Інші завдання дивись тут... 

Завдання 550

357 + 750 : 50 = 357 + 15 = 372

840 : 60 - 84 : 6 = 14 – 14 = 0

+329

  415

  744

482 – 240 : 60 = 482 – 4 = 478

28 • 5 – 27 • 5 = (28 - 27) • 5 = 1 • 5 = 5

_708

  313

  395

 

Завдання 551 Знайди й запиши трійки числових рівностей, які між собою пов'язані.

7 • 8 = 56

56 : 8 = 7

56 : 7 = 8

20 • 10 = 200

200 : 10 = 20

200 : 20 = 10

26 : 2 = 13

26 : 13 = 2

13 ∙ 2 = 26

 

Завдання 552 Розв'яжи рівняння. Зроби перевірку.

х + 230 = 400 – 130

х + 230 = 270

х = 270 – 230

х = 40

х + 230 = 400 – 130

270 = 270

х • 25 = 500

х = 500 : 25

х = 20

20 • 25 = 500

500 = 500

х : 30 = 9

х = 9 • 30

х = 270

270 : 30 = 9

9 = 9

 

х – 230 = 700 + 70

х – 230 = 770

х = 770 + 230

х = 1000

1000 – 230 = 700 + 70

770 = 770

х • 4 = 280

х = 280 : 4

х = 70

70 • 4 = 280

280 = 280

 

х : 4 = 150

х = 150 • 4  

х = 600

600 : 4 = 150

150 = 150

 

540 – х = 440 + 100

540 – х = 540

х = 540 - 540

х = 0

540 – 0 = 440 + 100

540 = 540

25 • х = 75

х = 75 : 25

х = 3

25 • 3 = 75

75 = 75

 

600 : х = 100

х = 600 : 100

х = 6

600 : 6 = 100

100 = 100

 

Завдання 553 Прочитай пояснення, як знайти одноцифрову частку способом її добору.

Поясни. 800 : 200 = х, 200 • х = 800.

Нехай х = 2, 200 • 2 = 400, 400 ≠ 800;

Нехай х = 3, 200 • 3 = 600, 600 ≠ 800;

Нехай х = 4, 200 • 4 = 800, отже 800 : 200 = 4.

 

Завдання 554 Обчисли. Опиши усно виконання дій.

320 : 160 = 2

160 • 2 = 320, 320 = 320

 

850 : 170 = 5

170 • 2 = 340, 340 ≠ 850

170 • 3 = 510, 510 ≠ 850

170 • 4 = 680, 680 ≠ 850

170 • 5 = 850, 850 = 850

390 : 130 = 3

130 • 2 = 260, 260 ≠ 390

130 • 3 = 390, 390 = 390

 

Завдання 555 Для поливу грядок у 90-літровий бак залили 15 бідо­нів води, а в 96-

літровий бак — 12 відер води. Яка місткість одного бідона й одного відра?

Коротка схема

15 б. ― 90 л

1 б. ― ?

12 в. ― 96 л

1 в. ― ?

Розв’язання

90 : 15 = 6 (л)  місткість бідона

96 : 12 = 8 (л)  місткість відра

Відповідь: місткість бідона 6 літрів, а відра — 8 літрів.

 

Завдання 556 Довжина декоративного паркану навколо першої клумби квадратної форми — 32 м, а другої — 16 м. У скільки разів сторона першої клумби більша за сторону другої? Розв'яжи задачу різними способами.

1-й спосіб

1) 32 : 4 = 8 (м)  сторона першої клумби

2) 16 : 4 = 4 (м)  сторона другої клумби

3) 8 : 4 = 2 (рази)

2-й спосіб

32 : 16 = 2 (рази)

Відповідь: сторона першої клумби в 2 рази більша за сторону другої клумби

 

Завдання 557

340 : 170 = 2, бо 170 • 2 = 340

280 : 140 = 2,  бо 140 • 2 = 280

(125 + 394) • 0 = 0

 

560 : 140 = 4,  бо

140 • 2 = 340, 340 ≠ 560

140 • 3 = 420, 420 ≠ 560

140 • 4 = 560, 560 = 560

 

(784 - 219) : (784 - 219) = 565 : 565 = 1

 

680 : 170 = 4,  бо

170 • 2 = 340, 340 ≠ 680

170 • 3 = 510, 510 ≠ 680

170 • 4 = 680, 680 = 680

 

Завдання 558 На клумбі в парку посаджено 280 рожевих тюльпанів, по 70 штук в одному ряду, і 320 червоних тюльпанів, по 80 штук в одному ряду. Скільки рядів рожевих і червоних тюльпанів разом посаджено на клумбі?

