Інші завдання дивись тут... 

 

Завдання 605 Порівняй значення виразів, не обчислюючи їх.

230 + 180 < 230 + 200

410 – 90 > 400 – 90

230 + 180 > 200 + 180

410 – 90 > 410 – 100

 

Завдання 606

Перший доданок 794, другий — 116. Знайди їх суму.

+794

  116

  910

Зменшуване — 802, від'ємник — 333. Яка різниця?

_802

 333

 469

Перший множник — 38, другий — 4. Обчисли добуток.

38 • 4 = (30 + 8) • 4 = 120 + 32 = 152

Ділене — 72, дільник 12. Знайди частку.

72|12

72| 6

  0

 

Завдання 607 Виконай ділення з остачею. Зроби перевірку.

8 : 3 = 2 (ост.2)

2 • 3 + 2 = 8

15 : 2 = 7 (ост.1)

7 • 2 + 1 = 15

150 : 20 = 7 (ост.10)

7 • 20 + 10 = 150

20 : 7 = 2 (ост.6)

2 • 7 + 6 = 20

Завдання 608 Розшифруй слово. Поясни, що воно означає.

а 204 : 4 + 7 • 7 = (200 + 4) : 4 + 49 = 50 + 1 + 49 = 100

і (109 – 99) • 6 : 2 = 10 • 6 : 2 = 60 : 2 = 30

р (500 – 160) : 34 • 17 = 340 : 34 • 17 = 10 • 17 = 170

т 147 : 7 – 13 = (140 + 7) : 7 – 13 = 20 + 1 – 13 = 8

п 997 + 69 : 23 = 997 + 3 = 1000

о 873 – (396 + 118) = 873 – 514 = 359

1000

100

8

170

30

359

8

п

а

т

р

і

о

т

У тлумачному словнику читаємо: патріот  той, хто любить свою батьківщину, відданий своєму народові, готовий заради них на жертви й подвиги.

 

Завдання 609 У мами було 180 грн. Вона купила яблука, ціною 12 грн за 1 кг, і в неї залишилося 144 грн. Скільки кілограмів яблук купила мама?

Коротка схема

Було ― 180 грн

Залишилося ― 144 грн

Заплатила ― ?

Купила ― ? кг по 12 грн

Розв’язання

1) 180 – 144 = 36 (грн) – заплатила на яблука

2) 36 : 12 = 3 (кг)

Відповідь: мама купила 3 кілограми яблук.

 

Завдання 610

У бакові вантажного автомобіля поміщається 100 л бензину, а в бакові мотоцикла — — цього об'єму. Скільки літрів бензину потрібно, щоб залити повні баки 5 мотоциклів і 7 вантажних автомобілів?

Коротка схема

Бак автомобіля  100 л

Бак мотоцикла  ?, 1/10 бака автомобіля

5 баків мотоцикла  ? л

7 баків автомобіля  ? л

Разом  ? л

Розв’язання

1) 100 : 10 = 10 (л) – місткість бака мотоцикла

2) 10 • 5 = 50 (л) – місткість 5 баків мотоцикла

3) 100 • 7 = 700 (л) – місткість 7 баків автомобіля

4) 50 + 700 = 750 (л)

Відповідь: потрібно 750 літрів бензину.

 

Вправа 611 Які знаки арифметичних дій можна поставити між числами, щоб отримати правильні (істинні) рівності.

200 : 2 2 = 200

або

200 + 2 2 = 200

70 2 + 160 = 300

 

40 5 50 = 150

500 + 500 : 500 = 501

Завдання 612 Ділянка з квітами має таку форму.

Яку частину ді­лянки займають гладіолуси? 1/4

Айстри? 1/4

Троянди? 2/4

 

Завдання 613 Розв'яжи рівняння з коментуванням.

735 – х = 274

х = 735 – 274

х = 461

 

х + 325 = 720 – 3

х + 325 = 717

х = 717 – 325

х = 392

х • 40 = 180 • 2

х • 40 = 360

х = 360 : 40

х = 9

Завдання 614 У Сергійка в альбомі було 25 наклейок з автомобіля­ми, наклейок з літаками — на 17 більше, а наклейок із кораблями стільки, скільки з автомобілями й літа­ками разом. Скільки всього наклейок в альбомі Сергійка?

Коротка схема

З автомобілями ― 25 н.

З літаками ― ?, на 17 більше, ніж наклейок з автомобілями

З кораблями ― ?, разом наклейок з автомобілями і з літаками

Всього ― ?

Розв’язання

1) 25 + 17 = 42 (н.) – наклейок  з літаками

2) 25 + 42 = 67 (н.) – наклейок з кораблями

3) 25 + 42 + 67 = 134 (н.)

Відповідь: всього в альбомі Сергійка 134 наклейки.

