Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 41

Завдання 1. Обчисли. Запиши результати обчислень у порядку їх

зростання і відгадай слово.

21 – 6 = 21 – 1 – 5 = 20 – 5 = 15  А

21 – 2 = 21 – 1 – 1 = 20 – 1 = 19  Ц

12 – 7 = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5  П

56 – 9 = 56 – 6 – 3 = 50 – 3 = 47 Я

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 11 Р

5 , 11, 15, 19, 47

П   Р    А    Ц   Я   

Завдання 2.

_ 152

    44

  108

 

_ 317

  128

  189

 

_ 482

   256

   226

 

_ 835

   437

   398

Завдання 3. 

х + (415 – 49) = 452

х + 366 = 452

х = 452 – 366

х = 86

86 + (415 – 49) = 86 + 366 = 300 + 60 + 80 + 6 + 6 = 300 + 140 + 12 = 452

 

х – (256 + 165) = 519

х – 421 = 519

х = 519 + 421

х = 940

940 – (256 + 165) = 940 – 421 = 940 – 420 – 1 = 520 – 1 = 519 

Завдання 4. Андрій відняв від числа 145 деяке число й отримав число 78. Яке число відняв Андрій? Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. 

Розв'язання.

Нехай х – число, яке відняв Андрій, тоді складемо рівняння

145 – х = 78

х = 145 – 78

х = 67 – задумане число.

Відповідь: 67.

Завдання 5. Довжина прямокутника дорівнює 12 см. Це в 4 рази більше, ніж його ширина. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 12 : 4 = 3 (см) – ширина прямокутника.

2) 12 + 12 + 3 + 3 = 30 (см) – периметр прямокутника.

2 спосіб.

1) 12 : 4 = 3 (см) – ширина прямокутника.

2) (12 + 3) • 2 = 30 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 30 сантиметрів.

 

СТОРІНКА 42

Завдання 1. Заповни таблицю. Обчисли письмово.

Зменшуване 153 262 390 575
Від'ємник 44 118 161 318
Різниця 109 144 229 257

Завдання 2. Випиши круглі числа (закінчуються нулем, тобто діляться на 10): 121, 600, 730, 200, 395, 800, 470, 871, 500, 106, 450. Підкресли числа, у яких відсутні одночасно одиниці й десятки

600, 730, 200, 800, 470, 500, 450

Завдання 3.

_ 100

    24

    76

 

_ 300

   185

   115

 

_ 500

  376

  124

 

_ 800

  417

  383

Завдання 4. У швачки є 3 скриньки з ґудзиками. У першій скриньці 126 ґудзиків, у другій — на 19 ґудзиків менше, ніжу першій, а в третій — на 65 ґудзиків менше, ніж у перших двох скриньках разом. Скільки ґудзиків у третій скриньці?

Розв'язання.

1) 126 – 19 = 107 (ґ.) – ґудзиків у другій скриньці.

2) 126 + 107 = 233 (ґ.) – ґудзиків у першій і другій скриньці разом.

3) 233 – 65 = 168 (ґ.) – ґудзиків у третій скриньці.

Відповідь: 168 ґудзиків.

Завдання 5. Матері та сину разом у цьому році стільки ж років, скільки батькові й доньці. Чи збережеться це співвідношення на наступний рік?

Так. Наступного року як матері та сину прибавиться по одному року, так і батькові та доньці.

 

СТОРІНКА 43

Завдання 1. Другий урок закінчився о 10 год. Коли розпочався

цей урок, якщо його тривалість становить 45 хв?

Розв'язання.

10 год – 45 хв = 9 год + 1 год – 45 хв = 9 год + 60 хв – 45 хв = 9 год 15 хв

Відповідь: урок розпочався о 9 год 15 хв.

Завдання 2. Засели будиночки Мінуса Мінусовича і Плюса Плюсовича.

_ 234

    67

  167

 

_ 167

    99

    68

 

+ 234

    67

   301

 

+ 301 

    99

   400

Завдання 3. Обчисли. Виконай перевірку двома способами.

+ 368

   544

   912

 

_  912

   544

   368

 

_  912 

   308 

   544

 

_  801

   425

   376

 

_ 801 

   376

   425

 

+ 425

   376

   801   

Завдання  4. Гаррі Поттер прочитав 140 сторінок чаклунської книги, що на 59 сторінок менше від обсягу всієї книги. Скільки сторінок у книзі?

Розв'язання.

1) 140 + 59 = 199 (с.) – сторінок у книзі.

Відповідь: 199 сторінок.

Завдання 5. Скільки трикутників і прямокутників на малюнку? Знайди периметр найбільшого прямокутника.

трикутників —  6

прямокутників — 3

(25 + 45) • 2 = 70 • 2 = 140 (мм) – периметр найбільшого прямокутника.