Коротка схема

Рожевих ― ? р., 280 т., по 70 шт. в ряду

Червоних ― ? р., 320 т., по 80 шт. в ряду

Разом  ? р.

Розв’язування

1) 280 : 70 = 4 (р.)  рожевих тюльпанів

2) 320 : 80 = 4 (р.)  червоних тюльпанів

3) 4 + 4 = 8 (р.)

Відповідь: разом на клумбі посаджено 8 рядів рожевих і червоних тюльпанів.

Склади й розв'яжи подібну задачу.

На ділянці посадили 480 червоних гладіолусів, по 60 штук в одному ряду, і 210 білих гладіолусів, по 70 штук в одному ряду. Скільки рядів червоних і білих гладіолусів разом посаджено на ділянці?

Коротка схема

Червоних ― ? р., 480 гл., по 60 шт. в ряду

Білих ― ? р., 210 гл., по 70 шт. в ряду

Разом  ? р.

Розв’язування

1) 480 : 60 = 8 (р.)  червоних гладіолусів

2) 210 : 70 = 3 (р.)  білих гладіолусів

3) 8 + 3 = 11 (р.)

Відповідь: разом на ділянці посаджено 11 рядів квітів.

 

Завдання 559 Добирати частку можна швидко й правильно, якщо використовувати математичні правила, робити здо­гадки, припущення.

48 : 16 = 3, а 96 : 16 = 3 • 2, бо 96 більше за 48 у 2 рази (48 + 48 = 96).

 

Завдання 560 Прочитай пояснення способу добору одноцифрової частки.

51 : 17 17 • х = 51, якщо х = 2, то 17 • 2 = 34; 34 ≠ 51,

                             якщо х = 3, то 17 • 3 = 51; 51 = 51.

Отже, 51 : 17 = 3

 

Завдання 561 Знайди частку способом її добору.

45 : 15 = 3

15 • 2 = 30, 30 ≠ 45

15 • 3 = 45, 45 = 45

65 : 13 = 5

13 • 2 = 26, 26 ≠ 65

13 • 3 = 39, 39 ≠ 65

13 • 4 = 52, 52 ≠ 65

13 • 5 = 65, 65 = 65

76 : 19 = 4

19 • 2 = 38, 38 ≠ 76

19 • 3 = 57, 57 ≠ 76

19 • 4 = 76, 76 = 76

 

510 : 170 = 3

170 • 2 = 340, 340 ≠ 510

170 • 3 = 510, 510 = 510

690 : 230 = 3

230 • 2 = 460, 460 ≠ 690

230 • 3 = 690, 690 = 690

720 : 180 = 4

180 • 2 = 360, 360 ≠ 720

180 • 3 = 540, 540 ≠ 720

180 • 4 = 720, 720 = 720

Завдання 562 У дитячій книжці — 48 сторінок, на 1/4 з них є малюн­ки. Скільки сторінок у книжці без малюнків?

Розв’язання

1) 48 : 4 = 12 (с.) – сторінок з малюнками

2) 48 – 12 = 36 (с.)

Відповідь: 36 сторінок у книжці без малюнків.

Розглянь одну зі своїх улюблених книг. Приблизно визнач, яку частину книги становлять малюнки. 1/5

 

Завдання 563

63 км  18 км + 20 км = 65 км

1 дм  3 см = 10 см  3 см = 7 см

7 дм  2 дм 5 см = 70 см  25 см = 45 см

24 ц + 78 ц  100 кг = 24 ц + 78 ц – 1 ц = 101 ц

32 г • 5  86 г = 160 г – 86 г = 74 г

480 кг : 60 + 2 ц = 8 кг + 2 ц = 8 кг + 200 кг = 208 кг

 

Завдання 564 В одній коробці — 6 тюбиків фарби. Для занять гуртка купили 35 коробок, для проведення конкурсу — 5 таких коробок. Про що можна дізнатися за такими виразами?

35 + 5 (к.)  скільки всього коробок фарби купили

35 – 5 (к.)  на скільки більше купили коробок фарби для занять гуртка, ніж для конкурсу

35 : 5 (разів)  у скільки разів більше купили коробок фарби для занять гуртка, ніж для конкурсу

6 • 35 (т.)  скільки тюбиків фарби купили для гуртка

6 • (35 + 5) (т.)  скільки тюбиків фарби купили разом для гуртка і для конкурсу

6 • (35 – 5) (т.)  на скільки більше тюбиків фарби купили для гуртка, ніж для конкурсу

 

Завдання 565 За даними таблиць склади обернені задачі. Розв'яжи їх.

