Інші завдання дивись тут...

Завдання 431

9 • 9 = 81

 

Завдання 432

10 • 2=10 + 10

1 • 5=1 + 1 + 1 + 1 + 1

0 • 3=0 + 0 + 0

312 • 3=312 + 312 + 312

Завдання 433

Множник

7

7

8

Ділене

28

28

48

Множник

9

9

4

Дільник

7

4

6

Добуток

63

63

32

Частка

4

7

8

7 • 9 = 63

63 : 9 = 7

32 : 8 = 4

28 : 7 = 4

7 • 4 = 28

6 • 8 = 48

 

Завдання 434

45 • 10 = 5 • 9 • 10 , бо 5 • 9 • 10 = 45 • 10

90 • 5 = 45 • (2 • 5), бо 45 • (2 • 5) = (45 • 2) • 5 = 90 • 5

 

Завдання 435 Вистава в театрі розпочинається о 15 год. До театру варто приїхати за пів години до початку вистави. О котрій годині має виїхати клас, якщо від школи до театру автобусом треба їхати З0 хв?

Розв’язання

1) 30 + 30 = 60 хв = 1 год – час на добирання до театру

2) 15 – 1 = 14 год

Відповідь: вистава в театрі розпочинається о 14 годині.

Чи любиш ти театр?

Щоб добратися до театру мені потрібно 40 хвилин.

 

Завдання 436

Ручка коштує 9 грн, зошит – 4 грн, олівець – 2 грн

а) Скільки ручок коштують стільки, скільки 9 зошитів? Чотири ручки

4 • 9 = 36 (грн) – коштують 9 зошитів

36 : 9 = 4 (р.) – кількість ручок

б) Скільки олівців коштують стільки, як 2 ручки? Дев’ять олівців

9 • 2 = 18 (грн) – коштують 2 ручки

18 : 2 = 9 (ол.) – кількість олівців

в) У скільки разів більше  можна купити олівців, ніж зошитів за ті самі гроші? У 2 рази більше

4 : 2 = 2 (рази)

 

Завдання 437 Порівняй тексти задач і їх розв'язання.

а) У саду зібрали 72 кг яблук і стільки само груш. Яблука розклали порівну в 8 однакових ящиків, а груші — порівну в 9 однакових ящиків. На скільки маса яблук в одному ящику більша за масу груш в од­ному ящику?

Розв’язання

Вираз 72 : 8 – 72 : 9

1) 72 : 8 = 9 (кг) – яблук в одному ящику

2) 72 : 9 = 8 (кг) – груш в одному ящику

3) 9 – 8 = 1 (кг)

Відповідь: в одному ящику яблук на 1 кг більше, ніж груш.

б) Дві майстерні пошили по 72 капелюшки. Перша з них працювала 8 днів, друга — 9. Яка майстерня пошила більше капелюшків за 1 день і на скільки?

Розв’язання

Вираз 72 : 8 – 72 : 9

1) 72 : 8 = 9 (к.) – пошила перша майстерня

2) 72 : 9 = 8 (к.) – пошила друга майстерня

3) 9 – 8 = 1 (к.)

Відповідь: перша майстерня пошила на один капелюшок більше, ніж друга.

Пригодилася попередня блок-схема для розв'язання цієї задачі.

 

Завдання 438 Рівняння.

х – 385 = 482

х = 482 + 385

х = 867

у + 119 = 713

у = 713 – 119

у = 594

х • 40 = 160

х = 160 : 40

х = 4

z : 5 = 200

z = 200 • 5

z = 1000

Завдання 439

+641

  293

  934

 

_714

  386

  328

 

(470 + 390 – 160) • 1 = (860 – 160) • 1 = 700

0 • (833 – 755) = 0 • 78 = 0

(317 - 297) • 0 = 20 • 0 = 0

(742 + 19) • 0 = 761 • 0 = 0

Завдання 440 Через перший кран у ванну за 8 хв влилося 40 л води. Через другий кран у басейн за 10 хв влилося 300 л води. Який кран вливав за 1 хв більше води й на скільки літрів?

Розв’язання

Вираз 40 : 8 – 300 : 10

1) 40 : 8 = 5 (л) – вливалося через перший кран за 1 хв

2) 300 : 10 = 30 (л) – вливалося через другий кран за 1 хв

3) 30 – 5 = 25 (л)

Відповідь: другий кран вливав на 25 літрів більше води, ніж перший за 1 хв.

