Інші завдання дивись тут...

Завдання 375

Запиши вираз: до суми чисел 430 і а додати 150. Знайди його числове значення,

Якщо а = 200, тоді (430 + а) + 150 = (430 + 200) + 150 = 630 + 150 = 780

Якщо а = 270, тоді (430 + а) + 150 = (430 + 270) + 150 = 700 + 150 = 850

 

Завдання 376

+436

  267

  703

 

Завдання 377

+395

   268

   663

+371

  289

  660

+709

  168

  877

_709

  168

  541

Перевірка

_663

  268

  395

Перевірка

_660

  289

  371

Перевірка

_877

  168

  709

Перевірка

+541

  168

  709

Завдання 378 Відстань від міста К до міста А — 230 км, від міста К до міста В — на 140 км більша. Яка відстань між містами К і В? Яка відстань від А до В?

Перший випадок.

К____________А_______В

1) 230 + 140 = 370 (км) – відстань від К до В

1) 370 – 230 = 140 (км) – відстань від А до В

Другий випадок.

В____________К_______А

1) 230 + 140 = 370 (км) – відстань від К до В

2) 370 + 230 = 600 (км) – відстань від А до В

 

Завдання 379 Дмитрик вийшов з друзями у двір ліпити снігову бабу об 11 год 10 хв. На велику кулю вони витратять 4 хв, на середню — 3 хв, на найменшу — 2 хв. Чи встигне Дмитрик прийти додому о 12 год, якщо вони ліпитимуть 5 снігових баб?

Скільки снігових баб вони встигнуть зліпити до цього часу?

Розв'язання

1) 4 + 3 + 2 = 9 (хв) – часу потрібно, щоб зліпити 1 снігову бабу

2) 9 • 5 = 45 (хв.) – часу потрібно, щоб зліпити 5 снігових баб

3) 11 год 10 хв + 45 хв = 11 год 55 хв

Відповідь: Дмитрик встигне прийти додому о 12 год; до цього часу вони встигнуть зліпити 5 снігових баб.

 

Завдання 380 Встав пропущені цифри, щоб рівності були правильними.

7 м + 38 см = 738         345 + 217 = 562

 

Завдання 381

317 + 84 = 84 + 317

(300 + 17) + 84 = 300 + (17 + 84)

а + b = b + а

(а + b) + с = а + (b + с)

Від перестановки доданків сума не змінюється.

 

Завдання 382 Які пари чисел утворюють число 999?

215 + 784 = 999

419 + 580 = 999

308 + 691 = 999

Завдання 383 Математичний «фокус». Запиши двоцифрове число, у якому число десятків на 1 більше від числа оди­ниць. Відніми від нього число, записане цими сами­ми цифрами, але в зворотному порядку.

21 – 12 = 9

Яка вийшла різниця? Дев’ять

Спробуй на інших числах.

21 – 21 = 9

32 – 23 = 9

43 – 34 = 9

54 – 45 = 9

65 – 56 = 9

76 – 67 = 9

87 – 78 = 9

98 – 89 = 9

Висновок: у всіх таких випадках різниця завжди буде дорівнювати 9

 

Завдання 384

1 грн –  30 коп. = 100 коп. – 30 коп. = 70 коп.

20 грн – 50 коп. = 19 грн + 100 коп. – 50 коп. = 19 грн 50 коп.

5 грн 20 коп. – 95 коп. = 4 грн + 100 коп. + 20 коп. – 95 коп. = 4 грн 25 коп.

1 м – 70 см = 100 см – 70 см = 30 см

1 м – 4 дм = 10 дм – 4 дм = 6 дм

4 м – 1 м 6 см = 400 см – 106 см = 294 см = 2 м 94 см

1 км – 375 м = 1000 м – 375 м = 625 м

1 км – 500 м = 1000 м – 500 м = 500 м

1 км – 50 м = 1000 м – 50 м = 950 м

 

Завдання 385 Порівняй іменовані числа.

7 м 30 см < 735 см, оскільки 730 см < 735 см

7 м 30 см = 73 дм, оскільки  73 дм = 73 дм

8 ц 15 кг > 7 ц 95 кг,  оскільки 815 кг  > 795 кг

8 ц 15 кг < 851 кг, оскільки 815 кг  < 851 кг

1 т = 10 ц, , оскільки 10 ц = 10 ц

1 т > 8 ц, , оскільки 10 ц  > 8 ц

 

Завдання 386 Прочитай пояснення письмового віднімання.

_536

 267

 269

Завдання 387

_784

  319

  465

_625

  241

  384

_ 561

  194

  367

Перевірка

+465

  319

  784

Перевірка

+384

  241

  625

Перевірка

+367

  194

  561

Завдання 388 У перше зерносховище завезли 470 т зерна, у друге — на 40 т менше. Третину зерна з двох зерносховищ забра­ли для посіву. Скільки тонн зерна залишилося в обох зерносховищах?

Розв'язання:

1) 470 – 40 = 430 (т) –  зерна завезли у друге зерносховище

2) 470 + 430 = 900 (т) – зерна завезли в два зерносховища разом

3) 900 : 3 = 300 (т) – зерна забрали

4) 900 – 300 = 600 (т)

Відповідь: залишилося 600 т зерна в обох зерносховищах.

 

Завдання 389

Першого дня туристи проїхали 340 км, а другого дня – на 40 км менше, ніж першого дня. Яку відстань проїхали туристи за ці два дні?

Розв’язання

1) 340 – 40 = 300 (км) – відстань проїхали туристи другого дня

2) 340 + 300 = 640 (км)

Відповідь: 640 км проїхали туристи за ці два дні.

 

Завдання 390

6 ц = 600 кг

37 дм = 3 м 7 дм

210 см = 2 м 10 см

4 ц 80 кг = 480 кг

25 см = 2 дм 5 см

346 см = 34 дм 6 см

 

Завдання 391

300 ц зерна пшениці посіяли на трьох полях сільсько­господарського товариства. На першому посіяли 120 ц, на другому й третьому — порівну. Скільки центнерів зерна посіяли на першому й другому полях разом?

Розв’язання

1) 300 – 120 = 180 (ц) – зерна посіяли на другому і третьому полях разом

2) 180 : 2 = 90 (ц) – зерна посіяли окремо на другому й на третьому полях

3) 120 + 90 = 210 (ц)

Відповідь: на першому й другому полях разом посіяли 210 ц зерна.

 

Завдання 392 Математичний «фокус». Запиши трицифрове число, у якого число сотень на 1 більше за число одиниць. Відніми від нього число, записане цими самими циф­рами, але у зворотному порядку.

201 – 102 = 99

Якою буде їх різни­ця? Дев’яносто дев’ять

Перевір на кількох прикладах.

221 – 122 = 99

362 – 263 = 99

685 – 586 = 99

948 – 849 = 99

Висновок: у всіх таких випадках різниця завжди буде дорівнювати 99

Інші завдання дивись тут...