Інші завдання дивись тут...

До  №1-22

1. Запиши назву кожного числа цифрами:

тридцять – 30                      сорок сім - 47

тридцять п’ять  - 35            п’ятнадцять – 15

2.Запиши число сумою його розрядних доданків.

30 + 2 = 32           60 + 6 = 66               40 + 7 = 47

3. Сума двох чисел 78. Перше число 32. Чому дорівнює друге число?

32 + ? = 78  

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

78 – 32 = 46 – друге число.

Відповідь:  46.

4. За малюнком і числовими даними склади й розв’яжи задачу.

Маса гарбуза 12 кг. Яка маса гарбуза і кавуна разом, якщо кавун важить на 7 кг менше, ніж гарбуз?

Розв’язання:     

1) 12 – 7 = 5 (кг) – маса кавуна.

2)  12 + 5 = 17 (кг) – маса гарбуза і кавуна  разом.

Відповідь: 17 кілограмів.

5. З’єднай лініями кожну задачу з її розв’язками.

У кіоску було 46 кг яблук. Привезли ще 32 кг яблук.  Скільки кілограмів яблук стало?

Розв’язання:     

46 + 32 = 78 (кг) – яблук стало.

Відповідь: 78 кілограмів.

У кіоску було 32 кг яблук. Після того, як привезли ще яблука, стало 46 кг яблук. Скільки кілограмів яблук привезли?

Розв’язання:     

46 - 32 = 14 (кг) – яблук привезли.

Відповідь: 14 кілограмів.

Після продажу 32 кг яблук у кіоску залишилося 46 кг яблук. Скільки кілограмів яблук було в кіоску?

Розв’язання:     

46 + 32 = 78 (кг) – яблук було в кіоску.

Відповідь: 78 кілограмів.

У кіоску було 46 кг яблук. За день продали частину яблук, залишилося 32 кг яблук. Скільки кілограмів яблук продали?

Розв’язання:     

46 - 32 = 14 (кг) – яблук продали.

Відповідь: 14 кілограмів.

6.

1) Знайди на малюнку 2 трикутники і 4 чотирикутники. Запиши буквами позначення фігур.

Трикутники: AMD, DMK

Чотирикутники: ABCD, BCDM, AMKD, BCKM.

2) Знайди периметр чотирикутника ABCD.

Периметр чотирикутника – це сума довжин всіх сторін чотирикутника.

AB + BC + CD + DA

7. 

Числа 48 і 37 7 і 9 33 і 6 14 і 8
Знайти

різницю

48 - 37

суму

7 + 9

суму

33 + 6

різницю

14 - 8

Відповідь 11 16 39 6

8* Сума більша за перший доданок на 34, а другий доданок на 15 менший від суми. Чому дорівнює сума?

Якщо сума більша за перший доданок на 34, це означає, що другий доданок дорівнює 34. Якщо другий доданок менший від суми на 15, це означає, що сума більша від другого доданка на 15.

34 + 15 = 49 - сума двох чисел

Відповідь: 49. 

 

До  №23-41

1.Доповни вираз доданком, щоб у сумі одержати найближче кругле число десятків.

    8  + 2 = 10       17 + 3 = 20             46 + 4 = 50

    82 + 8 = 90       39 + 1 = 40             45 + 5 = 50

2.   5 + 8 = 13       15 – 7 + 4 = 12         14 – 7 + 5 = 12

      12 – 4 = 8        9 + 6 - 8 = 7           16 – 8 + 9 = 17

3. Склади і розв’яжи задачу за коротким записом.

Було - ?

Використали – 54 кг

Залишилося - ?, на 22 кг менше, ніж використали.

На виготовлення соку використали 54 кг яблук. Скільки кілограмів яблук було спочатку, якщо залишилося на 22 кг менше, ніж використали.

Розв’язання:     

1) 54 – 22 = 32 (кг) – залишилося яблук.

2) 32 + 54 = 86 (кг) – було яблук спочатку.

Відповідь: 86 кілограмів, 32 кілограми.

4. Знайди суми. Перевір правильність додавання дією віднімання

45 + 32 = 77        56 + 23 = 79             41 + 57 = 98

77 – 32 = 45.      79 – 23 = 56            98 – 57 = 41

77 – 45 = 32       79 – 56 = 23            98 – 41 = 57

5. З’єднай лініями кожну задачу з її розв’язками.

