Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 21.

Завдання 1. Розділи таблицю на чотири рівні частини так, щоб сума чисел кожної частини дорівнювала 34.

 

1 9 16 7 12 5 4 11
8 15 10 2 13 6 3 14

 

Завдання 2.

100 + 90 + 4 = 194            800 + 20 = 820

900 + 70 + 1 = 971            600 + 30 + 2 = 632 

400 + 5 = 405                  500 + 10 = 510

Завдання 3. 

4 + 2 = 6                      9 – 3 = 6

40 + 20 = 60                90 – 30 = 60

400 + 200 = 600           900 – 300 = 600

Завдання 4. 

500 + З0 = 530       600 + 2 = 602      680 – 70 = 610

709 – 9 = 700         460 – 400 = 60     800 + 40 = 840 

350 – 40 = 310       270 + 1 = 271      520 + 60 = 580

Завдання 5. 

600 м + 400 м = 1000 м                   900 м – 500 м = 400 м 

300 м+ 700 м = 1 км                       1 км – 200 м = 800 м

Завдання 6. Антон і Степан, повертаючись зі школи, пройшли разом 400 м до бібліотеки, а потім — ще 300 м до будинку Степана. Антон пройшов ще 300 м до свого будинку. Яку відстань до свого будинку пройшов кожен із друзів?

Розв'язання.

1) 400 + 300 = 700 (м) – пройшов Степан.

2) 700 + 300 = 1000 (м) – пройшов Антон.

Відповідь: 700 метрів, 1000 метрів.

Завдання 7*. До порту прямувало 4 яхти, а назустріч їм — 5 катерів. Скільки суден прибуло в порт?

В порт прибули судна, що прямували до порту 4.

 

СТОРІНКА 22.

Завдання 1. Знайди невідомі величини за таблицею.

Довжина одного відрізка

Кількість

відрізків

Загальна довжина
8 см 9 98см • 9 = 72см
8 см 72 см : 8 см = 9 72 см
72 см : 9 = 8 см 9 72 см

Завдання 2.

7м 6дм + 4дм=7м 10дм = 8м

8дм + 5дм = 13дм = 10дм + 3дм = 1м 3дм

900м + 100м = 1000м = 1км

9м 6дм – 26дм = 96дм – 26дм = 70дм = 7м

1 м – 54см = 100см – 54см = 46см

1км – 600м = 1000м – 600м = 400м

Завдання 3. Висота письмового стола — 7 дм, а журнального — 50 см. Який стіл вищий і на скільки?

Розв'язання.

1) 70 – 50 = 20 (см) – нак стільки письмовий стіл вищий, ніж журнальний.

Відповідь: на 20 сантиметрів. 

Завдання 4. Периметр квадрата — 8 см. Знайди довжину сторони квадрата. Накресли такий квадрат.

Розв'язання.

Нагадаємо, у квадрата всі сторони рівні, периметр – сума довжин усіх сторін, тому

1) 8 : 4 = 2 (см) – сторона квадрата.

Відповідь: 2 сантиметри.

Завдання 5*. Скількома способами можна скласти набір із двох овочів; із трьох овочів?

Усього 5 овочів.

1    (2     3    4     5)

12  13   14   15                   (чотири набори)

2

23   24   25                         (три набори)

3

34    35                              (два набори)

4

45                                      (один набір)

Із двох овочів — 4 + 3 + 2 + 1 = 10 наборів

1  (2    3     4      5)

123    134   145                   (три набори)

2

234     245                          (два набори)

3

345                                    (один набір)

Із трьох овочів — 3 + 2 + 1 = 6 наборів.

 

СТОРІНКА 23.

Завдання 1.

300 + 200 = 500

500 + 80 = 580

580 – 400 = 180

180 + 7 = 187

 

800 – 300 = 500

500 + 20 = 520

520 – 8 = 512

512 + 12 = 524

Завдання 2. 

9 ц + 100 кг = 9 ц + 1 ц = 10 ц 

1 ц – 36 кг = 100 кг – 36 кг = 64 кг 

Завдання 3.

= 500кг        1 т = 10 ц         1 ц < 1 т

20 кг < 1 ц        900 кг < 1 т      67 кг < 10 ц

Завдання 4. 

Знайди невідомі величини за таблицею.

Маса одного предмета Кількість предметів (ящ.) Загальна маса
9 кг 10 9 кг • 10 = 90 кг
9 кг 90 кг : 9 кг = 10 90 кг
90 кг : 10 = 9 кг 10 90 кг

Завдання 5. У 4 каструлі розлили 20 л води, порівну в кожну, а в 4 чайники —12 л води, порівну в кожний. Порівняй кількість літрів води в каструлі й чайнику.

Розв'язання.

1) 20 : 4 = 5 (л) – літрів води в одній каструлі.

