Інші завдання дивись тут...

ТИСЯЧА. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

До № 374-396

1. Домалюй стільки паличок, щоб їх стало сто вісімдесят.

174 + 6 = 180 Треба домалювати шість паличок | | | | | |.

2. Порівняй кількість паличок на малюнках.

121 > 112

202 < 220

3. На малюнку великий круг зображує сотню, середній — десяток, маленький — одиницю.

Так зображено число триста сорок п'ять.

Заштрихуй круги так, щоб усі заштриховані круги зображували число двісті двадцять чотири.

4. Після того як зварили 7 порцій вареників, по 6 вареників кожна, залишилося зварити ще 36 вареників. Скільки всього вареників треба було зварити?

Розв'язання:

1) 6 • 7 = 42  (в.) – вареників зварили.

2) 42 + 36 = 78 (в.) – вареників треба було зварити.

Відповідь: 78 вареників.

5. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків. 

154 = 100 + 50 + 4                      170 = 100 + 70

6. Розв'яжи рівняння усно. Корені запиши. 

100 + х + 4 = 134                    100 + 50 + х = 158

х = 134 – 100 - 4                    х = 158 – 100 - 50

х = 30                                х = 8

7. У мішку 45 кг крупи. До обіду продали 18 кг крупи, а решту — розфасували по 3 кг у пакети. Скільки пакетів наповнили крупою?

Розв'язання:

1) 45 – 18 = 27 (кг) – решту круп.

2) 27 : 3 = 9 (п.) – пакетів наповнили крупою.

Відповідь: 9 пакетів.

8*. Маса ящика з виноградом 9 кг. Коли продали половину винограду, то маса ящика з виноградом, що залишився, стала 5 кг. Скільки кілограмів винограду було в ящику?

Розв'язання:

1) 9 – 5 = 4 (кг) – половина винограду, що продали.

2) 4 + 4 = 8 (кг) – винограду було в ящику.

Відповідь: 8 кілограмів.

  

До № 397-414

1. Запиши в нумераційній таблиці число, у якому З од. 2 дес. і 5 сот.; 4 сот. і 2 дес.; 7 сот. і 4 дес.

Сотні Десятки Одиниці
5 2 3
4 2 0
7 4 0

2. До баку підведено дві труби. Через одну трубу в бак вливається 4 л води за хвилину, а через другу — 5 л води за хвилину. Через скільки часу в бак наллється 72 л води, якщо відкрито обидві труби?

Розв'язання:

1) 4 + 5 = 9 (л) –  води вливається за хвилину через дві труби разом.

2) 72 : 9 = 8 (хв) – через стільки часу.

Відповідь: 8 хвилин.

3. Початок вистави о 15 год 30 хв, а кінець – о 16 год 25 хв.  Скільки часу тривала вистава? 

16 год 25 хв – 15 год 30 хв = (16 год + 25 хв) – (15 год + 30 хв) = (15 год + 1 год + 25 хв) – (15 год + 30 хв) = (15 год + 60 хв + 25 хв) – (15 год + 30 хв) = (15 год + 85 хв) – (15 год + 30 хв) = (15 год - 15 год) + (85 хв – 30 хв) = 55 хв

Відповідь: 55 хвилин.

4. Склади й розв'яжи задачу за схемою.

 

З одної ділянки зібрали 9 кілограмів часнику, а з другої у 4 рази більше. Скільки часнику зібрали з двох ділянок разом?

Розв'язання:

1) 9 • 4 = 36 (кг) –  часнику зібрали з другої ділянки.

2) 9 + 36 = 45 (кг) – часнику зібрвли з двох ділянок.

Відповідь: 45 кілограмів.

5. Постав = < >.

2 м > 9 дм     , бо 2 м = 10 дм, а 10 дм > 9 дм.

3 дм < 1 м     , бо 1 м = 10 дм, а 3 дм < 10 дм.

3 м > 2 дм     , бо 3 м = 30 дм, а 30 дм > 2 дм.

40 см < 5 м    , бо  5 м = 500 см, а 40 см < 500 см.

50 см < 8 дм   , бо 8 дм = 80 см, а 50 см < 80 см.

