Інші завдання дивись тут...

До № 553-571

1. Розшифруй і запиши назву гри, розташувавши букви в порядку зростання значень відповідних виразів.

630 – 60 = 570  | И                   520 - 50 = 470 | Д

290 + 50 - 90 = 250 | Е              910 - 80 = 8З0 | Т 

350 - 70 = 28О | Р                    410 - 5 • 8 = 370 | У

250, 280, 370, 470, 570, 830.         Е Р У Д И Т

2. Обчисліть.

а 290 340 670 160 380
b 360 580 130 460 420
a + b 650 920 800 620 800

3. Дідусь хвалився, що одного разу він упіймав 6 однакових карасів загальною масою 12 кг, а іншого разу — 4 щуки, кожна з яких на 2 кг важча, ніж один карась. Яка маса всіх щук?

Розв 'язання:

1) 12 : 6 = 2 (кг) – маса одного карася.

2) 2 + 2 = 4 (кг) – маса одної щуки.

3) 4 • 4 = 16 (кг) – маса всіх щук. 

Відповідь: 16 кілограм.

4. Підкресли рівняння, у яких корінь дорівнює 8.

х • 5 = 40      а + 5 = 40       64 - (х + 12) = 44

х = 40 : 5      а = 40 – 5        х + 12 = 64 – 44

х = 8           а = 35             х + 12 = 20

                                       х = 20 – 12

                                       х = 8

5. Знайди значення виразів за схемами.

6 • 5                          360 + 270                             42 • 10

   30 + 290                        630                   -               420

        320                                               210

6 • 5 + 290 = 30 + 290 = 320

(360 +270) – (42 • 10) = 630 – 420 = 210

6. У трьох однакових сітках 24 кг картоплі. Цибулі в одній сітці вміщується на 1 кг менше, ніж картоплі. Скільки треба взяти сіток, щоб розфасувати 35 кг цибулі?

Розв 'язання:

1) 24 : 3 = 8 (кг) – картоплі в одній сітці.

2) 8 - 1 = 7 (кг) – цибулі в одній сітці.

3) 35 : 7 = 5 (с.) – треба сіток. 

Відповідь: 5 сіток.

 

До № 572-589

1. Добери числа, щоб нерівності були істинними.

200 + 360 > 540                      460 - 360 < 340

                     810 - 100 > 470

2. У виразах постав дужки так, щоб значення виразів збільшилися.

2 + 7 • 8 = 58             48 : 8 - 2 = 4                 32 : 8 : 2 = 2 

(2 + 7) • 8= 72           48 : (8 – 2) = 8             32 : (8 : 2)8

3. В овочесховищі було 820 кг буряків. За тиждень вивезли 180 кг і привезли ще 240 кг. Скільки кілограмів буряків стало в овочесховищі? Розв'яжи задачу двома способами.

1-й спосіб:

1) 820 - 180 = 640 (кг) – буряків залишилося.

2) 640 + 240 = 880 (кг) – буряків стало.

2-й спосіб:

1) На скільки кілограмів буряків більше привезли, ніж вивезли?

240 – 180 = 60 (кг)  - на стільки кілограмів більше привезли, ніж вивезли.

2) Скільки кілограмів буряків стало в овочесховищі?

820 + 60 = 880 (кг) – буряків стало.

Відповідь: 880 кілограмів.

4. За малюнком знайди масу капустини, якщо маса морквини на 130 г менша за масу буряка. Маса капусти та моркви 670 г, маса капусти, моркви та буряка 1кг = 1000 г 

1 кг = 1000 г.

Розв 'язання:

1-й спосіб.

1) 1000 – 670 = 330 (г) – маса буряка.

2) 330 – 130 = 200 (г) – маса моркви.

3) 670 – 200 = 470 (г) – маса капустини.

2-й спосіб.

1) 1000 – 670 = 330 (г) – маса буряка.

2) 330 – 130 = 200 (г) – маса моркви.

3) 330 + 200 = 530 (г) – маса буряка і моркви разом.

4) 1000  – 530 = 470 (г) – маса капустини

Відповідь: 470 грам.

5. Обчисли.