2) 12 : 4 = 3 (л) – літрів води в одному чайнику.

3) 5 – 3 = 2 (л) – на стільки літрів більше води в каструлі, ніж в чайнику.

Відповідь: на 2 літрів.

Завдання 6*. Під - час спорудження паркану теслі встановили 10 стовпчиків так, щоб відстань між сусідніми становила 2 м. Яка довжина паркану? 

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Розв'язання.

1) 10 – 1 = 9 (р.) – разів відміряли відстань.

2) 2 • 9 = 18 (м) – довжина паркану.

Відповідь: 18 метрів.

 

СТОРІНКА 24

Завдання 1. Напиши «сусідів» чисел.

175  176  177         499  450   451

606  607  608         799  800   801

Завдання 2.

  140 235 599 641 907 324 809
+1 141 236 600 642 908 325 810

Завдання 3.

  110 231 481 500 799 901 311
-1 109 230 480 499 798 900 310

Завдання 4. 

711 + 1 + 1 = 713               520 – 1 – 1 = 519 – 1 = 518

630 – 1 + 1 = 630               400 – 1 – 1 = 398

998 + 1 + 1 = 1000              201 + 1 – 1 = 201

Завдання 5. 

200 + 1 > 201 – 1       511 – 1 < 610 – 1          713 + 1 < 731 – 1

919 + 1 > 919 – 1       622 – 1 < 622 + 0          350 + 1 < 530 + 1

Завдання 6. 

571 > 570 на 1         495 < 496 на 1        739 < 740 на 1

Завдання 7. Оленка задумала число, яке на 1 менше, ніж 200. Знайди це число. 

200 – 1 = 199 – задумане число.

Завдання 8. На виставі в цирку клоун Рудик роздав дітям 129 білих кульок, а блакитних — на 1 більше. Скільки всього кульок роздав клоун Рудик дітям?

Розв'язання.

1) 129 + 1 = 130 (к.) – роздав блакитних кульок.

2) 129 + 130 = 259 (к.) – всього кульок роздав клоун Рудик.

Відповідь: 259 кульок.

Завдання 9. Продовж візерунок закладки. Розфарбуй закладку.

Кулька, квадрат, ромб, квадрат, кулька.

 

СТОРІНКА 25

Завдання 1.

311 – 1 = 310

310 + 10 = 320

320 – 1 = 319

319 + 0 = 319

319 + 1 = 320

320 + 1 = 321

321 – 1 = 320

320 + 100 = 420

Завдання 2. Запиши у вигляді суми розрядних доданків числа:

457 = 400 + 50 + 7                 209 = 200 + 9

931 = 900 + 30 + 1                 510 = 500 + 10 

Завдання 3. 

8 од. + 4 од. = 12 од. = 1 дес. 2 од.

8 дес.+ 4 дес. = 12 дес. = 1 сот. 2 дес. 

7 од. + 7 од = 14 од = 1 дес. 4 од.

7 дес. + 7 дес. = 14 дес. = 1 сот. 4 дес.

Завдання 4. Знайди значення виразів: 

50 + а, якщо а = 60;  b + 70, якщо b = 90

Якщо а = 60, тоді 50 + а = 50 + 60 = 50 + 50 + 10 = 100 + 10 = 110

Якщо b = 90, тоді b + 70 = 90 + 70 = 90 + 10 + 60 = 100 + 60 = 160

Завдання 5. У художника було 50 пейзажів, а натюрмортів – на 60 більше. Скільки всього картин було в художника?

Розв'язання.

1) 50 + 60 = 110 (к.) – було натюрмортів.

2) 50 + 110 = 160 (к.) – всього картин було в художника.

Відповідь: 160 картин.

Завдання 6. Скільки геометричних фігур на малюнку?

Чотирикутників — 12 

трикутників — 6

п'ятикутників —

 

СТОРІНКА 26.

Завдання 1. 

12 од. – 4 од. = 8 од.

12 дес. – 4 дес. = 8 дес.

15 од. – 7 од. = 8 од. 

15 дес. – 7 дес. = 8 дес.

Завдання 2. 

140 – 60 – 20 = 120 – 60 = 60 

130 – 70 + 80 = 130 + 80 – 70 = 130 + 10 = 140

180 – 90 + 40 = 90 + 40 = 90 + 10 + 30 = 100 + 30 = 130

60 + 70 – 80  = 130 – 80 = 130 – 30 – 50 = 100 – 50 = 50

Завдання 3.  Розв'яжи задачу за таблицею, склавши план.

Продуктивність праці

(за 1 день)

Час роботи Загальний виробіток
? 5 днів 45 халатів
?, на 1 халат більше 5 днів ?

1) скільки халатів шила за 1 день?

2) скільки халатів буде шити за 1 день?

