Інші завдання дивись тут...

До № 916-933

1. Добова норма солі для вівці 16 г. Скільки грамів солі треба для 5 овець на тиждень?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 16 • 7 = 112 (г) –  тижнева норма солі для одної вівці.

2) 112 • 5 = 560 (г) – тижнева норма солв для 5 вівців.

2-й спосіб.

1) 16 • 5 = 80 (г) – добова норма солі для 5 вівців.

2) 80 • 7 = 560 (г) – тижнева норма солі для 5 вівців.

Відповідь: 560 грам.

2. Обчисли.

Ділене 84 54 84 72 90 80 65
Дільник 6 3 7 24 18 5 13
Частка 14 18 12 3 5 16 5

3. Диня масою 2 кг коштує стільки, скільки кавун масою 6 кг. Яка ціна 1 кг дині, якщо ціна 1 кг кавуна 3 грн?

Розв 'язання:   

1) 3 • 6 = 18 (грн) –  вартість кавуна.

2) 18 : 2 = 9 (грн) – ціна 1 кг дині.

Відповідь: 9 гривень.

4. Перевір результат множення дією ділення.

16 • 5 = 80                 4 •  19 = 76                    24 • 3 = 72

80 : 5 = 16                 76 : 19 = 4                      72 : 3 = 24

80 : 16 = 5                 76 : 4 = 19                      72 : 24 = 3

5. Маса двох кролів 6 кг, а теляти – 48 кг. Яка загальна маса теляти й п’яти таких кролів?

Розв 'язання:   

1) 6 : 2 = 3 (кг) – маса одного кроля.

2) 3 • 5 = 15 (кг) – загальна маса п’яти кролів.

3) 48 + 15 = 63 (кг) – маса теляти й п’яти кролів.

Відповідь: 63 кілограми.

 

До № 934-951

1. Обчисли.

    360 : 2 = 180       650 : 5 = 130                 480 : 4 = 120           

    90 : 6 = 15          720 : 3 = 240                 280 : 7 = 40

2. За тиждень чотирьом вівцям дали 56 кг сіна. Скільки кілограмів сіна дають одній вівці на день?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 56 : 4 = 14 (кг) –  тижнева норма сіна для одної вівці.

2) 14 : 7 = 2 (кг) – денна норма сіна одної вівці.

2-й спосіб.

1) 56 : 7 = 8 (кг) – денна норма сіна для чотирьох вівців.

2) 8 : 4 = 2 (кг) –  денна норма сіна одної вівці.

Відповідь: 2 кілограми.

3. Три однакових одути  важать 240 г. Скільки одутів такої маси важитимуть 400 грам?

Розв 'язання:   

1) 240 : 3 = 80 (г) –  важить один одут.

2) 400 : 80 = 5 (од.) – стільки одутів.

Відповідь: 5 одутів.

4. Склади задачі про квіти. Запиши їх розв'язання.

Задача 1. У букетах було 16 червоних квітів, а білих – у три рази більше. Скільки всього квітів було у букетах?    

Розв 'язання:   

1) 16 • 3 = 48 (кв.) – білих квітів.

2) 48 + 16 = 64 (кв.) – всього квітів у букетах.

Відповідь: 64 квітки.

Задача 1. У букетах було 48 ромашок, а волошків – у три рази менше Скільки всього квітів було у букетах?    

Розв 'язання:   

1) 48 : 3 = 16 (кв.) – серед квітів ромашки.

2) 48 + 16 = 64 (кв.) – всього квітів у букетах.

Відповідь: 64 квітки.

5. Знайди частку способом випробовування.

62 : 31 = 2

6. Сторона рівностороннього трикутника 6 см. Побудуй квадрат, периметр якого на 10 см менший периметра трикутника.

Розв 'язання:   

1) 6 • 3 = 18 (см) – периметр рівностороннього трикутника.

2) 18 – 10 = 8 (см) – периметр квадрата.

3) 8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони квадрата.

Відповідь: 2 сантиметри.

Треба побудувати квадрат, сторона якого рівна 2 см.

 

До № 952-968

1. Обчисли.

96 : 3 = 32            72 : 4 = 18               63 : 7 = 9 

64 : 16 = 4            90 : 18 = 5               56 : 14 = 4

72 : 12 = 6            85 : 17 = 5               60 : 15 = 4

2. Порівняй вирази в кожному стовпчику. Знайди значення виразів нижнього рядка, використовуючи значення відповідних виразів верхнього.

8 • 9 = 72             24 • 6 = 144            9 • 5 = 45

80 • 9 = 720          12 • 12 = 144          18 • 25 = 450

80 • 9 = 8 • 10 • 9 = (8 • 9) • 10 = 72 • 10 = 720

12 • 12 = 2 • 6 • 12 = (2 • 12) • 6 = 24 • 6 = 144

18 • 25 = 9 • 2 • 5 • 5 = (9 • 5) • (2 • 5) = 45 • 10 = 450

3. Треба розлити олію в каністри. У 6 малих каністр налили 24 л. Велика каністра вміщує у 2 рази більше олії. Скільки необхідно великих каністр, щоб розлити 96 л олії? Використай схему міркувань.