 

Маса 1 предмета

Кількість

Загальна маса

Гарбуз

11 кг

4

?

Гарбуз

11 кг

?

44 кг

Гарбуз

?

4

44 кг

1) Купили 4 гарбузи. Яка загальна маса всіх таких гарбузів, якщо маса одного такого гарбуза 11 кілограмів?

11  4 = 44 (кг)

2) Загальна маса всіх гарбузів 44 кілограми. Скільки гарбузів купили, якщо маса одного такого гарбуза 11 кілограмів?

44 : 11 = 4 (г.)

3) Купили 4 гарбузи. Яка маса одного такого гарбуза, якщо загальна маса всіх таких гарбузів 44 кілограми?

44 : 4 = 11 (кг)

 

Місткість 1 предмета

Кількість

Загальна місткість

Відро

12 л

3

?

Відро

12 л

?

36 л

Відро

?

3

36 л

1) Купили 3 відра. Яка загальна місткість всіх відер, якщо місткість одного такого відра 12 літрів?

12  3 = 36 (л)

2) Загальна місткість всіх відер 36 літрів. Скільки відер купили, якщо місткість одного такого відра 12 літрів?

36 : 12 = 3 (в.)

3) Купили 3 відра. Яка місткість одного такого відра, якщо загальна місткість всіх таких відер 36 літрів?

36 : 3 = 12 (л)

 

Завдання 566 Обчисли значення виразів. Використай спосіб добору одноцифрової частки.

84 : 28 + 65 : 13 = 3 + 5=8

63 : 21 • 8 =3 • 8=24

75 : 25=3

84 : 28 = 3

28 • 2 = 56, 56 ≠ 84

28 • 3 = 84, 84 = 84

65 : 13 = 5

13 • 2 = 26,

     26 ≠ 65

13 • 3 = 39,

     39 ≠ 65

13 • 4 = 52,

     52 ≠ 65

13 • 5 = 65,

     65 = 65

63 : 21 = 3

21 • 2 = 42, 42 ≠ 63

21 • 3 = 63,  63 = 63

75 : 25 = 3

25 • 2 = 50,

     50 ≠ 75

25 • 3 = 75,

     75 = 75

75 : 15 - 72 : 36 = 5 – 2=3

96 : 12 • 9 = 8 • 9=72

750 : 250=3

75 : 15 = 5

15 • 2 = 30, 30 ≠ 75

15 • 3 = 45, 45 ≠ 75

15 • 4 = 60, 60 ≠ 75

15 • 5 = 75, 75 = 75

72 : 36 = 2

36 • 2 = 72,

     72 = 72

96 : 12 = 8

12 • 2 = 24, 24 ≠ 96

12 • 3 = 36, 36 ≠ 96

12 • 4 = 48, 48 ≠ 96

12 • 5 = 60, 60 ≠ 96

12 • 6 = 72, 72 ≠ 96

12 • 7 = 84, 84 ≠ 96

12 • 8 = 96, 96 = 96

250 • 2 = 500,

     500 ≠ 750

250 • 3 = 750,

     750 = 750

Завдання 567 Фермер завіз на елеватор 240 т пшениці, а жита —у 3 рази менше. Постав запитання до задачі так, щоб її можна було розв'язати однією дією; двома діями.

Скільки тонн жита завіз фермер на елеватор?

1) 240 : 3 = 80 (т)

Скільки всього тонн зерна завіз фермер на елеватор?

1) 240 : 3 = 80 (т)

2) 240 + 80 = 320 (т)

 

Завдання 568. Випиши вирази, у яких (згідно з твоїм прогнозуванням) частка дорівнює 5. Обчисли їх.

65 : 13 = 5

13 • 2 = 26, 26 ≠ 65

13 • 3 = 39, 39 ≠ 65

13 • 4 = 52, 52 ≠ 65

13 • 5 = 65, 65 = 65

80 : 16 = 5

16 • 2 = 32, 32 ≠ 80

16 • 3 = 48, 48 ≠ 80

16 • 4 = 64, 64 ≠ 80

16 • 5 = 80, 80 = 80

Інші завдання дивись тут...