3) скільки халатів пошиє за 5 днів?

Розв'язання.

1) 45 : 5 = 9 (х.) – шила халатів за 1 день.

2) 9 + 1 = 10 (х.) – буде шити халатів за 1 день.

3) 10 • 5 = 50 (х.) – пошиє всього халатів.

Відповідь: 50 халатів.

Завдання 4. Човен переплив ставок за 80 хвилин, а назад повернувся за 1 годину 30 хвилин. На який шлях (прямий чи зворотний) човен витратив більше часу і на скільки?

Розв'язання.

1 год 30 хв = 1 год + 30 хв = 60 хв + 30 хв = 90 хв.

90 хв > 80 хв

1) 90 – 80 = 10 (хв.) – на стільки більше хвилин човен витратив на зворотний шлях, ніж прямий.

Відповідь: на 10 хвилин.

 

СТОРІНКА 27.

Завдання 1. Знайди закономірність. Продовж числовий ряд.

13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Завдання 2.

30 + 90 40 = 80

180 90 + 30 = 120

60 40 + 90 = 110

130 + 80 10 = 200

Завдання 3

80 + х = 90 + 30 

80 + х = 120

х = 120 – 80 

х = 40

80 + 40 = 120

90 + 30 = 120

120 = 120

 

х + 30 = 60 + 70

х + 30 = 130

х = 130 – 30 

х = 100

100 + 30 = 130

60 + 70 = 130

130 = 130

Завдання 4. Порівняй, не обчислюючи. 

70 + 40 = 40 + 70

Від перестановки доданків сума не змінюється

160 – 70 < 160 – 60 

При однаковому зменшуваному різниця менша там, де більший від'ємник

150 – 60 > 130 – 60

При однаковому від'ємнику різниця більша, де більше зменшуване

80 + 60 > 70 + 60

Сума більша там, де більший доданок 

Завдання 5. Прибиральниця за 5 год прибирає 10 класних кімнат. Скільки класних кімнат вона прибирає за 1 год?

Розв'язання.

1) 10 : 5 = 2 (к.) – класних кімнат прибирає за 1 год.

Відповідь: 2 кімнати.

Завдання 6. Прибиральниця за 5 год прибирає 10 класних кімнат. З допомогою чергових вона прибирає за годину на 2 класні кімнати більше, ніж коли працює одна. Скільки класних кімнат прибирає прибиральниця за 5 год з допомогою чергових?

Розв'язання.

1) 10 : 5 = 2 (к.) – класних кімнат прибирає сама за 1 год.

2) 2 + 2 = 4 (к.) - класних кімнат прибирає з черговими за 1 год.

3) 4 • 5 = 20 (к.) – прибере класних кімнат.

Відповідь: 20 класних кімнат.

 

СТОРІНКА 28.

Завдання 1. Випиши круглі (закінчуються нулем) числа в порядку зростання. Запиши числа, що залишилися. Чи можна їх об'єднати в окрему множину? Дай їй назву. Визнач кількість елементів у кожній множині.

28, 60, 124, 150, 900, 480, 622, 1000, 44, 530, 86.

60, 150, 900, 480, 1000

28, 124, 622, 44, 86 – множина чисел, що не закінчуються нулем.

Завдання 2. Обчисли ланцюжок — і дізнаєшся, який відтінок мають рожеві фламінго до 3 років. Підкресли правильну відповідь.

230 + 100 = 330

330 + 60 = 390

390 + 10 = 400

400 – 400 = 0

0 + 150 = 150

150 – 50 = 100

100 + 610 = 710

710 – 200 = 510

а) 410 — білий; б) 510 — сірий; в) 500 — рожевий. 

Завдання 3. Довжина доріжки в басейні — 120 м. Богдан уже проплив 50 метрів. Скільки метрів йому ще залишилося пропливти? Склади рівняння і розв'яжи задачу.

Розв'язання.

Нехай х (м) – відстань, що залишилась пропливти, тоді складемо рівняння

50 + х = 120 

х = 120 – 50

х = 70 (м) – залишилось пропливти Богдану.

Відповідь: 70 метрів.

Завдання 4. Маляр пофарбував за тиждень (5 робочих днів) 50 дверей, а його учень фарбував щодня на двоє дверей менше. Скільки всього дверей пофарбували за тиждень маляр та його учень?

Розв'язання.

1) 50 : 5 = 10 (д.) – дверей фарбував майстер за 1 день.

2) 10 – 2 = 8 (д.) – дверей фарбував учень за 1 день.

3) 8 • 5 = 40 (д.) – всього дверей пофарбував учень.

4) 50 + 40 = 90 (д.) – всього дверей пофарбували майстер та учень разом.

Відповідь: 90 дверей.

 

СТОРІНКА 29

Завдання 1. Округли кожне число.

