Інші завдання дивись тут...

До № 640-657

1. Обчисли.

+354              +675               +607                +445

  126                232                 313                   45

  480                907                 920                 490

2. Склади й розв'яжи задачу за коротким записом.

Пальт — 18

Плащів — ?, на 12 більше, ніж пальт 

Курток — ?, у 5 разів менше, ніж плащів

Розв 'язання:    

1) 18 + 12 = 30 (шт.) –  штук плащів.

2) 30 : 5 = 6 (шт.) – штук курток.

Відповідь: 6 штук.

3. Перше число 54, а друге — у 6 разів менше. На скільки різниця цих чисел менша від їх суми?

Розв 'язання:    

1) 54 : 6 = 9 – друге число.

2) 54 + 9 = 63 – сума цих чисел.

3) 54 – 9 = 45 – різниця цих чисел.

4) 63 – 45 = 18 – на стільки різниця цих чисел менша від їх суми.

Відповідь: різниця менша від суми на 18.

4. Добери по два значення змінної, щоб нерівності були істинними.

540 - х > 510                   360 + а < 680                 Ь - 140 > 320

Х = 10, 20                        а = 100, 200                   Ь =  540, 640

5.  Обчисли.

1 км - 200 м =  1000 м – 200 м = 800 м

1 км – 50 м = 1000 м – 50 м = 950 м

1  кг - 400 г = 1000 г – 400 г = 600 г

1 кг - 80 г = 1000 г – 80 г = 920 г

 

До № 658-675

1. Обчисли.

 +377         +654          +205             + 82

   514           193            216              254

   891           847            421             336

2. Фермеру на одну ділянку потрібно вивезти 160 ц добрив, а на іншу — на 80 ц більше. Він уже вивіз 340 ц добрив. Скільки центнерів добрив залишилося вивезти фермеру?

Розв 'язання:    

1) 160 + 80 = 240 (ц) – добрив треба на іншу ділянку.

2) 160 + 240 = 400 (ц.) – добрив треба на дві ділянки.

3) 400 – 340 = 60 (ц) – добрив залишилося вивезти.

Відповідь: 60 центнерів.

3. За даними таблиці склади й розв'яжи задачу.

Маса одного ящика Кількість ящиків Загальна маса

9 кг

? кг

5

5

85 кг

 

До кіоску привезли 5 ящиків огірків по 9 кг у кожному і 5 ящиків помідорів. Яка маса ящика помідорів, якщо загальна маса привезених овочів 85 кг?

Розв 'язання:    

1) 9 • 5 = 45 (кг) – маса 5 ящиків огірків. 

2) 85 - 45 = 40 (кг) – маса помідорів.

3) 40 : 5 = 8 (кг) – маса одного ящика помідорів.

Відповідь: 8 кілограмів.

4. Знайди значення виразів за схемами.

8 • 9 – 63 = 72 – 63 = 9

100 – 6 • 9 = 100 – 54 = 46

(456 – 440) : 4 16 : 4 = 4

5. У першій коморі було 250 кг капусти, а 280 кг. З першої комори за зиму використали 138 кг, а з другої — 144 кг капусти, капусти залишилося більше і на скільки  міішків?

Розглянь і доповни схему міркувань. Розв’яжи задачу.

Розв 'язання:    

1) 250 – 138 = 112 (кг) – капусти залишилося у першій коморі.

2) 280 – 144 = 136 (кг) – капусти залишилося у другій коморі.

3) 136 – 112 = 24 (кг) – на стільки більше капусти залишилося у другій коморі.

Відповідь: на 24 кілограми.

 

До № 676-694

1. Обчисли.

+276             +657           +248                +604

  358               165             555                  207

  634               822             803                  811

2. До магазину привезли 81 кг помідорів у ящиках по 9 кг. До обіду продали 5 ящиків. Скільки кілограмів помідорів залишилося продати? Розв'яжи задачу двома способами.

Розв 'язання:    

1-й спосіб:

1) 81 : 9 = 9 (ящ.) – ящиків помідорів привезли.

2) 9 -5 = 4 (ящ.) – ящиків помідорів залишилося.

3) 9 • 4 = 36 (кг) – помідорів залишилося. 

Відповідь: 36 кілограмів.

2-й спосіб:

1) 9 • 5 = 45 (кг) – помідорів продали. 

2) 81 - 45 = 36 (кг) – помідорів залишилося.

Відповідь: 36 кілограмів.

2. Обчисли.

+223                +654            +820         +512          +406

  456                  256              154           348             239

  679                  910              974           860             645

4. Довжина однієї сторони ділянки у формі рівнобедреного трикутника 54 м, вона на 6 м більша за другу. Знайди периметр цієї ділянки. Розглянь два випадки.

Розв 'язання:    

І випадок:

1) 54 – 6 = 48 (м) – довжина другої сторони трикутника.

2) 48 • 2 = 96 (м) – довжина двох рівних сторін рівнобедреного трикутника.

3) 54 + 96 = 150 (м) – периметр трикутника.

Відповідь: 150 метрів.

ІІ випадок:

1) 54 • 2 = 108 (м) – довжина двох рівних сторін рівнобедреного трикутника.

2) 54 – 6 = 48 (м) – довжина третьої сторони трикутника.

