Інші завдання дивись тут...

До № 824-842

1. Розшифруй і запиши ім'я героя мультфільму, розташувавши букви в порядку збільшення відповідних значень виразів.

4 • 24 – 48 : 6 = 88 |А                5 • 18 - 6 • 12 = 18| Б

72 : 8 + 3 • 27 = 30 |Л               (63 - 58) • 20 = 100 | У

БАЛУ

2. Маса 10 однакових палтусів дорівнює масі 2 синіх китів. Яка маса одного палтуса, якщо маса одного кита 15 ц?

Розв 'язання:   

1) 15 • 2 =  30 (ц) – маса двох китів.

2) 30 : 10 = 3 (ц) – маса одного палтуса.

Відповідь: 3 центнера.

3. Добова порція кухонної солі для одного коня 32 г. Скільки потрібно солі для двох коней на 5 діб?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 32 • 2 =  64 (г) – добова порція солі для двох коней.

2) 64 • 5 = 320 (г) – солі потрібно для двох коней на 5 діб.

80 : 10 = 4 (р.) – рейсів треба зробити

2-й спосіб.

1) 32 • 5 = 160 (г) – порція солі одного коня на 5 діб.

2) 160 • 2 = 320 (г) – солі потрібно для двох коней на 5 діб.

Відповідь: 320 грам.

4. Запиши номери фігур, які не належать до многокутників. 1, 6.

5. Виконай обчислення за зразком.

4 • 23 = 4 • (20 + 3) = 4 • 20 + 4 • 3 = 80 + 12 = 92 

3 • 27= 3 • (20 + 7) = 3 • 20 + 3 • 7 = 60 + 21 = 81

5 • 18 = 5 • (10 + 8) = 5 • 10 + 5 • 8 = 50 + 40 = 90

2 •  46 = 2 •  (40 + 6) = 2 • 40 + 2 • 6 = 80 + 12 = 92

6. Купили 2 кг цукерок за ціною 63 грн за кілограм і З кг печива за ціною 18 грн за кілограм. У касу дали банкноту 200 грн. Скільки здачі повинен дати касир?

Розв 'язання:   

1) 63 • 2 =  126 (грн) – вартість цукерок.

2) 18 • 3 = 54 (грн) – вартість печива.

3) 126 + 54 = 180 (грн) – вартість покупки.

4) 200 – 180 – 20 (грн) – решта (здача).

Відповідь: 20 грн.

7*. Запиши трицифрові числа, у яких кількість одиниць у кожному наступному розряді у 2 рази більша за кількість одиниць у попередньому розряді.

421, 842

 

До №843-860.

1. Заповни блок-схеми.

(80 – 71) • 4 = 9 • 4 = 46

4 • (37 - 16) = 4 • 21 = 84

2 • 4 • 6 = 8 • 6 = 48

2. Мама спекла а пиріжків з повидлом, а з вишнями — у Ь разів менше. На скільки більше пиріжків з повидлом, ніж з вишнями спекла мама? (Склади вираз)

Розв 'язання 

а – (а : b)   (п.) – на стільки більше пиріжків з повидлом.

1) а : b (п.) – пиріжків з вишнями.

2) а – (а : b) (п.) – на стільки більше пиріжків з повидлом.

3. У чотирьох великих і шести малих ящиках разом 88 кг груш. В одному великому ящику 10 кг груш. Скільки кілограмів груш уміщується в одному малому ящику?

Розв 'язання:   

1) 10 • 4 =  40 (кг) – груш у великих ящиках.

2)  88 - 40 = 48 (кг) – груш у малих ящиках.

3)  48 : 6 = 8 (кг) – груш у одному малому ящику.

Відповідь: 8 кг.

4. Обчисли.

4 год - 4 хв = 4 • 1 год – 4 хв = 4 • 60 хв – 4 хв = 240 хв – 4 хв = 236 хв 

4 м - 2 см = 4 • 1 м – 2 см = 4 • 100 см – 2 см = 400 см – 2 см = 398 см

6 ц - 23 кг = 6 • 1 ц – 23 кг = 6 • 100 кг – 23 кг = 600 кг – 23 кг = 577 кг

4 год : 8 = 4 • 1 год : 8 = 4 • 60 хв : 8 = 240 хв : 8 = 30 хв

8 м : 10 = 8 • 1 м : 10 = 8 • 100 см : 10 = 800 см : 10 = 80 см

8 ц : 100 = 8 • 1 ц : 100 = 8 • 100 кг : 100 = 800 кг : 100 = 8 кг

6. У першому цеху заводу працює 45 робітників, що на 15 робітників більше, ніж у другому, а в третьому — у 4 рази більше, ніж у другому. Скільки робітників працює у трьох цехах?

Розв 'язання:   

1) 45 – 15 = 30 (р.)  –  робітників працює у другому цеху.

2) 30 • 4 = 120 (р.) –  робітників працює у третьому цеху.

3)  45 + 30 + 120 = 195 (р.) – робітників працює у трьох цехах.

Відповідь: 195 робітників.

 

До № 861-878

1. 8 • х = 640                 720 : х = 9                       х : 7 = 90

     Х = 640 : 8                х = 720 : 9                       х = 90 • 7

     Х = 80                       х = 80                             х = 620

2. За 3 кг цукерок заплатили 180 грн. Скільки треба заплатити за 5 кг таких цукерок?

Розв 'язання:   

1) 180 : 3 = 60 (грн) –  ціна 1 кг цукерок.

2) 60 • 5 = 300 (грн) –  заплатили за 5 кг таких цукерок.

Відповідь: 300 гривень.

