Інші завдання дивись тут...

До  №1-22

1. Запиши назву кожного числа цифрами:

тридцять – 30                      сорок сім - 47

тридцять п’ять  - 35            п’ятнадцять – 15

2.Запиши число сумою його розрядних доданків.

30 + 2 = 32           60 + 6 = 66               40 + 7 = 47

3. Сума двох чисел 78. Перше число 32. Чому дорівнює друге число?

32 + ? = 78  

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

78 – 32 = 46 – друге число.

Відповідь:  46.

4. За малюнком і числовими даними склади й розв’яжи задачу.

Маса гарбуза 12 кг. Яка маса гарбуза і кавуна разом, якщо кавун важить на 7 кг менше, ніж гарбуз?

Розв’язання:     

1) 12 – 7 = 5 (кг) – маса кавуна.

2)  12 + 5 = 17 (кг) – маса гарбуза і кавуна  разом.

Відповідь: 17 кілограмів.

5. З’єднай лініями кожну задачу з її розв’язками.

У кіоску було 46 кг яблук. Привезли ще 32 кг яблук.  Скільки кілограмів яблук стало?

Розв’язання:     

46 + 32 = 78 (кг) – яблук стало.

Відповідь: 78 кілограмів.

У кіоску було 32 кг яблук. Після того, як привезли ще яблука, стало 46 кг яблук. Скільки кілограмів яблук привезли?

Розв’язання:     

46 - 32 = 14 (кг) – яблук привезли.

Відповідь: 14 кілограмів.

Після продажу 32 кг яблук у кіоску залишилося 46 кг яблук. Скільки кілограмів яблук було в кіоску?

Розв’язання:     

46 + 32 = 78 (кг) – яблук було в кіоску.

Відповідь: 78 кілограмів.

У кіоску було 46 кг яблук. За день продали частину яблук, залишилося 32 кг яблук. Скільки кілограмів яблук продали?

Розв’язання:     

46 - 32 = 14 (кг) – яблук продали.

Відповідь: 14 кілограмів.

6.

1) Знайди на малюнку 2 трикутники і 4 чотирикутники. Запиши буквами позначення фігур.

Трикутники: AMD, DMK

Чотирикутники: ABCD, BCDM, AMKD, BCKM.

2) Знайди периметр чотирикутника ABCD.

Периметр чотирикутника – це сума довжин всіх сторін чотирикутника.

AB + BC + CD + DA

7. 

Числа 48 і 37 7 і 9 33 і 6 14 і 8
Знайти

різницю

48 - 37

суму

7 + 9

суму

33 + 6

різницю

14 - 8

Відповідь 11 16 39 6

8* Сума більша за перший доданок на 34, а другий доданок на 15 менший від суми. Чому дорівнює сума?

Якщо сума більша за перший доданок на 34, це означає, що другий доданок дорівнює 34. Якщо другий доданок менший від суми на 15, це означає, що сума більша від другого доданка на 15.

34 + 15 = 49 - сума двох чисел

Відповідь: 49. 

 

До  №23-41

1.Доповни вираз доданком, щоб у сумі одержати найближче кругле число десятків.

    8  + 2 = 10       17 + 3 = 20             46 + 4 = 50

    82 + 8 = 90       39 + 1 = 40             45 + 5 = 50

2.   5 + 8 = 13       15 – 7 + 4 = 12         14 – 7 + 5 = 12

      12 – 4 = 8        9 + 6 - 8 = 7           16 – 8 + 9 = 17

3. Склади і розв’яжи задачу за коротким записом.

Було - ?

Використали – 54 кг

Залишилося - ?, на 22 кг менше, ніж використали.

На виготовлення соку використали 54 кг яблук. Скільки кілограмів яблук було спочатку, якщо залишилося на 22 кг менше, ніж використали.

Розв’язання:     

1) 54 – 22 = 32 (кг) – залишилося яблук.

2) 32 + 54 = 86 (кг) – було яблук спочатку.

Відповідь: 86 кілограмів, 32 кілограми.

4. Знайди суми. Перевір правильність додавання дією віднімання

45 + 32 = 77        56 + 23 = 79             41 + 57 = 98

77 – 32 = 45.      79 – 23 = 56            98 – 57 = 41

77 – 45 = 32       79 – 56 = 23            98 – 41 = 57

5. З’єднай лініями кожну задачу з її розв’язками.

У Петрика є 9 книжок з казками, а з віршами – на 4 менше. Скільки книжок з віршами в Петрика?

Розв’язання:     

9 - 4 = 5 (кн.) – книжок з віршами в Петрика.

Відповідь: 5 книг.

Купили 9 кг моркви, що на 4 кг менше, ніж картоплі. Скільки кілограмів картоплі купили?

Розв’язання:     

9 + 4 = 13 (кг) – картоплі купили.

Відповідь: 13 кілограмів.

На дереві сиділо 9 горобців і 4 синиці. На скільки більше сиділо горобців, ніж синиць?

Розв’язання:     

9 - 4 = 5 (пт.) – на стільки більше сиділо горобців, ніж синиць.

Відповідь: на 5 птахів.

У першій коробці 9 олівців, а в другій – на 4 олівці більше. Скільки олівців у другій коробці?

Розв’язання:     

9 + 4  = 13 (ол.) – олівців у другій коробці.

Відповідь: 19 олівців.

Із  класу вийшло 9 хлопчиків, що на 4 більше, ніж дівчаток.

Скільки дівчаток вийшло з класу?