4 м = 40 дм     , бо 4 м = 40 дм, а 40 дм = 40 дм.

6. До переправи через річку підійшли 8 чоловіків і 12 жінок. Скільки разів треба перепливти човну туди й назад, щоб переправити цих людей, якщо човен вміщує 4 пасажири?

Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

1-й спосіб: (8 + 12) : 4 • 2 = 10 разів.

8 + 12 = 20 (п.) – пасажирів підійшло до переправи.

20 : 4 = 5 (ч.) – човнів треба.

 2 = 10 (р.) - треба разів перепливти річку.

2-й спосіб:  (8 : 4 + 12 : 4) • 2 = 10 разів.

8 : 4 = 2 (ч.) – треба човнів для чоловіків.

12 : 4 = 3 (ч.) – треба човнів для жінок.

2 + 3 = 5 (ч.) – треба човнів.

  2 = 10 (р.) - треба разів перепливти річку.

Відповідь:  10 разів.

 

До № 415-433

1. Запиши спочатку в нумераційній таблиці, а потім окремо числа, у яких:

5 од. III розряду, 2 од. II розряду, 9 од. І розряду; 8 од. II розряду і 3 од. III розряду.

Сотні

(ІІІ) розряд

Десятки

(ІІ розряд)

Одиниці 

(І розряд)

Число
5 2 9 529
3 8 0 380

2. Обчисліть.

600 + (90 – З0) = 660                300 + 72 : 8 = 309 

200 + 60 + 4 = 264                    600 - 400 + 3 = 203

400 + 500 + 3 = 903                  80 - 60 + 100 = 120

3. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Розв'язок запиши.

Число 54 зменшили в кілька разів й одержали число 9. У скільки разів зменшили число 54?

Рівняння: 54 : х = 9.

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

               Х = 54 : 9

               Х = 6

4. Перше число а, друге — на 35 більше. У скільки разів перше число менше від другого? Запиши вираз.

а – перше число, тоді а + 35 – друге число.

Вираз  (а + 35) : а

5. Запиши цифрами пари чисел та порівняй їх:

1) чотириста двадцять вісім і п'ятсот вісім;    428 < 508

2) вісімсот тридцять чотири і чотириста шістдесят дев'ять;  834 > 469

3) сто сімдесят чотири і двісті.  174 < 200

6. З пароплава на пристані зійшло 36 пасажирів, а залишилося — у 4 рази менше, ніж зійшло. Скільки пасажирів було на пароплаві?

Розв'язання:

1) 36 : 4 = 9 (п.) –  пасажирів залишилося.

2) 9 + 36 = 45 (п.) – пасажирів було на пароплаві.

Відповідь: 45 пасажирів.

7. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

161 = 100 + 60 + 1               109 = 100 +9

598 = 500 + 90 + 8               730 = 700 + 30

8*. До млина завезли 24 мішки жита і пшениці. Жита було на 6 мішків менше. Скільки було мішків жита?

Розв 'язання:

1) 24 – 6 = 18 (м.) –  мішків було порівно.

2) 18 : 2 = 9 (м.) – мішків жита було.

Відповідь: 9 мішків.

  

До № 434-453

1. Визнач і запиши, скільки всього десятків у числах: 

 548            365               489              876

54 дес.      36 дес.          48 дес.         87 дес.

 963             903               840              28

96 дес.       90 дес.          84 дес.          2 дес.

2. Обчисліть.

    600 + 20 - 1= 619               900 - 300 + 3 = 603

    800 + 200 - 1 = 999             386 - 80 + 1= 307

    453 - 3 + 30 = 480              794 - 94 + 80 = 780

3. Листоноша розклав у поштові скриньки 56 газет, журналів — у 7 разів менше, а листів — у 8 разів менше, ніж газет і журналів разом. Скільки листів розклав листоноша?

Розв 'язання:

1) 56 : 7 = 8 (пр.) – примірників журналів розклав.

2) 56 + 8 = 64 (пр.) – примірників газет і журналів разом розклав.

3) 64 : 9 = 8 (л.) – листів розклав.

Відповідь: 8 листів.

