Інші завдання дивись тут...

Завдання 452

7 • 7 = 49

9 • 6 = 54

400 : 20 = 20

8 • 6 = 48

8 • 9 = 72

720 : 72 = 10

32 : 8 = 4

10 • 7 = 70

7 • 3 = 21

24 : 8 = 3

320 : 40 = 8

9 • 9 = 81

У порядку спадання: 81, 72, 70, 54, 49, 48, 21, 20, 10, 8, 4, 3

 

Завдання 454 Для збереження природи третьокласники на занятті в пластунських куренях виготовили З0 екоторбинок. Скільки таких екоторбинок учні зможуть виготовити за 2 заняття? За 10 занять?

Розв’язання

1) 30 • 2 = 60 (ек.) – зможуть виготовити за 2 заняття

2) 30 • 10 = 300 (ек.) – зможуть виготовити за 10 занять

Відповідь: за 2 заняття учні зможуть виготовити 60 екоторбинок, а за 10 – 300 таких екоторбинок.

Перевірка розв'язання задачі

60 : 2 = 30

300 : 10 = 30

 

Завдання 455

30 • 5 = 150   Перевірка: 150 : 5 =  30

7 • 80 = 560   Перевірка: 560 : 80 =  7

72 : 9 = 8       Перевірка: 8 • 9 = 72

630 : 7 = 90   Перевірка: 90 • 7 = 630

 

Завдання  456

3 год + 30 хв = 3 год 30 хв

1 год – 40 хв = 60 хв – 40 хв = 20 хв
2 год – 1 год 40 хв = 1 год 60 хв – 1 год 40 хв = 20 хв

12 год + 20 хв = 12 год 20 хв

2 год – 40 хв = 120 хв – 40 хв = 80 хв

4 год 20 хв + 30 хв = 4 год 50 хв

 

Завдання 457 О 7 год ти прокинувся / прокинулася. О 7 год 15 хв закінчив / закінчила ранкову зарядку. До 7 год 45 хв виконував / виконувала гігієнічні процедури.  Скільки часу витрачено на зарядку й гігієнічні про­цедури?

Оскільки гігієнічні процедури виконувалися зразу після зарядки, тобто неперервно, тому 7 год 45 хв – 7 год = 45 хв – часу витрачено на зарядку й гігієнічні про­цедури

Відповідь: 45 хвилин витрачено на зарядку й гігієнічні процедури.

Який твій розпорядок дня?

7.00 – встаю

7.00 – 7.30 – роблю зарядку, гігієнічні процедури

7.30 – 8.00 – снідаю

8.00 – 8.15 – одягаюся до школи

8.15 – 8.30 – йду до школи

8.30 – 13.30 – навчаюся в школі

13.30 –13.45 – повертаюся додому

13.45 – 14.00 – обідаю

14.00 – 17.00 – мій вільний час (гуртки, прогулянка, відпочинок)

17.00 – 18.30 – виконую домашнє завдання

18.30 – 19.00 – вечеря

19.00 – 21.00 – вільний час (займаюся улюбленими справами, допомагаю батькам)

21.00 – лягаю спати

 

Завдання 458 Поштовий голуб вилетів о 10 год, щоб доставити лист до 12 год. Скільки часу був у дорозі птах, якщо він прилетів на 10 хв раніше?

Розв'язання

1) 12 год – 10 год = 2 год – час доставки листа

2) 2 год – 10 хв = 1 год 60 хв – 10 хв = 1 год 50 хв

Відповідь: птах був в дорозі 1 годину 50 хвилин

 

Завдання 459 Побудуй у зошиті квадрат SONI, периметр якого дорівнює периметру прямокутника ABCD зі сторонами 2 см і 8 см. З'єднай протилежні вершини квадрата відрізками. Такі відрізки називають діагоналями. Знайди і запиши трикутники, які мають прямий кут. Скільки їх?

Послідовність моїх дій:

• Знайду периметр прямокутника ABCD.

Р = 2 см + 8 см + 2 см + 8 см = 20 см – периметр прямокутника ABCD

• Визначу сторону квадрата SONI.

20 : 4 = 5 (см) – сторона квадрата SONI

• Побудую квадрат SONІ зі стороною 5 см.

• З'єднаю протилежні вершини квадрата.

• Розгляну утворені фігури. Виділю трикутники.

• Визначу й назву утворені трикутники з прямим кутом.

Вісім трикутників мають прямий кут: SON, ONI, NIS, ISO, SMO, OMN, NMI, IMS

 

Завдання 460

20 • 4 + 800 : 4 = 4 • 20 + 600 : 3

5 • 2 < 10 • 2

368 + 275 < 275 + 415

731 • 1 > 1 • 483

 

Завдання 461 Семенко за 20 хв виготовив 5 моделей паперових ко­рабликів, а Миколка — 4 таких самих. Хто працював швидше? Хто більше часу витратив на виготовлення одного кораблика? На скільки хвилин більше?

