Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 8. 

ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Знаю...

• Яка назва розділу? Твори яких жанрів ти прочитав(-ла)? «Із скарбниці усної народної творчості». Казка, пісня, притча, легенда. 

• Який гостинець мудра дівчина принесла панові:

        а) курочку;  

[√]    6) горобця;   

        в) гуску

• Назвою якого твору є прислів'я? «Без труда нема плода»

Розумію, можу пояснити...

• Що об'єднує твори, подані в цьому розділі? Жанри усної народної творчості.

• Чому прислів'я вчить як на світі жить? Навчають, підказують, застерігають, допомагають, адже увібрали досвід народу, перевірені часом.  

• Чому дівчині Марусі вдалося відгадати всі загадки? Була спостережлива, прислухалась до мудрої думки.

• Пояснити, чим казка «Мудра дівчина» відрізняється від легенди «Місто Сміла: легенда оповідає про більш-менш достовірні події.

• Наведи приклади, хто в прочитаних творах головний персонаж, а хто — другорядний. Маруся – головний персонаж. Пан, брати, селяни – другорядні персонажі.

Виявляю ставлення, почуття... 

• Із чим ти можеш порівняти рідну мову? З джерелом. 

 

СТОРІНКА 9. 

ЩО БУЛО НА ПОЧАТКУ СВІТУ

Створення світу

Завдання 1. Читаючи текст, зверни увагу на подані нижче слова. Як ти розумієш їхні значення? Перевір себе за тлумачним словником або через Інтернет.

Поміркуй: слова в кожному рядку близькі за значенням чи різні? Близькі.

Переконай своїх однокласників у правильності своєї відповіді, продовжуючи ланцюжки слів. Безмежний, безбережний – безкрайній, неозорий, неосяжний. Припущення, здогадка – гадка, гіпотеза, догадка, здогад, домисел.

Завдання 2. Скільки міфів-здогадок про створення світу містить текст? Три.

Завдання З. Виділи першим й останнім словами початок і закінчення кожного міфу-здогадки. Запиши ці слова.

1) Коли … життя. 2) Спочатку … ожив. 3) Сонце … хаосу.

Ольга Бондарук. Міфи про створення світу та людей

Випишіть з тексту різні за значенням слова, у яких ви помітили збіг трьох приголосних підряд. Створено, знайшли, слов'янські, християнстві, українські, розмножила, людського, божественний, стримів, безсмертна, мертвий.

 

СТОРІНКА 10.  

• Скільки вийшло таких слів? [11] 

У текстах «Створення світу», «Міфи про створення світу та людей» висловлено різні здогадки стародавніх єгиптян і слов'янських народів про те, як з'явився наш світ. Яке із припущень видається  тобі найбільш вірогідним? Старослов’янський міф: зі світового яйця постав Бог-Творець, якому належало створити землю і все на ній.

Дедалі та Ікар.

Завдання 1. Чому Ікар забув преґ повчання батька? Які почуття охопили його, коли він літав? Як про це сказано в тексті? Запиши. «Почуття лету, дивовижне, незвичне, сповнило його душу неймовірною радістю».

Завдання 2. Який настрій викликав у тебе зміст цього міфу? Радість за Ікара та співчуття йому.

Завдання З. Чи могла б ця історія закінчитися по-іншому? Як саме? Пофантазуй і напиши. Ікар міг довго жити, не відчувши вільного польоту, як і його батько.

 

СТОРІНКА 11.

За Сергієм Плачиндою «Гнів Перуна».

Завдання 1. Прочитай подані нижче слова з тексту. Поміркуй, чи зрозумілі тобі їх значення. Перевір себе за словником. Пронумеруй усі слова в тому порядку, у якому вони вміщені у словнику (алфавітний порядок). [4] вправний, [1] вдатний, [2] вепр, [3] відчайдушний (крик).

Завдання 2. Уважно перечитай мовчки текст у підручнику на с. 32. Випиши слова, словосполучення, вислови, якими автор характеризує: .

Мисливця — вдатний, нащадок могутніх гукрів,  найкращий стрілець, славний лицар гострої стріли, людина одчайдушної хоробрості, стояв незворушно, спритно відскочив, був живий, спритного.

Перуна — грізний бог блискавки і грому, похмурий, одинак, вельми розгнівався.

Зверни увагу, як по іншому названий кожний із цих героїв.

Завдання 4. Знайди в тексті епізод, який за змістом має спільні ознаки з чарівною казкою. Виділи його першим й останнім словами.  Змахнув Перун … від убитого вепра.   

 

 

 

СТОРІНКА 13.

ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Знаю...

• Назви міфів народів про створення світу. «Створення світу», «Міфи про створення світу та людей».  

• Які народи вважали творцем світу бога-Сонце? Давні єгиптяни.

• Герої якого міфу піднялися в повітря? Давньогрецького міфу «Дедалі та Ікар» 

Розумію, можу пояснити... 

Завдяки чому міфи збереглися до наших дів? Усному переповіданню через покоління.

• Чому Дедал вирішив зробити пташині крила? Для втечі на батьківщину. 

• Чим оповідання відрізняються від міфів. Міф – стародавні вигадані оповіді про створення світу, інші явища, які не могли пояснити. Оповідання – художній твір про більш-менш достовірну подію.

Умію.

• Пояснити, з якої мови походить слово міф. Слово «міф» з грецької мови означає «слово», «переказ».

• Поставити запитання до тексту «Гнів Перуна». Чому загнівався Перун?

Висловлюю ставлення, почуття…

• Який міф тобі хотілося б розповісти рідним, до якого — зробити малюнок? «Дедалі та Ікар».

• Міфи яких народів світу ти хотів(-ла) би ще прочитати? Давніх слов'ян та греків.

 

СТОРІНКА 14.

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Олександр Олесь «Наші предки - слов'яни».

З тексту ти дізнався(-лася) про події давно минулих літ. Продовж ланцюжок слів, які це підтверджують. Предки, племена — прадіди, кревні люди, рід, князь, віче, твердині, кіл, тризна, праведним богам. 

Інші завдання дивись тут...