Розділ 1.

Завдання 1. Розглянь малюнок.

• На який майдан ведуть усі вулиці та проспекти?

Усі вулиці ведуть на площу «Майданчик тисячі».

• Які назви тобі вже відомі. Що ти можеш розповісти про ці математичні назви?

Приклади, одноцифрові числа, плюс, задача, властивості арифметичних дій тощо.

• Які математичні назви ти ще не знаєш?

Рівняння, трицифрові числа, рівності і нерівності тощо 

 

Завдання 2. Назви числа, які пропущено:

21,...,32;     37,...,45;     48,...,56;     59,...,67;     70,...,83;    85,...,91;     94 ,..., 100.

Розв'язання.

22,23,24,25,26,27,28,29,30,31;     

38,39,40,41,42,43,44;    

49,50,51,52,53,54,55;     

60,61,62,63,64,65,66;     

71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82;    

86,87,88,89,90;     

95,96,97,98,99.

 

Завдання 3. Назви десятки, які пропущено: 10, ..., 100;      100,...10.

Розв'язання.

20,30,40,50,60,70,80,90

90,80,70,60,50,40,30,20

 

Завдання 4. Виділи із заданої множини чисел підмножини 

• одноцифрових чисел;

• двоцифрових чисел, більших за 31;

• круглих чисел;

• чисел другого десятка;

• чисел, що містять однакову кількість десятків і одиниць.

Розв'язання.

• 2, 3,7,8,9,4,5

• 44,61,41,33,60,58,66,94,42,50,78,33,56,70,51,67,90,77,95,88,40,87,73,34,81

• 2,44,18,42,58,66,28,8,4,14,16,20,60,56,4,70,90,24,94,50,78,12,6,88,40,34,10,16

• 18,15,19,12,14,13,16,11,17,16,20

• 44,66,77,88,33,11

 

Завдання 5. Кожне з чисел спочатку збільш на 1, а потім зменш на 1. Запиши результати обчислень у два рядки. 8, 14, 19, 37, 41, 50, 55, 63, 69, 70, 78, 86, 90, 99.

Розв'язання.

9, 15, 20, 38, 42, 51, 56, 64, 70, 71, 79, 87, 91, 100.

8 14, 19, 37, 41, 50, 55, 63, 69, 70, 78, 86, 90, 99.

 

Завдання 6. Назвіть пропущені числа в кожному рядку:

• 23; □; 25; 26; □; 28; □; □; 31; 32; □; 34; 35; □; 37; 38 □;□.

• 87; 86; □; 84, □; □; 81; □; 79; □; □; 76; 75; □; □; 72; □; 70.

Розв'язання.

• 24, 27, 29,30, 33, 36, 39,40

• 85, 83, 82 , 80, 78, 77, 74, 73, 71

 

Завдання 7.

38+1 – 39 = 39 – 39 = 0 

9+1+ 0 = 10 

11 – 0 – 11 = 0

16 – 16 + 1 = 0 + 1 = 1

0 + 23 – 1 = 22

13 – 1 – 12 = 12 – 12 = 0

 

Завдання 8. За літо Степан зібрав гербарій із 24 рослин. Марина зібрала на 10 рослин більше, ніж Степан, а Ніна — на 1 рослину менше, ніж Марина. Скільки рослин у гербарії Ніни?

Розв'язання.

24 + 10 = 34 (р.) – рослин зібрала Марина.

34 – 1 = 33 (р.) – рослин у гербарії Ніни.

Відповідь: 33 рослини.

 

Завдання 9. Марійка прочитала за літо 10 книжок із казками, а книжок про пригоди — на 1 менше. Скільки всього книжок прочитала влітку Марійка?

Розв'язання.

10 – 9 = 9 (к.) – прочитала Марійка книжок про пригоди.

10 + 9 = 19 (к.) – всього книжок прочитала Марійка влітку.

Відповідь: 19 книжок.

 

Завдання 10. Назви кожну геометричну фігуру. Виділи підмножини геометричних фігур. У якій підмножині найменше елементів?

Розв'язання.

Пряма, відрізок, точка, многокутникик.

Найменше елементів у підмножині точка.

 

Завдання 11. Олена сплела вінок із ромашок і волошок. Скільки всього квітів у вінку, якщо ромашок 10, а волошок — на 5 більше, ніж ромашок?

Розв'язання.

10 + 5 = 15 (к.) – у вінку волошок.

10 + 15 = 25 (к.) – всього квітів у вінку.

Відповідь: 25 квітів.

 

Завдання 13. Скільки морквинок на кожному малюнку, якщо у пучку їх 10? Запишіть кожне число у вигляді суми розрядних доданків.

Розв'язання.

22 = 20 + 2

30 = 30

54 = 50 + 4

79 = 70 + 9

 

Завдання 14. Математичний диктант.

Запиши числа: сорок вісім: двадцять сім; шістдесят один; вісімдесят п'ять; одинадцять; дев'яносто чотири; п'ятдесят один; сто 

Розв'язання.

