Інші завдання дивись тут... 

Завдання 528

150 • 6 - 349 = 900 – 349 = 551

23 • 3 + 230 • 3 = 69 + 690 = 759

184 – 69 : 3 = 184 – 23 = 161

717 – 25 • 4 = 717 – 100 = 617

360 : 3 + 135 = 120 + 135 = 255

480 : 4 - 48 : 4 = 120 + 12 = 132

315 + 27 – 3 = 315 – 24 = 339

225 • 3 + 125 • 3 = (225 + 125) • 3 = 350 • 3 = 1050

225 • 3 – 125 • 3 = (225 – 125) • 3 = 100 • 3 = 300

 

Завдання 529 Бабуся зібрала 15 склянок полуниць, по 20 полуниць у кожній, а матуся — 30 таких самих склянок. Про що можна дізнатися, виконавши такі дії?

15 + 30  всього склянок полуниць

20 • 15  полуниць зібрала бабуся

20 • (15 + 30) – полуниць зібрала мама і бабуся разом

30 – 15  на скільки більше склянок полуниць зібрала матуся, ніж бабуся

20 • 30  зібрала полуниць матуся

20 • 30  20 • 15  на скільки більше полуниць зібрала матуся, ніж бабуся

20 • (30  15)  на скільки більше полуниць зібрала матуся, ніж бабуся

20 • 30 + 20 • 15  разом зібрали полуниць матуся і бабуся

30 : 15  у скільки разів більше склянок полуниць зібрала матуся, ніж бабуся

 

Завдання 530 Знайди значення другого добутку, знаючи результат першого.

2 • 4 = 8

(2 • 4) • 3 = 8 • 3 = 24

16 • 3 = 48

(16 • 3) : 2 = 48 : 2 = 24

5 • 7 = 35

5 • 14 = 5 • (7 • 2) = (5 • 7) • 2 = 35 • 2 = 70

6 • 8 = 48

12 • 4 = (6 • 2) • 4 = 6 • (2 • 4) = 6 • 8 = 48

 

Завдання 531

Доповни вирази числами. Обчисли їх значення.

20 • 4 + • 5 = 80 + 15 = 95

52 : 4  36 : 6 = 13  6 = 7

17 • 4  • 5 = 68  25 = 43

80 : 40 +  20 : 5 = 2 + 4 = 6

23 • 5  20 • 2 = 115  40 = 75 

84 : 7 + 42 : 2 = 12 + 21 = 33

 

Завдання 532 Виконай дії.

3 м + 40 см = 300 см + 40 см = 340 см

3 м  40 см = 300 см  40 см = 260 см

6 ц  50 кг = 600 кг  50 кг = 550 кг

6 ц + 50 кг = 600 кг + 50 кг = 650 кг

25 км • 2 = 50 км

75 г : 3 = 25 г

3 год : 2 = 180 хв : 2 = 90 хв

32 хв • 3 = 96 хв

 

Завдання 533 Розглянь рівності в стовпчику. Який множник змі­нився в другій рівності? У скільки разів він збільшив­ся? Обчисли, як змінився добуток. Зроби висновок.

4 • 2 = 8

4 • 6 = 24   (8 • 3)

3 • 2 = 6

3 • 8 = 24   (6 • 4)

7 • 3 = 21

7 • 6 = 42   (21 • 2)

Якщо один із множників збільшити в кілька разів, то й добуток збільшиться в стільки само разів.

Якщо один із множників зменшити в кілька разів, то й добуток зменшиться в стільки само разів.

 

Завдання 534

Який час показує годинник, якщо зараз перша поло­вина доби? 1 год 30 хв, 12 год, 12 год 15 хв

Друга половина доби? 13 год 30 хв, 24 год, 00 год 15 хв 

 

Завдання 535 Сестричка за 3 хв помила 6 тарілок. Скільки тарілок помив братик за 3 хв, якщо він мив за 1 хв на 1 таріл­ку більше, ніж сестричка? Заповни таблицю інформа­цією, отриманою з тексту задачі.

 

За 1 хв

Час

Усього тарілок

Cестричка

?

3 хв

6

Братик

?, на 1 тарілку більше

3 хв

?

Завдання 536 Братик помив 9 тарілок за 3 хв, а сестричка за цей самий час помила 6 тарілок. Скільки тарілок помили братик і сестричка разом за 1 хв? За 2 хв?

Коротка схема

Братик за 3 хв. ― 9 т.

Сестричка за 3 хв. ― 6 т.

Разом за 1 хв ― ?

Разом за 2 хв ― ?

Розв'язання

1) 9 + 6 = 15 (т.)  помили разом за 3 хв

2) 15 : 3 = 5 (т.) – помили разом за 1 хв

3) 5 • 2 = 10 (т)

Відповідь: братик і сестричка разом за 1 хвилину помили 5 тарілок, а за 2 хв ― 10 тарілок.

 

Завдання 536 Братик і сестричка, працюючи разом, помили 15 та­рілок за 3 хв, до того ж братик за цей час помив 9 та­рілок. Скільки тарілок помила сестричка за 1 хв?

Коротка схема

Разом за 3 хв  15 т.

Братик за 3 хв  9 т.

Сестричка за 1 хв  ?

Розв'язання

1) 15  9 = 6 (т.)  помила сестричка за 3 хв

2) 6 : 3 = 2 (т.)

Відповідь: сестричка помила 2 тарілки за 1 хв.

 

Завдання 538 Запиши найменші та найбільші натуральні одноцифрові й двоцифрові числа. Знайди їх добутки та частки (які вмієш обчислювати).

