Інші завдання дивись тут...

До № 1083-1094

Завдання 1. Не обчислюючи, випиши числа, які діляться без остачі на 2, а які — на 5.

485, 316, 844, 560, 738, 500.

На 2 діляться парні числа: 316, 844, 560, 738, 500

На 5 діляться числа, що закінчуються цифрою 5 або 0: 485, 560, 500.

Завдання 2. Добери значення змінної, щоб нерівності були істинними.

14 < х • 2 < 20

14 < х • 2 < 20

х = 8, 9

7 • 2 < х • 2 < 10 • 2

4 < 18 : х < 8 

х = 3

 

 

25 < х – 12 < 28 х

37 – 12 < х – 12 < 40 – 12 

х = 38, 39

 

Завдання 3. Школа в минулому році закупила 24 пари лиж, що в 3 рази менше, ніж у цьому році. Скільки пар лиж купила школа за два роки?

Розв'язання.

1) 24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 72 (п.) – пар лиж закупила минулого року.

2) 72 + 24 = 96 (п.) – пар лиж закупила за два роки.

Відповідь: за два роки школа закупила 96 пар лиж.

Завдання 4. Склади й розв'яжи задачу за коротким записом.

Качок — 70 

Гусей — ?, у 3 рази більше, ніж качок.

Продали ¼ усіх птахів.

Залишилось — ?

У фермера було 70 качок, а гусей у 3 рази більше, ніж качок. Скільки птиці залишилося у фермера, якщо він продав ¼ усієї птиці?

Розв'язання.

1) 70 • 3 = 210 (шт.) – гусей було у фермера.

2) 70 + 210 = 280 (шт.) – птиці було у фермера.

3) 280 : 4 • 1 = 70 (шт.) – птиці залишилось у фермера.

Відповідь: у фермера залишилось 70 шт. птиці. 

Завдання 5*. Сума двох чисел дорівнює 80, а різниця дорівнює 8. Знайди менше число.

Якщо різниця двох чисел дорівнює 8, це означає, що перший доданок на 8 більший, ніж другий, тоді маємо 

Розв'язання.

х + 8 –  перший доданок, х – другий доданок. Складемо рівняння

х + 8 + х = 80

2х = 80 – 8 

2х = 72

х = 72 : 2 

х = 36  - другий (менший) доданок.

Завдання 6*. Над стрілочками постав знак дії та число, щоб одержати наступне число.

26 • 3 = 78

78 – 53 = 25

25 • 3 = 75

75 – 35 = 40

40 : 8 = 5

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПИСЬМОВИМ МНОЖЕННЯМ І ДІЛЕННЯМ

До № 1095-1114

Завдання 1. Доведи, що 6 • 7 = 42, 8 • 4 = 32.

Перевірка (дію множення перевіряємо дією ділення).

42 : 6 = 7

42 : 7 = 6

32 : 4 = 8

32 : 8 = 4

Завдання 2. З кожної рівності на множення склади два вирази на ділення і знайди їх значення.

6 • 9 = 54 

54 : 6 = 9

54 : 9 = 6

60 • 9 = 540

540 : 9 = 60

540 : 60 = 540 : 10 : 6 = 

54 : 6 = 9

24 • 4 = 96

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 24

96 : 24 = 96 : 8 : 3 = 12 : 3 = 4

Завдання 3. Виконай ділення з остачею і зроби перевірку. 

43 : 8 = 5 (ост. 3)

5 • 8 + 3 = 40 + 3 = 43

38 : 9 = 4 (ост. 2)

4 • 9 + 2 = 36 + 2 = 38

Завдання 4. Учень прочитав 16 сторінок книжки, що становить 1/6 сторінок усієї книжки. Скільки сторінок у книжці?

Розв'язання.

Якщо 16 сторінок уже становить дріб 1/6, тоді 16 множимо на знаменник та ділимо на чисельник. 

1) 16 • 6 : 1 = 96 (с.) – сторінок у книжці.

Відповідь: у книжці 96 сторінок.

Завдання 5. Виконай множення письмово.

х212

    4

 842

х12З

    3

 369

х202

    4

 808

х143

    2

 286

 

х 45

    7

 315

Завдання 6. В автобусі їхало 48 пасажирів. На зупинці з автобуса вийшла половина всіх пасажирів, а зайшла 1/3 кількості пасажирів, що їхали. Скільки  пасажирів стало в автобусі ?

Розв'язання.

1) 48 : 2 = 24 (п.) – пасажирів вийшло.

2) 48 : 3 • 1 = 16 (п.) – пасажирів зайшло

3) 48 + 16 – 24 = 40 (п.) – пасажирів стало в автобусі.

Відповідь: у автобусі стало 40 пасажирів.

 

До № 1115-1131.

Завдання 1.