 

СТОРІНКА 44

Завдання 1. Обчисли ланцюжок і дізнаєшся, периметр якої геометричної фігури потрібно обчислити. Обчисли.

140 + 160 = 100 + 100 + 40 + 60 = 200 + 100 = 300

300 – 170 = 300 – 100 – 70 = 200 – 70 = 130

130 + 125 = 130 + 100 + 25 = 230 + 25 = 255

255 – 35 = 255 – 5 – 30 = 250 – 30 = 220

220 – 130 = 220 – 100 – 30 = 120 – 30 = 120 – 20 – 10 = 100 – 10 = 90

90 – 48  = 90 – 40 – 8 = 50 – 8 = 42

42 + 59 = 40 + 50 + 2 + 9 = 90 + 11 = 101

а) 101 — квадрата зі стороною 32 мм;

б) 100 — прямокутника з вимірами 2 см і 4 см.

Завдання 2. Склади з даних чисел усі можливі рівності на додавання і віднімання. 670, 184, 486;  192, 364, 556.

486 + 184 = 670

670 – 184 = 486

670 – 486 = 184

192 + 364 = 556

556 – 364 = 192

556 – 192 = 364

Завдання 3. Знайди значення виразів b – (b – 84 ), якщо b = 600

Якщо b = 60, тоді b – (b – 84 ) = 600 – (600 – 84 ) = 600 – 600 + 84 = 84 

807 – (с + 209), якщо с = 410.

Якщо с = 410, тоді 807 – (с + 209) = 807 – (410 + 209) = 807 – 619 = 807 – 600 – 19 = 207 – 7 – 12 = 200 – 12 = 188

Завдання 4. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом. 

Було 500 кг.

І - ?, ІІ - ? – разом 256 кг

ІІ -?, ІІІ - ? – разом 406 кг

Першого та другого дня продали разом 256 кг моркви, а другого та третього дня разом продали 406 кг моркви. Скільки моркви продали кожного дня?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 500 – 256 = 244 (кг) – продали моркви третього дня.

2) 406 – 244 = 162 (кг) – продали другого дня.

3) 256 – 162 = 94 (кг) – продали першого дня.  

2 спосіб.

1) 500 – 406 = 94 (кг) – продали моркви першого дня.

2) 256 – 94 = 162 (кг) – продали другого дня.

3) 406 – 162 = 244 (кг) – продали третього дня.  

Відповідь: 94 кілограми, 162 кілограми, 244 кілограмів.

 

СТОРІНКА 45

Завдання 1. Обчисли різними способами кількість клітинок на кожному малюнку. Скористайся переставним законом множення.

4 • 3 = 12

3 • 4 = 12

2 • 3 = 6

3 • 2 = 6

Завдання 2. Скільки кущів на малюнку? Обведи вирази, за допомогою яких можна знайти відповідь на це запитання.

2 • 7

7 • 2

Завдання 3. Устав такі цифри, щоб рівності стали істинними. 

6 • 8 = 48             7 • 4 = 28                   2 • 5 = 10

4 • 5 = 20             9 • 9 = 81                   8 • 7 = 56

Завдання 4. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом.

9 монет —?, по 5 коп.

6 монет —?, по 10 коп.

На ? більше.

У Андрійка було 9 монет по 5 коп., у Софійки – 6 монет по 10 коп ? У кого було більше грошей і на скільки?

Розв'язання.

1) 5 • 9 = 45 (коп.) – було грошей у Андрійка.

2) 10 • 6 = 60 (коп.) – було грошей у Софійки.

3) 60 – 45 = 15 (коп.) – на стільки більше грошей було у Софійки, ніж у Андрійка.

Відповідь: на 15 копійок.

Завдання 5*. 15 картоплин зварилися за 30 хв. За скільки хвилин звариться одна така картоплина?

За 30 хвилин.

 

СТОРІНКА 46

Завдання 1. Обчисли зручним способом, використовуючи сполучний закон множення. 

7 • 5 • 2 = 7 • 10 = 70 

2 • 8 • 4 = 2 • 4 • 8 = 8 • 8 = 64

9 • 3 • 2 = 9 • 6 = 54

5 • 3 • 4 = 5 • 4 • 3 = 20 • 3 = 60

5 • 3 • 3 = 5 • 9 = 45

3 • 6 • 3 = 3 • 3 • 6 = 9 • 6 = 54

Завдання 2

280 – х = 160

Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

х = 280 – 160

х = 120

280 – 120 = 160

 

х • 9 = 81

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 81 : 9 

х = 9

9 • 9 = 81

 

х : 6 = 7

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

х = 7 • 6

х = 42

42 : 6 = 7  

Завдання 3. Задумане число зменшили в 3 рази й одержали 1. Знайди задумане число. Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

Розв'язання.

Нехай х – задумане число, тоді складемо рівняння

х : 3 = 1

х = 1 • 3 

х = 3 – задумане число.