211 ≈ 210 

147 ≈ 150 

318 ≈ 320 

902 ≈ 900

504 ≈ 500

899 ≈ 900

Якщо наступна цифра 0,1,2,3,4, тоді замість неї записуємо 0. 

Якщо наступна цифра 5,6,7,8,9, тоді замість неї записуємо 0 і попередню цифру збільшуємо на 1.

Завдання 2. Виконай додавання способом округлення.

450 + 90 = 450 + 100 - 10 = 550 - 10 = 540

370 + 80 = 370 + 100 - 20 = 470 - 20 = 450

180 + 60 = 200 - 20 + 60 = 260 - 20 = 240

Завдання 3. Виконай віднімання способом округлення. 

240 – 80 = 200 + 40 – 80 = 120 + 40 = 160

550 – 60 = 600 - 50 – 100 = 500 - 50 = 450

810 – 40 = 800 + 10 – 40 = 760 + 10 = 770

Завдання 4.

70 + х = 50 + 40

70 + х = 90

х = 90 – 70

х = 20

70 + 20 + 90

50 + 40 = 90

90 = 90

 

60 + y = 80 + 50

60 + y = 130

y = 130 – 60

y = 70

60 + 70 = 130 

80 + 50 = 130

130 = 130

Завдання 5. У шкільній їдальні було 120 кг картоплі. За перший день витратили 40 кг картоплі, а за другий — на 10 кг більше. Скільки кілограмів картоплі залишилося в шкільній їдальні?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 40 + 10 = 50 (кг) – витратили картоплі за другий день.

2) 40 + 50 = 90 (кг) – витратили картоплі за два дні разом.

3) 120 – 90 = 30 (кг) – залишилося картоплі.

2 спосіб.

1) 40 + 10 = 50 (кг) – витратили картоплі за другий день.

3) 120 – 40 – 50 = 30 (кг) – залишилося картоплі.

Відповідь: 30 кілограмів.

 

СТОРІНКА 30.

Завдання 1. Запиши всі двоцифрові числа, які не змінюються від перестановки їх цифр.

11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

Завдання 2. Розклади на розрядні доданки числа: 

701 = 700 + 1               545 = 500 + 40 + 5

190 = 100 + 90             972 = 900 + 70 + 2

Завдання 3. Обчисли, застосовуючи сполучний закон додавання. 

300 + 40 + 400 + 30 = (300 + 400) + (40 + 30) = 700 + 70 = 770 

400 + 60 + 300 + 20 = (400 + 300) + (60 + 20) = 700 + 80 = 780

700 + 50 + З0 + 200 = (700 + 200) + (50 + 30) = 900 + 80 = 980 

Завдання 4. 

160 + 120 = 100 + 100 + 60 + 20 = 200 + 80 = 280

650 + 320 = 600 + 300 + 50 + 20 = 900 + 70 = 970

210 + 280 = 200 + 200 + 10 + 80 = 400 + 90 = 490

720 + 170 = 700 + 100 + 20 + 70 = 800 + 90 = 890

Завдання 5. За 2 дні перукарка підстригла 18 клієнток, а її учениця щодня підстригала на 4 клієнтки менше. Скільки клієнток підстригла учениця за 3 дні?

Розв'язання.

1) 18 : 2 = 9 (к.) – підстригає клієнток перукарка за 1 день.

2) 9 – 4 = 5 (к.) – підстригає клієнток учениця за 1 день.

3) 5 • 3 = 15 (к.) – клієнток підстригла учениця.

Відповідь: 15 клієнток.

Завдання 6. Накресли квадрат (прямокутник з однаковими сторонами), периметр якого дорівнює 12 см.

12 : 4 = 3 (см) – довжина сторони квадрата. 

 

СТОРІНКА 31.

Завдання 1.

8 • 3 = 24

24 : 6 = 4

4 + 32 = 36

36 : 9 = 4

 

9 • 4 = 36

36 : 6 = 6

6 + 18 = 24

24 : 3 = 8

Завдання 2. 

х – 330 = 200 + 40

х – 330 = 240

х = 240 + 330 

х = 570

570 – 330 = 570 – 300 – 30 = 270 – 30 = 240

200 + 40 = 240

240 = 240

 

х – 420 = 300 + 50

х – 420 = 350

х = 350 + 420

х = 770

770 – 420 = 770 – 400 – 20 = 370 – 20 = 350

300 + 50 = 350

350 = 350

Завдання 3. 