 

Завдання 615 У класі 27 учнів, третина з них відвідує групу продо­вженого дня. Скільки учнів не відвідують групу про­довженого дня?

Всіх 27 уч.

Відвідує ― ?, 1/3 всіх

Не відвідує ― ?, решта

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (уч.) – відвідують групу продовженого дня

2) 27 – 9 = 18 (уч.)

Відповідь: групу продовженого дня не відвідують 18 учнів.

 

Завдання 616 Кравець за 1 год пошив 6 комплектів одягу для ля­льок, а його учениця — на 2 комплекти менше. Скіль­ки комплектів одягу вони пошили разом за 1 год? За 2 год? За 4 год?

Коротка схема

Кравець за 1 год ― 6 комплектів

Учениця за 1 год ― ?, на 2 менше, ніж кравець

Разом за 1 год ― ?

Разом за 2 год ― ?

Разом за 4 год ― ?

Розв’язання

1) 6 – 2 = 4 (к.) – шиє учениця за 1 год

2) 6 + 4 = 10 (к.) – шиють разом за 1 год

3) 10 • 2 = 20 (к.) – шиють разом за 2 год

4) 10 • 4 = 40 (к.) – шиють разом за 4 год

Відповідь: вони разом пошили 10 комплектів одягу за 1 годину, 20 комплектів  за 2 години, 40 комплектів  за 4 години.

 

Завдання 617 Серед записів вибери й запиши в першому рядку ви­рази, що містять змінну, у другому — рівності, які містять змінну (рівняння), у третьому — нерівності зі змінною. Як називають рівність зі змінною? Рівнянням.

Ь • а = а • Ь, 250 – к,  2 • а + 31

х : 30 = 7, 420 : у = 10

370 + а > 500, 48 • с > 96

Завдання 618 Годинники показують час у різних країнах.

Україна: 2 год, або 14 год

Велика Британія:  12 год

Китай: 5 год, або 17 год

Яка різниця в часі між країнами?

Україна  Велика Британія: 2 год

Україна  Китай: 5 год

Велика Британія  Китай: 7 год

 

Завдання 619 Виконай дії.

32 дм – 180 см = 320 см – 180 см = 140 см

430 см – 15 дм = 430 см – 150 см = 280 см

10 м – (5 дм + 150 см) = 1000 см – (50 см + 150 см) = 1000 см – 200 см = 800 см

3 ц – 200 кг = 3 ц – 2 ц = 1 ц

5 ц + (130 кг + 70 кг) = 5 ц + (13 ц + 7 ц) = 25 ц

23 ц – (4 ц 20 кг – 120 кг) = 23 ц – (420 кг – 120 кг) = 23 ц – 300 кг = 23 ц – 3 ц = 20 ц

 

Завдання 620 У туристичній групі було 40 людей. Чоловіки стано­вили 1/4,  жінки — 1/2 від всієї кількості туристів, а решта були діти. Скільки дітей було в туристичній групі?

Коротка схема

Всього ― 40 т.

Чоловіки ― ?, 1/4 всіх туристів

Жінки ― ?, 1/2 всіх туристів

Дітей ― ?, решта

Розв’язання

1) 40 : 4 = 10 (т.) – було чоловіків серед туристів 

2) 40 : 2 = 20 (т.) – було жінок серед туристів 

3) 10 + 20 = 30 (т.) – разом було чоловіків і жінок серед туристів

4) 40 – 30 = 10 (т.)

Відповідь: в туристичній групі було 10 дітей.

 

Завдання 621 Довжина прямокутника ABCD — 8 см, а ширина становить 1/4 його довжини.

а) Побудуй прямокутник ABCD.

8 : 4 = 2 (см) – ширина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см і шириною 2 см.

Обчисли його пери­метр.

Р = (8 + 2) • 2 = 20 (см) – периметр прямокутника ABCD.

б) Поділи прямокутник ABCD на 4 однакові квадрати. На скільки периметр прямокутника більший за пери­метр квадрата?

8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони квадрата

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата

Рпрямокутника – Рквадрата = 20 – 8 = 12 (см)

Відповідь: периметр прямокутника на 12 см більший за периметр квадрата.

 

Завдання 622

Які з фігур на рисунку прямокутники? 1, 3, 4

Скільки вершин, сторін і кутів у кожному многокутнику?

У чотирикутників (прямокутник, квадрат, ромб) чотири вершини, чотири сторони і чотири кути.

 

Завдання 623 Знайди маршрут Мудрика через ворота до центру фі­гур так, щоб зібрати на шляху:

а) добуток у 48 балів;

2 • 3 • 8 = 48

1 • 2 • 24 = 48

б) суму в 100 балів.