Відповідь: 3.

Завдання 4. На дев'яти сторінках альбому Ніна розмістила по 7 наклейок на кожній і ще на кількох сторінках — по 6 наклейок на кожній. Усього дівчинка розмістила у своєму альбомі 75 наклейок. На скількох сторінках Ніна розмістила по 6 наклейок?

Розв'язання.

1) 7 • 9 = 63 (н.) – наклеїла наклейок на дев'яти сторінках.

2) 75 – 63 = 12 (н.) – наклеїла  наклейок на інших сторінках.

3) 12 : 6 = 2 (с.) – на стількох сторінках Ніна розмістила по 6 наклейок.

Відповідь: 2 сторінки.

 

СТОРІНКА 47

Завдання 1. 

5 2 2 = 20                  32 : 4 2 = 16                45 : 5 2 = 18

5 2 : 5 = 2                    32 : 4 : 2 = 4                   45 : (5 9) = 1  

Завдання 2. Обчисли зручним способом.

5 • 9 • 2 = 5 • 2 • 9 = 10 • 9 = 90

2 • 7 • 3 = 2 • 3 • 7 = 6 • 7 = 42

Завдання 3. За даними таблиці знайди невідомі величини.

Ціна Маса Вартість
8 грн 5 кг 8 • 5  = 40 (грн.)
48 : 8 = 6 (грн.) 8 кг 48 грн
9 грн 90 : 9 = 10 (кг)  90 грн

Завдання 4. Олег купив 8 жетонів на метро і заплатив за них 16 грн. Яка ціна одного жетона? Склади і розв'яжи одну обернену задачу.

Пряма задача

1) 16 : 8 = 2 (грн.) – ціна жетона.

Обернена задача

1 спосіб.

Олег купив 8 жетонів на метро по ціні 2 грн. Скільки гривень заплатив хлопчик?

1) 2 • 8 = 16 (грн.) – вартість усіх жетонів.

2 спосіб.

Олег витратив на жетони 16 грн. Скільки жетонів на метро він купив, якщо ціна жетона 2 грн?

1) 16 : 2 = 8 (ж.) – жетонів купив Олег.

Завдання 5. Знайди довжину ламаної.

6 + 5 + 4 + 5 = 20 (см) – довжина ламаної.

Завдання 6*. Між цифрами розстав такі знаки арифметичних дій, щоб рівність стала істинною.

8 + 8 : 8 + 8 8 = 73

8 + 8 • 8 + 8 : 8 = 73

8 : 8 + 8 + 8 • 8 = 73

8 : 8 + 8 • 8 + 8 = 73

8 • 8 + 8 + 8 : 8 = 73

8 • 8 + 8 : 8 + 8 = 73

 

СТОРІНКА 48

Завдання 1. Заміни додавання однакових доданків множенням.

1 + 1 + 1 + 1 = 1 • 4               1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 • 9

31 + 1 + 1 + 1 = 31 + 1 • 3

Завдання 2. 

73 + 1 • 5 = 78

24 : 1 – 18 = 24 – 10 – 8 = 14 – 8 = 6

17 • 1 + 4 • 4 = 17 + 16 = 17 + 13 + 3 = 33

64 : 1 – 28 • 1 = 64 – 28 = 64 – 24 – 4 = 40 – 4 = 36

56 – 34 : 1 = 56 – 34 = 22

85 + 14 • 1 = 85 + 14 = 99

Завдання 3.

х : 1 = 47

х = 47 • 1

х = 47

47 : 47 = 1

 

38 : y = 1

y = 38 : 1

y = 38

38 : 38 = 1

 

72 : z = 9

z = 72 : 9

z = 8

72 : 8 = 9  

Завдання 4. У шести коробках уміщається 54 тенісні м'ячики, порівну в кожній. Скільки таких коробок потрібно, щоб розкласти 36 таких м'ячиків?

Розв'язання.

1) 54 : 6 = 9 (м.) – м'ячів в одній коробці.

2) 36 : 9 = 4 (к.) – потрібно коробок.

Відповідь: 4 коробки.

Завдання 5. У прямокутнику проведи відрізок так, щоб утворилося два рівні трикутники. Знайди периметр трикутника.

Розв'язання.

1) 3 + 4 + 5 = 12 (см) – периметр трикутника.

Відповідь: 12 сантиметрів.

Завдання 6*. У дворі бігали кури та 2 кози. Усього було 8 голів. Скільки всього було ніг і лап? Розв'язання задачі запиши виразом. 

4 • 2 + 2 • (8 – 2) = 8 + 2 • 6 = 8 + 12 = 20 (шт.) – усього ніг та лап.

Відповідь: 20 штук.

 

СТОРІНКА 49

Завдання 1. Заміни множення додаванням однакових доданків.

0 • 6 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0

Завдання  2. 