 4 м 80 см — 50 см = 4 м + 80 см – 50 см = 4 м + (80 см – 50 см) = 4 м + 30 см = 4 м 30 см

 8 дм 6 см - 9 см = (8 дм + 6 см) – 9 см = (7 дм + 1 дм + 6 см) – 9 см = (7 дм + 10 см + 6 см) – 9 см = (7 дм + 16 см) – 9 см = 7 дм + (16 см – 9 см) = 7 дм + 7 см = 7 дм 7 см 

7 см 4 мм + 8 мм = (7 см + 4 мм) + 8 мм = 7 см + (4 мм + 8 мм) = 7 см + 12 мм = 7 см + 10 мм + 2 мм = 7 см + 1 см + 2 мм = 8 см + 2 мм = 8 см 2 мм

5 м 20 см - 70 см = (5 м + 20 см) – 70 см = (4 м + 1 м + 20 см) – 70 см = (4 м + 100 см + 20 см) – 70 см = (4 м + 120 см) – 70 см = 4 м + (120 см – 70 см) = 4 м + 50 см = 4 м 50 см

6. Улов рибальського катера становив 600 кг коропів і карасів. Карасів було 230 кг. На скільки кілограмів більше в улові коропів, ніж карасів?

Розв 'язання:

1) 600 – 230 = 370 (кг) – коропів було.

2) 370 - 230 = 140 (кг) – на стільки більше коропів, ніж карасів.

Відповідь: на 140 кілограмів.

7*. Зафарбуй спільну частину квадрата і круга на одному малюнку синім кольором, а квадрата й кола на іншому малюнку — червоним.

До № 590-605

1. Обчисли усно й перевір письмово.

45 + 38 = 83              24 + 59 = 83              56 + 18 = 74

17 + 74 = 91              67 + 26 = 93              33 + 28 = 61

45 + 38 = (40 + 30) + (5 + 8) = 70 + 13 = 83 

17 + 74 = (10 + 70) + (7 + 4) = 80 + 11 = 91

24 + 59 = (20 + 50) + (4+9) = 70 + 13 = 83

67 + 26 = (60 + 20) + (7 + 6) = 80 + 13 = 93

56 + 18 = (50 + 10) + (6 + 8) = 60 + 14 = 74

33 + 28 =(30 + 20) + (3 + 8) = 50 + 11 = 61

+ 45             +17           +24        +67            +56             +33

   38               74             59          26              18               28

   83               91             83          93              74               61

2. Склади й розв'яжи рівняння.

1) Від якого числа треба відняти 390, щоб вийшло 280?

х – 390 = 280

Щоб знайти нівідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 280 + 390

х = 670

2) На скільки треба зменшити число 600, щоб одержати 70?

600 – х = 70

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 600 – 70

х = 530

3. Склади й запиши вираз для розв'язання задачі та знайди його значення.

У січні в шкільній їдальні використали 120 кг картоплі, у лютому — на 90 кг більше. Скільки всього кілограмів картоплі використали за ці два місяці?

Розв 'язання:    

(120 + 90) + 120= 330 (кг) 

1) 120 + 90 = 210 (кг) – картоплі використали у лютому.

2) 210 + 120 =  330 (кг) – картоплі використали за два місяці.

Відповідь: 330 кілограмів.

4. Дмитрик зібрав 50 поштових марок. На одну сторінку альбому він розклав 10 марок, а решту — розклав по 8 марок на сторінці. Скільки сторінок в альбомі зайняли марки?

Розв 'язання:    

1) 50 – 10 = 40 (м.) – решта марок.

2) 40 : 8 = 5 (ст.) – сторінок по 8 марок.

3) 5 + 1 = 6 (ст.) – сторінок зайняли марки.

Відповідь: 6 сторінок.

5. До свята 8 Березня у теплиці виростили 100 червоних і 100 білих троянд. Школи закупили 60 троянд. Скільки троянд ще залишилося в теплиці?

Доповни й розв'яжи задачу, користуючися схемою: (100 + 100) - 60 = 40.

Відповідь: 40 троянд.

6*. Заповни цікаві квадрати.

40 90 20
30 50 70
80 10 60

40 + 50 + 60 = 40 + 90 + 20 = 20 +70 + 60 = 150

Отже, сума всіх чисел по діагоналі, горизонталі чи вертикалі рівна  150.

150 – 50 – 90 = 10

150 – 50 – 70 = 30

150 – 10 – 60 = 80

240 100 200
140 180 220
160 260 120

160 + 180 + 200 = 540

Сума всіх чисел по діагоналі, вертикалі чи горизонталі рівна 540

540 – 100 – 200 = 240

540 – 180 – 240 = 120

540 – 240 – 160 = 140

540 – 180 – 140 = 220

540 – 180 – 100 = 260

7*. 1) Запиши число 4. Допиши до нього зліва цифру, щоб одержане двоцифрове число ділилося на 6. Добери якомога більше таких чисел.

