Інші завдання дивись тут...

До  № 80-98

1.Познач невідоме число буквою х, а потім склади рівняння і розв’яжи його.

1)Невідоме число збільшили на 32 і одержали 66. Знайди невідоме число.

   х + 32 = 66     

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.          

   х = 66 – 32                     

   х = 34  

   34 + 32 = 66

   66 = 66                       

2) Число 78 зменшили на невідоме число і одержали 26. Знайди невідоме число.

  78 – х = 26

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.          

  х = 78 - 26

  х = 52

  78 – 52 = 26

  26 = 26

2. За числовими даними малюнка знайди масу ящика зі сливами.

Маса ящиків з яблуками, виноградом і сливами – 39 кг.

Маса ящика з яблуками – 22 кг

Маса ящика з виноградом – 12 кг

Маса ящика зі сливами - ? кг

Розв’язання:

1) 22 + 12 = 34 (кг) – маса ящиків з яблуками і виноградом разом.

2) 39 – 34 = 5 (кг) – маса ящика зі сливами.

Відповідь: 5 кілограмів.

3. Побудуй два відрізки довжиною 4 см і 5 см так, щоб вони мали одну спільну точку.

────4 см────.───────5 см──────

 

4. 26 + 58 = 84        44 + 26 = 70        57 + 34 = 91

   49 + 51 = 100       83 + 9 = 92         36 + 45 = 81

5. Розв’яжи задачу за поданими схемами двома способами.

У спортивному магазині було 28 футбольних м’ячів. До обіду продали 12 таких м’ячів, а після обіду - 11. Скільки м’ячів залишилося продати?

Розв’язання:

1-й спосіб:   

28 – (12 + 11) = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.

12 + 11 = 23 (м.) - м’ячів продали за весь день.

28 – 23 = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.

Відповідь: 5  м’ячів.

2-й спосіб.

(28 –12) – 11) = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.

28 – 12 = 16 (м.) - м’ячів залишилося після обіду. 

16 – 11 = 5 (м.) - м’ячів залишилося продати.

Відповідь: 5  м’ячів.

 

До  № 99-107

1. 56 + 38 = 94        63 – 18 = 45        70 – 16 = 54

   01 -  54  = 37       56 – 27 = 29        100 – 33 = 67

2. Мама Червоної Шапочки спекла 16 пиріжків з капустою, з м’ясом – на 8 менше, ніж з капустою, а з вишнями – на 24 більше, ніж з м’ясом. Скільки пиріжків з вишнями спекла мама?

Розв’язання:

1) 16 – 8 = 8 (п.) – пиріжків з м‘ясом.

2) 8 + 24 = 32 (п.) – пиріжків з вишнями.

Відповідь: 32 пиріжки.

3. х + 28 = 72                  х – 28 = 72

   х= 72 – 28                  х = 72 + 28

   х = 44                        х = 100

   44 + 28 = 72               100 – 28 = 72

   72=72                        72=72

4. Знайди значення виразів, якщо а=38.

76 – а = 76 – 38 = 38

84 –  ( а – 19) =  84 – (38 - 19) = 84 – 19 = 65

5*.Побудуй дві прямі. Познач на них 3 точки так, щоб на кожній прямій було по 2 точки.

 

До  № 108-122

1. Заміни додавання множенням.

6 + 6 + 6 = 6 • 3            7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 4

9 + 9 = 9 • 2                 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 5

2. Постав =, >,<

2 • 8 = 2 • 6 + 2 • 2               2 • 7 + 6 > 2 • 9 – 4 

3 • 4 > 3 • 7 – 3 • 4               3 • 5 + 9 > 3 • 8 – 6

3. Андрійко дав трьом друзям цукерки, по 2 кожному. У нього залишилося ще 6 цукерок. Скільки цукерок було в Андрійка спочатку?

Розв’язання:

1) 2 • 3 = 6 (ц.) – цукерок дав друзям.

2) 6 + 6 = 12 (ц.) – цукерок було спочатку.

Відповідь: 12 цукерок.

4. Користуючись календарем, обчисли, скільки днів тривають канікули. (Дату початку й закінчення канікул запитай у вчителя.)

5. За малюнком склади і розв’яжи задачу.

Молоко розлили у чотири банки, по 3 літри у кожну та 45 літрів - у бідон. Скільки літрів молока було спочатку?

Розв’язання:

1) 3 • 4 = 12 (л) – молоко розлили у банки.

2) 12 + 45 = 57 (л) – молока було спочатку.

Відповідь: 57 літрів.