45 : 9 • 0 = 0  

0 : 3 • 1 = 0

 24 : 1 : 6 = 4

18 : 3 • 0 = 0

0 • 12 + 34 = 34

72 + 22 : 1 = 94

Завдання 3. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом.

У I сувої – 36 м

У II сувої —?, на 27 м менше, ніж в І сувої

У ? р. більше в І сувої, ніж у  ІІ сувої.

У I сувої – 36 м тканини, а у II сувої —  на 27 м менше, ніж в першому. У скільки разів більше тканини в І сувої?

Розв'язання.

1) 36 – 27 = 9 (м) – метрів тканини у ІІ сувої.

2) 36 : 9 = 4 (р.) – у стільки разів тканини більше в І сувої, ніж у ІІ.

 Відповідь: у 4 рази.

Завдання 4. Перше число — 63, а друге — у 7 разів менше. На скільки перше число більше, ніж друге?

Розв'язання.

1) 63 : 7 = 9  – друге число.

2) 63 – 9 = 54 – на стільки перше число більше, ніж друге.

Відповідь: на 54.

Завдання  5. Склади такі вирази на множення і ділення, щоб їх значення дорівнювали одному з компонентів.

9 • 9 : 9 = 9

9 : 9 : 1 = 1

9 • 9 • 0 = 0

 

СТОРІНКА 50

Завдання  1. Обчисли ланцюжок — і дізнаєшся, у якому місті України з'явився перший електричний трамвай. Підкресли.

54 : 9 = 6

6 • 7 = 42

42 + 18 = 42 + 8 + 10 = 50 + 10 = 60 

60 : 1 = 60

60 + 12 = 72

72 • 0 =

0 + 12 = 12

12 : 4 = 3

3 • 8 = 24 

а) 34 —Львів;    б) 24 — Київ;     в) 20 —Харків.

Завдання 2.

33 : 1 + 27 : 27 = 33 + 1 = 34          17 : 17 • 89 + 11 = 89 + 11 = 100 

251 : 251 + 175 = 1 + 175 = 176      98 : 98 + 98 • 1 = 1 + 98 = 99

Завдання 3.

209 : х = 209

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку

х = 209 : 209 

х = 1

209 : 1 = 209

 

х : 48 = 1

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

х = 1 • 48

х = 48

48 : 48 = 1

Завдання 4. Степан збільшив число 6 у кілька разів й отримав 42. У скільки разів Степан збільшив число 6? Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

Розв'язання.

Нехай х – задумане число, складемо рівняння

х • 6 = 42

х = 42 : 6 

х = 7 – задумане число.

Відповідь: 7

Завдання 5. 36 шоколадних цукерок і 54 карамельки розклали в 6 пакетів порівну. На скільки більше в одному пакеті карамельок, ніж шоколадних цукерок?

Розв'язання.

1) 36 : 6 = 6 (ц.) – цукерок у одному пакеті.

2) 54 : 6 = 9 (ц.) – карамельок у одному пакеті.  

3) 9 – 6 = 3 (ц.) – на стільки більше в одному пакеті карамельок, ніж шоколадних цукерок.

Відповідь: на 3 цукерки.

Завдання 6*. Відгадай число, яке більше за 1 і менше від 28, якщо в його записі немає цифр 1,5,7. Крім того, це число непарне й не ділиться на 3. 

Міркуємо так. Число одно- або двоцифрове. Не дорівнює 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27.  Далі серед чисел 3, 4, 6, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 26  не враховуємо парні, маємо 3, 9, 23. 

Не ділиться на 3 число 23.   

 

СТОРІНКА 51

Завдання 1.

1 • 61 >  61 • 0           42 • 1 = 1 • 42

9 • 0 = 0 • 99           (12 + 24) • 0 = 0 • (24 – 12)

Завдання 2. 

4 • 10 + 10 • 6 = 40 + 60 = 100 

600 : 10 – 300 : 10 = 60 – 30 = 30

(265 + 15) : 10 = 280 : 10 = 28

3 • 8 • 10 = 24 • 10 = 240

6 • 5 : 10 = 30 : 10 = 3

(31 + 23) • 10 = 54 • 10 = 540

Завдання 3. Молочниця розлила в бідони 80 л молока по 10 л у кожний і З0 л сметани по 6 л у кожний. Скільки всього бідонів знадобилося?

Розв'язання.

1) 80 : 10 = 8 (б.) – бідонів знадобилося для молока.

2 30 : 6 = 5 (б.) – бідонів знадобилося для сметани.

3) 8 + 5 = 13 (б.) – знадобилося бідонів.

Відповідь: 13 бідонів.

Завдання 4 . 

• Запиши число 7 у вигляді частки двох чисел, якщо ділене дорівнює: 42; 49; 56.

42 : 6 = 7

49 : 7 = 7

56 : 8 = 7

• Запиши число 27 у вигляді добутку двох чисел, одне з яких на 6 більше за інше.