х 83

    7

 581

х167

    5

 835

х284

    3

 852

х186

    2

 372

х208

    4

 832

Завдання 2. Для уроків праці купили 200 аркушів червоного паперу в 20 однакових пачках і З0 таких самих пачок зеленого паперу. Скільки аркушів зеленого паперу купили?

Розв'язання.

1) 200 : 20 = 10 (ар.) – аркушів паперу в одній пачці.

2) 10 • 30 = 300 (ар.) – аркушів зеленого парепу купили.

Відповідь: купили 300 аркушів зеленого паперу.

Завдання 3. Розв'яжи рівняння усно, корені запиши.

х • 8 = 100 – 28

х • 8 = 72

х = 72 : 8

х = 9

х = 9х : (46 + 34) = 8

х : 80 = 8

х = 8 • 80

х = 640

Завдання 4. Рибалки спіймали 6 ц коропів. 1/3 улову продали. У скільки разів більше залишилося риби, ніж продали?

Розв'язання.

1) 6 : 3 = 2 (ц) – центнерів коропів продали.

2) 6 - 2 = 4 (ц) - центнерів коропів залишилось.

2) 4 : 2 = 2 (рази) – у стільки разів більше залишмлося коропів, ніж продали.

Відповідь: залишилося у 2 рази більше коропів, ніж продали.

Завдання 5. Довжина прямокутної ділянки 48 м, а ширина ¼ її довжини. Скільки треба дроту, щоб огородити цю ділянку в 2 ряди?

Розв'язання.

1) 48 : 4 = 12 (м) – ширина ділянки.

2) (48 + 12) • 2 = 120 (м) – периметр ділянки.

3) 120 • 2 = 240 (м) – метрів дроту треба.

Відповідь: треба 240 метрів дроту.

Завдання 6.

Чисельник дробу – число над дробовою рискою, знаменник дробу – число під дробовою рискою. Серед двох дробів з однаковими чисельниками більшим є дріб з меншим знаменником.

1/6 < 1/3

1/5 > 1/6

1/8 < ¼

1/7 > 1/14

Завдання 7*. Постав знаки дій, щоб рівності та нерівності були істинними.

24 + 3 < 32 +

24 3 < 32

24 : 3 < 32 8

(12  6)  7 = 91  94

35 + 5 < 48 - 6

35 – 5 < 48 - 6

35 : 5 < 48 - 6

35 + 5 < 48 + 6

(16 8) 6 = 86 38 

 

До № 1132-1147

Завдання 1. Виконай ділення з остачею.

50 : 7 = 7 (ост. 1) 

35 : 4 = 8 (ост. 3)

96 : 4 = 24 

67 : 9 = 7 (ост. 4)

62 : 8 = 7 (ост. 6)

54 : 8 = 6 (ост. 6 )

25 : 4 = 6 (ост. 1)

96 : 4 = 24

Завдання 2. За три дні велосипедист проїхав 200 км. Першого дня він проїхав 70 км, другого — на 6 км менше, ніж першого. Скільки кілометрів проїхав велосипедист третього дня?

Розв'язання.

1) 70 – 6 = 64 (км) – відстань проїхав другого дня.

2) 70 + 64 = 134 (км) – відстань проїхав за 2 дні разом.

3) 200 – 134 = 66 (км) – відстань проїхав третього дня.

Відповідь: третього дня велосипедист проїхав 66 км.

Завдання 3. Попелюшка посадила 72 кущі троянд. 1/2 троянд становили червоні,  1/3 — білі, а решту — жовті. Скільки жовтих кущів троянд посадила Попелюшка?

Розв'язання.

1) 72 : 2 = 36 (к.) – кущів червоних троянд посадила.

2) 72 : 3 = 24 (к.) – кущів білих троянд.

3) 36 + 24 = 60 (к.) – кущів червоних та білих троянд разом.

4) 72 – 60 = 12 (к.) – кущів жовтих троянд.

Відповідь: Попелюшка посадила 12 кущів жовтих троянд.

Завдання 4. За 1 год потяг проходить 60 км. Скільки кілометрів

він проходить за 1/4 години?

Розв'язання.

1) 60 : 4 = 15 (км) – відстань пройде за ¼ години.

Відповідь: за ¼ години потяг пройде 15 кілометрів.

Завдання 5. На клумбі розквітло 15 ромашок. Це 1/4 всіх, що розквітли на клумбі. Скільки інших квітів розквітло на клумбі?

Розв'язання.

Якщо 15 ромашок уже становить дріб, тоді 

1) 15 • 4 = 60 (к.) – квітів на клумбі.

2) 60 – 15 = 45 (к.) – інших квітів на клумбі.

Відповідь: на клумбі розквітло 45 інших квітів.

Завдання 6. Туристи подолали відстань 120 км. Пішки вони пройшли 1/4 всього шляху, а решту — проїхали на велосипедах за 6 год. Скільки кілометрів проїхали туристи за 1 год?

