Інші завдання дивись тут ...

Комбінована контрольна робота 8. Варіант 1.

Завдання 1.

+60573

  31258

  91831

_462325

   18986

 443339

х  437

      62

    874

 2622 

 27094

Перевірка

_91831

  60573

  31258

Перевірка

+443339

    18986

  462325

Перевірка

_27094 | 62   

  248          437

   _229

     186

     _434

       434

           0

Перевірка

_91831

  31258

  60573

Перевірка

 -462325

  443339

    18986  

Перевірка

_27094 | 437 

  2622        62

     _874

       874

           0

 

Завдання 2. Порядок дій:    ―            :            +

Якщо а = 8, тоді 387 + (4599 – 599) : а = 387 + 4000 : а = 387 + 4000 : 8 = 387 + 500 =

=887

 

Завдання 3. Порівняй.

45 кг 560 г < 34 ц

26 км 35 м > 2635 м (бо 2635 м=2000 м + 635 м = 2 км 635 м, а 26 км 35 м > 2 км 635 м)

З доби > 68 год       (бо 3 доби = 3 • 24  год = 72 год, а 72 год > 68 год)

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 4. Два друга Олег і Гліб поклали на рахунки в різні банки по 70000 грн кожен. Через десять років сума на рахунку Олега збільшилася на чверть від початкової суми, а на рахунку Гліба — на 2/7. Хто з друзів вигідніше вклав гроші, і на скільки гривень більшим був його дохід?

Розв'язання.

1) 70000 : 4 = 17500 (грн) – дохід Олега.

2) 70000 : 7 • 2 = 20000 (грн) – дохід Гліба.

3) 20000 – 17500 = 2500 (грн) – на стільки більшим був дохід Гліба, ніж Олега.

Відповідь: на 2500 гривень вигідніше вклав гроші Гліб.

 

Завдання 4. Два друга Андрій і Марко поклали на рахунки в різні банки по 5000 грн кожен. Через десять років сума на рахунку Андрія збільшилася на чверть від початкової суми, а на рахунку Марка — на 2/5. Хто з друзів вигідніше вклав гроші, і на скільки гривень більшим був його дохід?

Розв'язання.

1) 5000 : 4 = (4000 + 800 + 200) = 1250 (грн) – дохід Андрія.

2) 5000 : 5 • 2 = 2000 (грн) – дохід Марка.

3) 2000 – 1250 = 750 (грн) – на стільки більшим був дохід Марка, ніж Андрія.

Відповідь: на 750 гривень вигідніше вклав гроші Марко.

 

Завдання 5. Довжина першої сторони трикутника — 8 см 6 мм, другої — 5 см 8 мм, а периметр — 19 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині третьої сторони трикутника.

Розв'язання.

+8 см 6 мм

  5 см 8 мм

14 см 4 мм – сума двох сторін трикутника.

 

_19 см 0 мм

 14 см 4 мм

   4 см 6 мм – довжина третьої сторони.

Треба побудувати відрізок довжиною 4 см 6 мм.

 

Завдання 6. Усі можливі чотирицифрові числа із цифр 4, 6.

4444, 4446, 4464, 4466, 4644, 4646, 4664, 4666, 6444, 6446, 6464, 6466, 6644, 6646, 6664, 6666

Міркуємо так.

Щоб не помилитися, застосуємо метод побудови дерева.

Знайдемо усі чотирицифрові числа з цифрою 4 на початку.

                   4

              /      \ 

           4             6

         /   \           /   \

       4      6       4     6

     /\       /\       /\      /\

  4   6   4  6    4  6   4  6

Маємо 4444, 4446, 4464, 4466, 4644, 4646, 4664, 4666

Знайдемо усі чотирицифрові числа з цифрою 6 на початку.

                   6

              /      \ 

           4             6

         /   \           /   \

       4      6       4     6

     /\       /\       /\      /\

  4   6   4  6     4  6   4  6

Маємо 6444, 6446, 6464, 6466, 6644, 6646, 6664, 6666

 

Комбінована контрольна робота 8. Варіант 2.

Завдання 1.

+82076

  38977

 121053

_760052

   79859

 680193

х  738

     83

  2214

5904 

61254

Перевірка

_121053

   38977

   82076

Перевірка

+680193

    79859

  760052

Перевірка

_61254 | 83  

  581         738

   _315

     249

     _664

       664

           0

Перевірка

_121053

   82076

   38977

Перевірка

_760052

  680193

    79859

Перевірка

_61254 | 738  

 5904         83

  _2214

    2214

         0

 

Завдання 2. Порядок дій    (―)         :           ―

Якщо а = 7, тоді 674 – (3749 – 249) : а = 674 – 3500 : 7 = 674 – 500 = 174

 

Завдання 3. Порівняй

67 ц > 63 кг 340 г

4578 м < 45 км 78 м   (бо 4578 м = 4 км 578 м, а 4 км 578 м < 45 км 78 м)

78 хв > 1 год 8 хв      (бо 1 год 8 хв = 60 хв + 8 хв = 68 хв, а 78 хв > 68 хв)

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 4. За переказ грошей клієнт повинен заплатити банку 1/40 від суми переказу. Яку решту отримає клієнт, якщо він подав у касу 4500 грн для переказу на суму 4200 грн?

Розв'язання.

1) 4200 : 40 = 105 (грн) - грошей клієнт повинен заплатити банку.

2) 4200 + 105 = 4305 (грн) – грошей витратить клієнт.

3) 4500 – 4305 = 195 (грн) – решту отримає клієнт.

Відповідь: 195 гривень решти отримає клієнт.

 

Завдання 4. За переказ грошей клієнт повинен заплатити банку 1/40 від суми переказу. Яку решту отримає клієнт, якщо він подав у касу 3600 грн для переказу на суму 3400 грн?

Розв'язання.

1) 3400 : 40 = (3200 + 200) : 40 = 80 + 5 = 85 (грн) - грошей клієнт повинен заплатити банку.

2) 3400 + 85 = 3485 (грн) – грошей витратить клієнт.

3) 3600 – 3485 = 115 (грн) – решту отримає клієнт.

Відповідь: 115 гривень решти отримає клієнт.

 

Завдання 5. Довжина першої сторони трикутника — 9 см 5 мм, другої — 5 см 7 мм, а периметр — 21 см 4 мм. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині третьої сторони трикутника

Розв'язання.

+ 9 см 5 мм

   5 см 7 мм

  15 см 2 мм – сума довжин двох сторін.

 

_21 см 4 мм

  15 см 2 мм

    6 см 2 мм – довжина третьої сторони.

Треба побудувати відрізок довжиною 6 см  2 мм.

.

 

Завдання 6. Усі можливі чотирицифрові числа із цифр 5, 7.

5555, 5557, 5575, 5577, 5755, 5757, 5775, 5777, 7555, 7557, 7575, 7577, 7755, 7757, 7775, 7777

Міркуємо так.

Щоб не помилитися, застосуємо метод побудови дерева.

Знайдемо усі чотирицифрові числа з цифрою 5 на початку.

                   5

              /      \ 

           5             7

         /   \           /   \

       5      7       5     7

     /\       /\       /\      /\

  5   7   5  7    5  7   5  7

Маємо 5555, 5557, 5575, 5577, 5755, 5757, 5775, 5777

Знайдемо усі чотирицифрові числа з цифрою 7на початку.

                   7

              /      \ 

           5             7

         /   \           /   \

       5      7       5     7

     /\       /\       /\      /\

  5   7   5  7    5  7   5  7

Маємо 7555, 7557, 7575, 7577, 7755, 7757, 7775, 7777

Інші завдання дивись тут ...