Інші завдання дивись тут...

До № 240-256

1. Упиши потрібні числа. 

35 більше 7 у 5 разів           7 менше 56 у 8 разів 

35 : 7 = 5                         56 : 7 = 8

35 більше 7 на 28                63 більше 7 у 9 разів

35 – 7 = 28                        63 : 7 = 9

2. Склади й запиши вираз для розв'язування задачі. 

Мавпочка і слоненя зібрали а кг бананів, а апельсинів — у 3 рази менше. На скільки кілограмів більше вони зібрали бананів, ніж апельсинів?

а – а : 3

3. Склади й розв'яжи задачу за таблицею.

Маса одного ящика Кількість Загальна маса
Однакова

4 ящ.

8 ящ.

28 кг

?

Розв'язання:

1) 28 : 4 = 7 (кг) – маса одного ящика.

2) 7 • 8 = 56 (кг) – маса 8 таких ящиків.

Відповідь: 56 кілограмів.

a 56 42 63 54 28
b 7 7 7 6 7
a : b 8 6 9 9 4

56 : 7 = 8

 6 = 42

63 : 7 = 9

53 : 6 = 9

7 • 4 = 28

5*. Ціна альбому х гри, а книжки — у грн. Запиши, що означають подані вирази.

х + у — ціна альбому і книжки разом.

у – х — на скільки книжка дорожча за альбом.

х • 6 + у • 2 — вартість 6 таких альбомів  та 2 таких книжок.

6*. Розв'яжи задачу усно. Відповідь запиши.

На подвір'ї гралося 12 дітей. З них хлопчиків було на 4 більше, ніж дівчаток. Скільки дівчаток гралося на подвір'ї?

Розв'язання:

1)12 - 4 = 8 (д.) – хлопчиків та дівчаток було порівно. 

2) 8 : 2 = 4 (д.) – було дівчаток.

Відповідь: чотири дівчинки.

 

До № 257-272

1. Постав потрібні знаки дій.

 6 = 42         48 : 6  2 = 16          (35  7) : 4 = 7

2. Склади рівняння. Розв'яжи їх усно, а корені запиши. 

1) Яке число треба зменшити на 7, щоб одержати 35?

Рівняння:    х – 35 = 7

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

               х = 7 + 35

               х = 42

2) Яке число треба збільшити в 7 разів, щоб одержати 35?

Рівняння:    х • 7 = 35

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

               х = 35 : 7

               х = 5

3. Склади й розв'яжи задачу усно. Відповідь запиши. 

Маса вовка 56 кг, а маса лисиці у 7 разів менша за масу вовка.  Яка маса рисі, якщо її маса на 9 кг більша за масу лисиці?

Розв 'язання:

1) 56 : 7 = 8 (кг) – маса лисиці. 

2) 8 + 9 = 17 (кг) – маса рисі.

Відповідь: 17 кілограмів.

4. 24 кг меду Вінні-Пух розклав порівну в 4 горщики. Скільки йому потрібно таких горщиків, щоб розкласти 54 кг меду?

Розв'язання:

1) 24 : 4 = 6 (кг) – меду є в одному горщику. 

2) 54 : 6 = 9 (г.) – потрібно горщиків.

Відповідь: 9 горщиків.

5. Розв'яжи рівняння.

8 • х = 48

Щоб знайти невідомий множник, требе добуток поділити на відомий множник.

х = 48 : 8    

х = 6

8 • 6 = 48

48 = 48

 

8 + х = 48

Щоб знайти невідомий доданок, требе від суми відняти відомий доданок.

х = 48 – 8     

х = 40

8 + 40 = 48

48 = 48

 

х : 8 = 7

Щоб знайти невідоме ділене, требе частку помножити на дільник.

х = 7 • 8     

х = 56

56 : 8 = 7

7 = 7

6. Обчисліть.

Числа 18 12 32 16
Знайти третину половину чверть чверть
Відповідь 6 6 8 4

18 : 3 = 6 – третина числа 18.

12 : 2 = 6 – половина числа 12.

32 : 4 = 8 – чверть числа 32.

16 : 4 = 4 -  чверть числа 16

7. На виготовлення рівносторонніх трикутника й п'ятикутника витратили 56 см дроту. Довжини сторін трикутника і п'ятикутника однакові. Знайди периметр п'ятикутника.

Розв'язання:

1) 3 + 5 = 8 (ст.) – кількість сторін трикутника і п’ятикутника разом. 

2) 56 : 8 = 7 (см) – довжина одної сторони.

3) 7 • 5 = 35 (см) – периметр п’ятикутника.

Відповідь: 35 сантиметрів.

  

До № 273-288.

1. 2 дм : 5 см = 2 • 1 дм : 5 см = 2 • 10 см : 5 см = 20 см : 5 см = 4

3 м : 5 дм = 3 • 1 м : 5 дм = 3 • 10 дм : 5 дм = 30 дм : 5 дм = 6

2 дм : 5 = 2 • 1 дм : 5 = 2 • 10 см : 5 = 20 см : 5 = 4 см 

3 м : 5 = 3 • 1 м : 5 = 3 • 10 дм : 5 = 30 дм : 5 = 6 дм

1 м - 5 см = 100 см – 5 см = 95 см.

1 год - 4 хв = 60 хв – 4 хв = 56 хв

2. Розв’яжи задачу усно. Відповідь запиши.

За 5 повітряних кульок П'ятачок заплатив 40 грн. Скільки таких кульок він може купити за 64 грн?

Розв 'язання:

1) 40 : 5 = 8 (грн) – ціна одної кульки.

2) 64 : 8 = 8 (к.) – кульок може купити.

Відповідь: 8 кульок.

3. Двом коням і кільком коровам дали 46 кг сіна. Кожному коневі дали 8 кг сіна, а кожній корові — 6 кг. Скільком коровам дали сіно?

План і розв'язання: 

1) Скільки сіна дали коням?

8 • 2 = 16 (кг) – сіна дали коням.

2) Скільки сіна дали коровам?

46 – 16 = 30 (кг) – сіна дали коровам.

3) Скільком коровам дали сіно?

30 : 6 = 5 (к.) – стільком коровам дали сіно.

Відповідь: 5 коровам.

4*. Побудуй прямокутний і гострокутний трикутник так, щоб їх спільною частиною була одна сторона.

5. Встав числа, щоб рівності були істинними.

72 : 8 = 9, бо 8 • 9 = 72

56 : 7 = 8, бо 56 : 8 = 7

8 • 6 = 48, бо 48 : 8 = 6

8 + 56 = 64, бо 64 – 56 = 8

6. Склали й запиши рівняння. Розв'яжи його усно. Розв'язок запиши.

Невідоме число х зменшили у 8 разів й одержали 7. Знайди невідоме число.

Р і в н я н н я:       х : 8 = 7

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

                         х = 7 • 8

                         х = 56

7. Виконай обчислення за блок-схемою і дізнайся назву міст України.

а 16 24 48 64 72
буква С А О Д Е

 

х 14 16 17 18 27
букви О Д Е С А

16 : 8 = 2, а 2 < 5, тому 2 • 9 = 18     С

34 : 8 = 3, а 3 < 5, тому 3 • 9 = 27     А

48 : 8 = 6, а 6 > 5, тому 6 + 8 = 14    O

64 : 8 = 8, а 8 > 5, тому 8 + 8 = 16    Д

72 : 8 = 9, а 9 > 5, тому 9 + 8 = 17    Е 

Інші завдання дивись тут...