Інші завдання дивись тут...

До № 156-173

1. Добери й запиши числа, щоб рівності були істинними. 

6 • 3 + 6 + 6 = 6 • 5                  6 • 7 – 6  = 6 • 6 

                   6 • 4 + 6 • 3 = 6 • 7

2. Знайди значення виразів, якщо а = 6. 

а + 5 • а = 6 + 5 • 6 = 6 + 30 = 36

а - 24 : а = 6 – 24 : 6 = 6 – 4 = 2

3. Від кожної з 4 корів кіт Матроскін надоїв по 6 л молока. Усе молоко він розлив порівну в трилітрові банки. Скільки знадобилося банок?

Розв’язання:

1) 6 • 4 = 24 (л) – молока надоїли.

2) 24 : 3 = 8 (б.) – знадобилося банок.

Відповідь: 8 банок.

4. Маса качки 3 кг, а гуски — 6 кг. Хто важить більше: п'ять таких качок чи три такі гуски — і на скільки кілограмів?

Розв’язання:

1) 3 • 5 = 15 (кг) – вага п’яти качок.

2) 6 • 3 = 18 (кг) – вага трьох гусок.

3) 18 - 15 = 3 (кг) – на стільки кілограмів більше важать гуски, ніж качки.

Відповідь: на 3 кілограми.

5. Знайди вирази, обчислені неправильно. Виправ помилки.

38 - 6 • 4 = 14                24 : (6 - 2) = б

28 - 8 : 4 = 26                42 – З0 : 6 = 37

6. Намалюй стрілки на годинниках, щоб вони показували вказании час.

7. Кругові приклади.

6 • 5 = 30              18 : 6 = 3        27 : 3 = 9          48 – 24 = 24

30 – 12 = 18           3 • 9 = 27       9 + 39 = 48        24 : 6 = 4

8*. Скільки годин у половині від третини доби? 

Розв 'язання:

1) 24 год : 3 = 8 год – годин є у третині доби.  

2) 8 год : 2 = 4 год – годин є у половині від третини доби.

Відповідь: 4 години.

  

До № 174-188

1. За 21 грн купили 3 л квасу. Яка ціна літра квасу? 

Розв 'язання:

21 : 3 = 7 (грн) – ціна літра квасу.

Відповідь: 7 грн .

Склади обернені задачі. Зроби короткий запис у таблиці.

Ціна Кількість Вартість
7 грн З л  грн
7 грн  л 21 грн

2. За льодяники заплатили 9 грн, а за шоколадні цукерки — у 6 разів більше. Яка вартість усіх цукерок?

Розв 'язання:

1) 9 • 6 = 54 (грн) – вартість шоколадних цукерок.

2) 9 + 54 = 63 (грн) – вартість усіх цукерок.

Відповідь: 63 грн.

3. Усно виконай обчислення за блок-схемою. Значення виразів запиши в таблицю.

а 18 24 30 42 48 54
х 20 24 28 32 33 34

18 : 6 = 3, а 3 < 5, тому 3 • 4 + 8 = 12 + 8 =20

24 : 6 = 4, а 4 < 5, тому 4 • 4 + 8 = 16 + 8 =24

30 : 6 = 5, а 5 = 5, тому 5 • 4 + 8 = 20 + 8 =28

42 : 6 = 7, а 7 > 5, тому 7 + 25 = 32

48 : 6 = 8, а 8 > 5, тому 8 + 25 = 33

54 : 6 = 9, а 9 > 5, тому 9 + 25 = 34

4. У їдальню привезли 54 кг картоплі, моркви — у 6 разів менше, ніж картоплі, а цибулі — у 3 рази менше, ніж моркви. Скільки кілограмів цибулі привезли в їдальню?

Розв 'язання:

1) 54: 6= 9 (кг) – моркви привезли.

2) 9 : 3 = 3 (кг) – цибулі привезли.

Відповідь: 3 кілограми.

5. 6 • 8 + 5 • 5 = 73           24 : 6 • 8 = 32

   (12 -  6) • 6 = 36            35 + 45 : 5 = 44

   2 • 3 • 6 = 36                42 : (14 - 8) = 7

6. Добери й запиши такі числа, щоб нерівності були істинними.

6 • 7 > 6 • б              5 • 8 < 5 • 9               24 : 4 < 24 : 3

7*. Запиши всі двоцифрові числа, у запису яких є цифри 5, б, 7.

Увага! Цифри в запису числа можуть повторюватися.

15, 16, 17, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 95, 96, 97

  

До № 189-206

1. За 6 год токар виточив 18 деталей. Скільки деталей виточить токар за 8 год, працюючи так само?

6 год -18 д. 

8 год - ?

Розв 'язання:

1) 18 : 6 = 3 (д.) – деталей виточив за 1 год.

2) 3 • 8 = 24 (д.) – деталей виточить за 8 год.

Відповідь: 24 деталі.

Зменшуване 6 • 5 42 : 6 70 63 5 • 7
Від'ємник 6 : 2 2 • 3

34 - 9 

35 : 5 12 – 5
Різниця 27 1 45 56 28

6 • 5 – 6 : 2 = 30 – 3 = 27

42 : 6 – 2 • 3 = 7 – 6 = 1

Х – (34 - 9) = 45, х – 25 = 45, х = 45 + 25, х = 70

63 – 35 : 5 = 63 – 7 = 56

5 • 7 – (12 – 5) = 35 – 7 = 28

3. Урок тривав 40 хв і закінчився о 12 год 15 хв. О котрій годині розпочався урок?