Одноцифрові числа: 1 і 9

1 • 9 = 9

9 : 1 = 9

Двоцифрові числа: 10 і 99

10 • 99 = 990

99 : 10 = 9 (ост. 9)

 

Завдання 539

2 • 10 = 20

20 • 10 = 200

10 • 5 = 50

100 • 5 = 500

50 : 5 = 10

50 : 10 = 5

27 • 0 = 0

0 • 48 = 0

0 : 13 = 0

13 : 13 = 1

20 • 4 = 80

200 • 3 = 600

Завдання 540 Випиши круглі числа в порядку спадання. 540, 20, 38, 80, 180, 420, 1000, 54, 200.

1000, 540, 420, 200, 180, 80, 20

 

Завдання 541 Яка ціна однієї ручки, якщо 20 ручок коштують 420 грн? Запиши відповідь числовим виразом. Як обчислити вираз, дивися далі.

420 : 20

 

Завдання 542 Прокоментуй способи ділення.

І сп. 420 : 20 = (400 + 20) : 20 = 400 : 20 + 20 : 20 = 20 + 1 = 21

II сп. 420 : 20 = 42 дес. : 2 дес. = 21

III сп. 420 : 20 = 420 : (10 • 2) = 420 : 10 : 2 = 42 : 2 = 21

 

Завдання 543 Прочитай вирази в стовпчиках. Що в них спільного? Що відмінного? Обчисли.

38 • 2 = (30 + 8 ) • 2 = 60 + 16 = 76

38 : 2 = (20 + 18) : 2 = 10 + 9 = 19

380 : 20 = (200 + 180) : 20 = 10 + 9 = 19

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 60 + 12 = 72

24 : 3 = 8

240 : 30 = 8

25 • 5 = (20 + 5) • 5 = 100 + 25 = 125

25 : 5 = 5

250 : 50 = 5

680 : 40 + 980 : 70 = 17 + 14 = 31

960 : 80  840 : 70 = 12  12 = 0

(850 : 50) : (340 : 20) = 17 : 17 = 1

 

Завдання 544 Склади за даними таблиці задачу. Розв'яжи її.

 

Усього вирізали

Час роботи

Вирізали за 1 хв

Хлопчик

300 тр.

30 хв

?

?

Дівчинка

240 тр.

20 хв

?

Хлопчик за 30 хвилин вирізав 300 трикутників, а дівчинка за 20 хвилин ― 240 трикутників. Скільки таких трикутників вони разом вирізали за 1 хвилину?

Розв'язання

1) 300 : 30 = 10 (тр.)  вирізав хлопчик за 1 хв

2) 240 : 20 = 12 (тр.)  вирізала дівчинка за 1 хв

3) 10 + 12 = 22 (тр.)

Відповідь: вони разом вирізали 22 трикутники за 1 хвилину.

 

Завдання 545 Двоє дітей протягом трьох занять з авіамоделювання виготовили 18 крил для моделей літаків. Скіль­ки крил виготовила одна дитина за одне заняття, якщо всі діти працювали однаково?

Поясни способи розв'язання задачі.

Коротка схема

2 д., 3 з. ― 18 к.

1 д., 1 д. ― ? к.

Розв'язання

1 спосіб

1) 18 : 3 = 6 (кр.)  виготовили 2 дітей за 1 заняття

2) 6 : 2 = 3 (кр.)

2 спосіб

1) 18 : 2 = 9 (кр.)  виготовила 1 дитина за 3 заняття

2) 9 : 3 = 3 (кр.)

3 спосіб

1) 3 • 2 = 6 (з.)  всього занять у двох дітей

2) 18 : 6 = 3 (кр.)

Відповідь: одна дитина за одне заняття виготовила 3 крісла.

 

Завдання 546 Вартість квитка на потяг з Києва до Львова 460 грн. Вартість дитячого квитка становить половину вартос­ті дорослого. Чи вистачить грошей, щоб купити один дорослий квиток і квиток для дитини, якщо в тебе є 2 купюри по 100 грн, 8 купюр по 50 грн, 4 купюри по 25 грн?

Розв'язання

1) 460 : 2 = 230 (грн)  вартість дитячого квитка

2) 460 + 230 = 690 (грн)  вартість дорослого і дитячого квитків разом

3) 100 • 2 + 50 • 8 + 25 • 4 = 700 (грн)  всього грошей

4) 700 > 690 

Відповідь: вистачить грошей.

 

Завдання 547

39 : 3 + 84 : 4 = 13 + 21 = 34

390 : 30 + 840 : 40 = 13 + 21 = 34

(42 : 3) • 5 = 14 • 5 = 70

(420 : 30) • 5 = 14 • 5 = 70

(26 • 2) : 4 = 52 : 4 = 13

(260 • 2) : 4 = 520 : 4 = 130

 

Завдання 548 Дві другокласниці вишили 8 серветок, а троє третьо­класників — 9 таких самих серветок. Дитина якого класу вишила більше серветок? На скільки?

Коротка схема

Другокласники 2 д.  8 с.

Третьокласники 3 д.  9 с.

На скільки більше 1 д.  ?

Розв'язання

1) 8 : 2 = 4 (с.) – вишила другокласниця

2) 9 : 3 = 3 (с.)  вишила третьокласниця

3) 4  3 = 1 (с.)

Відповідь: третьокласниця вишила на 1 серветку більше, ніж другокласниця.

 

Вправа 549 Чи однакові частки у виразах? Порівняй. Зроби висновок.

56 : 4 = 14 і 560 : 40 = 14

27 : 3 = 9  і 270 : 30 = 9

42 : 7 = 6 і 420 : 70 = 6

Інші завдання дивись тут...