5. Виміряй довжину відрізка АВ. Відповідь запиши в міліметрах, а потім — у сантиметрах і міліметрах.

АВ = 73 мм = 7 см З мм.

Скільки сантиметрів у 73 мм? Міркуємо так. 10 мм = 1 см. Отже, у 73 мм стільки сантиметрів, скільки всього десятків у числі 73, тобто 7, тому 73 мм = 7 см 3 мм.

6. Запиши в метрах і сантиметрах:

462 см = 4 м 62 см

Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 462 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 462, тобто 4, тому 462 см = 4 м 62 см.

820 см = 8 м 20 см 

Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 820 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 820, тобто 8, тому 820 см = 8 м 20 см.

600 см = 6 м

Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 600 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 600, тобто 6, тому 600 см = 6 м.

502 см = 5 м 2 см

Міркуємо так. 100 см = 1 м. У 502 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 502, тобто 5, тому 502 см = 5 м 2 см.

7*. На малюнку з однакових паличок побудовано однакові квадрати. Які З палички треба перекласти, щоб стало 6 однакових квадратів? Закресли їх і накресли червоним олівцем там, де потрібно.

 

До № 454-472

1. Постав = < >.

2 м 70 см = 2 м 7 дм     , бо 7 дм = 70 см.

5 м 4 дм > 450 см     , бо 5 м 4 дм = 540 см, а 540 см > 450 см.

3 м 9 дм < 400 см     , бо 3 м 9 дм = 390 см, а 390 см < 400 см.

8 дм 4 мм < 8 дм 2 см,      бо 2 см = 20 мм, а 4 мм < 20 мм.

2. Запиши в копійках:

8 грн 45 к = 8 грн + 45 к. = 8 • 1 грн + 45 к. = 8 • 100 к. + 45 к. = 800 к. + 45 к. = 845 к.

4 грн 5 к. = 4 грн + 5 к. = 4 • 1 грн + 5 к. = 4 • 100 к. + 5 к. = 400 к. + 5 к. = 405 к.

9 грн = 9 • 1 грн = 9 • 100 к. = 900 к.

6 грн 20 к. = 6 грн + 20 к. = 6 • 1 грн + 20 к. = 6 • 100 к. + 20 к. = 600 к. + 20 к = 620 к.

3. За 4 год турист пройшов 24 км. Скільки кілометрів він пройшов за 3 години, якщо за кожну годину проходив однакову відстань?

Розв'язання:

1) 24 : 4 = 6 (км) – відстань проходить за 1 год.

2) 6 • 3 = 18 (км) – відствнь пройде за 3 год.

Відповідь: 18 кілометрів.

4. За допомогою цифр 2, 5, 7 запиши трицифрові числа в порядку збільшення.

257, 275, 527, 572, 725,  752.

5. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х + 45 = 94      а • 5 = 45     64 : Ь = 8      х : 8 = 9

х = 94 – 45      а = 45 : 5      b =  64 : 8     х = 9 • 8

х = 49            а = 9           b = 8           х = 72

6. Склади й розв'яжи задачу за допомогою рівняння.

Маса гарбуза 8 кг. Яка маса кавуна, якщо вона менша на 2 кг?

Рівняння: х + 2 = 8

            х = 8 – 2

            х = 6 (кг)

Відповідь: маса кавуна 6 кг.

7. Купили однакову кількість зошитів та альбомів. За зошити заплатили 8 грн. Скільки грошей заплатили за альбоми, якщо кожний альбом дорожчий за зошит у 4 рази?

Розв'язання:

8 • 4 = 32 (грн) – грошей заплатили за альбоми.

Відповідь: 32 грн.

8*. Запиши всі двоцифрові числа, для кожного з яких існує дільник, що дорівнює частці.

81 : 9 = 9     16 : 4 = 4    25 : 5 = 5       36 : 6 = 6        49 : 7 = 7       64 : 8 = 8     

9*. Чи можна двома монетами, одна з яких не 5 к., дати здачу 15 к.?

Так, якщо попросити у покупця 5 копійок, а дати дві монети по 10 копійок. Здача буде 15 копійок.  

Інші завдання дивись тут...