У Петрика є 9 книжок з казками, а з віршами – на 4 менше. Скільки книжок з віршами в Петрика?

Розв’язання:     

9 - 4 = 5 (кн.) – книжок з віршами в Петрика.

Відповідь: 5 книг.

Купили 9 кг моркви, що на 4 кг менше, ніж картоплі. Скільки кілограмів картоплі купили?

Розв’язання:     

9 + 4 = 13 (кг) – картоплі купили.

Відповідь: 13 кілограмів.

На дереві сиділо 9 горобців і 4 синиці. На скільки більше сиділо горобців, ніж синиць?

Розв’язання:     

9 - 4 = 5 (пт.) – на стільки більше сиділо горобців, ніж синиць.

Відповідь: на 5 птахів.

У першій коробці 9 олівців, а в другій – на 4 олівці більше. Скільки олівців у другій коробці?

Розв’язання:     

9 + 4  = 13 (ол.) – олівців у другій коробці.

Відповідь: 19 олівців.

Із  класу вийшло 9 хлопчиків, що на 4 більше, ніж дівчаток.

Скільки дівчаток вийшло з класу?

Розв’язання:     

9 - 4  = 5 (д.) – дівчаток вийшло з класу.

Відповідь: 5 дівчаток.

6*. Побудуй  коло, діаметр якого 4 см. Проведи в ньому 3 відрізки, щоб було 2 діаметри і 5 радіусів.

 

 

До  №42-59

1. 40 – 1 = 39           56 – 1 = 55              76 – 6 = 70

   79 – 1 = 78           48 + 1 = 49               89 -  80 = 9

2. Розв’яжи рівняння усно. Розв’язки запиши.

х + 5 = 12                45 – х = 40           х – 6 = 9

х = 12 – 5                 х = 45 – 40           х = 9 + 6

х = 7                         х = 5                    х = 15

3. Коли в їдальні на сніданок витратили 22 кг картоплі, а на обід – 34 кг, то залишилося 33 кг картоплі .  Скільки кілограмів картоплі будо в їдальні спочатку?

Розв’язання:     

1) 22+ 34 =56 (кг) – картоплі витратили за день.

2) 56 + 33 = 89 (кг) – картоплі було спочатку.

Відповідь: 89 кілограмів.

4. Зошит коштує 3 грн, а книжка  на 9 грн дорожча. Скільки коштують зошит і книжка разом?

Розв’язання:     

1) 3 + 9  = 12 (грн) – вартість книжки.

2)  3 + 12 = 15 (грн.) – коштують разом зошит і книжка.

Відповідь: 15 гривень.

5. Розв’яжи рівняння з перевіркою.

х + 32 = 56                48 – х = 26           х – 24 = 76

х = 56 – 32               х = 48 – 26          х = 76 + 24

х = 24                      х = 22                 х = 100

24 + 32 = 56             48 – 22 = 26        100 – 24 = 76 

6. Оля та Миколка назбирали разом 56 грибів. Оля зібрала 34 гриби. Хто з дітей зібрав більше грибів і на скільки?

Розв’язання:     

1) 56 - 34 = 22 (гр.) – зібрав грибів Миколка.

2) 34 - 22 = 12 (гр.) - на стільки більше грибів зібрала Оля, ніж Миколка.

Відповідь: на 12 грибів.

7. Склади і розв’яжи задачу за коротким записом. Доповни короткий запис оберненої задачі. Розв’яжи її.

Було - ?                                             Було – 55 кг

Використали 15 кг і 7 кг                 Використали – 15 кг ї 7 кг

Залишилося – 33 кг.                       Залишилося – ?

15 + 7 = 22 (кг)  - використали.      15 + 7 = 22 (кг)  - використали.          

22 + 33 = 55 (кг)  - було.               55 – 22 = 33 (кг) – залишилося.

8.Побудуй відрізки АВ = 7 см, CD = 5 см так, щоб їх спільною частиною був відрізок довжиною 2 см.

А                                                           С                 В                                D

 └──────5 см────────└──2 см──┘─────3 см────┘

7 cм - 2 cм = 5 cм

5 см - 2 см = 3 см

 

 

До  №60-79

1. 64 + 7 = 71     38 – 9 + 7 = 36      44 – 7 + 8 = 45

    32 – 6 = 26     57 + 5 – 9 = 53      77 – 9 + 6 = 74

2. З бідона двом покупцям продали по 4 кг меду, і в ньому залишилося ще 27 кг меду. Скільки кілограмів меду було в бідоні спочатку?