24, 54, 84,  114

24 : 6 = 4

54 : 6 = 9

84 : 6 = 14

114 : 6 = 19

2) Запиши число 4. Допиши до нього справа цифру, щоб одержане двоцифрове число ділилося на 6. Добери якомога більше таких чисел.

42, 48

 

До № 606-623

1. Розшифруй і запиши назву міста, розташувавши букви в порядку зростання значень відповідних виразів.

+247         +916         + 44        +207         +609         + 56

  122             33          123          681           220            29

  369/У       949/ В      167/Л       888/І        829/Х          85

 

85, 167, 369, 829, 888, 949                  Г Л У Х І В

2. Склади й розв'яжи задачі.

Задача 1. 

Привезли — ?                                 

Витратили — 4 ящ. по 9 кг

Залишилося — 63 кг

Розв 'язання:    

Х – 9 • 4 = 63

Х – 36 = 63

Х = 63 + 36

Х = 99 (кг)

Відповідь: 99 кілограмів.

Задача 2.

Привезли 7 ящ. по 9 кг

Витрати - ?

Залишилося – 24 кг

Розв 'язання:    

7 • 9 – х = 27

Х = 63 - 27 

Х = 36 (кг)

Відповідь: 36 кілограмів.

3. Обчисли.

а 700 800 400 560 400 500 770 130
b 410 650 120 170 20 1 90 40
a - b 290 150 280 390 380 499 680 90

4. Обчисли.

 8З               64             85           94              71

-21             - 39           - 68        - 52            - 44

 62               25             17           42              27   

5. У першому будинку 4 під'їзди, по 8 квартир у кожному, а в другому — 72 квартири. Скільки всього квартир у цих будинках?

Заповни блок-схему міркувань і розв'яжи задачу.

Розв 'язання:    

1) 8  • 4 = 32 (кв.) – квартир у першому будинку.

2) 32 + 72 = 104 (кв.) – всього квартир.

Відповідь: 104 квартири.

6*. Віднови цифри в рівностях.

62 + 23 = 47 + 38                60 + 35 = 39 + 56

 

До № 624-639

1. Обчисли.

 _ 67              _89              _ 73           _54             -70

   З5                34                48             35              26

   32                 55               25             19              44

2. З двох міст одночасно назустріч один одному вирушили два автобуси. Перший автобус до зустрічі пройшов 132 км, а другий — на 11 км менше. Яка відстань між містами? (Розв'яжи задачу, склавши вираз.)

Розв 'язання:    

(132 – 11) + 132  = 253 (км) – відстань між містами.

1) 132 – 11 = 121 (км) – відстань, яку проїхав другий автобус.

2) 121 + 132 = 253 (км) – відстань між містами.

Відповідь: 253 кілометри.

3. У парку росте 18 каштанів, кленів — у 2 рази менше, ніж каштанів, а тополь — на 27 більше, ніж кленів. Скільки тополь росте в парку?

Розв 'язання:    

1) 18 : 2 = 9 (д.) – серед дерев є кленів.

2) 9 + 27 = 36 (д.) – серед дерев є тополь.

Відповідь: 36 дерев.

4. У семи каністрах 56 л моторних мастил. Скільки літрів мастил у трьох пляшках, якщо в одній пляшці в 4 рази менше мастил, ніж в одній каністрі?

Розв 'язання:    

1) 56 : 7 = 8 (л) – мастил в одній каністрі.

2) 8 : 4 = 2 (л) – мастил в одній пляшці.

3) 2 • 3 = 6 (л) – мастил у трьох каністрах.

Відповідь: 6 літрів.

5. Обчисли.

- 568               -845          -694          -388           -406

  325                230            403             75            203

  243                615            291           313            203

6. Склади й розв'яжи задачу за малюнком двома способами.

Розв’язання:

1-й спосіб:

12 : 3 = 4 (м.) – мотків йде на один кофту.

4 • 6 = 24 (м) – мотків йде на 6 кофт.

Відповідь: 24 мотки.

2-й спосіб:

6 : 3 = 2 (р.) – стільки разів по 3 міститься у 6.

12 • 2 = 24 (м.) – мотків йде на 6 кофт.

Відповідь: 24 мотки.

7*. Скільки всього на малюнку трикутників? чотирикутників? Запиши їх назви.

Трикутників —  АВК, CMD. Чотирикутників – ABCM, KBCM, KBCD, ABCD.

Інші завдання дивись тут...