3. Вісім пеліканів за 10 днів з'їдають 320 кг риби. Скільки кілограмів риби з'ЇДає один пелікан за день?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

1) 320 : 8 = 40 (кг) – з’їдає один пелікан за 10 днів.

2) 40 : 10 = 4 (кг) – з’їдає один пелікан за день.

2-й спосіб.

1) 320 : 10 = 32 (кг) – з’їдають вісім пеліканів за 1 день.

2) 32 : 8 = 4 (кг) – з’їдає один пелікан за день.

Відповідь: 4 кілограми.

4. Обчисли.

а 70 40 50 80 30 20 120
Збільш у 6 разів 420 240 300 480 180 120 720
Збільш на 6 76 46 56 86 36 26 126

 

а 120 80 240 289 320 360
Зменш у 4 рази 30 20 60 70 80 90
Зменш на 4 116 76 236 276 316 356

6. Обчисли.

640 : 8 - 50 = 80 – 50 = 30              320 : 4 • 9 = 80 • 9 = 720

 

До № 879-896

1.Обчисли. 

   48 : 4 = 12                   96 : 3 = 32              26 : 2 = 13

2. Для виготовлення шпаківень учні підготували 24 соснових і З0 кленових дощечок. Для виготовлення однієї шпаківні необхідно 6 дощечок. Скільки шпаківень можуть виготовити учні? Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

(20 + 30) : 6 = 9 (шп.) – шпаківень можуть виготовити. 

1) 24 + 30 = 54 (д.) – дощечок соснових і кленових разом.

2) 54 : 6 = 9 (шп.) – шпаківень можуть втготовити.

2-й спосіб.

24 : 6 + 30 : 6 = 9 (шп.) – шпаківень можуть виготовити.

1) 24 : 6 = 4 (шп.) – шпаківень виготовлять з соснових дощечок.

2) 30 : 6 = 5 (шп.) – шпаківень виготовлять з кленових дощечок.

3) 4 + 5 = 9 (шп.) – шпаківень можуть виготовити.

Відповідь: 9 шпаківень.

3. Ластівка живе 9 років, а полярна крячка — у 3 рази довше. На скільки років довше живе полярна крячка, ніж ластівка?

Розв 'язання:   

1) 9 • 3 = 27 (р.) –  років живе полярна качка.

2) 27 – 9 = 18 (р.) – на стільки років більше живе полярна качка.

Відповідь: на 18 років.

4. У першому баку було 65 відер води, а в другому — 40. За один і той самий час з баків виливається однакова кількість води. Скільки води буде в першому баку, коли у другому залишиться 12 відер?

Розв 'язання:   

1) 40 – 12 = 38 (в.) –  відер води виллється з другого баку.

2) 65 – 28 = 37 (в.) – відер води буде у першому баку.

Відповідь: 37 відер.

5*. Проведи в п'ятикутнику 2 відрізки так, щоб:

а) утворилися 3 трикутники й 3 чотирикутники;

б) утворилися 2 трикутники й 3 чотирикутники.

а)                   б)

6*. Учень задумав число. Потім помножив його на 9 і до добутку додав 9. У нього вийшло 9. Яке число він задумав?

Розв 'язання:   

1-й спосіб.

Позначимо задумане число через х, складемо і розв’яжемо  рівняння:

х • 9 + 9 = 9

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х • 9 = 9 – 9

х • 9 = 0

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 0 : 9

х = 0

Отже, 0 – задумане число.

2 – й спосіб.

Обчислюслюємо у зворотньому порядку: 

(9 – 9) : 9 = 0 : 9 = 0

Отже, 0 – задумане число. 

Відповідь: учень задумав число 0.

 

До № 897-915

1. Обчисли.

    30 : 2 = 15          81 : 3 =  9          48 : 2 = 24

2. У 5 клітках розмістили порівну 20 сірих і 25 білих кролів. Скільки кролів у кожній клітці? (Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.)

1-й спосіб.

(20 + 25) : 5 = 9 (кр.) – кролів у кожній клітці. 

1) 20 + 25 = 55 (кр.) – кролів сірих і білих разом.

2) 45 : 5 = 9 (кр.) – кролів у кожній клітці.

2-й спосіб.

20 : 5 + 25 : 5 = 9 (кр.) – всього кролів у кожній клітці.

1) 20 : 5 = 4 (кр.) – сірих кролів в одній клітці..

2) 25 : 5 = 5 (кр.) – білих кролів в одній клітці.

3) 4 + 5 = 9 (кр.) – всього кролів у кожній клітці.

Відповідь: 9 кролів.

3. З однієї теплиці зібрали 36 кг огірків, а з іншої — у 2 рази менше. Усі огірки розклали порівну в 6 ящиків. Скільки кілограмів огірків у кожному ящику?

Розв 'язання:   

1) 36 : 2 = 18 (кг) –  огірків з іншої теплиці.

2) 36 + 18 = 54 (кг) – огірків з двох теплиць разом.

3) 54 : 6 = 9 (кг) -  огірків у кожному ящику.

Відповідь: 9 кілограмів.

4. х • 4 = 96        а : 23 = 3              150 : к = 5

    x = 96 : 4        а = 23 • 3              k = 150 : 5 

    x = 24             a = 69                   k = 30       

5. Коли до їдальні завезли 3 ящики по 9 кг моркви, стало 36 кг моркви. У скільки разів більше стало моркви, ніж було спочатку?

Розв 'язання:   

1) 9 • 3 = 27 (кг) –  завезли огірків.

2) 36 – 27 = 9 (кг) – огірків було спочатку.

3) 27 : 9 = 3 (р.) – у стільки разів більше стало моркви.

Відповідь: у 3 рази.

6*. Побудуй 2 чотирикутники так, щоб спільною їх частиною був трикутник.

Інші завдання дивись тут...