750 – 440 = 750 – 400 – 40 = 350 – 40 = 310

890 – 760 = 890 – 700 – 60 = 190 – 60 = 130

470 – 360 = 470 – 300 – 60 = 170 – 60 = 110 

960 – 640 = 960 – 600 – 40 = 360 – 40 = 320 

780 – 660 = 780 – 600 – 60 = 180 – 60 = 120

680 – 540 = 680 – 500 – 40 = 180 – 40 = 140

Завдання 4. У шкільну бібліотеку привезли 970 підручників. Для учнів початкових і середніх класів привезли 750 підручників, а для учнів середніх і старших класів — 550 підручників. Скільки підручників привезли в шкільну бібліотеку для учнів початкових, середніх і старших класів окремо? Розв'яжи задачу по діях з коротким поясненням.

Розв'язання.

1) 970 – 750 = 220 (п.) – привезли підручників для старших класів.

2) 550 – 220 = 330 (п.) – привезли підручників для середніх класів.

3) 750 – 330 = 420 (п.) – привезли підручників для початкових класів.

Відповідь: 420 підручників, 330 підручників, 220 підручників.

Завдання 5. Накресли один відрізок завдовжки 85 мм, а інший — на 42 мм коротший.

85 – 42 = 43 (мм) – довжина другого відрізка.

 

СТОРІНКА 32

Завдання 1. Обчисли ланцюжок — і дізнаєшся, як називають небесні тіла, що мандрують навколо Сонця і які періодично можна спостерігати із Землі. Підкресли правильну відповідь.

340 + 150 = 300 + 100 + 40 + 50 = 400 + 90 = 490

490 – 260 = 490 – 200 – 60 = 290 – 60 = 230

230 + 460 = 230 + 400 + 60 = 630 + 60 = 690

690 – 630 = 690 – 600 – 30 = 90 – 30 = 60

60 + 510 = 570

570 – 420 = 570 – 400 – 20 = 170 – 20 = 150 

150 + 340 = 150 + 300 + 40 = 450 + 40 = 490

490 – 380 = 490 – 300 – 80 = 190 – 80 = 110  

а) 210 — метеорити; б) 110-комети; в) 100 — астероїди. 

Завдання 2. 

530 + 130 = 660                         890 – 760 < 230

410 + 270 = 470 + 210                780 – 350 = 120 + 310 

330 > 650 – 420                         960 = 710 + 250

Завдання 3. Знайди значення виразу: 

(400 + а) + 50, якщо а = 200; (а + 40) + 800, якщо а = 40.

Якщо а = 200, тоді (400 + а) + 50 = (400 + 200) + 50 = 650

Якщо а = 40, тоді (а + 40) + 800 = (40 + 40) + 800 = 880

Завдання 4. Слюсар за 4 год виготовив 20 деталей. Скільки деталей виготовить слюсар за 7 год, якщо за годину він виготовляє однакову кількість деталей? 

Склади і розв'яжи одну обернену задачу.

Пряма задача 

1) 20 : 4 = 5 (д.) – деталей виготовляє за 1 год.

2) 5 • 7 = 35 (д.) – деталей виготовить слюсар.

Відповідь: 35 деталей.

Обернена задача.

Слюсар за 4 год виготовив 20 деталей. Скільки годин треба слюсарю, щоб виготовити 35 деталей, якщо за годину він виготовляє однакову кількість деталей?

Розв'язання.

1) 20 : 4 = 5 (д.) – деталей виготовляє за 1 год.

2) 35 : 5 = 7 (год.) – годин треба слюсарю.

Відповідь: 7 годин.

Завдання 5. На скільки зменшиться число 350, якщо в його записі закреслити цифру З?

350 – 50 = 300  - на стільки зменшиться число.

Відповідь: на 300

 

СТОРІНКА 33

Завдання 1. Обчисли ланцюжок — і дізнаєшся, хто першим висловив думку про те, що Земля має форму кулі. Підкресли правильну відповідь.

340 + 60 = 400

400 + 70 = 470

470 – 250 = 470 – 200 – 50 = 270 – 50 = 220

220 + 30 = 250

250 – 240 = 10 

10 + 600 = 610

610 – 300 = 310

а) 320 – Платон;            б) 310 — Аристотель;

в) 300 – Архімед. 

Завдання 2.

720 - 200 = 520

(80 – 40) + 500 = 40 + 500 = 540

880 – 500 – 70 = 380 – 70 = 310 

490 – 50 – 20 = 440 – 20 = 420 

680 – 60 = 620

(600 – 200) + 90 = 400 + 90 = 490

Завдання 3.

250 см + 40 см = 290 см = 2 м 90 см

420 кг + 60 кг = 480 кг = 4 ц 80 кг 

24 см + 8 см = 32 см = 3 дм 2 см

1 рік 9 міс. + 5 міс. = 1 рік + 14 міс = 1 рік + 1 рік + 2 міс = 2 роки 2 міс

Завдання 4. У художника було 40 пейзажів і 110 натюрмортів. З0 картин він продав на ярмарку. Скільки картин залишилось у художника?