Розв’язання:     

1) 4 • 2  = 8 (кг) – меду продали.

2) 8 + 27 = 35 (кг) – меду було спочатку.

Відповідь: 35 кілограмів.

3. Скільки кілограмів важить Андрійко?

Миколка – 24 кг

Петрик - ?, на 4 кг важчий, від Миколки.

Андрійко - ?, на 5 кг важчий, від Петрика.

Розв’язання:     

1) 24 + 4 =28 (кг) – важить Петрик.

2) 28 + 5 = 33 (кг) – важить Андрійко.

Відповідь: 33 кілограми.

4. Розв’яжіть рівняння з перевіркою.

х + 20 = 45         х – 20 = 45         45 – х = 20

х = 45 – 20        х = 45 + 20        х = 45 - 20

х = 25               х = 65               х = 25

25 + 20 = 45      65 – 40 = 45       45 – 25 = 20

45 = 45             45 = 45              20=20      

5. Обчисли з перевіркою.

53 – 8 = 45          65 – 24 = 41          90 – 3 = 87

45 + 8 = 53         41 + 24 = 65        87 + 3 = 90

6. Знайди значення виразів, якщо а=24.

Якщо а = 24, тоді 59 – а = 59 – 24 = 35

Якщо а = 24, тоді (а + 7) – 20 = (24 + 7) – 20 = 31 – 20 = 11

7.  Розв’яжи задачу за поданим планом.

У господарки було 12 гусей, 18 курей, а качок – на 6 менше, ніж курей. Скільки водоплавних птахів було в господарки?

План і розв’язання:

1) Cкільки качок було в господарки?

18 – 6 = 12 (пт.) – було качок.

1) Cкільки водоплавних птахів було в господарки?

12 + 12 = 24 (пт.) –  було водоплавних птахів.

Відповідь: було 24 водоплавних птахів.

8*.Запиши всі відрізки. Запиши рівні відрізки.

A       B   C         D            K

.-----------.------.------------.-----------------.

Відрізки: AB, AC, AD, AK, BC,BD,BK, CD, CK, DK.

Рівні відрізки: AB=CD, AC=BD=DK.

 

До  № 80-98

1.Познач невідоме число буквою х, а потім склади рівняння і розв’яжи його.

1)Невідоме число збільшили на 32 і одержали 66. Знайди невідоме число.

   х + 32 = 66     

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.          

   х = 66 – 32                     

   х = 34  

   34 + 32 = 66

   66 = 66                       

2) Число 78 зменшили на невідоме число і одержали 26. Знайди невідоме число.

  78 – х = 26

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.          

  х = 78 - 26

  х = 52

  78 – 52 = 26

  26 = 26

2. За числовими даними малюнка знайди масу ящика зі сливами.

Маса ящиків з яблуками, виноградом і сливами – 39 кг.

Маса ящика з яблуками – 22 кг

Маса ящика з виноградом – 12 кг

Маса ящика зі сливами - ? кг

Розв’язання:

1) 22 + 12 = 34 (кг) – маса ящиків з яблуками і виноградом разом.

2) 39 – 34 = 5 (кг) – маса ящика зі сливами.

Відповідь: 5 кілограмів.

3. Побудуй два відрізки довжиною 4 см і 5 см так, щоб вони мали одну спільну точку.

────4 см────.───────5 см──────

 

4. 26 + 58 = 84        44 + 26 = 70        57 + 34 = 91

   49 + 51 = 100       83 + 9 = 92         36 + 45 = 81

5. Розв’яжи задачу за поданими схемами двома способами.

У спортивному магазині було 28 футбольних м’ячів. До обіду продали 12 таких м’ячів, а після обіду - 11. Скільки м’ячів залишилося продати?

Розв’язання:

1-й спосіб:   

28 – (12 + 11) = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.

12 + 11 = 23 (м.) - м’ячів продали за весь день.

28 – 23 = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.

Відповідь: 5  м’ячів.

2-й спосіб.

(28 –12) – 11) = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.

28 – 12 = 16 (м.) - м’ячів залишилося після обіду. 

16 – 11 = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.

Відповідь: 5  м’ячів.