12 год 15 хв – 40 хв = 12 год + 15 хв – 40 хв = 11 год + 1 год + 15 хв – 40 хв = 11 год  + (60 хв + 15 хв – 40 хв) = 11 год + (75 хв – 40 хв)= 11 год + 35 хв = 11 год 35 хв

Відповідь: урок розпочався о 11 год 35 хв.

4. Постав дужки так, щоб рівність була істинною.

32 : (4 + 4) • 2 = 8

5. У чотирьох банках 12 л соку. Скільки літрів соку в 9 таких банках?

Розв 'язання:

1) 12 : 4= 3 (л) – літрів соку в одній банці.

2) 3 • 9 = 27 (л) – літрів соку в 9 таких банках.

Відповідь: 27 літрів.

6. З 12 м тканини пошили 6 однакових халатів. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 9 таких халатів?

Розв 'язання:

1) 12 : 6 = 2 (м) – тканини потрібно на один халат.

2) 2 • 9 = 18 (м) – тканини потрібно на 9 таких халатів.

Відповідь: 18 метрів.

7. Побудуй квадрат із таким самим периметром, як периметр трикутника на малюнку.

Периметр трикутника – це сума усіх сторін трикутника.

1) 5 + 5 + 6 = 16 (см) – периметр трикутника.

2) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Потрібно побудувати квадрат зі стороною 4 см.

8*. Запиши всі двоцифрові числа, у яких кількість одиниць у 3 рази більша від кількості десятків.

13, 26, 39 

 

До № 207-224

1. Обчисли ланцюжки усно. Відповіді запиши. 

(4 • 5 – 12 ) : 4 = (20 - 12) : 4 = 8 : 4 = 2

(49 : 7 + 29) : 6 = (7 + 29) : 6 = 36 : 6 = 6

(42 : 6 + 49) : 7 = (7 + 49) : 7 = 56 : 7 = 8

(53 – 28) : 5 • 7= (25 : 5) • 7= 5 • 7 = 35

(6 • 6 + 13 ) : 7 = (36 + 13) : 7 = 49 : 7 = 7

2. Маса гуски 7 кг, а маса страуса на 49 кг більша, ніж гуски. У скільки разів маса страуса більша за масу гуски?

Розв 'язання:

1) 7 + 49 = 56 (кг) – маса страуса.

2) 56 : 7 = 8 (р.) – у стільки разів маса страуса більша за масу гуски.

Відповідь: у 8 разів.

3. 7 • 8 + 35 = 56 + 35 = 91

80 – 7 • 5 = 80 – 35 = 45

54 : 6 – 9 = 9 – 9 = 0

7 • 7 - 25 = 49 – 25 = 24

48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2

30 : 5 • 5 = 6 • 5 = З0

4. Склади й запиши вираз для розв'язування задачі.

Перше число а, друге — у 7 разів більше. Знайди суму цих чисел.

Позначимо перше число а,  тоді 7 • а – друге число.

а + 7 • а – сума цих чисел.

5*. Доповни схеми і знайди їх.

х – а = 8               а – х = 8               х + а = 8

х = 8 + а              х = а – 8               х = 8 - а

 

До № 225-239

1. 7 • 8 + 38 = 56 + 38 = 94 

    35 : 5 • 6 = 7 • 6 = 42

     7 • 7 - 27 = 49 – 27 = 22

     54 : 6 + 72 = 9 + 72 = 81

     90 - 56 : 7 = 90 – 8 = 82

     48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2

2. Склади й запиши вираз для розв'язування задачі.

У ящику а кг цибулі, а в мішку — у 5 разів більше. На скільки кілограмів цибулі більше в мішку, ніж у ящику?

5 • а – а 

3. Склади й розв'яжи рівняння усно. Розв'язок запиши.

Невідоме число зменшили на 32 і дістали 50. Знайди невідоме число.

Рівняння: х – 32 = 50

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

               Х = 50 + 32

               Х = 82

4. Для приготування 4 порцій омлету Фрекен Бок використала 8 яєць. Скільки їй треба взяти яєць, щоб приготувати 8 таких порцій омлету?

Розв 'язання:

1) 8 : 4 = 2 (яєць) – яєць йде на один омлет.

2) 2 • 8 = 16 (яєць) – яєць йде на 8 таких порцій.

Відповідь: 16 яєць.

5. Розв'яжи рівняння усно. Розв'язки запиши.

х - 43 = 56

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 56 + 43

х = 99

 

х • 5 = 40 

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 40 : 5

х = 8

 

7 • х = 28 

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 28 : 7

х = 4

 

40 - х = 14

Щоб знайти невідомий від’ємник,  треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 40 – 14

х = 26

 

6. Добери й запиши по три значення невідомого, щоб нерівності були істинними.

а : 6 < 7                        24 : х > 3                  7 • а < 49

а = 12, 24, 30.                х = 1, 3, 4                 а = 1, 2, 3 

7. Знайди половину, третину й чверть числа 12. 

12 : 2 = 6 – половина числа 12.

12 : 3 = 4 – третина числа 12.

12 : 4 = 3 – чверть числа 12

Інші завдання дивись тут...