9 • 3 = 27,  оскільки 3 + 6 = 9

Завдання 5. Знайди довжину прямокутника, якщо його ширина дорівнює 2 см, а периметр — 14 см.

Розв'язання.

1) 2 • 2 = 4 (см) – сума ширини для двох сторін.

1) 14 – 2 • 2 = 10 (см) – сума двох довжин.

2) 10 : 2 = 5 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: 5 сантиметрів.

 

СТОРІНКА 52

Завдання 1. Число зменшили в кілька разів й отримали число 6. У скільки разів зменшили число 60? Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

Розв'язання.

Нехай х – дільник , тоді складемо рівняння 

60 : х = 6

х = 60 : 6 

х = 10 – шуканий дільник.

Відповідь: 10 

Завдання 2.

8 • 100 – 7 • 100 = 800 – 700 = 100

100 • 4 + 100 • 6 = 400 + 600 = 1000

90 : 10 + 168 = 9 + 168 = 168 + 2+ 7 = 170 + 7 = 177

2 • 100 + 10 • 6 = 200 + 60 = 260

7 • 10 + 1 • 10 = 70 + 10 = 80

100 • 3 – 74 : 1 = 300 – 74 = 300 – 74 = 300 – 70 – 4 = 230 – 4 = 226 

Завдання 3. Знайди значення виразу 5 • а + 130, якщо а = 10, 100.

Якщо а = 10, тоді 5 • а + 130 = 5 • 10 + 130 = 50 + 130 = 180

Якщо а = 100, тоді 5 • а + 130 = 5 • 100 + 130 = 500 + 130 = 630

Завдання 4. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом. 

2 машинки - ?, по 5 грн 

7 літачків - ?, по 10 грн 

? разів більше за літачки, наж за машинки.

У дитсадок купили 2 машинки по 5 грн.,  7 літачків по 10 грн. кожний. У скільки разів більша вартість літачків, ніж машинок?

Розв'язання.

1) 5 • 2 = 10 (грн.) – вартість машинок.

2) 10 • 7 = 70 (грн.) – вартість літачків.

3) 70 : 10 = 7 (разів) – у стільки разів вартість літачків більша, ніж машинок.

Відповідь: у 7 разів.

Завдання 5. За 5 однакових альбомів заплатили 50 грн. Скільки таких альбомів можна купити на 100 грн?

Розв'язання.

1) 50 : 5 = 10 (грн.) – коштує 1 альбом (ціна).

2) 100 : 10 = 10 (ал.) – альбомів можна купити.

Відповідь: 10 альбомів.

 

СТОРІНКА 53

Завдання 1. Яке найбільше і яке найменше трицифрове число можна записати за допомогою цифр 8, 0, 4?

804 – найбільше число

408 – найменше число

Завдання 2. Обчисли. До кожної рівності на множення склади по дві рівності на ділення.

7 • 9 = 63                 7 • 10 = 70           9 • 100 = 900

63 : 9 = 7                 70 : 10 = 7            900 : 100 = 9

63 : 7 = 9                 70 : 7 = 10            900 : 9 = 100 

Завдання 3. 

100 : 10 + 30 : 10 = 10 + 3 = 13

400 : 10 + 200 : 100 = 40 + 2 = 42

800 : 100 – 500 : 100 = 8 – 5 = 3

700 : 10 – 700 : 100 = 70 – 7 = 63

Завдання 4. Ділене дорівнює 500, а дільник є різницею чисел 127 і 27. Склади вираз і знайди його значення.

500 : (127 – 27) = 500 : 100 = 5

Завдання 5. За 3 дні 3 майстрині розписали 27 глечиків, однакову кількість кожна. Скільки глечиків розписала одна майстриня за один день?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 27 : 3 = 9 (г.) – глечиків розписали три майстрині за 1 день.

2) 9 : 3 = 3 (г.) – глечиків розписала одна майстриня за один день.

2 спосіб.

1) 27 : 3 = 9 (г) – глечиків розписала одна майстриня за 3 дні.

2) 9 : 3 = 3 (г.) – глечиків розписала одна майстриня за один день.

Відповідь: 3 глечики.  

Завдання 6. Накресли перший відрізок завдовжки 4 см 5 мм, другий — у 5 разів коротший, ніж перший, а третій — на 1 см 1 мм довший, ніж другий.

Розв'язання.

45 мм : 5 = 9 мм – довжина ІІ відрізка.

9 мм + 11 мм = 20 мм = 2 см – довжина ІІІ відрізка.

 

СТОРІНКА 54

Завдання 1. Устав такі числа, щоб рівності й нерівності стали істинними.

750 : 10 = 100 – 25                   600 : 10 >

200 : 10 > 18                            5 • 100 = 270 + 230

Завдання 2. Обчисли зручним способом.