 

До  № 99-107

1. 56 + 38 = 94        63 – 18 = 45        70 – 16 = 54

   01 -  54  = 37       56 – 27 = 29        100 – 33 = 67

2. Мама Червоної Шапочки спекла 16 пиріжків з капустою, з м’ясом – на 8 менше, ніж з капустою, а з вишнями – на 24 більше, ніж з м’ясом. Скільки пиріжків з вишнями спекла мама?

Розв’язання:

1) 16 – 8 = 8 (п.) – пиріжків з м‘ясом.

2) 8 + 24 = 32 (п.) – пиріжків з вишнями.

Відповідь: 32 пиріжки.

3. х + 28 = 72                  х – 28 = 72

   х= 72 – 28                  х = 72 + 28

   х = 44                        х = 100

   44 + 28 = 72               100 – 28 = 72

   72=72                        72=72

4. Знайди значення виразів, якщо а=38.

76 – а = 76 – 38 = 38

84 –  ( а – 19) =  84 – (38 - 19) = 84 – 19 = 65

5*.Побудуй дві прямі. Познач на них 3 точки так, щоб на кожній прямій було по 2 точки.

 

До  № 108-122

1. Заміни додавання множенням.

6 + 6 + 6 = 6 • 3            7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 4

9 + 9 = 9 • 2                 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 5

2. Постав =, >,<

2 • 8 = 2 • 6 + 2 • 2               2 • 7 + 6 > 2 • 9 – 4 

3 • 4 > 3 • 7 – 3 • 4               3 • 5 + 9 > 3 • 8 – 6

3. Андрійко дав трьом друзям цукерки, по 2 кожному. У нього залишилося ще 6 цукерок. Скільки цукерок було в Андрійка спочатку?

Розв’язання:

1) 2 • 3 = 6 (ц.) – цукерок дав друзям.

2) 6 + 6 = 12 (ц.) – цукерок було спочатку.

Відповідь: 12 цукерок.

4. Користуючись календарем, обчисли, скільки днів тривають канікули. (Дату початку й закінчення канікул запитай у вчителя.)

5. За малюнком склади і розв’яжи задачу.

Молоко розлили у чотири банки, по 3 літри у кожну та 45 літрів - у бідон. Скільки літрів молока було спочатку?

Розв’язання:

1) 3 • 4 = 12 (л) – молоко розлили у банки.

2) 12 + 45 = 57 (л) – молока було спочатку.

Відповідь: 57 літрів.

6*.Проведи в чотирикутнику ABCD два відрізки КМ і ОР так, щоб утворилося 5 чотирикутників. Запиши їх.

ABCD, BENO, ECPN, AONF, DFNP 

 

До № 123-138

1. З кожного виразу та його значення склади по дві рівності з діленням.

3 • 8 = 24        2 • 9 = 18      3 • 4 = 12        2 • 7 = 14

24 : 3 = 8       18 : 2 = 9       12 : 3 = 4       14 : 2 = 7

24 : 8 = 3       18 : 9 = 2       12 : 4 = 3       14 : 7 = 2

2. 27 кг борошна розфасували в пакети, по 3 кг у кожний. Скільки пакетів використали?

Розв’язання:

27 : 3 = 9 (п.) – пакетів використали.

Відповідь: 9 пакетів.

3. За два зошити й альбом заплатили 20 грн. Скільки коштує зошит, якщо альбом коштує 12 грн?

Розв’язання:

1) 20 – 12 = 8 (грн) – коштують два зошити.

2) 8 : 2 = 4 (грн) – коштує зошит.

Відповідь: 4 гривні.

4. Сума трьох чисел 72. Перше число 25, друге — на 7 більше від першого. Знайди третє число.

Розв’язання:

1) 25 + 7 = 32 – друге число.

2) 25 + 32 = 57 – сума першого і другого числа.

3) 72 – 57 = 15 – третє число.

Відповідь: третє число 15.

5. За малюнком склади рівняння. Усно розв'яжи його й розв'язок запиши.

Усього 32 горіхи. 8 штук і кілька у пакеті. Скіільки горіхів у пакеті?

Рівняння: х + 8 = 32

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

               Х = 32 – 8

               Х = 24

6*. Побудуй три відрізки. Перший відрізок довжиною 1 дм, що на 3 см довший за другий, а третій — на 5 см коротший за другий.

Обчислення: 

1 дм = 10 см

1) 10  - 3 = 7 (см) – довжина другого відрізка.