Розв'язання.

1) 120 : 4 = 30 (км) – відстань пройшли пішки.

2) 120 – 30 = 90 (км) – відстань проїхали туристи за 6 годин.

2) 90 : 6 = 15 (км) – відстань проїхали туристи за 1 год.

Відповідь: за 1 годину туристи проїхали 15 км.

Завдання 7. Від числа 450 відніми п'яту його частину.

450 : 5 = 90 – п’ята частина числа 450.

450 – 90 = 360 

Завдання 8.

_846 | 2  

 8       423

   4

   4

     6

     6

     0

_693 | 3

     231        

  9

  9

   3

   3

   0

_884 | 4

 8     221

   8

   8

    4

    4

    0

Завдання 9*. У мішку було 90 кг борошна. Як поділити це борошно на дві частини, щоб в одній з них було на 10 кг більше, ніж у другій?

Розв'язання.

1) 90 – 10 = 80 (кг) – борошна борівно у двох мішках.

2) 80 : 2 = 40 (кг) – борошна у меншому мішку.

3) 40 + 10 = 50 (кг) – борошна у більшому мішку.

Відповідь: у одному мішку 40 кг борошна, у другому 50 кг борошна.

 

До № 1148-1172

Завдання 1. Розклади числа 638, 706 на розрядні доданки.

638 = 600 + 30 + 8

706 = 700 + 6

Завдання 2. 

_942 | 3

 9     314

   4

   3

   12

   12

     0

_816 | 6

      136

 21

 18

   36

   36

     0

_696 | 4

 4     174 

 29

 28

  16

  16

    0

Завдання 3. У фермера було 100 кг висівок. Він давав їх 7 днів двом коровам, по 5 кг кожній. Скільки кілограмів висівок залишилось у фермера?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 2 • 5 • 7 = 70 (кг) – висівок давав двом коровам за 7 днів.

З) 100 – 70 (кг)= 30 (кг) – висівок залишилось у фермера.

2 спосіб.

1) 5 • 2 = 10 (кг) – висівок давав двом коровам за 1 день.

2) 10 • 7 = 70 (кг) – висівок давав двом коровам за 7 днів.

З) 100 – 70 = 30 (кг) – висівок залишилось у фермера.

3 спосіб.

1) 5 • 7 = 35 (кг) – висівок давав корові за 7 днів.

2) 35 • 2 = 70 (кг) – висівок давав двом коровам за 7 днів.

З) 100 – 70 = 30 (кг) – висівок залишилось у фермера.

Відповідь: у фермера залишилось 30 кг висівок.

Завдання 4. У два однакових великих ящики розсипали З0 кг слив. У малий ящик уміщується слив у 3 рази менше, ніж у великий. Скільки потрібно малих ящиків, щоб розсипати 40 кг слив?

Розв'язання.

1) 30 : 2 = 15 (кг) – слив у великому ящику.

2) 15 : 3 = 5 (кг) – слив уміщується в малий ящик.

3) 40 : 5 = 8 (ящ.) – потрібно малих ящиків.

Відповідь: потрібно 8 малих ящиків, щоб розсипати 40 кг слив.

Завдання 5. Порівняй довжину ламаної і периметр квадрата.

Завдання 6. Виконай ділення з остачею.

54 : 8 = 6 (ост. 6)                43 : 5 = 8 (ост. 3)

Завдання 7. Закінчи письмове ділення.

_948 | 4

 8     237

 14

 12

   28

   28

     0

_615 | 3

  6     205

   1

   0

   15

   15

     0

_243 | 9

 18    27

  63

  63

   0 

 

 

Завдання 8. Склади й розв'яжи задачу про пошиття пальт.

Норма витрати

Кількість

Загальна витрата

однакова

6 шт

? шт

18 м

96 м

З 18 м тканини пошили 6 пальт. Скільки можна пошити пальт з 96 м тканини, якщо норма витрати тканини однакова?

Розв'язання.

1) 18 : 6 = 3 (м) – норма витрати тканини (довжина тканини на 1 пальто).

2) 96 : 3 = 32 (п.) – пальт можна пошити.

Відповідь: з 96 м тканини можна пошити 32 пальта.

Завдання 9. Знайди масу колібрі й горобця, якщо відомо, що горобець у 4 рази важчий від колібрі.

Розв'язання.

На горобця припадає 4 частини, на колібрі – 1 частина.

1) 4 + 1 = 5 (частин) – частин припадає на всю масу горобця та колібрі.

2) 40 : 5 = 8 (г) – маса колібрі (припадає на 1 частину).

3) 8 • 4 = 32 (г) – маса горобця (припадає на 4 частини).

Відповідь: маса колібрі 8 г, горобця – 32 г.   

Інші завдання дивись тут...