Розв’язання:     

9 - 4  = 5 (д.) – дівчаток вийшло з класу.

Відповідь: 5 дівчаток.

6*. Побудуй  коло, діаметр якого 4 см. Проведи в ньому 3 відрізки, щоб було 2 діаметри і 5 радіусів.

 

 

До  №42-59

1. 40 – 1 = 39           56 – 1 = 55              76 – 6 = 70

   79 – 1 = 78           48 + 1 = 49               89 -  80 = 9

2. Розв’яжи рівняння усно. Розв’язки запиши.

х + 5 = 12                45 – х = 40           х – 6 = 9

х = 12 – 5                 х = 45 – 40           х = 9 + 6

х = 7                         х = 5                    х = 15

3. Коли в їдальні на сніданок витратили 22 кг картоплі, а на обід – 34 кг, то залишилося 33 кг картоплі .  Скільки кілограмів картоплі будо в їдальні спочатку?

Розв’язання:     

1) 22+ 34 =56 (кг) – картоплі витратили за день.

2) 56 + 33 = 89 (кг) – картоплі було спочатку.

Відповідь: 89 кілограмів.

4. Зошит коштує 3 грн, а книжка  на 9 грн дорожча. Скільки коштують зошит і книжка разом?

Розв’язання:     

1) 3 + 9  = 12 (грн) – вартість книжки.

2)  3 + 12 = 15 (грн.) – коштують разом зошит і книжка.

Відповідь: 15 гривень.

5. Розв’яжи рівняння з перевіркою.

х + 32 = 56                48 – х = 26           х – 24 = 76

х = 56 – 32               х = 48 – 26          х = 76 + 24

х = 24                      х = 22                 х = 100

24 + 32 = 56             48 – 22 = 26        100 – 24 = 76 

6. Оля та Миколка назбирали разом 56 грибів. Оля зібрала 34 гриби. Хто з дітей зібрав більше грибів і на скільки?

Розв’язання:     

1) 56 - 34 = 22 (гр.) – зібрав грибів Миколка.

2) 34 - 22 = 12 (гр.) - на стільки більше грибів зібрала Оля, ніж Миколка.

Відповідь: на 12 грибів.

7. Склади і розв’яжи задачу за коротким записом. Доповни короткий запис оберненої задачі. Розв’яжи її.

Було - ?                                             Було – 55 кг

Використали 15 кг і 7 кг                 Використали – 15 кг ї 7 кг

Залишилося – 33 кг.                       Залишилося – ?

15 + 7 = 22 (кг)  - використали.      15 + 7 = 22 (кг)  - використали.          

22 + 33 = 55 (кг)  - було.               55 – 22 = 33 (кг) – залишилося.

8.Побудуй відрізки АВ = 7 см, CD = 5 см так, щоб їх спільною частиною був відрізок довжиною 2 см.

А                        С         В               D

 └──────5 см────────└──2 см──┘─────3 см────┘

7 cм - 2 cм = 5 cм

5 см - 2 см = 3 см

 

До  №60-79

1. 64 + 7 = 71     38 – 9 + 7 = 36      44 – 7 + 8 = 45

    32 – 6 = 26     57 + 5 – 9 = 53      77 – 9 + 6 = 74

2. З бідона двом покупцям продали по 4 кг меду, і в ньому залишилося ще 27 кг меду. Скільки кілограмів меду було в бідоні спочатку?

Розв’язання:     

1) 4 • 2  = 8 (кг) – меду продали.

2) 8 + 27 = 35 (кг) – меду було спочатку.

Відповідь: 35 кілограмів.

3. Скільки кілограмів важить Андрійко?

Миколка – 24 кг

Петрик - ?, на 4 кг важчий, від Миколки.

Андрійко - ?, на 5 кг важчий, від Петрика.

Розв’язання:     

1) 24 + 4 =28 (кг) – важить Петрик.

2) 28 + 5 = 33 (кг) – важить Андрійко.

Відповідь: 33 кілограми.

4. Розв’яжіть рівняння з перевіркою.

х + 20 = 45         х – 20 = 45         45 – х = 20

х = 45 – 20        х = 45 + 20        х = 45 - 20

х = 25               х = 65               х = 25

25 + 20 = 45      65 – 40 = 45       45 – 25 = 20

45 = 45             45 = 45              20=20      

5. Обчисли з перевіркою.

53 – 8 = 45          65 – 24 = 41          90 – 3 = 87

45 + 8 = 53         41 + 24 = 65        87 + 3 = 90

6. Знайди значення виразів, якщо а=24.

Якщо а = 24, тоді 59 – а = 59 – 24 = 35

Якщо а = 24, тоді (а + 7) – 20 = (24 + 7) – 20 = 31 – 20 = 11

7.  Розв’яжи задачу за поданим планом.

У господарки було 12 гусей, 18 курей, а качок – на 6 менше, ніж курей. Скільки водоплавних птахів було в господарки?

План і розв’язання:

1) Cкільки качок було в господарки?

18 – 6 = 12 (пт.) – було качок.

1) Cкільки водоплавних птахів було в господарки?

12 + 12 = 24 (пт.) –  було водоплавних птахів.

Відповідь: було 24 водоплавних птахів.

8*.Запиши всі відрізки. Запиши рівні відрізки.

A       B   C         D            K

.-----------.------.------------.-----------------.

Відрізки: AB, AC, AD, AK, BC,BD,BK, CD, CK, DK.

Рівні відрізки: AB=CD, AC=BD=DK.

 Інші завдання дивись тут...