Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 1

Варіант 2

Завдання 1 У числі 83 325 одиниць першого класу …

В 5

Міркуємо так

ІІ клас

І клас

сотні

десятки

одиниці

сотні

десятки

одиниці

 

8

3

3

2

5

 

Завдання 2 Сума розрядних доданків числа 608 472

В 600 000 + 8 000 + 400 + 70 + 2 

 

Завдання 3 6 год – це □ частина доби

А чверть (1/4)

Міркуємо так

1 доба = 24 год

6 год : 24 год = 6/24 = 1/4

 

Завдання 4 Побудуй прямокутник зі сторонами 4 см 3 мм і 7 см 2 мм. Знайди периметр прямокутника.

Розв’язання

4 см 3 мм = 43 мм

7 см 2 мм = 72 мм

Р = (43 мм + 72 мм) • 2 = 115 мм • 2 = 230 мм = 23 см – периметр прямокутника

 

Завдання 5 Вираз зі своїм значенням

90 000 : (300 : 3) • 6 ———> 5400

603 – (347 – 189)  ———> 445

324 + (503 – 299) : 4 ———> 375

(102 – 98) : 100 • 25 : 10 ———> 5

Міркуємо так

90 000 : (300 : 3) • 6 = 5400

1) 300 : 3 = 100

2) 90 000 : 100 = 900

3) 900 • 6 = 5400

603 – (347 – 189) = 445

1) 347 – 189 = 158

2) 603 – 158 = 445

324 + (503 – 299) : 4 = 375

1) 503 – 299 = 204

2) 204 : 4 = 51

3) 324 + 51 = 375

(102 + 98) : 100 • 25 : 10 = 5

1) 102 + 98 = 200

2) 200 : 100 = 2

3) 2 • 25 = 50

4) 50 : 10 = 5

 

Завдання 6 11 024 : (246 – 193) • З = 624

_246

  193

    53

_11024 | 53  

  106         208

     _424

       424

           0

х 208

       3

   624

 

Завдання 7 Один водій перевіз вантажівкою 455 ц капусти, а другий — 325 ц. Перший зробив на 2 рейси більше, ніж другий. Скільки рейсів зробив кожний водій, якщо вантажність автомобілів однакова?

Розв’язання

1) 455 – 325 = 130 (ц) – на стільки більше капусти перевіз перший водій.

2) 130 : 2 = 65 (ц.) – капусти перевозили за 1 рейс.

3) 455 : 65 = 7 (р.) – рейсів зробив перший водій.

4) 325 : 65 = 5 (р.) – рейсів зробив другий водій.

Відповідь: 7 рейсів зробив перший водій, 5 рейсів - другий водій.

Інші завдання дивись тут...