Розв'язання.

1) 40 + 110 = 150 (к.) – всього картин було в художника.

2) 150 – 30 = 120 (к.) – картин залишилось.

Відповідь: 120 картин.

Завдання 5. Чи може многокутник мати 2 кути, 2 сторони, 2 вершини?

Ні.

Накресли многокутник з найменшою кількістю кутів, вершин, сторін.

Чотирикутник.

 

СТОРІНКА 34.

Завдання 1. Запиши всі можливі трицифрові числа, використовуючи цифри 3, 8 і 0.

380, 308, 803, 830

Завдання 2. 

240 см > 2 м 4 см          (2м 4см = 200см + 4 = 204см)

10 дм 1 см > 11 дм         (11 дм = 110 см)

65см  =  6дм 5см           (6 дм 5 см = 60см + 5см = 65см) 

24 см  = 2 дм 4 см         (2дм 4 см = 20см + 4см = 24см)

90 кг < 9ц                   (9ц = 900кг)

40ц < 4т                     (4т = 400ц)

Завдання 3. 

140 + 70 = 140 + 60 + 10 = 200 + 10 = 210

340 + 90 = 340 + 60 + 30 = 400 + 30 = 430

480 + 50 = 480 + 20 + 30 = 500 + 30 = 530

640 + 70 = 640 + 60 + 10 = 500 + 10 = 510

520 – 80 = 520 – 20 – 60 = 500 – 60 = 440

420 – 90 = 420 – 20 – 70 = 400 – 70 = 330

Завдання 4. 

y – 60 = 450

y = 450 + 60

y = 510

510 – 60 = 510 – 10 – 50 = 500 – 50 = 450 

 

х – 320 = 70

х = 70 + 320

х = 390

390 – 320 = 70

 

260 – х = 80

х = 260 – 80 

х = 180

260 – 180 = 260 – 160 – 20 = 100 – 20 = 80

Завдання 5. У книжковий магазин привезли 240 книжок. Із них 70 книжок поставили на верхню полицю, 120 — на середню, а решту — на нижню. Скільки книжок поставили на нижню полицю?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 70 + 120 = 190 (к.) – книжок поклали на верхню та середню полицю.

2) 240 – 190 = 50 (к.) – книжок поклали на нижню полицю.

2 спосіб.

1) 240 – 70 – 120 = 50 (к.) – книжок поклали на нижню полицю.

Відповідь: 50 книжок.

Завдання 6. Маргарита вирізала 4 кружечки, 7 трикутників і 9 прямокутників. Скільки многокутників вирізала Маргарита?

7 + 9 = 16 (м.) – многокутників вирізала Маргарита.

Завдання 7. Розв'яжи ребуси.

Стриж        (с + три + ж)

Стрижка     (с + три + жка)

Сестричка   (сес + три + чка)

 

СТОРІНКА 35

Завдання 1. Установи закономірність і продовж числовий ряд.

• 270, 300, 330, З60, 390, 420, 450;

• 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400.

Завдання 2. 

(750 + 7) – 30 = 757 – 30 = 727

(750 + 7) – 60 = 757 – 60 = 757 – 57 – 3 = 700 – 3 = 697

(750 + 7) – 80 = 757 – 80 = 757 – 50 – 30 = 707 - 30 = 677

140 + (160 + 80) = 140 + 160 + 80 = 300 + 80 = 380

670 + (160 + 80) = 530 + (140 + 160 + 80) = 530 + 380 = 910 

280 + (160 + 80) = 140 + (140 + 160 + 80) = 140 + 380 = 520

Завдання 3.

х + 60 = 420

х = 420 – 60

х = 360

360 + 60 = 360 + 40 + 20 = 420

 

80 + y = 140

y = 140 – 80 

y = 60

80 + 60 = 80 + 20 + 40 = 140

 

z + 30 = 210 

z = 210 – 30 

z = 180

180 + 30 = 180 + 20 + 10 = 210

Завдання 4. У господарки було 340 грн. Вона купила сукню за 180 грн і три пари шкарпеток по 10 грн за пару. Скільки грошей залишилось у господарки?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 10 • 3 = 30 (грн.) – вартість шкарпеток.

2) 180 + 30 = 210 (грн.) – вартість усієї покупки.

3) 340 – 210 = 130 (грн.) – залишилось грошей в господарки.

2 спосіб.

1) 10 • 3 = 30 (грн.) – вартість шкарпеток.

2) 340 – 180 – 30 = 130 (грн.) – залишилось грошей в господарки.

Відповідь: 130 гривень.

Завдання 5. Периметр прямокутника дорівнює 20 см, а його ширина — 3 см. Знайди довжину прямокутника. Накресли цей прямокутник.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 20 : 2 = 10 (см) – сума довжини та ширини прямокутника.

