Інші завдання дивись тут...

 До № 289-304

1. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х • 9 = 45

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 45 : 9

х = 5

 

54 : х = 9

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

х = 54 : 9

х = 6

 

54 - х = 9 

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 54 – 9

х = 45

 

х : 9 = 7

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

х = 9 • 7

х = 63

2. У першому відрі було к літрів води, а в другому — на 3 л більше. З другого відра взяли Ь літрів води. Скільки літрів води залишилося в другому відрі?

Відповідь: (к+З) - b

3. Токар за 3 год виготовив 27 деталей. Скільки часу йому потрібно, щоб виготовити 45 таких деталей якщо працюватиме так само?

Розв'язання:

1) 27 : 3 = 9 (д.) – деталей виготовив за 1 год.

2) 45 : 9 = 5 (год) – потрібно годин.

Відповідь: 5 годин.

4. Склади рівняння. Розв'яжи його усно. Корінь запиши.

Яке число треба поділити на 7, щоб одержати 9? 

Рівняння: х : 7 = 9

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

               х = 9 • 7

               х = 63

5. 4 хлопчики й дівчинка зібрали 17 кг грибів. Хлопчики зібрали по 3 кг кожний. Скільки кілограмів грибів зібрала дівчинка?

Розв'язання:

1) 3 • 4 = 12 (кг) – грибів зібрали хлопчики.

2) 17 - 12 = 5 (кг) – грибів зібрала дівчинка.

Відповідь: 5 кілограмів.

6. Розшифруй і запиши прізвище видатного українського письменника, розташувавши букви в порядку збільшення значень відповідних виразів.

8 • 4 + 54= 86 | О                          64 : 8 • 7 = 56 | А 

72 : 8 + 62 = 71 | К                        5 • 6 = 30 | Р 

49 : 7 • 9 = 63 | Н                          24 : 8 • 6 = 18 | Ф

 18 30  56  63  71  86              ФРАНКО

 

До № 305-321

1. Обчисли.

    72 : 9 = 8                                     45 + 36 : 9 = 49            

    54 - 27 = 27                                  81 - 54 : 9 = 75 

    (45 + 36) : 9 = 9                           (81 - 54) : 9 = З

2. Маса двох лебедів 16 кг, а п’ять качок – 20 кг. На скільки кілограмів маса однієї качки менша від маси одного лебедя?

Розв'язання:

1) 16 : 2 = 8  (кг) – маса одного лебедя.

2) 20 : 5 = 4 (кг) – маса одної качки.

3) 8 – 4 = 4 (кг) – на стільки кілограмів маса качки менша, ніж лебедя.

Відповідь: на 4 кілограми.

3. Постав знаки дій, щоб рівності були істинними. 

З  : 6 = 4                      3 + 8  6 = 51                3  8  6 = 18

4. У двох діжках було 12 відер води. Коли в першу діжку долили ще 4 відра води, то в обох діжках води стало порівну. Скільки відер води було в кожній діжці спочатку?

Розв 'язання:

1) 12 + 4 = 16 (в.) – відер води у двох діжках порівно.

2) 16 : 2 = 8 (в.) – відер води було в другій діжці.

3) 8 – 4 = 4 (в.) – відер води було в першій діжці.

Відповідь: 4 відра і 8 відер.

5. Маса 3 ящиків винограду 27 кг. Скільки треба таких ящиків, щоб розкласти 6З кг винограду?

Розв'язання:

1) 27 : 3 = 9 (кг) – винограду в одному ящику.

2) 63 : 9 = 7 (ящ.) – треба таких ящиків.

Відповідь: 7 ящиків.

6. Розв'яжи рівняння усно. Запиши букви в порядку зростання відповідних значень коренів і дізнайся назву планети.

х • 9 = 63             х – 9 = 63                 х + 9 =  63

х = 63 : 9             х = 63 + 9                 х = 63 - 9

х = 7   | П            х = 72  |  Р                х = 54   | К

54 : х = 9             54 - х = 9                  х • 9 = 72

х = 54 : 9             х = 54 – 9                 х = 72 : 9

х = 6   | Ю            х = 45  | Т                х = 8 | І

6 7 8 45 54 76       Ю П І Т Е Р

7*. Зменшуване більше за від'ємник на 45, а за різницю — на 38. Запиши рівність із таким зменшуваним, від'ємником і різницею.

