 4 мм < 8 дм 2 см,      бо 2 см = 20 мм, а 4 мм < 20 мм.

2. Запиши в копійках:

8 грн 45 к = 8 грн + 45 к. = 8 • 1 грн + 45 к. = 8 • 100 к. + 45 к. = 800 к. + 45 к. = 845 к.

4 грн 5 к. = 4 грн + 5 к. = 4 • 1 грн + 5 к. = 4 • 100 к. + 5 к. = 400 к. + 5 к. = 405 к.

9 грн = 9 • 1 грн = 9 • 100 к. = 900 к.

6 грн 20 к. = 6 грн + 20 к. = 6 • 1 грн + 20 к. = 6 • 100 к. + 20 к. = 600 к. + 20 к = 620 к.

3. За 4 год турист пройшов 24 км. Скільки кілометрів він пройшов за 3 години, якщо за кожну годину проходив однакову відстань?

Розв'язання:

1) 24 : 4 = 6 (км) – відстань проходить за 1 год.

2) 6 • 3 = 18 (км) – відствнь пройде за 3 год.

Відповідь: 18 кілометрів.

4. За допомогою цифр 2, 5, 7 запиши трицифрові числа в порядку збільшення.

257, 275, 527, 572, 725,  752.

5. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х + 45 = 94      а • 5 = 45     64 : Ь = 8      х : 8 = 9

х = 94 – 45      а = 45 : 5      b =  64 : 8     х = 9 • 8

х = 49            а = 9           b = 8           х = 72

6. Склади й розв'яжи задачу за допомогою рівняння.

Маса гарбуза 8 кг. Яка маса кавуна, якщо вона менша на 2 кг?

Рівняння: х + 2 = 8

            х = 8 – 2

            х = 6 (кг)

Відповідь: маса кавуна 6 кг.

7. Купили однакову кількість зошитів та альбомів. За зошити заплатили 8 грн. Скільки грошей заплатили за альбоми, якщо кожний альбом дорожчий за зошит у 4 рази?

Розв'язання:

8 • 4 = 32 (грн) – грошей заплатили за альбоми.

Відповідь: 32 грн.

8*. Запиши всі двоцифрові числа, для кожного з яких існує дільник, що дорівнює частці.

81 : 9 = 9     16 : 4 = 4    25 : 5 = 5       36 : 6 = 6        49 : 7 = 7       64 : 8 = 8     

9*. Чи можна двома монетами, одна з яких не 5 к., дати здачу 15 к.?

Так, якщо попросити у покупця 5 копійок, а дати дві монети по 10 копійок. Здача буде 15 копійок.  

Інші завдання дивись тут...