2) 10 – 3 = 7 (см) – довжина прямокутника.

2 спосіб.

1) 3 • 2 = 6 (см) – подвійна ширина.

2) 20 – 6 = 14 (см) – подвійна довжина.

3) 14 : 2 = 7 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: 7 сантиметрів.

 

СТОРІНКА 36

Завдання 1. 

270 + 50 = 320            160 80 + 120 = 200 

510 40 = 470             430 + 80 20 = 490

Завдання 2. Кожне число запиши у вигляді суми розрядних доданків.

510 = 500 + 10              831 = 800 + 30 + 1

907 = 900 + 7                479 = 400 + 70 + 9

611 = 600 + 10 + 1        180 = 100 + 80

Завдання 3. Устав такі числа, щоб рівності та нерівності стали істинними.

540 + 200 > 450 + 120                  760 – 90 < 760 – 40 

270 + 40 = 310                           450 + 60 = 60 + 450

430 – 3 > 320 + 100                     560 + 50 < 690

Завдання 4. 

650 – (400 + 60) = 650 – 400 – 60 = 250 – 60 = 250 – 50 – 10 = 200 – 10 = 190

120 + (100 + 60) = (120 + 100) + 60 = 220 + 60 = 280

220 – 6 • 5 = 220 – 30 = 220 – 20 – 10 = 200 – 10 = 190

300 + 9 • 8 = 300 + 72 = 372

600 – (140 + 400) = 600 – 400 – 140 = 200 – 140 = 60

(960 – 570) + 80 = (960 – 560 – 10) + 80 = 400 – 10 + 80 = = 400 + 70 = 470

Завдання 5. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом. 

У І коробці — 150 пазлів

У II коробці — ?, на 60 пазлів менше, ніж у І коробці

У III коробці — ?, на 90 пазлів більше, ніж у ІІ коробці.

? – всього пазлів.

У І коробці — 150 пазлів, у II коробці — на 60 пазлів менше, ніж у І коробці, а у III коробці — на 90 пазлів більше, ніж у ІІ коробці. Скільки всього пазлів у коробках?

Розв'язання.

1) 150 – 60 = 90 (п.) – пазлів у ІІ коробці.

2) 90 + 90 = 180 (п.) – пазлів у ІІІ коробці.

3) 150 + 90 +  180 = 420 (п.) – всього пазлів.

Відповідь: 420 пазлів.

Завдання 6*. У будинку є 50 квартир. Полічи, скільки разів у номерах квартир трапляється цифра 3.

3, 13, 23, 43, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  

15 разів.

 

СТОРІНКА 37

Завдання 1.

• Число 72 зменш у 8 разів і результат збільш на 160.

72 : 8 + 160 = 9 + 160 = 169

• Суму чисел 150 і 80 зменш на 40. 

(150 + 80) – 40 = 150 + 80 – 40 = 150 + 40 = 190

• Від суми чисел 90 і 150 відніми добуток чисел 8 і 5.

(90 + 150) – (8 • 5) = 90 + 150 – 40 = 150 + 50 = 200 

• Різницю чисел 240 і 50 зменш у 10 разів.

(240 – 50) : 10 = 240 : 10 – 50 : 10 =  24 – 5 = 24 – 4 – 1 = 19

Завдання 2. Виконай додавання письмово.

+ 127

    62

   189

 

+ 231

   147

   378

 

+ 415 

   261

   676

 

+ 844

   133

   977

Завдання 3. Розв'яжи задачі, виконуючи обчислення письмово.

1) Після того як у кінотеатрі зайняли 265 місць, там залишилося ще 134 вільні місця. Скільки всього місць було в кінотеатрі?

2) У колекції Марка 136 марок, а в Микити — на 63 марки більше. Скільки марок у Микити?

1) + 265

      134 

      399 (м.) – місць у залі.

2)   + 136

         63

        199 (м.) – марок у Микити. 

Завдання 4. Напиши назву кожного многокутника, а круг обведи.

        Шестикутник

  Коло                 Круг

 Трикутник         Чотирикутник

 

 СТОРІНКА 38

 Завдання 1. Математичний диктант.

• Запиши числа, які містять: 5 сотень і 4 одиниці; 9 десятків і 5 одиниць; 7 сотень; 1 сотню, 8 десятків і 1 одиницю; 6 сотень і 6 десятків.

504, 95, 700, 181, 660

• Запиши, скільки всього сотень у числах: 

451 — 4 сот                306 – 3 сот.

• Запиши, скільки всього десятків у числах: 

715 – 71 дес.                 801 – 80 дес.

• Запиши, скільки всього одиниць у числах: 

19 – 19 од.                    990 – 990 од.

Завдання 2. Виконай віднімання письмово.