Якщо зменшуване більше за від'ємник на 45, означає, що різниця дорівнює 45. Якщо зменшуване на 38 більше за різницю, тоді зменшуване 45 + 38 = 83. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю 83 - 45 = 38. Рівність 83 - 38 = 45

 

До № 322-337

1. Постав = < >

56 : 8 < 56 - 8           48 : 6 > 48 : 8

42 - 7 > 42 : 7           40 - 8 > 40 - 9

2. У мами було 24 грн. Третину грошей вона витратила на покупку продуктів. Скільки грошей залишилось у мами?

Розв'язання:

1) 24 : 3 = 8 (грн) – грошей витратила.

2) 24 – 8 = 16 (грн) – грошей залишилося.

Відповідь: 16 грн.

3. Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

У змаганнях з волейболу брали участь 54 чоловіки і 36 жінок. У кожній команді було по 9 гравців. Скільки всього команд брало участь у змаганнях?

1-й спосіб: (54 + 36) : 9  = 90 : 9 = 10 (к.) – всього команд.

54 + 36 = 90 (гр.) – було всіх гравців.

90 : 9 = 10 (к.) – всього команд.

2-й спосіб: 54 : 9 + 36 : 9 = 6 + 4 = 10 (к.) – всього команд.

54 : 9 = 6 (к.) – було команд з жінками.

36 : 9 = 4 (к.) – було команд з чоловіками.

6 + 4 = 10 (к.) – всього команд.

Відповідь: 10 команд.

4. Перед боєм зі змієм 3 богатирі зварили казан каші. Кожен з'їв 6 мисок каші, і залишилося ще 12 мисок каші. Скільки мисок каші зварили богатирі?

Розв'язання:

1) 6  •  3 = 18 (м.) – мисок каші з’їли багатирі.

2) 18 + 12  = 30 (м.) – мисок каші зварили.

Відповідь: 30 мисок.

5.

Зменшуване • 3 80 54 : 6 100
Від'ємник 7 • 8 12 - 3 60
Різниця 20 16 0 • 8

9 • 3 – х = 20

27 – х = 20

х = 27 – 20

х = 7

 

80 – 8 • 8 = 80 – 64 = 16

54 : 6 – (12 – 3) = 9 – 9 = 0

 

100 – х = 5 • 8

100 – х = 40

х = 100 – 40

х = 60

6. Побудуй квадрат, периметр якого на 12 см менший від периметра рівностороннього трикутника зі стороною 8 см. Яка довжина сторони такого квадрата?

Розв'язання:

1) 8  •  3 = 24 (см) – периметр рівностороннього трикутника.

2) 24 – 12 = 12 (см) – периметр квадрата.

3) 12 : 4 = 3 (см) – довжина сторони квадрата.

Відповідь: 3 см.

7*. Ділене в 5 разів більше за дільник, а частка у 2 рази менша за дільник Чому дорівнює ділене, дільник, частка?

Якщо ділене у 5 разів більша за дільник, означає, що частка дорівнює 5.

Якщо частка у 2 рази менша за дільник, тобто дільник у 2 рази більший за частку, маємо дільник 5 • 2 = 10.

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник, маємо ділене 5 • 10 = 50.

50 : 10 = 5

 

До № 322-337

1.

Числа 15   ;    27 16    ;   28 6  ;  10 27  ; 45
Знайти третину чверть половину

дев'яту

частину

Відповідь 5  ;  9  4  ;  7 3  ;  5 3  ;  5

15 : 3 = 5

37 : 3 = 9

16 : 4 = 4

28 : 4 = 7

6 : 2 = 3

10 : 2 = 5

27 : 9 = 3

45 : 9 = 5

2. Добери й запиши по два значення букв, щоб нерівності були істинними.

а • 7 > 6 • 5                 k : 9 < 42 : 7           8 • m < 4 • 9

a • 7 > 30                     k : 9 < 6                 8 • m < 36

a = 5; 6                        k = 9; 18                 m = 1; 2

3. Віслючок Іа із 14 кубиків побудував 2 однакові вежі. Скільки таких веж він може побудувати з 42 кубиків?

Розв'язання:

1) 14 : 2 = 7 (к.) – кубиків йде на одну вежу.

2) 42 : 7 = 9 (в.) – таких веж може побудувати.

Відповідь: 9 веж.