3)  108 + 48 = 156 (м) – периметр трикутника.

Відповідь: 156 метрів.

5. У двох зерносховищах було 735 т зерна. Коли з першого зерносховища до млина відправили 164 т, у ньому залишилося 126 т зерна. Скільки тонн зерна було в другому зерносховищі?

Розв 'язання:    

1) 126 + 164 = 290 (т) – зерна було в першому зерносховищі.

2) 735 – 290 = 445 (т) – зерна було в другому зерносховищі.

Відповідь: 445 тонн.

6*. Аркуш паперу зігнули навпіл. Потім ще раз зігнули навпіл і ще раз, тобто таке згинання виконали всього 3 рази. Розгорнувши аркуш, його розрізали за лініями згину. Скільки всього частин вийшло з аркуша?

1 • 2 = 2            2 • 2 = 4              4 • 2 = 8

Відповідь: 8 частин.

 

До № 695-713

1. Обчисли.

 +234                  + 140               +354             +294             +467

   402                     236                 125               350               154

   636                     376                 479                644               621

2. Підкресли рівняння, у яких невідоме дорівнює 6:

54 : х = 9                  36 - х = 6                  20 - (14 - х) = 12

Х = 54 : 9                  х = 36 – 6                  14 – х = 20 – 12

Х = 6                         х =30                        14 – х = 8

                                                                   Х = 14 – 8

                                                                   Х = 6

3. В одній школі в початкових класах навчається 166 дівчаток і 125 хлопчиків, а в іншій — 243 дівчинки і 187 хлопчиків.

На які запитання знайдемо відповіді, обчисливши значення виразів? 

(Виконай кожну дію письмово.)

1) 166 + 125 + 243 + 187 = 721 (уч.) – учнів навчається у двох школах.

  166            291               534

+125          +243             +187

  291            534               721

2) (166 + 243) - (125 + 187) = 97 (уч.) – на стільки дівчаток більше, ніж хлопчиків у двох школах разом.

  166              125                  409

+243           + 187                 -312

  409              312                    97

4. Добери значення змінної, щоб нерівності були істинними.

х - 420 < 560                      860 - х > 380                  а + 280 < 860 

х = 820                               х = 460                           а = 500

5. Розглянь малюнки геометричних фігур.

Використовуючи слова всі, деякі, кожна, одна, доповни кожне речення так, щоб утворилось істинне твердження.

Кожна  фігура має прямий кут;

Деякі фігури — прямокутники;

Одна фігура має дугу;

Деякі фігури не є прямокутниками;

Всі фігури мають прямі кути.

6. У саду поспіло 220 кг слив, груш — на 130 кг менше, ніж слив, а яблук — стільки, скільки слив і груш разом. Скільки всього кілограмів фруктів поспіло?

Розв 'язання:    

1) 220 – 130 = 90 (кг) – груш поспіло.

2) 220 + 90 = 310 (кг) – яблук поспіло.

3) 220 + 90 + 310 = 620 (кг) – фруктів поспіло.

Відповідь: 620 кілограмів.

7*. Запиши всі трицифрові числа, сума цифр у яких не більша за 3.

100, 101, 102, 111, 110, 120, 200, 201, 210, 300.

 

До № 714-729

1. Знаючи, що 594 + 288 = 882, знайди усно значення виразів і перевір письмово.

594 + 283 = 594 + 288 - 5 = 882 - 5 = 877                        

594 + 388 = 594 + 288 + 100 = 882 + 100 = 982

594 + 299 = 594 + 288 + 11 = 882 + 11 = 893

694 + 297 =  594 + 100 + 288 + 9 = (594 + 288) + (100 + 9) = 882 + 109 = 991

+594               +594              +594            +694

  283                 388                299              297

  877                 982                893              991

2. Знайди усно значення виразів способом округлення і перевір результати письмово.

456 + 294 = 460 + 290 = 750          683 - 296 = 680 - 300 = 380

+456                                                   -683

  294                                                    296

  750                                                    387

3. За малюнком склади задачу. Запиши вираз, за допомогою якого вона розв'язується, та обчисли його.

(250 + 280) + 250 = 780 м.

Відповідь: 780 метрів.

4. У швейній майстерні було а м шовку, а ситцю - у 5 разів більше. За тиждень витратили b м ситцю. Скільки метрів ситцю залишилося?

5 •  а - b

5. Віднови пропущені цифри:

+224                +385              +627               +527

  158                  283                294                 128

  381                  648                921                 955

6*. У пакеті в П'ятачка лежали сині, червоні та білі кульки. Усього — 20 кульок. З них 15 — не сині, а 12 – не білі. Скільки було червоних кульок?

15 кульок білі та червоні.

12 кульок червоні та сині.

Розв’язання:

1-й спосіб.

15 + 12 = 27 (к.) - кульки білі, сині і дві порції червоних.

27 – 20 = 7 (к.) – червоні кульки.

2-й спосіб.

20 – 15 = 5 (к.) – сині кульки.

12 – 5 = 7 (к.) – червоні кульки.

3-й спосіб.

20 – 12 = 8 (к.) – білі кульки

15 – 8 = 7 (к.) – червоні кульки.

Відповідь: 7 кульок.

Інші завдання дивись тут...