2 • 100 • 5 = 2 • 5 • 100 = 10 • 100 = 1000

3 • 10 • 4 = 3 • 4 • 10 = 12 • 10 = 120

Завдання 3. 

900 : 100 • 6 = 9 • 6 = 54

200 • 3 : 10 = 600 : 10 = 60

400 • 2 : 100 = 800 : 100 = 8

Завдання 4. У 3 цистерни налили по 200 л води, а в 4 бідони — по 20 л води. Скільки всього літрів води використали?

Розв'язання.

1) 200 • 3 = 600 (л.) – літрів води налили у цистерни.

2) 20 • 4 = 80 (л) – літрів води налили у бідони.

3) 600 + 80 = 680 (л) – літрів води використали.

Відповідь: 680 літрів.

Завдання 5. Накресли прямокутник зі сторонами 3 см і 9 см. Знайди його периметр.

Розв'язання.

(3 + 9) • 2 = 12 • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника.

Завдання 6. Розв'яжи ребуси.

Сто  лик                        Сто   ляр

Сто   рінка                     Ли   сто   к    

 

СТОРІНКА 55

Завдання 1. 

400 : 100 < 200 • 2                     200 • 4 = 400 • 2

80 : 10 = 800 : 100                     300 • 3 > 30 • 3

Завдання 2. 

800 : 4 + 600 : 3 = 200 + 200 = 400

900 : 3 – 200 : 100 = 300 – 2 = 298

300 • 3 – 400 : 2 = 900 – 800 = 100

200 • 4 – 900 : 3 = 800 – 300 = 500

y • 3 = 60 

y = 60 : 3

y = 20

20 • 3 = 60

 

80 : x = 4

х = 80 : 4

х = 20

80 : 20 = 4

 

2 • y = 600

y = 600 : 2 

y = 300

2 • 300 = 600

Завдання 4. У трьох коробках було по 20 ялинкових іграшок у кожній. Цими іграшками прикрасили дві ялинки, причому на кожну ялинку повісили однакову кількість іграшок. Скільки іграшок повісили на кожну ялинку?

Розв'язання.

1) 20 • 3 = 60 (іг.) – було всього іграшок.

2) 60 : 2 = 30 (іг.) – іграшок повісили на кожну ялинку.

Відповідь: 30 іграшок.

Завдання 5. Обчисли суму і різницю найбільшого двоцифрового числа та числа, що дорівнює сумі його цифр.

99 – найбільше двоцифрове число.

9 + 9 = 18 – друге число.

99 + 18 = 117

99 – 18 = 81

Завдання  6. Довжина прямокутника дорівнює 80 мм, а ширина — у 4 рази менша. Накресли прямокутник. Знайди його периметр.

Розв'язання.

1) 80 : 4 = 20 (мм) – ширина прямокутника.

2) (80 + 20) • 2 = 200 (мм) = 20 (см) – периметр прямокутника.

 

СТОРІНКА 56

Завдання 1. Обчисли. До кожної рівності на множення склади по дві рівності на ділення.

4 • 200 = 800                              3 • 200 = 600

800 : 200 = 4                               600 : 200 = 3

800 : 4 = 200                               600 : 3 = 200   

Завдання 2. Виконай ділення з остачею. 

38 : 5 = 7 (ост З) ,   бо 7 • 5 + 3 = 35 + 3 = 38

41 : 6 = б (ост. 5),   бо 6 • 6 + 5 = 36 + 5 = 41

28 : 9 = З (ост. 1),   бо 3 • 9 + 1 = 27 + 1 = 29 

33 : 8 = 4 (ост. 1),   бо 4 • 8 + 1 = 32 + 1 = 33

29 : 4 = 7 (ост. 1),   бо 7 • 4 + 1 = 28 + 1 = 29 

Завдання 3. Бабуся роздала 17 цукерок п'яти своїм онукам, порівну кожному. По скільки цукерок отримав кожний з її онуків і скільки цукерок залишилося в бабусі?

Розв'язання.

1) 17 : 5 = 3 (ост.2)

Відповідь: Кожен онук отримав 3 цукерки. У бабусі залишилось 2 цукерки.

Завдання 4. Трьом кроликам дали 9 морквинок і 21 капустяний листок, порівну кожному. На скільки менше морквинок, ніж капустяних листків, отримав кожний кролик?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 21 – 9 = 12 (шт.) – на стільки менше три кролики отримали морквинок, ніж капустяних листків.

2) 12 : 3 = 4 (шт.) - на стільки менше один кролик отримав морквинок, ніж капустяних листків.

2 спосіб.

1) 9 : 3 = 3 (шт.) – морквинок отримав один кролик.

2) 21 : 3 = 7 (шт.) – капустяних листків отримав один кролик.

3) 7 – 3 = 4 (шт.) - на стільки менше кожний кролик отримав морквинок, ніж капустяних листків.