_ 175

    54

   121

 

_ 267

   143

   124

 

_ 487

   266

   221

 

_ 898

   576

   322 

Завдання 3. Розв'яжи рівняння. Обчислення виконай письмово.

х + 145 = 368 

х = 368 – 145

х = 223

223 + 145 =200 + 100 + 20 + 40 + 3 + 5 = 300 + 60 + 8 = 368

 

_  368

   145

   223

 

241 + у = 753

у = 753 – 241

у = 512

241 + 512 = 200 + 500 + 40 + 10 + 1 + 3 = 700 + 50 + 4 = 754

_  753

   241

   512

Завдання 4. Тетянка прочитала 144 сторінки книжки, після чого їй залишилося  прочитати ще 32 сторінки. Постав до задачі таке запитання, щоб вона розв'язувалась дією віднімання. Розв'яжи задачу, виконуючи обчислення письмово.

На скільки більше сторінок прочитала Тетянка, ніж їй залишилося ще прочитати?

Розв'язання.

114 – 32 = 82 (с.) – на стільки більше сторінок прочитала Тетянка, ніж їй залишилося прочитати.

Відповідь: на 82 сторінки.

 

СТОРІНКА 39

Завдання 1. Запиши усі трицифрові числа, у записі яких є тільки цифри 3 і 5. Знайди суму та різницю найменшого і найбільшого з цих чисел.

335, 553, 353, 535, 355, 533

+ 335

   553

   888

 

_  553

   335

   218 

Завдання 2.

+  165

     44

    209

 

+ 217

   323

   540

 

+ 432

   276

   708

 

+ 681

   120

   801     

Завдання 3. Визнач істинні та хибні висловлювання. Познач їх літерами І та X відповідно.

• Будь-яке трицифрове число більше, ніж двоцифрове. І

• Щоб знайти периметр многокутника, потрібно додати довжини всіх його сторін. І

• Сумою одноцифрових чисел завжди є одноцифрове число. Х  (9 + 9 = 18)

Завдання 4. Склади і розв'яжи задачу за даними в таблиці.

  Продуктивність праці (за 1 годину) Час роботи Загальний виробіток
І шв. ? 4 год 12 хусточок
І шв. ?, на 3 хусточки більше ? год 42 хусточки

І швачка пошила 12 хусточок за 4 год. За скільки часу пошиє 42 хусточки ІІ швачка, якщо вона шиє за годину на 3 хусточки більше, ніж перша?

Розв'язання.

1) 12 : 4 = 3 (х.) – шиє хусточок за 1 год І швачка.

2) 3 + 3 = 6 (х.) – шиє хусточок за 1 год ІІ швачка.

3) 42 : 6 = 7 (хв.) – за стільки часу ІІ швачка пошиє хусточки.

Відповідь: 7 хвилин 

 

СТОРІНКА 40

Завдання 1. Обчисли ланцюжок і дізнаєшся, у якої тварини довжина вух становить більше, ніж половина довжини тіла. Підкресли правильну відповідь.

34 + 16 = 30 + 10 + 4 + 6  = 40 + 10 = 50

50 + 45 = 95

95 + 25 = 95 + 5 + 20 = 100 + 20 = 120

120 – 30 = 120 – 20 – 10 = 100 – 10 = 90

90 + 39 = 90 + 10 + 29 = 100 + 29 = 129

129 – 64 = 129 – 60 – 4 = 69 – 4 = 65 

а) 56 — заєць;    б) 65 — довговухий тушка

в) 64 — слон.

Завдання 2.

+ 187

    26

   213

 

+ 256

   365

   621

 

+ 324

   296

   620

 

+ 819

    98

   917  

Завдання 3. Розв'яжи задачі, виконуючи обчислення письмово.

1) У дитячому театрі за день відбулося дві лялькові вистави. Першу виставу відвідали 238 глядачів, а другу — на 75 глядачів більше. Скільки глядачів відвідали другу виставу?

+ 238

    75

   313 (г.) – глядачів відвідали другу виставу. 

2) Щоб прикрасити актову залу до свята, купили 155 кульок синього кольору і стільки ж — жовтого. Скільки всього кульок купили?

+ 155

   155

   310 (к.) – всього кульок купили.

Завдання 4. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом 

І - 257 кг ? 

ІІ – 167 кг

III — ?, на 89 більше, ніж І та ІІ разом.

У І магазин завезли 257 кг моркви, у ІІ – 167 кг. Скільки моркви завезли у ІІІ магазин, якщо її завезли на 89 кг більше, ніж у І та ІІ разом? 

Розв'язання.

1) 257 + 167 = 424 (кг) – завезли моркви у І та ІІ магазини разом.

2) 424 + 89 = 513 (кг) – завезли моркви у ІІІ магазин.

Відповідь: 213 кілограмів.

Інші завдання дивись тут...