6*.Проведи в чотирикутнику ABCD два відрізки КМ і ОР так, щоб утворилося 5 чотирикутників. Запиши їх.

ABCD, BENO, ECPN, AONF, DFNP 

 

До № 123-138

1. З кожного виразу та його значення склади по дві рівності з діленням.

3 • 8 = 24        2 • 9 = 18      3 • 4 = 12        2 • 7 = 14

24 : 3 = 8       18 : 2 = 9       12 : 3 = 4       14 : 2 = 7

24 : 8 = 3       18 : 9 = 2       12 : 4 = 3       14 : 7 = 2

2. 27 кг борошна розфасували в пакети, по 3 кг у кожний. Скільки пакетів використали?

Розв’язання:

27 : 3 = 9 (п.) – пакетів використали.

Відповідь: 9 пакетів.

3. За два зошити й альбом заплатили 20 грн. Скільки коштує зошит, якщо альбом коштує 12 грн?

Розв’язання:

1) 20 – 12 = 8 (грн) – коштують два зошити.

2) 8 : 2 = 4 (грн) – коштує зошит.

Відповідь: 4 гривні.

4. Сума трьох чисел 72. Перше число 25, друге — на 7 більше від першого. Знайди третє число.

Розв’язання:

1) 25 + 7 = 32 – друге число.

2) 25 + 32 = 57 – сума першого і другого числа.

3) 72 – 57 = 15 – третє число.

Відповідь: третє число 15.

5. За малюнком склади рівняння. Усно розв'яжи його й розв'язок запиши.

Усього 32 горіхи. 8 штук і кілька у пакеті. Скіільки горіхів у пакеті?

Рівняння: х + 8 = 32

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

               Х = 32 – 8

               Х = 24

6*. Побудуй три відрізки. Перший відрізок довжиною 1 дм, що на 3 см довший за другий, а третій — на 5 см коротший за другий.

Обчислення: 

1 дм = 10 см

1) 10  - 3 = 7 (см) – довжина другого відрізка.

2) 7 – 5 = 2 (см) – довжина третього відрізка.

Треба побудувати три відрізки довжиною 10 см, 7 см і 2 см.

 

До № 139-155

1. Обведи числа, які діляться на 4. Запиши з ними рівності за зразком.

34    32    З0    28   26   20   19    18    16    14     12

32 : 4 = 8            20 : 4 = 5           12 : 4 = 3

28: 4 = 7             16 : 4 = 4

2. Знайди значення виразів, якщо а = 4. 

20 : а = 20 : 4 = 5

(32 - а) : а = (32 – 4) : 4 = 28 : 4 = 7

3. Невідоме число позначили буквою х, збільшили у 3 рази й одержали 12. Знайди невідоме число. Склади рівняння. Усно розв'яжи його і розв'язок запиши.

Р і в н я н н я: 

х • 3 = 12

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 12 : 3

х = 4

Відповідь: невідоме число дорівнює 4.

4. 4 • (24 - 19) 4 • 5 = 20        20 : (12 - 8) = 20 : 4 = 5

    5 • (36 : 4) = 5 • 9 = 45         (4 • 8 + 3) : 5 = 35 : 5 = 7

    (34 + 11) : 5 = 45 : 5 = 9       45 - 25 : 5 = 45 - 5 = 40

5.  Яка маса гуски і індика разом, якщо гуска важить 5 кг, а індик – у 4 рази важчий за гуску?

Розв’язання:

1) 5 • 4 = 20 (кг) – маса індика.

2) 5 + 20 = 25 (кг) – маса гуски і індика разом.

Відповідь: 25 кілограмів.

6. Склади вираз і знайди його значення.

Число 6 збільшили на 9, а потім одержане число зменшили у 3 рази. Яке число одержали?

(6 + 9) : 3 = 15 : З = 5

Відповідь: 5.

7*. Довжина першого відрізка 7 см, що у 2 рази більша за довжину другого відрізка. Побудуй третій відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин перших двох відрізків.

Обчислення:    7 см = 70 мм

1)  70 : 2 = 35 (мм) – довжина другого відрізка.

2)  70 + 32 = 105 (мм) – довжина третього відрізка.

Скільки сантиметрів у 105 мм? Міркуємо так. 10 мм = 1 см. Отже, у 105 мм стільки сантиметрів, скільки всього десятків у числі 105, тобто 10, тому 105 мм = 10 см 5 мм.

Треба побудувати відрізок довжиною 10 см 5 мм.

Інші завдання дивись тут...