Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 97

Завдання 1

1) За 2 льодяники Павлик заплатив 18 гривень. Скільки треба заплатити за 5 таких льодяників?

Коротка схема

2 л.  18 грн

5 л.  ? грн

Розв'язання

Розв'язання

1) 18 : 2 = 9 (грн)  ціна 1 льодяника.

2) 9 • 5 = 45 (грн)

Відповідь: треба заплатити 45 гривень за 5 таких льодяників.

2) За 3 години роботи майстер виготовляє обкладинки для 27 книжок. За скільки годин роботи майстер ви­готовить обкладинки для 18 книжок?

Коротка схема

3 год  27 обк.

? год  18 обк.

Розв'язання

1) 27 : 3 = 9 (книг)  виготовляє обкладинок за 1 год.

2) 18 : 9 = 2 (год)

Відповідь: за 2 години роботи майстер ви­готовить обкладинки для 18 книжок.

 

Завдання 2

1) Три однакові садові насоси викачали за 4 хви­лини 84 л води. Скільки літрів води викачали ці три насоси за 1 хвилину?

Коротка схема

3 н., 4 хв  84 л

3 н., 1 хв  ? л

Розв'язання

84 : 4 = 21 (л)  води викачали 3 насоси за 1 хв.

2) Три однакові садові насоси викачали за 4 хвилини 84 л води. Скільки літрів води викачав за 1 хвилину один насос?

Коротка схема

3 н., 4 хв  84 л

1 н., 1 хв  ? л

Розв'язання

1 спосіб

1) 84 : 4 = 21 (л)  води викачали 3 насоси за 1 хв.

2) 21 : 3 = 7 (л)  води викачав 1 насос за 1 хв.

2 спосіб

1) 84 : 3 = 28 (л)  води викачав 1 насос за 4 хв.

2) 28 : 4 = 7 (л)  води викачав 1 насос за 1 хв.

Відповідь: 7 л води викачав один насос за 1 хвилину.

 

СТОРІНКА 98

Завдання 3

За 3 хвилини Оля і Петрик знайшли зна­чення 42 виразів. Скільки значень виразів щохвилини знаходила 1 дитина, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю?

Коротка схема

2 д., 3 хв  42 в.

1 д., 1 хв  ? в.

Розв'язання

1 спосіб

1) 42 : 3 = 14 (в.)  дві дитини за 1 хв.

2) 14 : 2 = 7 (в.)  одна дитина за 1 хв.

2 спосіб

1) 42 : 2 = 21 (в.)  одна дитина за 3 хв.

2) 21 : 3 = 7 (в.)  одна дитина за 1 хв.

Відповідь: значення 7 виразів щохвилини знаходила одна дитина. 

 

Завдання 4

38 : 2 = (18 + 20) : 2 = 18 : 2 + 20 : 2 = 9 + 10 = 19

35 • 1 = 35

144 : 8 = (80 + 64) : 8 = 80 : 8 + 64 : 8 = 10 + 8 = 18

6 • 11 = 6 • (10 + 1) = 6 • 10 + 6 • 1 = 60 + 6 = 66

112 : 8 = (80 + 32) : 8 = 80 : 8 + 32 : 8 = 10 + 4 = 14

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

128 : 8 = (80 + 48) : 8 = 80 : 8 + 48 : 8 = 10 + 6 = 16

32 • 9 = (30 + 2) • 9 = 30 • 9 + 2 • 9 = 270 + 18 = 288

119 : 7 = (70 + 49) : 7 = 70 : 7 + 49 : 7 = 10 + 7 = 17

6 • 50 = 300

400 : 80 = 5

300 : 6 = 50

Інші завдання дивись тут...