4 + 52 + 44 = 100

32 + 28 + 40 = 100

32 + 38 + 40 = 100

25 + 35 + 40 = 100

 

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ

Вправа 1

6 • 5 = 30

18 : 3 = 6

7 • 3 = 21

24 : 8 = 3

8 • 4 = 32

72 : 8 = 9

9 • 3 = 27

64 : 8 = 8

2 • 8 = 16

45 : 9 = 5

Вправа 2 Використовую правила про порядок виконання дій для обчислення виразів.

1 • 10 + 2 • 0 = 10 + 0 = 10

72 : 9 • 8 + 50 = 8 • 8 + 50 = 64 + 50 = 114

340 – (100 – 30) = 340 – 70 = 270

 

Вправа 3

Одноцифрові числа: 2  два, 4  чотири

Двоцифрові числа: 22  двадцять два, 31  тридцять один

Трицифрові числа: 222  двісті двадцять два, 315  триста п’ятнадцять.

 

Вправа 4 Додаю, віднімаю, множу й ділю круглі трицифрові числа.

100 + 400 = 500

800  300 = 500

200 • 3 = 600

100 • 5 = 500

800 : 4 = 200

800 : 400 = 2

Вправа 5 Додаю й віднімаю іменовані числа.

3 кг + 7 кг = 10 кг

25 т + 16 т = 41 т

2 м 30 см + 3 м 45 см = 5 м 75 см

400 г – 250 г = 150 г

40 мм + 55 мм = 95 мм

5 см 8 мм – 3 см 5 мм = (5 см – 3 см)  + (8 мм – 5 мм) = 2 см 3 мм

 

Вправа 6 Виконую письмове додавання й віднімання чисел для розв'язання математичних завдань. У Тетянки є 235 грн, а в її брата — на 36 грн менше. Скільки грошей у дітей разом?

Коротка схема

У Тетянки ― 235 грн

У брата ― ?, на 36 грн менше, ніж в Тетянки

Разом ― ?

Розв’язання

1) 235 – 36 = 199 (грн) – грошей є в брата

2) 235 + 199 = 434 (грн)

Відповідь: у дітей разом 434 грн.

 

Вправа 7

124 • 2 = (100 + 20 + 4) • 2 = 200 + 40 + 8 = 248

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

360 : 40 = 36 : 4 = 9

72 : 9 = 8

 

Вправа 8 Рівняння

х – 5 = 20

х = 20 + 5

х = 25

25 – х = 3

х = 25 – 3

х = 22

х + 10 = 20

х = 20 – 10

х = 10

25 + х = 30

х = 30 – 25

х = 5

х • 2 = 10

х = 10 : 2

х = 5

х : 2 = 10

х = 10 • 2

х = 20

200 • х = 600

х = 600 : 200

х = 3

400 : х = 100

х = 400 : 100

х = 4

Вправа 9 Добираю розв'язки нерівностей із запропонованих чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

х + 4 > 9, при х = 6, 7

х • 3 < 9, при х = 0, 1, 2

 

Вправа 10 Розумію і можу пояснити правильність числової рівності.

290 + 140 = 300 + 130

430 = 430

480 – 190 = 490 – 200

290 = 290

Вправа 11 Вибираю зручні для себе способи обчислень.

450 + (50 + 70) = (450 + 50) + 70 = 500 + 70 = 570

170 – (70 + 50) = (170 – 70) + 50 = 100 + 50 = 150

2 • 12 • 5 = 2 • 5 • 12 = 12 • 12 = 120

20 + 5 + 20 + 5 + 20 + 5 = 20 • 3 + 5 • 3 = (20 + 5) • 3 = 60 + 15 = 75

 

Вправа 12 Порівнюю частини, розміщую їх в порядку зростання.

1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2

 

Вправа 13 Називаю основні ознаки прямокутника і квадрата.

Прямокутника: протилежні сторони рівні, всі кути рівні.

Квадрата: всі сторони рівні, всі кути рівні

Обчислюю їх периметри.

Якщо сторона квадрата дорівнює 2 см.

Рквадрата = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата

Якщо довжина прямокутника дорівнює 5 см, а ширина ― 2 см.

Рпрямокутника = (5 + 2) • 2 = 14 (см) – периметр прямокутника

 

Вправа 14 Визначаю час за циферблатом годинника.

10 год 9 хв, або 22 год 9 хв

5 год, або 17 год

4 год 30 хв, або 16 год 30 хв

7 год 50 хв, або 19 год 50 хв

2 год, або 14 год

 

Вправа 15 Складаю та розв'язую сюжетні задачі про об'єкти, які мене оточують.

Олівець коштує a грн, фломастер — b грн. Яка вар­тість шести олівців і трьох фломастерів? Запиши розв'язання задачі виразом.

a • 6 + b • 3

Інші завдання дивись тут...