48; 27; 61; 85; 11; 94; 51; 100

Запиши: число, наступне до числа 49; число, попереднє до числа 22; число, яке на 1 більше за число 53; число, яке на 1 менше від числа 81. 

Розв'язання.

50; 21; 54; 80

Запиши: найбільше одноцифрове число; найбільше двоцифрове число; число, що містить три десятки вісім одиниць; число, що містить найбільшу кількість десятків і одиниць; найменше кругле двоцифрове число; найбільше кругле двоцифрове число.

Розв'язання.

9; 99; 38; 99; 10; 98

 

Завдання 15. Знайдіть вирази з однаковими значеннями. Складіть і запиши рівності.

Розв'язання.

1 + 43 = 43 + 1

11 + 5 = 5 + 11

1 + 10 = 10 + 1

2 + 8 = 8 + 2

 

а + Ь = Ь + а — переставний закон додавання 

(а + Ь) + с = а + (Ь + с) — сполучний закон додавання

Завдання 16. Знайди значення виразів зручним способом.

3 + 15 + 7 = (3 + 7) + 15 = 10 + 15 = 25 

8 + 1 + 12 = (8 + 12) + 1 = 20 + 1 = 21

41 + 4 + 9 = (41 + 9) + 4 = 50 + 4 = 54

6 + 5 + 24 = (6 + 24) + 5 = 30 + 5 = 35 

20 + 9 + 10 = (20 + 10) + 9 = 30 + 9 = 39

1+ 90 + 9 = (1 + 9) + 90 = 10 + 90 = 100

 

Завдання 17. Охоронець обходить сад квадратної форми. Скільки часу йому знадобиться, щоб обійти увесь сад, якщо на обхід однієї сторони він витрачає 1 год? Коли він закінчить обхід, якщо розпочав його о 7.00?

Розв'язання.

1 + 1 + 1 + 1 = 1 • 4 = 4 (год) – знадобиться часу охоронцеві.

7 + 4 = 11 (год) – о 11.00 охоронець закінчить обхід.

Відповідь: 4 години, о 11.00  

 

Завдання 18. Що чим вимірюють?

Об'єм міркою, масу вагами, час годинником, довжину лінійкою.

 

Завдання 19. Які значення маси можна визначити за допомогою гир 1 кг, 3 кг і 9 кг, якщо гирі можна класти на обидві шальки терезів?

Розв'язання.

12 + 1 = 3 + 9

7 + 3 = 1 + 9

5 + 1 + 3 = 9

 

Завдання 20. Виміряй кожну ланку ламаної. Обчисли довжину ламаної зручним способом.

 

Завдання 21. Фермер отримав від трьох корів — Мілки, Зірки і Рябухи — 10 л, 12л і 8 л молока. Скільки всього літрів молока отримав фермер? Скільки літрів молока дала кожна корова, якщо відомо, що Рябуха дала найбільше молока, а Милка — більше, ніж Зірка?

Розв'язання.

10 + 12 + 8 = 10 + 20 = 30 (л) – отримав всього літрів молока. 

12 (л) літрів молока дала Рябуха.

10 (л) літрів молока дала Милка.

8 (л) літрів молока дала Зірка.

Відповідь: 30 літрів.

 

Завдання 22. Знайди значення виразів зручним способом

29 + 4 + 1 = (29 + 1) + 4 = 30 + 4 = 34

73 + 4 + 3 = 77 + 3 = 80

45 + 3 + 5 = (45 + 5) + 3 = 50 + 3 = 53

8 + 1 + 22 =(8 + 22) + 1 = 30 + 1 = 31

34 + 3 + 3 = 34 + (3 + 3) = 34 + 6 = 40

91 + 8 + 1 = (91 + 1) + 8 = 92 + 8 = 100

 

Завдання 23. Юля прочитала книжку за 3 дні. За перший день вона прочитала 11 сторінок, за другий — 13 сторінок, а за третій — 16 сторінок. Скільки всього сторінок у книжці?

Розв'язання.

11 + 13 + 16 = 24 + 16 = 40 (с.) – всього сторінок у книжці.

Відповідь: 40 сторінок.

 

Завдання 24. 

20 + 1 = 21

21 + 9 = 30

30 – 1 = 29

29 – 2 =27

27 + 12 = 39

39 – 31 = 8

1 + 24 = 25

25 + 13 = 38

38 – 12 = 26

26 + 21 = 47

47 – 11 = 36

36 + 40 = 76

 

Завдання 25. Поясни способи додавання й віднімання. Закінчи обчислення.

37 + 9 = (37 + 3) + 6 = 40 + 6 = 46

37 + 9 = 30 + (7 + 9) = 30 + 16 = 46

26 + 17 = (26 + 10) + 7 = 36 + 7 = 45

26 + 17 = (20 + 10) + (6 + 7) = 30 + 13 = 43

37 – 9 = (37 – 7) – 2 = 30 – 2 = 28

37 – 9 = 20 + (17 – 9) = 20 + 8 = 28

42 – 26 = (42 – 20) – 6 = 22 – 6 = 16

42 – 26 = (42 – 2) – 24 = 40 – 24 = 16