2) 7 – 5 = 2 (см) – довжина третього відрізка.

Треба побудувати три відрізки довжиною 10 см, 7 см і 2 см.

 

До № 139-155

1. Обведи числа, які діляться на 4. Запиши з ними рівності за зразком.

34    32    З0    28   26   20   19    18    16    14     12

32 : 4 = 8            20 : 4 = 5           12 : 4 = 3

28: 4 = 7             16 : 4 = 4

2. Знайди значення виразів, якщо а = 4. 

20 : а = 20 : 4 = 5

(32 - а) : а = (32 – 4) : 4 = 28 : 4 = 7

3. Невідоме число позначили буквою х, збільшили у 3 рази й одержали 12. Знайди невідоме число. Склади рівняння. Усно розв'яжи його і розв'язок запиши.

Р і в н я н н я: 

х • 3 = 12

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 12 : 3

х = 4

Відповідь: невідоме число дорівнює 4.

4. 4 • (24 - 19) 4 • 5 = 20        20 : (12 - 8) = 20 : 4 = 5

    5 • (36 : 4) = 5 • 9 = 45         (4 • 8 + 3) : 5 = 35 : 5 = 7

    (34 + 11) : 5 = 45 : 5 = 9       45 - 25 : 5 = 45 - 5 = 40

5.  Яка маса гуски і індика разом, якщо гуска важить 5 кг, а індик – у 4 рази важчий за гуску?

Розв’язання:

1) 5 • 4 = 20 (кг) – маса індика.

2) 5 + 20 = 25 (кг) – маса гуски і індика разом.

Відповідь: 25 кілограмів.

6. Склади вираз і знайди його значення.

Число 6 збільшили на 9, а потім одержане число зменшили у 3 рази. Яке число одержали?

(6 + 9) : 3 = 15 : З = 5

Відповідь: 5.

7*. Довжина першого відрізка 7 см, що у 2 рази більша за довжину другого відрізка. Побудуй третій відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин перших двох відрізків.

Обчислення:    7 см = 70 мм

1)  70 : 2 = 35 (мм) – довжина другого відрізка.

2)  70 + 32 = 105 (мм) – довжина третього відрізка.

Скільки сантиметрів у 105 мм? Міркуємо так. 10 мм = 1 см. Отже, у 105 мм стільки сантиметрів, скільки всього десятків у числі 105, тобто 10, тому 105 мм = 10 см 5 мм.

Треба побудувати відрізок довжиною 10 см 5 мм.

 

До № 156-173

1. Добери й запиши числа, щоб рівності були істинними. 

6 • 3 + 6 + 6 = 6 • 5                  6 • 7 – 6  = 6 • 6 

                   6 • 4 + 6 • 3 = 6 • 7

2. Знайди значення виразів, якщо а = 6. 

а + 5 • а = 6 + 5 • 6 = 6 + 30 = 36

а - 24 : а = 6 – 24 : 6 = 6 – 4 = 2

3. Від кожної з 4 корів кіт Матроскін надоїв по 6 л молока. Усе молоко він розлив порівну в трилітрові банки. Скільки знадобилося банок?

Розв’язання:

1) 6 • 4 = 24 (л) – молока надоїли.

2) 24 : 3 = 8 (б.) – знадобилося банок.

Відповідь: 8 банок.

4. Маса качки 3 кг, а гуски — 6 кг. Хто важить більше: п'ять таких качок чи три такі гуски — і на скільки кілограмів?

Розв’язання:

1) 3 • 5 = 15 (кг) – вага п’яти качок.

2) 6 • 3 = 18 (кг) – вага трьох гусок.

3) 18 - 15 = 3 (кг) – на стільки кілограмів більше важать гуски, ніж качки.

Відповідь: на 3 кілограми.

5. Знайди вирази, обчислені неправильно. Виправ помилки.

38 - 6 • 4 = 14                24 : (6 - 2) = б

28 - 8 : 4 = 26                42 – З0 : 6 = 37

6. Намалюй стрілки на годинниках, щоб вони показували вказании час.

7. Кругові приклади.

6 • 5 = 30              18 : 6 = 3        27 : 3 = 9          48 – 24 = 24

30 – 12 = 18           3 • 9 = 27       9 + 39 = 48        24 : 6 = 4

8*. Скільки годин у половині від третини доби? 

Розв 'язання:

1) 24 год : 3 = 8 год – годин є у третині доби.  