Перефразуй текст задачі, замінивши «перший» кран на «кран з гарячою водою», а «другий» — на «кран з холодною водою».

Через кран з гарячою водою у ванну за 8 хв влилося 40 л води. Через кран з холодною водою у басейн за 10 хв влилося 300 л води. Який кран вливав за 1 хв більше води й на скільки літрів?

Розв'язання зада­чі не зміниться.

Порівняй задачу із задачами під № 437. Що відмінне? Числові значення

А що в них подібне? Блок-схема для розв'язання задачі

 

Завдання 441 Розстав знаки арифметичних дій та дужки.

5 5 + 5 5 5 = 5

(5 5 + 5 + 5) : 5 = 7

(5 + 5)(5 + 5) : 5 = 8

 

Завдання 442 У якому рівнянні більший розв'язок? Чому? Поясни.

а) 240 + х = 560 < 240 + х = 580, бо більша сума

б) х • 2 = 400 > х • 2 = 398, бо більший добуток

в) х : 5 = 150 < х : 5 = 160, бо більша частка

 

Завдання 443

40 = 2 • 20 = 20 • 2

600 = 2 • 300 = 300 • 2

 

Завдання 444 Для обклеювання стін дитячої кімнати придбали 4 рулони шпалер за ціною 200 грн. Яка вартість покуп­ки? Поясни обчислення добутку.

200 • 4 = 4 • 200 = 800 (грн.)

 

Завдання 446

600 : 20 = 600 : 10 : 2 = 60 : 2 = 30

600 : 300 = 6 сот. : 3 сот. = 2

800 : 200 = 8 сот. : 2 сот. = 4

1000 : 50 = 1000 : 10 : 5 = 20

 

Завдання 447

В 1 ц є 100 кг

1 ц = 100 кг

У половині центнера є 50 кг

1 ц : 2 = 100 кг : 2 = 50 кг

У п'ятій частині центнера є 20 кг

1 ц : 5 = 100 кг : 5 = 20 кг

У десятій частині центнера є 10 кг

1 ц : 10 = 100 кг : 10 = 10 кг

У двох центне­рах є 200 кг

2 ц = 100 кг • 2 = 200 кг

 

Завдання 448 Уранці від корів фермерського господарства надоїли 320 л молока, вдень — на 40 л менше і ввечері — 300 л. На приймальний пункт молокозаводу фермер відвіз усе молоко в бідонах, кожен з яких вміщував 30 л. У скількох таких бідонах було відвезене молоко?

 

 

 

?(30)

 

 

 

?(900)

 :

30

320

 +

?(280)

 +

300

 

320

 —

40

 

Вираз    (320 + (320  40) + 300) : 30

Розв’язання

1) 320 – 40 = 280 (л) – надоїли вдень

2) 320 + 280 + 300 = 900 (л) – надоїли за весь день

3) 900 : 30 = 30 (б)

Відповідь: у 30 бідонах було відвезене молоко.

 

Завдання 449

30 • 2 = 60

2 • 30 = 60

300 • 3 = 900

2 • 400 = 800

60 • 10 = 600

10 • 60 = 600

20 • 40 = 800

10 • 80 = 800

600 : 2 = 300

600 : 20 = 30

800 : 4 = 200

800 : 40 = 20

648 + 254 – 167 = 735

 

 

 

+648

   254

   902

_902

  167

  735

648 – 254 + 167 = 561

_648

  254

  394

+394

   167

   561

327 + 415 + 160 = 902

+327

   415

   742

+742

   160

   902

581 – 179 – 202 = 200

_581

  179

  402

_402

   202

   200

Завдання 450 За 10 днів від корови Білки надоїли 150 л молока, від Рябухи — 170 л. Скільки літрів молока надоїли за 1 день від цих двох корів? Розв’яжи задачу двома способами. Скористайся схемами.

Розв’язання

1 спосіб

(150 + 170) : 10 = 320 : 10 = 32

2 спосіб

150 : 10 + 170 : 10 = 15 + 17 = 32

Відповідь: 32 літри молока надоїли за 1 день від цих двох корів.

 

Завдання 451 Назви розв'язки рівняння, не обчислюючи.

х • 18 = 18

х = 1

39 : х = 39

х = 1

х : 151 = 0

х = 0

х • х = 0

х = 0

Інші завдання дивись тут...