4. Маса чотирьох кавунів 24 кг, а шести динь – 12 кг. У скільки разів диня легша за кавун?

Розв'язання:

1) 24 : 4 = 6  (кг) – маса кавуна..

2) 12 : 6 = 2 (кг) – маса дині.

3) 6 : 2 = 3 (р.) – у стільки разів диня легша за кавун.

Відповідь: у 3 рази.

5. Обчисли.

1 • 5 + 45 = 50             42 – 42 • 0 = 42

32 : (4 • 1) = 8              46 + 0 • 7 = 46

54 • 1 – 0 = 54              32 : 4 • 1 = 8

44 • 0 + 28 = 28            6 : 6 + 39 = 40

3 • 1 • 3 = 12                6 • 5 • 0 = 0

6. Склади вирази й знайди їх значення.

1) Зменшуване 48, від'ємник — добуток чисел 24 і 1.

48 – (24 • 1) = 24

2) Ділене 36, дільник — сума чисел 9 і 0.

36 : (9 + 0) = 4

7. Знайди масу кожної тварини усно. Відповіді запиши.

Маса вівці і кози разом 79 кг, а кози і кролика разом – 35 кг. Яка маса кожної тварини окремо, якщо всі разом важать 83 кг?

Розв'язання:

1-й спосіб.

1) 83 – 79 = 4 (кг) – маса кролика.

2) 83 – 35 = 48 (кг) – маса вівці.

3) 79 – 48 = 31 (кг) – маса кози.

2-й спосіб.

1) 83 – 79 = 4 (кг) – маса кролика.

2) 35 – 4 = 31 (кг) – маса кози.

3) 79 – 31 = 48 (кг) – маса вівці.

3-й спосіб.

79 + 35 = 114 (кг) – маса вівці, кролика і двох кіз.

114 – 83 = 31 (кг) – маса кози.

35 – 31 = 4 (кг) – маса кролика.

79 – 31 = 48 (кг) – маса вівці.

4-й спосіб.

1) 83 – 79 = 4 (кг) – маса кролика.

2) 83 – 35 = 48 (кг) – маса вівці.

3) 4 + 48 = 52 (кг) - маса кролика і вівці разом.

4) 83 - 52 = 31 (кг) - маса кози.

Відповідь: маса вівці 48 кг, кози – 31 кг, кролика – 4 кг.

8*. Касир повинен дати здачу покупцекі 16 грн. Запиши способи, якими він це може зробити, якщо є лише банкноти вартістю 2 грн і 5 грн.

5 грн + 5 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн

2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн + 2 грн 

  

До № 357-373

1. 56 : 8                 81 : 9           8 • 1          64 - 56           32 + 32

       +4                    • 1              • 5               : 8                 : 8

       : 1                   +15             - 40               • 0                 - 8

      + 9                    : 3              • 9                • 1                • 9

       20                      8                0                  0                  0

2. Побудуй відрізок довжиною 8 см та квадрат, сторона якого дорівнює четвертій частині довжини відрізка. Обчисли периметр квадрата.

8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони квадрата.

Периметр квадрата – це сума довжини всіх сторін квадрата.

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата.

3. Обчисліть.

45 • 0 : 1 = 0               54 • (0 : 8) = 0

34 - 0 • 1 = 34             36 : (27 + 9) = 1

(45 + 1) : 1 = 46          29 – 29 : 1 = 0

4. У вересні в Карпатах дощі йшли 14 днів, у жовтні — у 2 рази менше, ніж у вересні, а в листопаді — на 4 дні більше, ніж у жовтні. Запиши, про що дізнаємось, обчисливши значення кожного виразу.

14 : 2 =  7 (дн.) – днів йшли дощі у жовтні.

14 : 2 + 4 = 11 (дн.) – днів йшли дощі у листопаді.

14 + 14 : 2 = 21 (дн.) – днів йшли дощі у вересні і жовтні разом.

14 + (14 : 2) + (14 : 2 + 4) = 32 (дн.) – дній йшли дощі у вересні, жовтні і листопаді разом.

5*. Яке двоцифрове число зменшиться у 16 разів, якщо закреслити останню цифру? 16

6*. Використовуючи 5 разів цифру 3 і знаки дій, запиши число 37.

(3 • 3 • 3 •  3) : 3 = 27

Інші завдання дивись тут...