2) 8 год : 2 = 4 год – годин є у половині від третини доби.

Відповідь: 4 години.

  

До № 174-188

1. За 21 грн купили 3 л квасу. Яка ціна літра квасу? 

Розв 'язання:

21 : 3 = 7 (грн) – ціна літра квасу.

Відповідь: 7 грн .

Склади обернені задачі. Зроби короткий запис у таблиці.

Ціна Кількість Вартість
7 грн З л  грн
7 грн  л 21 грн

2. За льодяники заплатили 9 грн, а за шоколадні цукерки — у 6 разів більше. Яка вартість усіх цукерок?

Розв 'язання:

1) 9 • 6 = 54 (грн) – вартість шоколадних цукерок.

2) 9 + 54 = 63 (грн) – вартість усіх цукерок.

Відповідь: 63 грн.

3. Усно виконай обчислення за блок-схемою. Значення виразів запиши в таблицю.

а 18 24 30 42 48 54
х 20 24 28 32 33 34

18 : 6 = 3, а 3 < 5, тому 3 • 4 + 8 = 12 + 8 =20

24 : 6 = 4, а 4 < 5, тому 4 • 4 + 8 = 16 + 8 =24

30 : 6 = 5, а 5 = 5, тому 5 • 4 + 8 = 20 + 8 =28

42 : 6 = 7, а 7 > 5, тому 7 + 25 = 32

48 : 6 = 8, а 8 > 5, тому 8 + 25 = 33

54 : 6 = 9, а 9 > 5, тому 9 + 25 = 34

4. У їдальню привезли 54 кг картоплі, моркви — у 6 разів менше, ніж картоплі, а цибулі — у 3 рази менше, ніж моркви. Скільки кілограмів цибулі привезли в їдальню?

Розв 'язання:

1) 54: 6= 9 (кг) – моркви привезли.

2) 9 : 3 = 3 (кг) – цибулі привезли.

Відповідь: 3 кілограми.

5. 6 • 8 + 5 • 5 = 73           24 : 6 • 8 = 32

   (12 -  6) • 6 = 36            35 + 45 : 5 = 44

   2 • 3 • 6 = 36                42 : (14 - 8) = 7

6. Добери й запиши такі числа, щоб нерівності були істинними.

6 • 7 > 6 • б              5 • 8 < 5 • 9               24 : 4 < 24 : 3

7*. Запиши всі двоцифрові числа, у запису яких є цифри 5, б, 7.

Увага! Цифри в запису числа можуть повторюватися.

15, 16, 17, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 95, 96, 97

  

До № 189-206

1. За 6 год токар виточив 18 деталей. Скільки деталей виточить токар за 8 год, працюючи так само?

6 год -18 д. 

8 год - ?

Розв 'язання:

1) 18 : 6 = 3 (д.) – деталей виточив за 1 год.

2) 3 • 8 = 24 (д.) – деталей виточить за 8 год.

Відповідь: 24 деталі.

Зменшуване 6 • 5 42 : 6 70 63 5 • 7
Від'ємник 6 : 2 2 • 3

34 - 9 

35 : 5 12 – 5
Різниця 27 1 45 56 28

6 • 5 – 6 : 2 = 30 – 3 = 27

42 : 6 – 2 • 3 = 7 – 6 = 1

Х – (34 - 9) = 45, х – 25 = 45, х = 45 + 25, х = 70

63 – 35 : 5 = 63 – 7 = 56

5 • 7 – (12 – 5) = 35 – 7 = 28

3. Урок тривав 40 хв і закінчився о 12 год 15 хв. О котрій годині розпочався урок?

12 год 15 хв – 40 хв = 12 год + 15 хв – 40 хв = 11 год + 1 год + 15 хв – 40 хв = 11 год  + (60 хв + 15 хв – 40 хв) = 11 год + (75 хв – 40 хв)= 11 год + 35 хв = 11 год 35 хв

Відповідь: урок розпочався о 11 год 35 хв.

4. Постав дужки так, щоб рівність була істинною.

32 : (4 + 4) • 2 = 8

5. У чотирьох банках 12 л соку. Скільки літрів соку в 9 таких банках?

Розв 'язання:

1) 12 : 4= 3 (л) – літрів соку в одній банці.

2) 3 • 9 = 27 (л) – літрів соку в 9 таких банках.

Відповідь: 27 літрів.