Відповідь: на 4 штуки.

Завдання 5. Зі слів у дужках вибери й підкресли істотні ознаки для слова перед дужками.

• Сума (різниця, доданок, вираз, плюс).

• Квадрат (промінь, прямий кут, многокутник, вершина).

 

СТОРІНКА 57

Завдання 1. Виконай ділення з остачею.

83 : 9 = 9 (ост. 2),             бо 9 • 9 + 2 = 81 + 2 = 83

121 : 10 = 12 (ост.1),         бо 12 • 10 + 1 = 120 + 1 = 121

67 : 8 = 8 (ост. 3),             бо 8 • 8 + 3 = 64 + 3 = 67

53 : 5 = 10 (ост. 3),           бо 10 • 5 + 3 = 50 + 3 = 53

Завдання 2. Скільки різних остач може бути при діленні 

на 7? 6     (1,2,3,4,5,6) 

на 10? 9   (1,2, 3,4,5,6,7,8)

на 5? 4     (1,2,3,4)

Завдання 3. Перевір, чи правильно виконано ділення з остачею 

33 : 5 = 6 (ост. 3),     бо 6 • 5 + 3 = 30 + 3 = 33 

41 : 6 = 6 (ост. 5),     бо 6 • 6 + 5 = 36 + 5 = 41   

18 : 4 = 4 (ост. 2),     бо 4 • 4 + 2 = 16 + 2 = 18    

Завдання 4. Червону стрічку завдовжки 24 м розрізали на 6 рівних частин, а блакитну стрічку завдовжки 32 м — на 4 рівні частини. У скільки разів одна частина червоної стрічки коротша за одну частину блакитної стрічки?

Розв'язання.

1) 24 : 6 = 4 (м) – довжина одної частини червоної стрічки.

2) 32 : 4 = 8 (м) – довжина одної частини блакитної стрічки.

3) 8 : 4 = 2 (рази) - у стільки разів одна частина червоної стрічки коротша за одну частину блакитної стрічки.

Відповідь: у 2 рази.

Завдання 5. За 4 дні 2 прибиральниці використали 16 пляшок миючих засобів. Скільки пляшок миючих засобів використовувала одна прибиральниця за 1 день?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 16 : 4 = 4 (п.) – пляшок миючих засобів використали прибиральниці за один день.

2) 4 : 2 = 2 (п.) - пляшок миючих засобів використала одна прибиральниця за один день.

2 спосіб.

1) 16 : 2 = 8 (п.) – пляшок миючих засобів використала одна прибиральниця за чотири дні.

2) 8 : 4 = 2 (п.) - пляшок миючих засобів використала одна прибиральниця за один день.

Відповідь: 2 пляшки.

Завдання 6. Установи закономірність і продовж числовий ряд. 

18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74.

 

СТОРІНКА 58

Завдання 1. Обчисли зручним способом.

(6 + 4) • 3 = 10 • 3 = 30

(8 + 2) • 9 = 10 • 9 = 90

(10 + 9) • 4 = 10 • 4 + 9 • 4 = 40 + 36 = 76

(4 + 8) • 5 = 4 • 5 + 8 • 5 = 20 + 40 = 60

Завдання 2. Обчисли, застосовуючи розподільний закон множення відносно додавання. 

(8 + 5) • 2 = 8 • 2 + 5 • 2 = 16 + 10 = 26

(10 + 3) • б = 10 • 6 + 3 • 6 = 60 + 18 = 78

Завдання 3. Обчисли, виконуючи кожну дію окремо. 

85 – 50 : 10 • 7 = 50

50 : 10 = 5

5 • 7 = 35

85 – 35 = 50

210 + 63 : 7 : 3 = 213

63 : 7 = 9

9 : 3 = 3

210 + 3 = 213

Завдання 4. У шкільному саду росте 10 рядів яблунь, по 5 дерев у кожному ряду, та 8 рядів груш — по стільки ж дерев у ряду, як і яблунь. Скільки всього дерев у саду?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 5 • 10 = 50 (д.) – росте яблунь.

2) 5 • 8 = 40 (д) – росте груш.

3) 50 + 40 = 90 (д.) – всього дерев у саду.

2 спосіб.

1) 10 + 8 = 18 (р.) – рядів дерев у саду.

2) 5 • 18 = 90 (д.) – всього дерев у саду.

Відповідь: 90 дерев.

Завдання 5. Як потрібно змінити ділене і дільник, щоб частка залишилася сталою?

Ділене і дільник збільшити або зменшити у однакове число разів.

Завдання 6. На канікулах Марина поїхала до бабусі в п'ятницю, а повернулася додому через 5 днів. У який день тижня Марина повернулася додому? 

Повернулась додому на 6 день, тобто у середу (п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа).