Розв’язання

1) 20 : 5 = 4 (хв) – витратив Семенко на виготовлення 1 кораблика

2) 20 : 4 = 5 (хв) – витратив Миколка на виготовлення 1 кораблика

3) 5 – 4 = 1 (хв)

Відповідь: Миколка витратив на 1 хвилину більше часу , ніж Семенко.

 

Завдання 462

92 = 246 (добуток двох множників) 

92 = 2223 (добуток трьох множників)

 

Завдання 463

I спосіб

(7 + 3) • 4 = 10 • 4 = 40

II спосіб

(7 + 3) • 4 = 7 • 4 + 3 • 4 = 28 + 12 = 40

Закон називається розподільним, тому що добуток розподіляється через доданки при множенні: (a + b) • c = a • c + b • c

 

Завдання 466

Не виконуючи обчислень, запиши з них правильні (істинні) числові рівності.

(7 + 8) • 5 = 7 • 5 + 8 • 5

(10 + 7) • 3 = 10 • 3 + 7 • 3

(20 + 4) • 2 = 20 • 2 + 4 • 2

30 • 8 + 5 • 8 = (30 + 5) • 8

 

Завдання 465

(10 + 20) • 5 = 30 • 5 = 150

(10 + 20) • 5 = 10 • 5 + 20 • 5 = 50 + 100 = 150

(40 + 30) • 7 = 70 • 7 = 490

(40 + 30) • 7 = 7 • 40 + 7 • 30 = 280 + 210 = 490

(8 + 2) • 9 = 10 • 9 = 90

(8 + 2) • 9 = 9 • 8 + 9 • 2 = 72 + 18 = 90

(6 + 4) • 3 = 10 • 3 = 30

(6 + 4) • 3 = 3 • 6 + 3 • 4 = 18 + 12 = 30

 

Завдання 466

Щоденно третьокласник до обіду обчислює 10 вира­зів, після обіду — 15. Скільки виразів обчислює тре­тьокласник за тиждень?

1 спосіб

1) 10 + 15 = 25 (в.) – обчислює за 1 день

2) 25 • 7 = 175 (в.) – обчислює за тиждень

2 спосіб

1) 10 • 7 = 70 (в.) – обчислює до обіду за тиждень

2) 15 • 7 = 105 (в.) – обчислює після обіду за тиждень

3) 70 + 105 = 175 (в.) – обчислює за тиждень

 

Завдання 467 Для учнів перших класів третьокласники виготовили навчальний матеріал: круги, квадрати, трикутники. Кожен із 25 учнів вирізав по 3 круги, 4 квадрати і 5 трикутників. Скільки всього фігур вирізали тре­тьокласники?

Розв’язування

1) 25 • 3 = 75 (ф.) – вирізали кругів

2) 25 • 4 = 100 (ф.) – вирізали квадратів

3) 25 • 5 = 125 (ф.) – вирізали трикутників

4) 75 + 100 + 125 = 300 (ф.)

Відповідь: всього вирізали 300 фігур.

 

Завдання 468 Розглянь рисунки. Обчисли периметри фігур. Назви фігури, у яких найбільший і найменший периметри.

Назви й запиши зафарбовані частини кожної фігури.

1/3, 1/4, 1/9

 

Завдання 469 У пекарні використали 150 кг борошна на випічку хліба й булочок. Це становило третину від маси гото­вих виробів. Скільки кілограмів хліба й булочок спе­кли? Скільки кілограмів хлібобулочних виробів ви­йде, якщо використати 300 кг борошна?

Розв’язання

1) 150 • 3 = 450 (кг) – маса готових виробів

2) 300 : 150 = 2 (рази) – у стільки разів більше використали борошна

3) 450 • 2 = 900 (кг) – вийде хлібобулочних виробів з 300 кг

Відповідь: спекли 450 кг хліба й булочок; вийде 900 кг хлібобулочних виробів.

 

Завдання 470 Із 50 л молока виготовляють 2 кг масла. Скільки кі­лограмів масла можна виготовити зі 150 л молока? Поясни, що знаходимо кожною дією для розв'язання задачі.

I спосіб

1) 50 : 2 = 25 (л) – молока йде на виготовлення 1 кг масла

2)150 : 25 = 6 (кг) – виготовлять масла

ІІ спосіб

1) 150 : 50 = 3 (р.) – у стільки більше взяли молока

2) 2 • 3 = 6 (кг) – виготовлять масла

 

Завдання 471

(80 + 40) : 2 = 80 : 2 + 40 : 2 = 40 + 20 = 60

Яку б назву ви дали цьому закону? Розподільний закон ділення відносно додавання.

Інші завдання дивись тут...