6. З 12 м тканини пошили 6 однакових халатів. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 9 таких халатів?

Розв 'язання:

1) 12 : 6 = 2 (м) – тканини потрібно на один халат.

2) 2 • 9 = 18 (м) – тканини потрібно на 9 таких халатів.

Відповідь: 18 метрів.

7. Побудуй квадрат із таким самим периметром, як периметр трикутника на малюнку.

Периметр трикутника – це сума усіх сторін трикутника.

1) 5 + 5 + 6 = 16 (см) – периметр трикутника.

2) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Потрібно побудувати квадрат зі стороною 4 см.

8*. Запиши всі двоцифрові числа, у яких кількість одиниць у 3 рази більша від кількості десятків.

13, 26, 39 

 

До № 207-224

1. Обчисли ланцюжки усно. Відповіді запиши. 

(4 • 5 – 12 ) : 4 = (20 - 12) : 4 = 8 : 4 = 2

(49 : 7 + 29) : 6 = (7 + 29) : 6 = 36 : 6 = 6

(42 : 6 + 49) : 7 = (7 + 49) : 7 = 56 : 7 = 8

(53 – 28) : 5 • 7= (25 : 5) • 7= 5 • 7 = 35

(6 • 6 + 13 ) : 7 = (36 + 13) : 7 = 49 : 7 = 7

2. Маса гуски 7 кг, а маса страуса на 49 кг більша, ніж гуски. У скільки разів маса страуса більша за масу гуски?

Розв 'язання:

1) 7 + 49 = 56 (кг) – маса страуса.

2) 56 : 7 = 8 (р.) – у стільки разів маса страуса більша за масу гуски.

Відповідь: у 8 разів.

3. 7 • 8 + 35 = 56 + 35 = 91

80 – 7 • 5 = 80 – 35 = 45

54 : 6 – 9 = 9 – 9 = 0

7 • 7 - 25 = 49 – 25 = 24

48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2

30 : 5 • 5 = 6 • 5 = З0

4. Склади й запиши вираз для розв'язування задачі.

Перше число а, друге — у 7 разів більше. Знайди суму цих чисел.

Позначимо перше число а,  тоді 7 • а – друге число.

а + 7 • а – сума цих чисел.

5*. Доповни схеми і знайди їх.

х – а = 8               а – х = 8               х + а = 8

х = 8 + а              х = а – 8               х = 8 - а

 

До № 225-239

1. 7 • 8 + 38 = 56 + 38 = 94 

    35 : 5 • 6 = 7 • 6 = 42

     7 • 7 - 27 = 49 – 27 = 22

     54 : 6 + 72 = 9 + 72 = 81

     90 - 56 : 7 = 90 – 8 = 82

     48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2

2. Склади й запиши вираз для розв'язування задачі.

У ящику а кг цибулі, а в мішку — у 5 разів більше. На скільки кілограмів цибулі більше в мішку, ніж у ящику?

5 • а – а 

3. Склади й розв'яжи рівняння усно. Розв'язок запиши.

Невідоме число зменшили на 32 і дістали 50. Знайди невідоме число.

Рівняння: х – 32 = 50

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

               Х = 50 + 32

               Х = 82

4. Для приготування 4 порцій омлету Фрекен Бок використала 8 яєць. Скільки їй треба взяти яєць, щоб приготувати 8 таких порцій омлету?

Розв 'язання:

1) 8 : 4 = 2 (яєць) – яєць йде на один омлет.

2) 2 • 8 = 16 (яєць) – яєць йде на 8 таких порцій.

Відповідь: 16 яєць.

5. Розв'яжи рівняння усно. Розв'язки запиши.

х - 43 = 56

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 56 + 43

х = 99

 

х • 5 = 40 

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 40 : 5

х = 8

 

7 • х = 28 

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 28 : 7

х = 4

 

40 - х = 14

Щоб знайти невідомий від’ємник,  треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 40 – 14

х = 26

 

6. Добери й запиши по три значення невідомого, щоб нерівності були істинними.

а : 6 < 7                        24 : х > 3                  7 • а < 49

а = 12, 24, 30.                х = 1, 3, 4                 а = 1, 2, 3 

7. Знайди половину, третину й чверть числа 12. 

12 : 2 = 6 – половина числа 12.

12 : 3 = 4 – третина числа 12.

12 : 4 = 3 – чверть числа 12

 Інші завдання дивись тут...