 

СТОРІНКА 59

Завдання 1. Склади вирази і знайди їх значення.

• Перший множник — 4, другий множник — частка чисел З0 і 5. Знайди добуток.

4 • (30 : 5) = 4 • 6 = 24 

• Суму чисел 15 і 17 зменш у 4 рази.

(15 + 17) : 4 = 32 : 4 = 8

• Ділене — 25, дільник — різниця чисел 53 і 48. Знайди частку.

25 : (53 – 48) = 25 : 5 = 5

Завдання 2. 18 • 3 = (10 + 8) • 3 = 10 • 3 + 8 • 3 = 30 + 24 = 54

42 • 4 = (40 + 2) • 4 = 40 • 4 + 2 • 4 = 160 + 8 = 168

38 • 5 = (30 + 8) • 5 = 30 • 5 + 8 • 5 = 150 + 40 = 190 

27 • 2 = (20 + 7) • 2 = 20 • 2 + 7 • 2 = 40 + 14 = 54

Завдання 3. Анна придбала 2 пари панчох по 18 грн за пару. Скільки вона заплатила за покупку?

Розв'язання.

1) 18 • 2 = 36 (грн.) – заплатила за покупку (вартість).

Відповідь: 36 гривень.  

Завдання 4. На 14 грн Павлик купив марки по 2 грн кожну. Скільки марок купив Павлик?

Розв'язання.

1) 14 : 2 = 7 (м.) – марок купив Павлик.

Відповідь: 7 марок.

Завдання 5. Знайди невідомі величини за таблицею.

Ціна Кількість Вартість
6 грн 8 альбомів  6 • 8 = 48 (грн.)
3 грн 15 : 3 = 5 (зошитів) 15 грн
24 : 6 = 4 (грн.) 6 блокнотів 24 грн

 

СТОРІНКА 60

Завдання 1. 

3 • 19 = 3 •  (10 + 9) = 3 • 10 + 3 • 9 = 30 + 27 = 57

4 • 14 = 4 •  (10 + 4) = 4 • 10 + 4 • 4 = 40 + 16 = 56 

6 • 17 = 6 • (10 + 7) = 6 • 10 + 6 • 7 = 60 + 42 = 60 + 40 + 2 = 102

8 • 16 = 8 • (10 + 6) = 8 • 10 + 8 • 6 = 80 + 48 = 80 + 20 + 28 = 128

Завдання 2. Знайди значення виразу 7 • k , якщо k = 15, 23.

якщо k = 15, тоді 7 • k = 7 • 15 = 7 • (10 + 5) = 7 • 10 + 7 • 5 = 70 + 35 = 70 + 30 + 5 = 105

якщо k = 23, тоді 7 • k = 7 • 23 = 7 • (20 + 3) = 7 • 20 + 7 • 3 = 140 + 21 = 161

Завдання 3. За 6 книжечок заплатили 54 грн. Скільки коштує одна така книжечка?

Розв'язання.

1) 54 : 6 = 9 (грн.)  - ціна книжечки.

Відповідь: 9 гривень.

Завдання 4. Купили 3 шоколадки по 24 грн і 3 шоколадки по 32 грн. Яка вартість усієї покупки? Розв'яжи задачу. Склади всі можливі варіанти обернених задач.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 24 • 3 = 72 (грн.) – заплатили за перші шоколадки.

2) 32 • 3 = 96 (грн.) – заплатили за другі шоколадки.

3) 72 + 96 = 168 (грн.) – вартість покупки.

2 спосіб.

1) 24 + 32 = 56 (грн.) – заплатили за одну шоколадку по 24 грн та одну шоколадку 32 грн разом.

2) 56 • 3 = 168 (грн.) – вартість покупки.

Відповідь: 168 гривень.

 

Софійка отримала 3 шоколадки по 24 грн. кожна. Андрійко теж отримав 3 шоколадки іншого виду. Скільки коштувала одна шоколадка Андрійка, якщо за усі шоколадки заплатили 168 грн?

 

Андрійко отримав 3 шоколадки по 32 грн. кожна. Софійка теж отримала 3 шоколадки іншого виду. Скільки коштувала одна шоколадка Софійки, якщо за усі шоколадки заплатили 168 грн?

 

Мама купила 3 шоколадки по 24 грн. і декілька шоколадок по 32 грн. Скільки купили других шоколадок, якщо за покупку заплатили 168 грн?

 

Мама купила 3 шоколадки по 32 грн. і декілька шоколадок по 24 грн. Скільки купили других шоколадок, якщо за покупку заплатили 168 грн?

Завдання 5. Перше число — 400, друге — у 10 разів менше, ніж перше, а третє — у 8 разів менше, ніж друге. Знайди третє число.

Розв'язання.

1) 400 : 10 = 40 – друге число.

2) 40 : 8 = 5 – третє число.

Відповідь: 5.

Інші завдання дивись тут...