Розв 'язання:   

1) 24 : 6 = 4 (л) – олії в одній каністрі.

2) 4 • 2 = 8 (л) – олії вміщується у великій каністрі.

3) 96 : 8 = 12 (к.) – необхідно великих каністр.

Відповідь: 12 каністр.

4. Робітнику ферми для двох коней і дев'ятьох корів видали 70 кг сіна. Кожному коневі видали по 8 кг сіна. Скільки кілограмів сіна видали кожній корові?

Розв 'язання:   

1) 8 • 2 = 16 (кг) – сіна видали коням.

2) 70 – 16 = 54 (кг) – сіна видали коровам.

3) 54 : 9 = 6 (кг) – сіна видали кожній корові.

Відповідь:  6 кілограмів.

5. Постав = < >

35 • 4 + 35 = 35 • 5                      60 • 5 > 60 • 10 : З

40 • 6 - 120 < 20 • 12                    24 • 4 < 12 • 4 • 3

6*. 26 учнів саджали яблуні або сливи. 15 учнів посадили яблуні, а 13 учнів — сливи. Чи є учні, які посадили і яблуню, і сливу? Скільки їх?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 15 + 13 = 28 (уч.) – учнів посадили тільки яблуні чи тільки сливи.

2) 28 – 26 = 2 (уч.) – учнів посадили яблуні і сливи.

2-й спосіб.

1) 26 - 15 = 11 (уч.) - учнів посадили не тільки яблуні.

2) 26 - 13 = 13 (уч.) - учнів посадили не тільки сливи.

3) 13 - 11 = 2 (уч.) - учнів посадили яблуні і сливи.

Відповідь:  Так, є. 2 учні.

 

До № 969-984

1. Обчисли.

57 : 19 = 3                  96 : 6 = 16           70 - 64 : 2 = З8

2. Склади й розв'яжи задачу.

Всього 450 км.

I — 180 км 

II — ?, на 40 км менше 

III — ? 

Розв 'язання:   

1) 180 – 40 = 140 (км) - ІІ

2) 180 + 140 = 320 (км) – І і ІІ разом.

2) 450 – 320 = 130 (км) – ІІІ.

Відповідь: 130 кілометрів.

3. Бак уміщує 80 відер води. До нього підведено дві труби. Одна може наповнити бак за 10 хв, а друга — за 40 хв. За скільки хвилин можна наповнити бак, якщо відкрити обидві труби? Скористайся схемою міркувань.

Розв 'язання:   

1) 80 : 10 = 8 (в.) – відрами води бак наповнюється за 1 хв одною трубою. 

2) 80 : 40 = 2 (в.) – відрами води бак наповнюється за 1 хв другою трубою. 

3) 8 + 2 = 10 (в.) – відрами води бак наповнюється за 1 хв двома трубами разом.

4) 80 : 10 = 8 (хв) – за стільки хвилин наповнять бак.

Відповідь: за 8 хвилин.

4. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

х • 12 = 60               560 : х = 8            х : 18 = 3     х - 18 = З

х = 60 : 5                 х = 560 : 8            х = 3 • 18     х = 3 + 18

х = 12                      х = 70                  х = 54           х = 21

5. Порівняй вирази в кожному стовпчику. Знайди значення виразів нижнього рядка, використовуючи значення відповідних виразів верхнього.

56 : 7 = 8                     800 : 10 = 80                80 : 16 = 5

560 : 7 = 80                  800 : 5 = 160                400 : 16 = 25

560 : 7 = (56 • 10) : 7 = (56 : 7) • 10 = 8 • 10 = 80

800 : 5 = 800 : (10 : 2) = (800 : 10) • 2 = 80 • 2 = 160

400 : 16 = (80 • 5) : 16 = (80 : 16) • 5 = 5 • 5 = 25

6. У садівництво привезли 60 саджанців яблунь, а груш - у 2 рази менше. Усі дерева розсадили в 6 рядва порівну. Скільки дерев саджали в ряд?

Розв 'язання:   

1) 60 : 2 = 30 (д.) – серед дерев саджанці груш. 

2) 60 + 30 = 90 (д.) – всіх дерев. 

3) 90 : 6 = 15 (д.) – дерев саджали в ряд.

Відповідь: 15 дерев.

7*. У класі всі учні люблять читати. З них 27 учнів класу люблять читати фантастичні твори, 15 — казки. 8 учнів люблять читати і фантастичні твори, і казки. Скільки всього учнів у класі?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 27 – 8 = 19 (уч.) – учнів люблять читати тільки фантастичні твори.  

2)  15 – 8 = 7 (уч.) – учнів люблять читати тільки казки. 

3) 19 + 7 + 8 = 34 (уч.) – учнів у класі. 

2-й спосіб.

1) 27 + 15 = 42 (уч.) – учнів люблять читати  фінтастичні твори або казки.

2) 42 – 8 = 34 (уч.) – учнів у класі. 

Відповідь: 34 учнів.

Інші завдання дивись тут...